Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Diversiteit/inclusie   Samen met alle ouders werken aan (voor)leesplezier

Samen met alle ouders werken aan (voor)leesplezier

Samenwerken met ouders is essentieel om de schoolloopbaan van leerlingen succesvol te maken. We gaan dieper in op hoe je samen met ouders het leesplezier van je leerlingen vergroot. Samen heb je meer effect op hun taal- en leesontwikkeling. Verwacht je aan materialentips, praktijkvoorbeelden uit scholen, uitwisselingskansen en reflectieopdrachten.

Programma

We zoomen in op de samenwerking met ouders rond leesplezier. Ook hier zijn ouders onmisbare partners. De kans dat een kind uitgroeit tot lezer is immers vijf keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding voeren. Alle ouders kunnen wegen op de motivatie van hun kind om boeken te bekijken, te luisteren naar een verhaal of zelf te lezen ongeacht de leescultuur thuis, de thuistaal of de alfabetiseringsgraad van de ouders. Hoe maak je ouders tot partners in je taal- en leesbeleid op school? Welke acties probeerden andere scholen en wat werkt? Waar denk je best aan als je thematische activiteiten voor ouders op school organiseert? Welke materialen zijn geschikt voor ouders met een laag taalniveau Nederlands? Wat schrikt laagtaalvaardige ouders af en hoe benut je het netwerk van je school ten volle? We gaan thematisch in de diepte en laten boeken en materialen circuleren.
Volgende aspecten komen aan bod: praktijktips op schoolniveau, activiteiten rond leesplezier voor ouders op school en thuis, elke ouder kan werken aan een positief (voor)leesklimaat thuis, ‘van droom naar actie’ op jouw school, …

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing...

  • benoem je de stappen om tot succesvolle praktijkacties met ouders rond leesplezier te komen;
  • neem je ouders als partners op in (bestaande) taal- en leesplannen;
  • richt je ouderactiviteiten in over het thema boeken en (voor-)lezen voor alle ouders;
  • faciliteer je ouders in hun ouderrol rond leesplezier thuis;
  • reik je ouders geschikte materialen aan om deze rol op te nemen.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, directies en/of beleidsondersteuners uit het (buitengewoon) basisonderwijs. Verder zijn ook pedagogisch begeleiders, onderwijsopbouwwerkers, brugfiguren, leerlingenbegeleiders, taalcoaches/taalondersteuners en leraren in opleiding welkom.

Wij verwachten geen voorkennis van de deelnemers. Deze nascholing schetst een concreet beeld van hoe je met ouders aan (voor)leesplezier kan werken. Wil je graag meer theoretische achtergrond over hoe je samen met ouders werkt aan schoolsucces, dan volg je best ook de nascholing: ‘Ouders en school werken samen aan schoolsucces’.

Begeleiding

Eefje Raets werkt bij De Schoolbrug aan een duurzaam partnerschap tussen school en ouders in functie van een succesvolle leerloopbaan van het kind. Voorbeeld van een project is ‘De Boekenkaravaan’ waarbij vrijwilligers gaan voorlezen bij kwetsbare gezinnen thuis of op scholen met veel kwetsbare leerlingen. Het project zet al jaren sterk in op leesplezier bij gezinnen waar een (voor)leescultuur geen evidentie is.

Praktisch

Cursuscode: 22/BAS/076A

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 5 december 2022 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen