Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinator   Samen met alle ouders werken aan (voor)leesplezier

Samen met alle ouders werken aan (voor)leesplezier

Samenwerken met ouders is essentieel om de schoolloopbaan van leerlingen succesvol te maken. We gaan dieper in op hoe je samen met ouders het leesplezier van je leerlingen vergroot. Samen heb je meer effect op hun taal- en leesontwikkeling. Verwacht je aan materialentips, praktijkvoorbeelden uit scholen, uitwisselingskansen en reflectieopdrachten.   

Programma

We zoomen in op de samenwerking met ouders rond leesplezier. Ook hier zijn ouders onmisbare partners. De kans dat een kind uitgroeit tot lezer is immers vijf keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding voeren.

Alle ouders kunnen wegen op de motivatie van hun kind om boeken te bekijken, te luisteren naar een verhaal of zelf te lezen ongeacht de leescultuur thuis, de thuistaal of de alfabeteringsgraad van de ouders. Wat mag je eigenlijk van ouders verwachten en hoe zet je ouders daartoe aan? Wat kan je als school doen om ouders tot partner van je taal- en leesbeleid te maken? Welke acties probeerden andere scholen en wat werkt? Je ontdekt met welke kleine of grotere inspanningen je als leerkracht het verschil kan maken. Je krijgt concrete tips bij een resem activiteiten met ouders. Wat heb je ervoor nodig en welke bronnen maken het je makkelijk?

Je maakt kennis met een ruim aanbod materialen geschikt voor anderstalige en/of laaggeletterde ouders. Je oefent het gebruik ervan door middel van voorbeeldsituaties. Theoretische inzichten passen we meteen toe in de school- en klaspraktijk. Dankzij reflectietijd maak je ter plaatse de vertaalslag naar jouw school. Je keert huiswaarts met haalbare ideeën geënt op jouw school en prikkelende ambities om met je team op te nemen.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing/tijdens deze nascholing:

  • benoem je de stappen om tot succesvolle praktijkacties met ouders rond leesplezier te komen;
  • neem je ouders als partners op in (bestaande) taal- en leesplannen;
  • kies je effectieve ouderactiviteiten gericht op de doelen uit jouw leesbeleid;
  • richt je ouderactiviteiten in over dit thema zonder ouders uit te sluiten;
  • verwerf je inzicht in hoe je ouders kan faciliteren in hun ouderrol rond leesplezier thuis;
  • reik je ouders geschikte materialen aan om hun rol op te nemen.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten en directies en/of beleidsondersteuners uit het (buitengewoon) basisonderwijs. Verder zijn ook pedagogisch begeleiders, onderwijsopbouwwerkers, brugfiguren, leerlingenbegeleiders, taalcoaches/taalondersteuners en leraren in opleiding welkom.

Begeleiding

Eefje Raets werkt bij de Schoolbrug aan een duurzaam partnerschap tussen school en ouders in functie van het schoolsucces van het kind. Ze coacht vrijwilligers en studenten die aan huis voorlezen bij kwetsbare kinderen en hun ouders. Ze organiseert samen met leerkrachten ouderactiviteiten over het belang en het hoe van voorlezen.

Praktisch

Cursuscode: 23/BAS/076A

Cursusmateriaal en lunch


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een smartphone, tablet of laptop.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 25 april 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen