Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Didactiek / Evaluatie   Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Programma

Dag 1

 • Waarom Nieuwe Autoriteit?
 • Focus op de pijlers aanwezigheid en relatie
 • Spiralen van onmacht, twee soorten escalaties
 • Geweldloos Verzet: van sociaal-politieke strijd naar het opvoedingsveld
 • Van onmacht naar kracht via verzet zonder escalatie
 • Zelfcontrole

Dag 2

 • Verzet zonder escalatie: terugkoppeling naar dag 1, extra oefeningen
 • De uitgestelde reactie, het oplossingsverzoek
 • Drie niveaus van waakzame zorg, preventief en curatief
 • Steunnetwerk: in het team, met ouders, met de ruimere gemeenschap
 • Transparantie
 • Eénzijdige acties van Geweldloos Verzet (deel 1): de vier manden en de aankondiging: demonstratie, oefening, toepassing op eigen casussen.

Dag 3

 • Terugkoppeling naar dag 2
 • Eénzijdige acties van Geweldloos Verzet (deel 2): campagne van bezorgdheid, sit-in, aanwezige schorsing: demonstratie, toepassing op eigen casussen.
 • Relatiegebaren en herstelacties: toelichting, oefeningen
 • Waaieroefening, waarin het hele gedachtegoed bij elkaar komt, toegepast op enkele concrete casussen
 • Enkele ideeën voor verdere implementatie op je school.

Werkwijze

We wisselen af tussen korte theoretische omkadering en oefeningen, waarin we de vertaling maken naar je eigen werkvloer.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • ontdekken waar Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor staat en onderzoeken in hoeverre dit gedachtegoed aansluit bij de manier waarop ze hun relatie met leerlingen vorm wensen te geven;
 • kunnen de 6 pijlers van Nieuwe Autoriteit toepassen in hun eigen interacties met leerlingen;
 • leren handelen vanuit “wij” en kunnen collega’s, ouders en andere gezagsfiguren betrekken in geval van onmacht rond gedrag van leerlingen;
 • leren hoe ze in geval van probleemgedrag krachtig én verbindend kunnen blijven handelen met de hulp van de tools van Geweldloos Verzet;
 • passen NAGV (preventief en curatief) toe op hun eigen klas- en schoolpraktijk en groeien hierin doorheen de drie dagen.

Doelgroep

Leerkrachten en ondersteunend personeel uit (gewoon en buitengewoon) basis- en secundair onderwijs. Deze driedaagse nascholing is gericht op iedereen die vanuit de eigen functie in het onderwijs met het ideeëngoed aan de slag wil in de eigen (klas)praktijk.

Voor deelnemers van deze basiscursus biedt CNO nog een uitgebreider aanvullend verdiepingsprogramma (4 dagen) aan: Als team van (on)macht naar kracht dat gericht is op leden van een schoolteam die het implementatieproces in hun school willen begeleiden en hun collega’s daarin willen coachen.

Begeleiding

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in het ondersteunen van leerkrachten en schoolteams m.b.t. (on)gewenst gedrag van leerlingen. Hilde is initiatiefnemer en lid van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 24/SEB/003A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 369 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 15 oktober 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
vrijdag 8 november 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
donderdag 5 december 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen