Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Preventieadviseur   Scoren zonder huiswerk, een alternatieve aanpak om de achterliggende doelen van huiswerk te realiseren

Scoren zonder huiswerk, een alternatieve aanpak om de achterliggende doelen van huiswerk te realiseren

Meer leren zonder huiswerk? Dat kan! De energie die leerkrachten, leerlingen en ouders in huiswerk investeren, staat niet altijd in verhouding tot de leerwinst. Al te vaak leidt huiswerk tot frustratie en misverstanden, bijvoorbeeld over de rol van de ouders. Aan de hand van de publicatie Scoren zonder huiswerk (een inspiratiegids van 258 blz. die je ook mee naar huis/school krijgt) bieden we alternatieven om de achterliggende doelen van huiswerk te realiseren, zonder ongelijkheid en stress – wat vaak gepaard gaat met klassiek huiswerk – in de hand te werken. Je werkt aan een geïntegreerde aanpak op het niveau van de klas, het schoolteam en de ouders.

Programma

In de voormiddag maak je kennis met de wetenschappelijke basis, de visie en de materialen van de uitgave Scoren zonder huiswerk. Je komt te weten welke doelen er gekoppeld worden aan klassiek huiswerk en welke onze kanttekeningen daarbij zijn. De voormiddag zal deels informerend en deels interactief zijn.

Aan de slag met de klas: je maakt kennis met de alternatieven die je kan toepassen om de huiswerkdoelen via een andere weg te bereiken.

Aan de slag met het team: je  krijgt een veranderingskader aangereikt en methodieken die je in staat stellen je huiswerkbeleid met het hele schoolteam aan te pakken.

Aan de slag met ouders: je leert de materialen en de uitgewerkte oudersessies kennen die ouders versterken in hun ondersteunende rol t.o.v. hun kind. Deze rol is actief en realistisch.

In de namiddag zal de nadruk liggen op het verder verkennen van de materialen op maat van je school. Je krijgt bijvoorbeeld de kans om een logische opbouw van de doelen te maken doorheen de lagere school. Je krijgt ruimte om de eerste stap(pen) uit te werken om met je schoolteam aan een nieuw huiswerkbeleid te werken en/of om ouders te betrekken bij een huiswerkvisietraject. Je krijgt hierbij ondersteuning en feedback.

Op de terugkomdag staat uitwisseling centraal. We staan stil bij wat er reeds gerealiseerd is  en waar er kan bijgestuurd worden. We wisselen hierbij tips,  kennis en ideeën uit. Ook hier eindigen we met het concreet formuleren van de eerstvolgende stap die je als leerkracht of als school wil nemen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen de wetenschappelijke achtergrond van het effect van huiswerk in de lagere school;
  • hebben zicht op de doelstellingen van huiswerk en of deze al dan niet realistisch te behalen zijn door het geven van klassiek huiswerk; ze houden daarbij de logische opbouw van doelstellingen voor ogen;
  • kennen alternatieven om de doelen – die al dan niet terecht gelinkt worden aan huiswerk – via een andere weg te realiseren;
  • werken een aanpak uit om met het team aan de slag te gaan om zo tot een nieuwe huiswerkvisie en -aanpak te komen;
  • weten wat de rol van ouders (niet) inhoudt en hoe hen te versterken in hun actieve en realistische rol als ondersteuner van het kind thuis;
  • formuleren de eerste stap(pen) die ze zullen nemen om het huiswerkbeleid aan te passen of te vernieuwen en weten concreet hoe ze hiermee in hun school aan de slag kunnen gaan.

Doelgroep

Deze vorming richt zich tot directies, beleidsondersteuners en leden van een kernteam die mee de visie van de school uitwerken (lager onderwijs). Er is geen voorkennis vereist, alleen de openheid en bereidheid om het huiswerkbeleid van de school onder de loep te nemen.

Het is geen voorwaarde, maar wel een grote troef om een collega van je school mee te brengen (dit mag ook een klasleerkracht zijn).

Begeleiding

Gert Rooms werkt reeds 13 jaar voor De Schoolbrug; hij is medeauteur van de publicatie Scoren zonder huiswerk.
Verder is hij ook vrijwilliger en bestuurder bij het huiswerkbegeleidingsinitiatief vzw Horizon te Lokeren.

Katelijne Thys heeft reeds meer dan 25 jaar ervaring binnen het onderwijsopbouwwerk. Zij begeleidde al tal van studenten, gezinnen en scholen rond het thema huiswerk. Zij is medeauteur van de publicatie Scoren zonder huiswerk.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 21/LAG/110A

Cursusmateriaal (inspiratiegids Scoren zonder huiswerk) en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 189 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 14 oktober 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
donderdag 17 maart 2022 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen