Zoek een nascholing
Je bent hier:   Sociale statistiek: statistische toepassingen binnen de menswetenschappen (herhaling 1) - AFGELAST

Sociale statistiek: statistische toepassingen binnen de menswetenschappen (herhaling 1) - AFGELAST

Binnen de richting Humane Wetenschappen en Welzijnswetenschappen krijgt statistiek een meer prominente rol. ‘Sociale statistiek’ maakt nu deel uit van het curriculum van de menswetenschappen (derde graad). Het wordt voor jou als leerkracht een boeiende uitdaging om bij bepaalde leerinhouden en onderzoeksopdrachten jouw leerlingen gegevens te laten analyseren met behulp van de statistische begrippen en procedures waarmee ze intussen vertrouwd zijn. Deze nascholing is geen stoomcursus statistiek, maar geeft je handvaten en inspiratie om statistiek te implementeren in je leerinhouden van de menswetenschappen.

Programma

In deze nascholing leer je statistische concepten en procedures kennen uit de sociale statistiek. Daarnaast krijg je concrete oefeningen om statistiek toe te passen binnen je lessen Humane Wetenschappen of Welzijnswetenschappen. Ook maak je kennis met het (gratis) statistisch softwareprogramma PSPP om datasets te analyseren in functie van een onderzoeksproject van je leerlingen.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing:

  • begrijp je statistische concepten uit de sociale statistiek, zoals meetschalen, sommatieteken, puntenwolk, correlatie, bivariate statistiek en regressie, …;
  • ken je het (gratis) statistisch softwareprogramma PSPP;
  • pas je statistische concepten en procedures toe bij leerinhouden en onderzoeksopdrachten binnen de menswetenschappen.

Doelgroep

Leerkrachten humane wetenschappen en aanverwante vakken in de 3de graad van het secundair onderwijs. Statistische voorkennis en voorkennis van PSPP is geen vereiste om deze nascholing te kunnen volgen.

Begeleiding

Sandra Troost doceert sinds 2008 naast het vak ‘Sociale en gedragswetenschappen’ ook het vak ‘Sociale statistiek’ in de derde graad Humane wetenschappen aan het Xaveriuscollege te Borgerhout. Daarnaast is ze lerarenopleider binnen de vakdidactiek Maatschappij- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Mee te brengen door cursist

Een laptop.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Het gratis softwareprogramma PSPP installeren (geen vereiste).Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen