Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Kleuteronderwijs / Directie   Spelenderwijs Franse taalinitiatie

Spelenderwijs Franse taalinitiatie

De vraag naar meertalige burgers en werknemers groeit gestaag. Dit is zeker het geval in Vlaanderen, waar naast een uitstekende kennis van het Engels ook de beheersing van het Frans een belangrijke troef blijft op de arbeidsmarkt. Helaas bereiken ons steeds vaker onheilsberichten over de talenkennis van de Vlaamse kinderen en jongeren (zie bv. de resultaten van het peilingsonderzoek Frans van de Vlaamse overheid in de derde graad basisonderwijs, mei 2017).

Eén van de oplossingen die naar voor geschoven wordt, is een goed doordachte en veralgemeende aanpak van vroeg vreemdetaalonderwijs in het Vlaamse basisonderwijs. Een aantal scholen is reeds begonnen met de invoering van taalinitiatie in de kleuter- of lagere school. Andere scholen kijken nog even de kat uit de boom. Vaak omwille van ‘onbekend is onbemind’ of ‘hoe moeten we dit aanpakken?’ of ‘help, mijn Frans is niet goed genoeg!’.

Programma

In deze nascholing komen de volgende vragen aan bod:

 • hoe slaag je erin om het Frans als voertaal te gebruiken met kinderen die deze taal helemaal niet machtig zijn? Met andere woorden: hoe zorg je ervoor dat ze jou begrijpen?
 • hoe slaag jij als leraar erin om een speelse leeromgeving te creëren waarin het Frans als voertaal gebruikt wordt? Met andere woorden: wat zijn tips om ervoor te zorgen dat jouw Frans ‘oké’ is, ook al heb je er niet veel ervaring mee?
 • hoe ben je creatief en ludiek bezig rond Frans en zorg je tegelijk voor de motivatie van de kinderen én voor realistische leerdoelen?
 • welke didactische principes kenmerken de didactiek voor taalinitiatie?
 • hoe pak je concreet een les aan, ook zonder handboek of methode?
 • welke websites, liedjes, knutselopdrachten, prentenboeken, spelletjes… komen in aanmerking en waar vind je goede bronnen?

De nascholing biedt een degelijk theoretische kader, steeds doorspekt met praktijkvoorbeelden. De deelnemers ervaren bijwijlen aan den lijve wat de kenmerken van taalinitiatie zijn. Nadien volgt een reflectie en zoomen we in op de didactische principes die eraan ten grondslag liggen.

De voorbeelden zijn zowel voor kleuters als voor lagereschoolkinderen bestemd. De deelnemers worden ook uitgenodigd om te reflecteren en samen naar aanpassingen en toepassingen te zoeken.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • krijgen inzicht in de basisprincipes van de didactiek voor taalinitiatie;
 • ondervinden zelf wat die principes inhouden;
 • leren praktijkvoorbeelden kennen en bespreken in functie van eigen lesrealisaties;
 • overleggen en wisselen uit met collega’s over manieren om deze principes toe te passen in of aan te passen aan de eigen (huidige of toekomstige) lespraktijk;
 • hebben een duidelijk beeld van de belangrijkste kenmerken van de didactiek voor taalinitiatie en hebben een lading praktijkvoorbeelden op zak waarmee men meteen aan de slag kan in de eigen klas.

Doelgroep

Leerkrachten kleuteronderwijs en eerste en tweede graad lager onderwijs.
Zowel leerkrachten die nog niet met taalinitiatie begonnen zijn als leerkrachten die wel al aan taalinitiatie deden en die inspiratie en houvast zoeken om spelenderwijs en communicatief maar toch doelgericht aan de slag te gaan.

Geïnteresseerde beleidsondersteuners, taalbeleidscoördinatoren, zorgcoördinatoren, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, (potentiële) specifieke leermeesters Frans voor basisonderwijs, studenten lerarenopleiding.

Let op: deze sessie richt zich niet op (kleuter)onderwijzers die een oplossing zoeken voor het geven van taalinitiatie aan groepen met veel Franstalige kinderen. De nascholing gaat uit van een leerlingenpubliek voor wie Frans een vreemde taal is.

Hoewel de voorbeelden uit het Frans komen, zijn ook leerkrachten die taalinitiatie Engels willen geven welkom.

Begeleiding

Liesbeth Martens, nascholer en onderzoeker, lector Frans, vreemde talen- en CLIL-didactiek UCLL.

Praktisch

Cursuscode: 19/BAS/034A

Beperkt aantal deelnemers.

Syllabus, dranken en lunch (broodjesmaaltijd en soep) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 121 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 9 maart 2020 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen