Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Vakken / Wiskunde   Spellingsmoeilijkheden begeleiden in de lagere school

Spellingsmoeilijkheden begeleiden in de lagere school

Spellingsmoeilijkheden belemmeren in belangrijke mate de ontwikkelingskansen van kinderen. Je eigen gedachten kunnen formuleren en in tekstuele vorm weergeven, is in onze maatschappij een belangrijke vaardigheid. Kinderen met deze moeilijkheden hebben dan ook recht op onze kwaliteitsvolle ondersteuning.

Deze nascholing richt zich op de hulp die jij als zorgleerkracht aan kinderen met spellingsmoeilijkheden kan bieden. Leerkrachten vanaf het 3de leerjaar die met kleine groepjes aan de slag willen gaan, zullen veel uit deze nascholing halen.

Programma

In een eerste deel bespreken we het ontstaan van spelling en de moeilijkheden die kinderen bij het verwerven van de spellingsregels kunnen ondervinden. We bekijken hier ook hoe je een dictee kwalitatief kan analyseren.

Het grootste deel van de dag besteden we aan concrete spellingssituaties. Telkens bekijken we waarom het mis kan lopen en wat jij er binnen de zorg of in je eigen klas (met kleine groepjes) aan kan doen. Bij iedere topic bespreken we ook speelse oefenvormen. Achtereenvolgens bekijken we de spelling van de klankzuivere woorden, de open en gesloten lettergrepen, eind-d, omgaan met ei/ij, vervoeging van de werkwoorden en het opnemen van onthoudwoorden.

De aanpak die we binnen de nascholing bespreken, is erop gericht om naast de bestaande methode gebruikt te worden. Het praktische deel van deze cursus is in eerste instantie gericht op het begeleiden van kleine groepen kinderen (bv. in hoekenwerk).

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • heb je inzicht in het ontstaan van spellingsmoeilijkheden;
  • ken je meerdere alternatieve instructiewijzen;
  • ga je aan de slag met concrete ideeën voor speelse oefenvormen.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten uit de 2de en 3de graad van het lager onderwijs.

Verder ook interessant voor leerkrachten uit de B-stroom van het secundair onderwijs.

Begeleiding

Hilde Heuninck werkt sinds 1982 als logopediste en specialiseerde zich volop in het begeleiden van kinderen met leermoeilijkheden. In haar werk zoekt ze steeds naar die strategieën, ondersteuningen, werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en ontwerpt ze spellen die hen motiveren om dit inzicht in te oefenen. Ze geeft heel frequent bijscholingen waarin ze de ervaring uit de therapeutische setting deelt met collega’s en leerkrachten.

Praktisch

Cursuscode: 24/LAG/081A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 14 maart 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen