Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Talen / Nederlands   Spreekkansen verhogen van okan & ex-okan leerlingen

Spreekkansen verhogen van okan & ex-okan leerlingen

Anderstalige nieuwkomers hebben het vaak moeilijk om abstractere lesinhouden te verwerken. Dat is wat wij als leraar zelf ook aanvoelen in onze lessen. Maar hoe ga je dat remediëren? Onderzoek wijst uit dat werken aan de mondelinge basistaalvaardigheid van leerlingen veel resultaat kan opleveren. Deze vorming wil uitzoeken hoe je dat concreet kan aanpakken, zowel in een 1ste fase (in de okan – klas) als in een 2de fase (vervolgonderwijs van ex-okan lln. of lln. met een andere thuistaal).

Programma

We doorlopen het leerproces en gaan na hoe er in de verschillende onderdelen extra spreekkansen ingebouwd kunnen worden:
- het opstarten van een nieuw thema,
- het inoefenen van woordenschat,
- het trainen van vakgebonden vaardigheden. 

Daarnaast staan we stil bij enkele veelvoorkomende struikelblokken in spreekvaardigheidsonderwijs:
- klasmanagement: hoe zet je alle leerlingen actief aan het werk in moeilijkere klassen, zonder dat dit tot chaos leidt?
- differentiatie: welke werkvormen kan je inzetten om voor àlle leerlingen vooruitgang te boeken?
- evaluatie: hoe breng je de evolutie van de leerling in kaart en geef je gerichte feedback?

Doelstellingen

  • De leraar heeft inzicht in het proces van de 2de taalverwerving bij okan–leerlingen;
  • De leraar beschikt over een set van tools die hij kan inzetten om taalkansen te creëren in zijn lessen;
  • De leraar ziet ook het ruimere plaatje, waardoor hij actief zijn collega’s kan gaan coachen in taalstimulerend lesgeven.

Doelgroep

Leerkrachten secundair onderwijs die geconfronteerd worden met ex-okan leerlingen.
Zowel leerkrachten Nederlands, remedial teachers als leerkrachten van praktijk- of zaakvakken die hun onderwijs meer taalverwervingsgericht willen maken. 

Begeleiding

Stien Fonteyn, okan leraar & vervolgschoolcoach Sint Lodewijk Antwerpen.

Praktisch

Cursuscode: 19/NT2/017A

Beperkt aantal deelnemers.
Syllabus, drank en lunch (soep en broodjesmaaltijd) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Gonda Peeters, 03 265 56 27, gonda.peeters@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 4 november 2019 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen