Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Vakken / Taal   STEM kan je niet evalueren, of toch wel? Procesevaluatie van STEM in het basisonderwijs

STEM kan je niet evalueren, of toch wel? Procesevaluatie van STEM in het basisonderwijs

Misschien voel je je als leraar kleuter- of lager onderwijs nog wat onzeker bij STEM? Of misschien gebruik je STEM al geregeld in de klas, maar ben je op zoek naar een manier om de vaardigheden van je leerlingen gerichter te monitoren in functie van evaluatie of observatie?

Programma

We starten met een situering van STEM in het kleuter- en lager onderwijs. Dit gebeurt aan de hand van een eenvoudige praktische opdracht, die we verruimen naar onderzoekend leren en de globale STEM-didactiek. Vervolgens wordt de link gelegd met procesevaluatie, waarbij zowel de kinderen als de leerkracht zelf op verschillende manieren de STEM-competenties kunnen evalueren. We zetten in op zelf- en peerevaluatie, formatief en summatief evalueren, aftoetsen van ontwerpcriteria, enz. Bij deze oefening wordt tijdens de workshop gedifferentieerd voor kleuter- en lager onderwijs. We kijken ook verder dan de klas en kaderen het belang van een schoolbrede aanpak en een goede communicatie.

Doelstellingen

Na deze nascholing:

  • weet je goed wat STEM inhoudt en zie je kansen om dit toe te passen in je klas (kleuter of lager);
  • kan je de STEM-vaardigheden bij je leerlingen observeren en evalueren (procesevaluatie, zelf- en peerevaluatie …).

Doelgroep

Leraren kleuter- en lager onderwijs, directies, beleidsmedewerkers, ict-coördinatoren, zorgleerkrachten.

Enige voorkennis van STEM is een pluspunt, al start de nascholing wel met een luik over de didactiek van STEM.

Begeleiding

Jozefien Schaffler is lerarenopleider in de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool. Daar is ze mee verantwoordelijk voor de vakken met een focus op wereldoriëntatie en onderzoekend leren. Daarnaast is ze als onderzoeker betrokken bij projecten rond STEM en onderzoekend leren in kleuter- en lager onderwijs. Ze is co-auteur van het boek “Jonge kinderen, grote onderzoekers, en de leraar?”

Kirsten Devlieger is lerarenopleider in de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool. Hij doceert onderwerpen in verband met informatie- en onderzoeksvaardigheden, wiskundige initiatie bij jonge kinderen, onderzoekend leren, multimedia, psychologie en pedagogie. Daarnaast is hij als onderzoeker betrokken bij projecten rond STEM en onderzoekend leren in kleuter- en lager onderwijs. Hij is co-auteur van onder andere de boeken “Jonge kinderen, grote onderzoekers, en de leraar?”, “Verder kijken dan de hype” en “school in beweging”.

Praktisch

Cursuscode: 21/BAS/069A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 3 mei 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.039 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen