Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / ICT   Sterk in STEM in de kleuterschool

Sterk in STEM in de kleuterschool

STEM is haalbaar en waardevol voor kleuters en heeft daarom terecht langzamerhand zijn plaatsje veroverd in onze kleuterklassen. STEM verruimt de ontwikkelingskansen van kleuters. Het gaat om wetenschappen, techniek en wiskunde, maar nog zoveel meer … “Als je ziet wat het met de kleuters doet!”, dat is de grootste motivatie om met STEM aan de slag te gaan in de kleuterklas. De drijvende kracht voor deze meerwaarde van STEM is de kleuterleerkracht, die op doordachte wijze het probleemoplossend denk- en handelingsproces van de kleuters begeleidt en ondersteunt.

Programma

In de vorming maak je vanuit de klaspraktijk kennis met aanknopingspunten en voorwaarden voor STEM met verschillende leeftijdsgroepen van kleuters. Je bouwt een toegankelijke methodiek op voor een krachtige speel- en leeromgeving waarin kleuters problemen kunnen oplossen via een samenspel van STEM-leergebieden (wiskundige initiatie, wetenschappen en techniek). Via allerlei praktijkvoorbeelden verken je inspirerende invalshoeken om STEM ‘te leren zien’ en deel te laten worden van de eigen praktijk. Je komt te weten waarom STEM een meerwaarde betekent voor kleuters, wat STEM inhoudt en hoe je STEM vorm kan geven met kleuters.

Via levendige praktijkvoorbeelden zoek je uit hoe STEM en kleuters hand in hand kunnen gaan. Hierbij ga je ook zelf aan de slag met STEM. Je krijgt tijd voor uitwisseling en reflectie i.v.m. eigen praktijkervaringen en ontwerpt een eerste STEM-praktijkvoorbeeld voor jouw kleuterklas.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • zien kansen voor STEM in de dagelijkse praktijk van de kleuterklas;
  • geven een krachtige speel- en leeromgeving vorm voor STEM in de eigen klaspraktijk.

Doelgroep

Iedereen die met kleuters werkt en die deze jonge kinderen ruime en diverse ontwikkelingskansen wil bieden.
Leerkrachten kleuteronderwijs, directies, adjunct-directies, beleidsmedewerkers, (zorg)coördinatoren...

Begeleiding

Stephanie Vervaet is lerarenopleider in de educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs aan Hogeschool VIVES. Daarnaast bouwt ze als onderzoeker expertise op rond STEM en onderzoekend leren in de basisschool, in het bijzonder de kleuterschool. Ze is auteur van het boek “Sterk in STEM. Inspiratiegids voor het kleuteronderwijs.”

Praktisch

Cursuscode: 21/KLE/054A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een opgeladen laptop indien je graag digitaal werkt.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Je denkt op voorhand na over een activiteit, project, thema, … waarin volgens jou, op basis van wat je nu al weet over STEM, kansen zitten om met STEM aan de slag te gaan met kleuters. Tijdens de cursus zal je tijd en ondersteuning krijgen om op basis hiervan een STEM-praktijkvoorbeeld te ontwerpen voor je eigen klaspraktijk.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 25 november 2021 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen