Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Evaluatie   Strategisch omgaan met regel-/normovertredend gedrag in de klas

Strategisch omgaan met regel-/normovertredend gedrag in de klas

Het leren van de jongere krijgt in iedere vorm van onderwijs gestalte in de ontmoeting tussen de jongere en de leerkracht. In deze ontmoeting is het hanteren van regel-/normovertredend gedrag een wezenlijk onderdeel van het klasgebeuren. Naast de kansen die de interactie in conflictsituaties biedt voor zowel leerkracht als jongere is de vraag naar de invloed van regel- en normovertredend gedrag op de klasgroep en op het leerkrachtenteam minstens even interessant.

Vooraleer ons te richten op een conflicthanteringsstrategie is een bezinning over de wijze waarop we regels, normen en waarden hanteren in de klas verhelderend. We blijven hier stilstaan bij de vraag hoe je met jongeren kunt werken rond regels en normen. Regel- en normovertredend gedrag krijgt betekenis doordat je als leerkracht betekenis geeft aan dit gedrag. We proberen conflicten te waarderen als essentiële gebeurtenissen binnen het opvoedingsproces.

Programma

  • Werken met regels - normen - waarden in de klas.
  • Strategisch omgaan met regelovertredend gedrag.
  • Denken over sancties, time-out en markeren van gedrag i.f.v. een werkbare relatie.
  • Herkennen en erkennen van de verschillen in conflicthanteringsstijlen van collega's en hieromtrent feedback kunnen geven.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

  • kan je een set regels maken passend bij de competentie van de doelgroep;
  • kan je strategisch een conflict analyseren en eventueel bijsturen;
  • heb je inzicht in je eigen conflictstijl.

Doelgroep

Leerkrachten, graadcoördinatoren, directies, leerlingenbegeleiders secundair onderwijs.

Begeleiding

Geert Stroobant, lic. Lichamelijke Opvoeding, directeur De Heide. Hij is reeds verschillende jaren actief in de zorg als leidinggevende. Tevens is hij als vormingswerker actief in de domeinen omgaan met moeilijk gedrag, conflicthantering en teamontwikkeling. Hij begeleidt in die functie verschillende voorzieningen en scholen. Hij is auteur van de boeken Teamcoaching in de jeugdhulpverlening en Management van verbondenheid.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 24/SEB/063A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 3 februari 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
maandag 17 februari 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen