Zoek een nascholing
Je bent hier: Deeltijds kunstonderwijs / Zorg / Leerzorg   Suïcidepreventie bij leerlingen s.o.

Suïcidepreventie bij leerlingen s.o.

In België sterven dagelijks gemiddeld 5 à 6 personen door zelfdoding. België scoort bovendien beduidend slechter dan het Europees gemiddelde. Suïcidepreventie beoogt hiermee iets aan te doen. In deze vorming neem je kennis van enkele theoretische kaders over suïcidaliteit/suïcide en zullen je concrete handvaten aangereikt worden m.b.t. de omgang met suïcidale leerlingen in de praktijk.

Programma

Je mag je verwachten aan een interactieve vorming met een combinatie van theorie, praktijk, en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen en beeldmateriaal.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor? Ook andere relevante cijfergegevens komen aan bod.
  • Hoe kan je suïcidaal gedrag van leerlingen begrijpen? En wat is oorzakelijk?
  • Hoe kan je signalen herkennen en het gesprek aangaan?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten? Kan dit überhaupt?
  • Wat zijn de belangrijkste methodieken in de praktijk?
  • Wat doe je in geval van crisis?

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

  • krijg je zicht op de epidemiologie van suïcide(pogingen);
  • weet je hoe een gesprek aan te gaan met suïcidale leerlingen en wat te bevragen;
  • bespreek je kritisch gangbare misverstanden over het thema.

De globale doelstelling van de nascholing is het taboe wegnemen om zelfdoding bespreekbaar te maken.

Doelgroep

(Toekomstige) leerkrachten, (zorg)coördinatoren, leerlingenbegeleiders van het secundair en hoger onderwijs, ondersteuners en CLB-medewerkers.

Begeleiding

De suïcidepreventiewerking van de CGG’s (Centra Geestelijke Gezondheidszorg) verzorgt vormingen conform de multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag. Deze richtlijnen werden opgemaakt door het Vlaams expertisecentrum suïcidepreventie (VLESP). 

In deze nascholing zullen Lara Van den Bril en Sarah Holemans (CGG Andante) inzoomen op verschillende aspecten van suïcidepreventie in de praktijk, op maat van de deelnemers.

Praktisch

Cursuscode: 23/SEB/086A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 1 februari 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen