Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Taaloverschrijdend   Taaltechnologie en taalredactie

Taaltechnologie en taalredactie

Hoe breng je taaltechnologie en taalredactie voor de klas? Wist je dat computerprogramma’s heel wat grammaticale analyses kunnen uitvoeren, zoals zinsontleding en de herkenning van woordsoorten? Wist je dat je in een vingerknip alle eigennamen uit een tekst kan halen of de tekst kan laten samenvatten? En wist je dat je je eigen teksten naar een hoger niveau kan tillen (mét feedback en tips) dankzij AI?

Programma

Deze nascholing is een startpunt voor enkele praktijkgerichte lessen rond deze thema’s. Traditionele taalanalyses en -oefeningen staan centraal… met digitale hulpmiddelen!

Je krijgt een korte theoretische introductie bij verschillende methodes en tools. Vervolgens ligt de focus op praktische oefeningen waarmee je aan de slag kan met je leerlingen in je lessen.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • kan je taaltechnologie uitleggen alsook belangrijke technieken en methodes uit het veld (bv. machine learning, deep learning);
  • kan je leerlingen begeleiden in oefeningen rond taaltechnologische analyses (bv. part-of-speech tagging, syntactische parsing, lemmatisering): traditionele taalanalyses uitgevoerd a.d.h.v. digitale tools;
  • kan je deze oefeningen zelf opstellen, in verschillende talen;
  • kan je leerlingen begeleiden in oefeningen met digitale tools voor taalredactie op eigen teksten (bv. automatische vertaling, automatische herschrijving van teksten…);
  • kan je deze oefeningen zelf opstellen, in verschillende talen;
  • kan je leerlingen begeleiden om kritisch te kijken naar de mogelijkheden en beperkingen van het raakvlak tussen taal en technologie.

Doelgroep

Leerkrachten derde graad secundair onderwijs die taaltechnologie en taalredactie voor de klas wil brengen. In het bijzonder leerkrachten Nederlands, moderne vreemde talen en communicatiewetenschappen derde graad.

Begeleiding

Lisa Hilte is doctor in de taalkunde. Ze is programmacoördinator voor de Vlaamse AI Academie, doceert aan UAntwerpen en werkt als freelance wetenschapsjournalist. Ze verdiept zich het liefst in het raakvlak tussen taal en technologie.

Praktisch

Cursuscode: 23/TAL/057A

Broodjeslunch en cursusmateriaal inbegrepen.


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Gonda Peeters, 03 265 56 27, gonda.peeters@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

een opgeladen laptop

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 26 april 2024 09:00u 15:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen