Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Personeelsbeleid   Taalzorg op school - Basiszorg en Redelijke Aanpassingen - Aanzetten tot een schoolvisie - AFGELAST

Taalzorg op school - Basiszorg en Redelijke Aanpassingen - Aanzetten tot een schoolvisie - AFGELAST

Programma

We vertrekken in deze 3-daagse vanuit de denkkaders en kernbegrippen van het M-decreet: UDL en basiszorg, specifieke onderwijsbehoeften, redelijke aanpassingen, handelingsgericht werken, het zorgcontinuüm. We passen deze denkkaders toe op Nederlands als schoolvak en als instrument voor alle vakken op school. De focus ligt vooral op lees- en schrijfvaardigheid. Gedurende de drie dagen doorlopen we de remediale cyclus: signaleren, diagnose stellen, begeleiden en evalueren.

Naast de theorie is er ruimte voor practica, concrete lesvoorbeelden en voor eigen inbreng van de cursisten.

Dag 1

Screenen en signaleren

Denkkaders: remediale cyclus, handelingsgericht screenen, specifieke onderwijsbehoefte, basiszorg, redelijke aanpassingen

Op dag 1 brengen we de leerlingen zo correct mogelijk in kaart. Hoe kan je zinvol screenen? Welke tools bestaan er? Hoe kies je het juiste instrument? Wat vraagt de decretaal verplichte taalscreening eigenlijk?

Tijdens deze dag zoomen we in op het leesproces waarbij zowel technisch als begrijpend lezen aan bod komen.

We stellen een diagnose inzake het leesproces en we kijken hoe we verder kunnen: welke maatregelen kunnen we nemen op schoolniveau, op klasniveau, voor een individuele leerling? Welke specifieke onderwijsbehoeften hebben een impact op taal en specifiek op het vak Nederlands? Zowel leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen als zwakke leerders, NT2-ers en ex-Okanners komen aan bod.

Dag 2

Begeleiding spel- en schrijfvaardigheid

Denkkaders: het zorgcontinuüm, UDL, handelingsgericht begeleiden

We vertrekken vanuit een goede basiszorg voor taal, zodat we de redelijke aanpassingen beperkt kunnen houden. Dag 2 gaat over het belang van de leerkracht en leerondersteunend lesgeven. Wat zijn de mogelijkheden voor de leerkracht Nederlands als motor voor een taalbeleid op school?

Dag 3

Begeleiding technisch en begrijpend lezen

Begeleidingsprioriteiten: zinvolle keuzes maken

Denkkaders: het zorgcontinuüm, UDL, handelingsgericht werken

Het uitgangspunt is dat begrijpend lezen de belangrijkste vaardigheid is op school in alle vakken en dat effectief leesonderwijs een absolute voorwaarde is voor schoolsucces. Hoe kunnen we inzetten op beter leren lezen op klasniveau? Welke redelijke aanpassingen zijn zinvol voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte?

Tijdens dag 3 tillen we het niveau een tikkeltje hoger tot het schoolniveau, waarbij de cursisten uitgenodigd en uitgedaagd worden om een visie te ontwikkelen over het taalbeleid op hun school.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • kritisch kijken naar screenings- en signaleringsmateriaal;
  • een handelingsgerichte screening opzetten op school;
  • screeningsgegevens interpreteren en vertalen naar een begeleidingsplan op school-, klas- en leerlingniveau;
  • specifieke onderwijsbehoeften inzake taal vertalen naar basiszorg en redelijke aanpassingen;
  • effectieve lees- en schrijfstrategieën introduceren in de les Nederlands;
  • de collega’s op school inspireren om in te zetten op lees- en schrijfstrategieën in alle vakken;
  • op schoolniveau nadenken over taalbeleid op school.

Doelgroep

Leerkrachten Nederlands, leerlingenbegeleiders, GOK- en taalbeleidscoördinatoren.

Begeleiding

Annemie Hauquier, Master Engels/Duits, gewezen leerkracht Nederlands, momenteel zorg- en GOK-coördinator, nascholer en coördinator traject leerzorg-professional bij CNO.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.


Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen