Zoek een nascholing
Je bent hier:   Teamcoaching

Teamcoaching

Werken op scholen wordt hoe langer hoe meer een werk van teams. De tijd dat we alles alleen achter gesloten deuren deden, is al een tijd voorbij. Werken in teams veronderstelt ook het coachen van deze teams. Dit lijkt vanzelfsprekend; het is echter veel complexer dan we denken. We willen het in deze vorming niet hebben over vergadertechnieken, wel over het coachen van een team.

Programma

We vertrekken vanuit het systeemdenken en bekijken teams op scholen vanuit deze bril. We werken rond begrippen zoals

 • de verschillende petten van de teamleider;
 • het eigenaarschap;
 • het ijsbergmodel.

We staan stil bij de verschillende houdingen en vaardigheden van de teamcoach.
Ten slotte bekijken we de verschillende soorten ontwikkelingsfases in een team en wat we kunnen doen om die te stimuleren.

Dag 1:
We diepen de theorie uit rond het teamcoachen. We benaderen dit vanuit het idee dat teams voldoende kracht en potenties in zich hebben en dat het aan de coaches is om deze krachten en potenties naar boven te krijgen en verder te ontwikkelen. Het ultieme doel daarbij is dat we onszelf misbaar maken. We bekijken de diverse fases die een team doorloopt, wat de rol en de valkuilen kunnen zijn van de coach in de diverse fases, hoe we kunnen omgaan met de verschillende petten, wat we doen met de weerstanden die tegen veranderingsprocessen bestaan, hoe we het eigenaarschap meer bij de teamleden kunnen laten.

Dag 2:
We diepen praktijksituaties uit die door de deelnemers aangebracht worden en staan stil bij verschillende handelingsalternatieven voor de coach.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • leiding geven aan een team;
 • de principes van coaching toepassen op een team;
 • de teamsamenhang zien en initiatieven nemen om deze samenhang te bevorderen;
 • vorm geven aan het eigenaarschap van medewerkers zodat ze kritischer en actiever worden in meedenken en handelen;
 • de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, teamvaardigheden en denkpatronen stimuleren;
 • teamleden zich meer bewust laten worden van de effecten van hun eigen gedrag op elkaar;
 • teamleden verantwoordelijkheid laten nemen voor de gevolgen van hun eigen gedrag;
 • handelings- en analysemogelijkheden rond het werk voor het team vergroten: wat kunnen/willen/mogen teamleden zelf doen?

Doelgroep

Iedereen die op een school een team of een deelteam leidt. Dit kunnen zowel coördinatoren zijn, als leerlingbegeleiders, als vakverantwoordelijken...
Deze nascholing richt zich niet tot directieleden.

Begeleiding

Dirk Jaspers, leraar tso en bso, graadcoördinator, voormalig vakoverschrijdend pedagogisch begeleider en directeur van Leefsleutels, nascholer.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 17/OND/030A


Jouw bijdrage: 197 EUR.
Inlichtingen bij: Joke Oomes, 032654691, joke.oomes@gmail.com

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 7 december 2017 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Het Brantijser, St.-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen
donderdag 1 februari 2018 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Het Brantijser, St.-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen