Zoek een nascholing

Teamcoaching

Werken op scholen wordt hoe langer hoe meer een werk van teams. De tijd dat je alles alleen achter gesloten deuren deed, is voorbij.

Werken in teams veronderstelt ook het leiden en coachen van deze teams. Tijdens deze drie dagen onderzoek je interactief de complexiteit van teamcoaching en leer je om dit op een constructieve manier aan te pakken.

Programma

Dag 1:

Tijdens dag 1 ontdek je de theoretische kaders van Martin Vroemen (Karrewiel), Daniel Ofman (de 3 werelden, kern- en teamkwadranten), Rudy Van Damme (de ontwikkelcirkel), en Marshall Rosenberg (verbindende/geweldloze communicatie) aan de hand van een interactieve presentatie. Je verkent het onderscheid tussen een groep die onderhevig is aan de wetten van de groepsdynamica, en een team, een kleine groep mensen die samen naar een duidelijk doel toe (moeten) werken. Je bepaalt je eigen leer- en werkpunten.

Dag 2:

Dag 2 zoomt op een interactieve manier verder in op de theoretische kaders. Je krijgt veel kans om vragen te stellen, nuanceringen aan te brengen en in dialoog met elkaar te gaan. Je krijgt de opdracht om tegen dag 3 een aantal casussen uit je eigen praktijkervaring als teamcoach te verzamelen.

Dag 3:

Je gaat aan de slag met de casussen om ze te analyseren en uit te diepen, waarbij je de theoretische kaders van de eerste twee dagen toepast waar mogelijk. Je onderzoekt welke de meerwaarde is van een teamcoach in elk van de besproken casussen. Waar zinvol, wordt ook rollenspel en simulatie ingezet als werkvorm.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • leiding geven aan een team;
  • de principes van coaching toepassen op een team;
  • onderscheid maken tussen een groep en een team;
  • de teamsamenhang zien en initiatieven nemen om deze samenhang te bevorderen;
  • de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, teamvaardigheden en denkpatronen stimuleren;
  • teamleden zich meer bewust laten worden van de effecten van hun eigen gedrag op elkaar;
  • teamleden verantwoordelijkheid laten nemen voor de gevolgen van hun eigen gedrag;
  • handelings- en beslissingsmogelijkheden rond het werk voor het team vergroten: wat kunnen/willen/mogen teamleden zelf doen?

Doelgroep

Iedereen die op een school (bao, s.o. en vo) tijdelijk of langdurig een team leidt (moet leiden) en/of coacht (leerkrachten, middenkader, directies).

Begeleiding

Kathy Douchar, germanist, voormalig leerkracht Engels en toegepaste psychologie (gesprekstechnieken), voormalig directeur, trainer, nascholer, coach en bemiddelaar.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 22/OND/030A

Cursusmateriaal en lunchbox inbegrepen.

Als je op CDE aangepaste maaltijdwensen hebt, vul deze dan op jouw portaal in of vermeld dit in het opmerkingenveld.


Jouw bijdrage: 369 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 17 januari 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
donderdag 9 februari 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
maandag 13 maart 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen