Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Onderwijskunde / Klasmanagement   Teamteaching: krachtig onderwijs maak je samen!

Teamteaching: krachtig onderwijs maak je samen!

Teamteaching en co-teaching zijn hip in onderwijs. Leerkrachten kiezen voor kwaliteitsvol onderwijs en vinden het een prioriteit om het samen waar te maken. De leerkrachten bereiden samen voor, voeren samen uit en reflecteren samen. Heb jij zin om samen met jouw collega’s de stap te zetten naar teamteaching? In dit korte traject maak je kennis met de succesfactoren achter deze verhalen. Je bekijkt de verschillende soorten teamteaching en je gaat aan de slag met een kader en concrete suggesties om er samen met jouw collega’s een succesverhaal van te maken in jouw school.

Programma

Dag 1

Als start krijg je enkele kaders aangereikt die je zicht geven op de verschillende vormen van teamteaching. Je bespreekt de verschillende modellen of organisatievormen. Wat teamteaching precies inhoudt, ontdek je aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Je verkent de voorwaarden om teamteaching optimaal uit te bouwen en er echt als team voor te gaan. Je verwerft inzicht in de essentiële aspecten bij de samenwerking, zowel bij de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding als bij de uitvoering en reflectie. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden werk je een eerste concept uit om door middel van teamteaching het leerproces van jouw leerlingen optimaal te ondersteunen.

Dag 2

Je werkt je teamteachingconcept op basis van een mix van verschillende teamteachingmodellen verder uit. Je maakt kennis met kaders om jouw leerlingen te leren een studieplanning op te maken waarin het zelfsturend leren van de leerling centraal staat.

Daarna analyseer je het teamteachingconcept om te kunnen omgaan met verschillen in de klas. Je onderzoekt hoe je  teamteaching optimaal kan inzetten om binnenklasdifferentatie op vlak van tempo, niveau en werkvormen toe te passen.

Tot slot gaat je aandacht naar het opmaken van een planning gericht op een positief werkklimaat en voortgangsbewaking met aandacht voor het effectief delen van verantwoordelijkheden  zowel bij de voorbereiding, de uitvoering als de reflectiefase.

Doelstellingen

Na deze nascholing:

  • beschrijf je wat teamteaching is;
  • omschrijf je verschillende soorten modellen van teamteaching;
  • benoem je de randvoorwaarden om teamteaching te kunnen organiseren;
  • teken je a.d.h.v. een aantal aangereikte modellen een teamteachingconcept uit, toepasbaar in je school/klas;
  • kies je voor  teamteaching om beter te kunnen inspelen op wat je leerlingen nodig hebben;
  • differentieer je beter op de onderwijsbehoeften van een klasgroep en van de individuele leerlingen;
  • creëer je meer kansen tot interactie met en begeleiding door de leraar;
  • krijg je inzicht in hoe je effectiviteit van leren kan verhogen;
  • zie je in dat door teamteaching de onderwijskwaliteit verhoogt en dat de leerlingen betere leerresultaten behalen.

Doelgroep

Leraren, middenkader, directies uit s.o. en v.o.

Begeleiding

Dr. Mieke Meirsschaut is docent en onderzoeker in de bachelor-na-bachelors Schoolontwikkeling, Zorgverbreding en remediërend leren en Buitengewoon onderwijs aan Arteveldehogeschool Gent. Wat onderwijsprofessionals nodig hebben om kwaliteitsvol onderwijs waar te maken voor elke leerling, dat is de rode draad in haar werk.  Teamteaching kan hierin een sterke hefboom zijn. Vanuit www.teamteaching-estafett.be coacht ze startende teamteachers en werkt ze mee aan onderzoek naar de effecten van teamteaching op leerlingen en leraren. 

Katrijn De Waele is als docent en onderzoeker verbonden aan het Expertisenetwerk Onderwijs van Arteveldehogeschool in de opleidingen bachelor na bachelor zorgverbreding en remediërend leren en de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs. Ze is master in opleidings- en onderwijswetenschappen en heeft jarenlange ervaring in het secundair onderwijs als taalleerkracht. Ze zet sterk in op Een krachtige leeromgeving voor cognitief sterke leerlingen  en het versterken van onderwijsprofessionals.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 22/OND/129A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen.


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen laptop of tablet + schrijfgerei.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 14 oktober 2022 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
maandag 7 november 2022 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen