Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinatie   Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden) - met extra aandacht voor nieuwe regelgeving rond Vlaamse reaffectatiecommissie (herhaling 2) - live online nascholing

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden) - met extra aandacht voor nieuwe regelgeving rond Vlaamse reaffectatiecommissie (herhaling 2) - live online nascholing

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan teruggeven bij het begin van het volgende schooljaar?

Programma

In de loop van de onderwijsloopbaan van een leraar (met een betrekking in hoofdambt) kan het gebeuren dat die gedeeltelijk of volledig zijn lesopdracht verliest (bv. door een daling van het aantal leerlingen in de school waar hij werkt).

Gevolgen voor de vastbenoemde leraar
Het statuut van vastbenoemde geeft je recht op bezoldiging tijdens de terbeschikkingstelling en het recht op reaffectatie of wedertewerkstelling. Het systeem van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking is strikt gereglementeerd. Hierbij wordt een stappenplan gevolgd. De inrichtende macht moet er alles aan doen om die terbeschikkingstelling te vermijden. Als het toch niet anders kan, dan bepaalt de dienstanciënniteit wie er terbeschikking gesteld wordt. De terbeschikkinggestelde leraar mag een passende betrekking steeds opeisen, maar is ook verplicht om een vrijgekomen betrekking te aanvaarden. De inrichtende macht mag en moet steeds terbeschikkinggestelde leraren terug aan het werk zetten vooraleer een tijdelijke leraar aan te werven.

Gevolgen voor een tijdelijk aangestelde collega
De tijdelijk aangestelde leraar loopt het risico uren te verliezen ten voordele van een terbeschikking gestelde leraar wegens ontstentenis van betrekking. Uitzondering: indien hij reaffectatievrij is.

Werkvormen

Deze cursus geeft voor het secundair onderwijs een overzicht van de voornaamste reglementaire bepalingen inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling. Er wordt een overzicht gegeven van de bestaande wetgeving inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking. Het doel van de cursus is niet alleen theoretische gegevens door te geven, maar ook aan de hand van heel wat voorbeelden de theorie te verduidelijken.

Doelstellingen

Deze opleiding wil je een specifiek overzicht geven van de belangrijkste reglementaire bepalingen inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling voor het secundair onderwijs.

Doelgroep

Ondersteunend personeel en directie (SO) min. 3 jaar ervaring in de personeelsadministratie van een schoolsecretariaat.

Deze nascholing wordt ook voor beginners georganiseerd. Deze is inhoudelijk gelijklopend, maar het tempo voor gevorderden ligt hoger en complexere materie komt aan bod.

Begeleiding

Pascal Elet, adjunct van de directeur bij de afdeling Beleidsuitvoering personeel secundair onderwijs, coördinator werkstations gewoon en buitengewoon onderwijs, AgODi.

Praktisch

Cursuscode: 20/OP/010C


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Je kan vooraf de omzendbrief betreffende de wijzigingen aan de reaffectatie en wedertewerkstellingsregeling doornemen.

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 17 mei 2021 09:15u 16:15u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen