Zoek een nascholing
Je bent hier:   Terugkomdag “Sterker staan in Nieuwe Autoriteit”

Terugkomdag “Sterker staan in Nieuwe Autoriteit”

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NAGV) helpt leerkrachten en andere opvoeders om hun relatie met leerlingen liefdevol én begrenzend vorm te geven. De NAGV-mindset is een kompas waarmee je jouw handelen als leerkracht of opvoeder en jullie gezamenlijk handelen als team vorm kan geven. NAGV kan een reëel verschil maken in situaties waarin onmacht en escalaties de overhand krijgen.

Dat vraagt een voortdurend bewustzijn en veel oefening. Niemand kan dit alleen, en dat hoeft ook niet. Wat heb jij nodig om leerlingen te kunnen geven wat zij nodig hebben? Deze terugkomdag wil daaraan bijdragen.

Volgde je ooit een basisopleiding of teamtraject rond NAGV en heb je zin om je nog eens een hele dag onder te dompelen in dit gedachtegoed? Beland je soms in escalaties of onmacht en krijg je graag weer een duwtje in de rug om steviger te staan? Zoek je inspiratie om nog meer de leerkracht te zijn die je diep van binnen wil zijn? Deze terugkomdag geeft je die kans!

Programma

De focus van deze dag ligt op de basishouding van NAGV. Of je er nu preventief mee aan de slag wil of NAGV beter wil leren toepassen in situaties waarin je grote onmacht voelt rond het functioneren van leerlingen of klasgroepen: altijd weer is de NAGV-mindset de essentie om naar terug te keren, het anker waaruit we kracht kunnen putten. Zo ziet het stramien van de dag eruit:

  • Hoe ben je met NAGV aan de slag en welk verschil maakt het? We inspireren elkaar met goede praktijkervaringen.
  • Wanneer kom je terecht in escalaties en spiralen van onmacht? Waar loop je vast? Wat doet dit met jou? Hoe heeft dit invloed op je handelen? Wat doet dit met je relatie met leerlingen en collega’s? We gaan bewust aan de slag met ons eigen escalatiegedrag.
  • Via casusbespreking, korte inleefoefeningen en uitwisseling gaan we op zoek naar wegen uit deze onmacht. Daarbij zetten we consequent de NAGV-bril op om concrete antwoorden te ontwikkelen.

De opbouw van deze dag ligt min of meer vast maar wordt ingevuld a.d.h.v. jouw ervaringen en vragen. We leggen de hele dag door de focus op zelfreflectie en zetten je aan tot krachtdadig handelen.

Doelstellingen

  • De basishouding van Nieuwe Autoriteit in dagelijkse interacties met leerlingen opfrissen en bewuster leren neerzetten.
  • Concrete ideeën opdoen om in jouw werksituatie onmacht om te zetten in kracht met NAGV als leidraad.
  • Je bewust worden van je eigen valkuilen in interactie met leerlingen en ze leren voorkomen door het inzetten van de tools van Geweldloos Verzet.

Doelgroep

Leerkrachten en ondersteunend personeel uit (gewoon en buitengewoon) basis- en secundair onderwijs, die de (basis)opleiding Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit voor leerkrachten en ondersteunend personeel gevolgd hebben of deelnamen aan een teamtraject rond NA & GV in de eigen school (min. 2 dagen).

Begeleiding

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in het ondersteunen van leerkrachten en schoolteams m.b.t. (on)gewenst gedrag van leerlingen. Hilde is initiatiefnemer en lid van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school.

Praktisch

Cursuscode: 21/SEB/093A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 24 maart 2022 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen