Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Socio-emotionele begeleiding   Transfair: hoe kunnen we transitiemomenten in de onderwijsloopbaan van leerlingen optimaal laten verlopen, in het bijzonder bij leerlingen met een kwetsbaar profiel - live online nascholing

Transfair: hoe kunnen we transitiemomenten in de onderwijsloopbaan van leerlingen optimaal laten verlopen, in het bijzonder bij leerlingen met een kwetsbaar profiel - live online nascholing

De juiste keuzes maken in een schoolloopbaan is niet eenvoudig, zeker niet voor kwetsbare jongeren. Een onderwijsloopbaanbeleid voeren vraagt heel wat. Via dit project Transfair Extra geven we de kennis die we opdeden tijdens het Transbaso-onderzoek (2014  - 2018) en het Transfair project (juli 2018  - december 2019) door aan iedereen die onderwijsteams, leerlingen en hun ouders ondersteunt.

Programma

  • We loodsen je door de inhoud van een toolbox: tijdslijnen, infografieken, stappenplannen, sjablonen, checklists, gespreksfiches, enz.
  • We lichten de voornaamste bevindingen uit beide ‘Trans-projecten’ toe en verbinden die aan jouw werking.
  • Je krijgt zicht op de diverse adviezen die uit het Transbaso-onderzoek voortvloeiden.
  • We reiken tips aan om een coherent onderwijsloopbaanbeleid uit te werken.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • een aantal begeleidingsinzichten formuleren;
  • de tools en methodieken uit Transfair gebruiken om transitiemomenten in een schoolloopbaan beter te begeleiden.

Doelgroep

Leraren basisonderwijs 2de en 3de graad en leraren secundair onderwijs 1ste en 2de graad.

Steunpunt Diversiteit en Leren richt zich tot verschillende organisaties die werken in scholen of intensief met scholen samenwerken: 

  • organisaties die jongeren ondersteunen;
  • organisaties die ouders ondersteunen;
  • organisaties die scholenteams ondersteunen.

Kortom alle personen die samenwerken met scholen en zodoende een actieve rol kunnen spelen in het beïnvloeden van het onderwijsloopbaanbeleid van die scholen, bv. pedagogische begeleiders, CLB-medewerkers, leden van het LOP, medewerkers van Huizen van het kind, brugfiguren, medewerkers flankerend onderwijsbeleid, zorgcoördinatoren, afgevaardigden van de derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs, leerlingbegeleiders…

Begeleiding

Koen Mattheeuws werkt voor het Steunpunt Diversiteit en Leren sinds 2013. Voor deze organisatie begeleidde hij de afgelopen jaren diverse scholen rond verschillende thema’s, waaronder evaluatie en differentiatie. Zijn verhaal is opgebouwd vanuit de praktijk en afgetoetst bij zijn collega-onderzoekers van UGent/SDL.

Praktisch

Cursuscode: 20/OND/106A

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs aan een aangepaste prijs van 60 euro.


Jouw bijdrage: 60 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 8 oktober 2020 09:30u 12:30u via afstandsonderwijs


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen