Zoek een nascholing

Van concentratieproblemen tot ADHD

Het is niet eenvoudig om door het bos de bomen nog te zien wanneer het om concentratieproblemen, -stoornissen of ADHD gaat. Wanneer spreekt men bij kinderen van een gewone verstrooidheid, een concentratieprobleem of een aandoening als ADHD?

Programma

Sommige jongeren zijn wel eens verstrooid in de klas of hebben moeite met iets af te werken. Ze tonen weinig belangstelling, zitten er zo maar wat bij of storen soms anderen.

Maar er zijn ook leerlingen die voortdurend storen, die ontzettend veel moeite hebben om de aandacht erbij te houden of die ook in de omgang met medeleerlingen vastlopen.

Wat is nu het verschil en welke zijn de consequenties naar aanpak? Komt ADHD echt zo vaak voor of is het eerder een modeverschijnsel? Hoe maak je het onderscheid en vooral wat is eraan te doen? Is medicatie voor ADHD de enige oplossing of bestaan er ook andere behandelingen? Neem je best een strenge, dan wel een begripvolle houding aan? En tenslotte, hoe hou je als leerkracht het hoofd koel wanneer het weer eens niet lukt?

We gaan interactief te werk. Er wordt een theoretisch kader geschetst, gevolgd door praktijktoepassingen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • verbreden hun kennis van de aandachtsproblematiek;
  • krijgen meer inzichten in gedragskenmerken;
  • krijgen aanzetten tot handelingsplanning;
  • worden vaardiger in de communicatie met de jongere en de ouders.

Doelgroep

Leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, ondersteuners, CLB-medewerkers en directies s.o.

Begeleiding

Maurits Wysmans is opleidingsverantwoordelijke Sociale Readaptatiewetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn aan de UCLL, gastprofessor Potchefstroom (Zuid-Afrika), auteur van diverse artikels, co-auteur van het boek Praten met ouders en deskundige i.v.m. opvoedings- en gedragsproblemen.

Praktisch

Cursuscode: 21/LZG/036A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen ervaringen a.d.h.v. casussen.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 31 maart 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen