Zoek een nascholing
Je bent hier: Hoger onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Onderwijskundig leiderschap   Verbindend (zelf)leiderschap in onderwijs

Verbindend (zelf)leiderschap in onderwijs

Als (adjunct)directeur, (graad)coördinator, beleidsmedewerker, technisch adviseur, (leerlingen)begeleider, kom je in een positie terecht waarin er leiderschap van jou verwacht wordt. Binnen de context van onderwijs is dit niet altijd evident: leraren hebben een grote autonomie en tegelijkertijd is teamwork de basis van goed onderwijs.
In dit tweedaagse traject ligt de focus op jouw perspectief en jouw ervaringen als “leider”. Hoe kan je jezelf beïnvloeden en versterken om dialoog aan te gaan, vertrouwen en motivatie te vergroten en mensen samen te brengen? Je gaat aan de slag met “zelf-leiderschap” als basis voor een verbindend, duidelijk en gedragen leiderschap.

Programma

Je vertrekt vanuit het gedachtengoed van Verbindende communicatie van Marshal Rosenberg aangevuld met andere modellen.
Via oefeningen doe je aan (zelf)reflectie en krijg je meer inzicht in je patronen en keuzes als leidinggevende. Je krijgt input en oefeningen aangereikt om stil te staan bij je manier van luisteren, gesprekken voeren, verwachtingen formuleren, dialoog voeren, beslissingen mee delen en feedback geven. Via interactieve werkvormen ga je ook aan de slag met eigen casussen rond conflict om je herstelgerichte vaardigheden te oefenen. Een belangrijk thema vormt ook zelf-verbinding: hoe kan ik mezelf beïnvloeden zodat ik mijn rust en veerkracht als leidinggevende kan bewaren?
Deze opleiding heeft de vorm van een training: het gaat om interactieve sessies waarin zowel theoretische kaders aangeboden worden als vaardigheden geoefend worden.

Doelstellingen

In deze nascholing:

  • oefen je manieren om met weerstand, boosheid en frustratie van anderen om te gaan;
  • leer je heldere boodschappen en verwachtingen formuleren;
  • oefen je empathisch luisteren;
  • experimenteer je met verantwoordelijkheid nemen/geven/delen;
  • oefen je feedback vragen en geven;
  • oefen je herstelgericht omgaan met conflicten;
  • word je bewust van je eigen gedachten en patronen als leidinggevende.

Doelgroep

Iedereen die leiding geeft in onderwijs zoals bv. (adjunct)directeur, beleidsmedewerker, (zorg of ICT)coördinator, leerlingenbegeleider.

Begeleiding

Anouk Vroemans is leraar en leerlingenbegeleider Pius X Antwerpen Bovenbouw, trainer verbindende communicatie en herstelgericht werken, HERGO-moderator.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 24/DR/282A

Cursusmateriaal en lunches inbegrepen


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 15 oktober 2024 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
vrijdag 15 november 2024 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen