Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Onderwijskunde / Didactiek   Verhoog het leerrendement en de motivatie van je leerlingen met Classcraft

Verhoog het leerrendement en de motivatie van je leerlingen met Classcraft

Vinden jouw leerlingen de leerinhoud van je vak moeilijk of saai? Zijn je leerlingen minder gemotiveerd voor jouw vak en uit zich dat soms in ongewenst gedrag? Met Classcraft creëer je een virtuele leeromgeving op maat van jouw leerlingen waarbij je door middel van spelelementen inzet op een verhoogd leerrendement en meer motivatie.

Programma

Je ervaart eerst als leerling de Classcraft-omgeving. Je onderzoekt de mogelijkheden aan de hand van getuigenissen van leerlingen en weegt de voor- en nadelen af. Dit link je aan richtlijnen voor ‘gamification’ als effectieve onderwijsaanpak.

Vervolgens werk je zelf een Classcraft-omgeving uit voor jouw leerlingen. Daarbij vertrek je van de leerdoelen. Daarna breng je de beginsituatie van jouw klasgroep(en) in kaart en benoem je het gewenste gedrag en de gewenste attitudes die je bij jouw leerlingen wilt stimuleren. Eens je spelomgeving ingesteld is, herwerk je eigen lesmateriaal tot gedifferentieerde leerpaden en formatieve testen. Tot slot werk je aan de hand van richtlijnen een onderwijsaanpak uit waarin het werken in de Classcraft-omgeving is geïntegreerd.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • stel je alle functionaliteiten van jouw Classcraft-omgeving in i.f.v. een verhoogd leerrendement en/of een verhoogde motivatie;
  • ontwerp je op basis van je bestaande lesmateriaal online leerpaden en formatieve toetsen in Classcraft;
  • werk je een gerichte onderwijsaanpak uit om Classcraft te integreren in jouw lessen;
  • benoem je voor- en nadelen van het gebruik van gamification in je lessen.

Doelgroep

Je geeft les in het secundair onderwijs en je vindt het uitdagend om een spelelement binnen te brengen in je lessen. Voorkennis van Classcraft is niet verreist.

Begeleiding

Kaat Rykaert is leerkracht Nederlands en podiumkunsten en pedagogisch ondersteuner ICT aan het Sint-Norbertusinstituut in Duffel. Ze is mediacoach met een grote interesse in EdTech, effectieve didactiek en gamification. Daarnaast werkt Kaat als auteur voor Digitale Methode.

Praktisch

Cursuscode: 22/OND/142A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Opgeladen laptop (met voedingskabel), toegang tot eigen bestaand lesmateriaal dat omgevormd kan worden tot digitaal materiaal

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 20 maart 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen