Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Didactiek / ICT   Wat als je geconfronteerd wordt met storend gedrag? Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties - Life Space Crisis Intervention - live online nascholing

Wat als je geconfronteerd wordt met storend gedrag? Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties - Life Space Crisis Intervention - live online nascholing

Steeds meer worden leerkrachten in het buitengewoon en gewoon onderwijs geconfronteerd met storend gedrag van leerlingen. Vaak gaat het om een minderheid van leerlingen die door hun gedrag de hele klas of zelfs de hele school uit balans brengen. Vaak zijn leerkrachten vanuit hun basisopleiding onvoldoende opgeleid om met dergelijk gedrag op een constructieve manier om te gaan. Life Space Crisis Intervention is een methodiek met een wetenschappelijk gefundeerde kijk op (storend) gedrag en biedt vaardigheden om hiermee om te gaan.

Programma

De nascholing gaat in op een visie op (storend) gedrag. Vervolgens bekijken we de bestaansreden van conflict en crisis.

De basispijlers van Life Space Crisis Intervention worden grondig uitgelegd om vervolgens in te gaan op destructieve gedragspatronen en op de methodiek zelf.

De nascholing is doorspekt met theoretische inzichten, videomateriaal, interactieve oefeningen...

Doelstellingen

De deelnemers:

  • hebben een duidelijke visie op gedrag, conflict en crisis;
  • kennen de basispijlers van Life Space Crisis Intervention;
  • maken kennis met de verschillende patronen van destructieve gedragspatronen;
  • maken kennis met de methodiek Life Space Crisis Intervention, waarbij ze een aantal vaardigheden aangereikt krijgen.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten buitengewoon, lager en secundair onderwijs en iedereen van het schoolpersoneel die rechtstreeks in contact komt met leerlingen.

Begeleiding

Gerrit De Moor is Master Trainer in Life Space Crisis Intervention, opgeleid aan het LSCI-Institute in de Verenigde Staten. Hij is opvoeder-groepschef in het Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart te Gent en trainer bij Vormingscentrum Create.

Praktisch

Cursuscode: 20/OND/091A

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

De deelnemers mogen eigen voorbeelden van crisissituaties voorzien ter bespreking of ze kunnen een schets van een leerling die storend gedrag stelt, meebrengen. Gelieve dit een week op voorhand door te geven aan carolyn.smout@uantwerpen.be.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 5 maart 2021 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen