Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Administratie en regelgeving   Wegwijs in de complexe wet- en regelgeving over organisatie van scholen en leerlingen (startende leidinggevenden)

Wegwijs in de complexe wet- en regelgeving over organisatie van scholen en leerlingen (startende leidinggevenden)

Als schoolleider word je verondersteld steeds op de hoogte te zijn van de actuele onderwijswetgeving en dit correct toe te passen binnen de gegeven ruimte.
In de praktijk heb je wellicht het gevoel dat je niet weet of je alle kansen wel benut of ben je onzeker rond de correcte interpretatie van de aangeleverde teksten waardoor het gevaar ontstaat dat je onbewust fouten maakt.
Deze nascholing wilt je als beginnende leidinggevende/bestuurslid ondersteunen bij het wegwijs geraken in een aantal aspecten uit de wet- en regelgeving onderwijs op gebied van de organisatie van de school en het aspect leerlingen.

Inhoudelijk is deze cursus gelijk aan de nascholing 'Belangrijkste aspecten uit onderwijsregelgeving opgefrist' (code DR/221).

Programma

Volgende thema’s komen aan bod:

  • programmaties en omkadering;
  • toelatingsvoorwaarden, met in het bijzonder aandacht voor de regelgeving rond vrijstellingen en flexibele leertrajecten;
  • attestering, met aandacht voor beroepsprocedure;
  • tucht, met aandacht voor beroepsprocedure.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen de belangrijkste aspecten uit de wet- en regelgeving rond de behandelde thema’s;
  • kunnen correcte procedures opstellen voor de eigen school rond de behandelde thema’s;
  • zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen i.v.m. de organisatie van de modernisering secundair onderwijs.

Doelgroep

Startende leidinggevenden (directeurs, adjunct-directeurs, TA(C)'s) en bestuursleden. Andere onderwijsmensen die een opfrissing wensen van de huidige wetgeving rond een aantal thema's in onderwijs (SO), zijn eveneens welkom.

Begeleiding

Marc Van de Meirssche, adjunct van de directeur afdeling 'Secundair onderwijs en leerlingenbegeleiding' van het Departement Onderwijs en Vorming.

Praktisch

Cursuscode: 22/DR/255A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 6 maart 2023 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen