Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Wij/zij voorbij – polarisering in het onderwijs voorkomen. Een oplossingsgerichte aanpak - live online nascholing - AFGELAST

Wij/zij voorbij – polarisering in het onderwijs voorkomen. Een oplossingsgerichte aanpak - live online nascholing - AFGELAST

“Alle Koerden zijn terroristen!”
“Ik geef geen hand aan een vrouwelijke leerkracht.”
“Mijn zoon blijft thuis als er op school een imam komt spreken.”

Het wij/zij denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit van onze samenleving, onze steden en buurten. Maar ook in onze scholen steekt polarisatie meer en meer de kop op. Meningen worden steeds extremer en de ‘ander’ is niet langer een gesprekspartner maar een tegenstander, een vijand. Wat kan je als school hieraan doen?

Programma

Hoe leer je schadelijke polarisatie herkennen? Welke ‘game changers’ kan je als antwoord inzetten? Met heel wat praktijkvoorbeelden geeft directeur Karin Heremans je inzicht in de depolariseringsstrategie van Bart Brandsma die zij zelf met succes op haar school toepast. Groepsoefeningen zorgen ervoor dat je actief mee kan reflecteren over reële casussen waar ook jij mee te maken kan krijgen.

Vervolgens gaan de cursisten zelf aan de slag in kleine groepjes. Eigen praktijkvoorbeelden worden met behulp van de cursisten en lesgevers gegoten in het depolariseringsmodel. Enerzijds om klaarheid in de situatie te scheppen, anderzijds om een oplossingsgerichte aanpak uit te stippelen.

De 4 belangrijke game changers krijgen hierin een belangrijke rol. Deze manier van aanpak geeft de deelnemers een ‘frisse kijk’ op de conflicten die aanwezig zijn en/of sluimeren in de samenleving en op school. Vervolgens wordt er een concrete en oplossingsgerichte manier van aanpak uitgewerkt.

Om de deelnemers extra te inspireren bespreken we tijdens deze vormingsdag ook twee concrete uitgewerkte praktijkvoorbeelden die verbindend en depolariserend werken op school.

  • Leerkracht wetenschappen Rudi Audiens bespreekt het schoolprogramma Athena-syntax, waarbij workshops een veilige omgeving bieden aan leerlingen om op een open en creatieve manier te leren communiceren over de eigen en elkaars identiteit door middel van kunst. Het programma blijkt een succesvolle rol te spelen bij het verschaffen van positieve, alternatieve en verbindende boodschappen tegen polariserende en radicaliserende ideeën. Rudi licht eveneens toe hoe met sterk gelovige leerlingen, moeilijke thema’s zoals bv. evolutie, in de lessen wetenschappen te bespreken.

  • Leerkracht geschiedenis Stefanie Van Brussel licht haar aanpak toe tijdens de lessen geschiedenis. Aan de hand van concrete voorbeelden bespreekt ze moeilijke topics in de lessen geschiedenis zoals bv. genocide, holocaust, … Ze bespreekt tevens een bijzonder project waarbij ze samen met derde graadsleerlingen een denkoefening maakte in het kader van de lessen geschiedenis en cultuurwetenschappen. Ze kropen in de huid van hun leeftijdsgenoten in Israël en Palestina, door actueel gebruikte schoolhandboeken geschiedenis te vergelijken met elkaar, rond de casus 1948. Deze manier van kijken wist het geladen ontwerp enigszins te ontmijnen en bespreekbaar te maken vanuit verschillende perspectieven.

Doelstellingen

De deelnemers :

  • kunnen schadelijke polarisatie herkennen;
  • kunnen de depolarisatiestrategie oplossingsgericht hanteren in hun klas- en schoolpraktijk;
  • worden geïnspireerd tot het uitwerken van verbindende projecten op klas-en schoolniveau.

Doelgroep

Leerkrachten, leerlingenbegeleiders, coördinatoren, ondersteunend personeel: (gewoon en buitengewoon) lager, secundair, volwassen- en hoger onderwijs.

Begeleiding

Karin Heremans, studeerde Romaanse filologie en Onderwijsmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Directeur van het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen. Sinds november 2015 coördineert ze voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap het beleid rond radicalisering en polarisering en is ze werkgroepleider onderwijs voor de RAN het Radicalisation Awareness network van de Europese Commissie. Ze werd door Bart Brandsma opgeleid tot polarisatiestrateeg en probeert dit op ruime schaal te implementeren.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen