Zoek een nascholing
Je bent hier:   Wiskunde evalueren in de hervormde eerste graad - live online nascholing (herhaling 3)

Wiskunde evalueren in de hervormde eerste graad - live online nascholing (herhaling 3)

Wist je dat…

  • wiskundeleraren tot 25% van de lestijd invullen met toetsen, taken en proefwerken?
  • het opstellen van leerplangerichte wiskundevragen geen eenvoudige taak is, zeker nu de taxonomie van Bloom ook beheersingsniveaus aangeeft?
  • veel vakgroepen en scholen hun manier van evalueren kritisch onder de loep nemen naar aanleiding van de nieuwe eindtermen wiskunde en de onderwijshervorming?

Genoeg redenen voor een navorming rond het evalueren van wiskunde in de eerste graad!

Deze nascholing wil deelnemers wapenen met evaluatiepraktijken waarvan we uit onderzoek weten dat ze werken. We zorgen daarnaast voor veel concrete voorbeelden uit de eerste graad.

Programma

In deze nascholing leggen we onze eigen evaluatiepraktijk op de testbank. Zo brengen we onze eigen evaluatiestijl in kaart, leren we leerplangerichte vragen opstellen en reiken we modellen aan voor een faire verbetering. Daarbij hebben we voldoende aandacht voor de uitdagingen die er rond evalueren zijn met de nieuwe eindtermen in de eerste graad. Via enkele markante experimenten met de deelnemers beogen we bewustwording van het onvermijdelijk, subjectieve karakter van evalueren. We behandelen vraagstelling en werkwijzen om de tijd die naar evaluaties gaat in te perken.

Onder het motto ‘what you test is what you get’ leren we hoe we vaardigheden en attitudes in onze evaluatie kunnen meenemen. Elke wiskundeleerkracht droomt er immers van dat leerlingen wiskundig inzicht verwerven, probleemoplossend kunnen denken, dat ze reflecteren over oplossingsstrategieën en zin krijgen in wiskunde. Maar dat vertalen naar onze manier van evalueren is niet altijd even evident en soms blijven we hangen in evaluaties die gericht zijn op reproductie van procedures en methodes. Hiervoor reiken we enkele voorbeeldvragen aan.

Tijdens de nascholing komen de ‘klassieke’, maar erg veelgebruikte evaluatiemethode aan bod: taken, toetsen en proefwerken. Enkele weken voor de nascholing worden de deelnemers uitgenodigd om de nascholing online voor te bereiden door een eigen toets of proefwerk up te loaden (+/- 5 minuten werk).

Doelstellingen

Leerkrachten:

  • evalueren hun evaluatiemethode en kunnen ze bijsturen op basis van aangereikte vragen en modellen;
  • leren hoe ze vaardigheden en attitudes in hun evaluaties kunnen meenemen;
  • kunnen een juiste keuze maken voor een evaluatievorm in hun eigen lespraktijk.

Doelgroep

Leerkrachten wiskunde 1ste graad A- en B-stroom

Begeleiding

Filip Moons is als doctoraal onderzoeker binnen de didactiek wiskunde en als lerarenopleider wiskunde verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij gaf mee vorm aan de nieuwe eindtermen wiskunde namens de Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars (VVWL). Hij is een voormalig wiskundeleraar en redactielid ‘Uitwiskeling’.

Praktisch

Cursuscode: 21/WIS/039D

Digitaal cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 33 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Enkele weken voor de nascholing word je uitgenodigd om eigen toets of proefwerk up te loaden.

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 9 februari 2022 13:30u 15:30u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen