Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Wiskunde - Wetenschappen - STEM / Chemie   Wiskunde leren evalueren en terugkoppelen: what you test is what you get - live online nascholing

Wiskunde leren evalueren en terugkoppelen: what you test is what you get - live online nascholing

Wist je dat…

  • wiskundeleerkrachten tot 25% van de lestijd invullen met toetsen, taken en examens?
  • het opstellen van leerplangerichte wiskundevragen geen eenvoudige taak is?
  • er tal van valkuilen zijn waardoor er met feedback op een wiskundetaak weinig zinvol gebeurt door een leerling?

Genoeg redenen om in te zoomen op evalueren en feedback geven in de wiskundeles!

Evalueren is onlosmakelijk met leerinhouden verbonden. We zorgen voor concrete voorbeelden uit de 2de en de 3de graad. Van hieruit verwachten we van de deelnemers dat ze zelf de transfer naar andere leerinhouden en/of de eigen klaspraktijk maken.

Programma

In deze nascholing leggen we onze eigen evaluatiepraktijk op de testbank. Zo brengen we onze eigen evaluatiestijl in kaart, leren we leerplangerichte vragen opstellen en reiken we modellen aan voor een faire verbetering. Via enkele markante experimenten met de deelnemers beogen we bewustwording van het onvermijdelijk, subjectieve karakter van evalueren. We behandelen vraagstelling en werkwijzen om de tijd die naar evaluaties gaat in te perken.

Onder het motto ‘what you test is what you get’ leren we hoe we vaardigheden en attitudes in onze evaluatie kunnen meenemen. Elke wiskundeleerkracht droomt er immers van dat leerlingen wiskundig inzicht verwerven, probleemoplossend kunnen denken, dat ze reflecteren over oplossingsstrategieën en zin krijgen in wiskunde. Maar dat vertalen naar onze manier van evalueren is niet altijd even evident en soms blijven we hangen in toetsvragen die gericht zijn op reproductie van procedures en methodes. Hiervoor reiken we enkele voorbeeldvragen aan.

We sluiten af met inspirerende voorbeelden om feedback te doen lukken: wanneer, hoeveel en hoe?

Tijdens de nascholing focussen we ons uitsluitend op de eerder ‘klassieke’, maar erg veelgebruikte evaluatiemethodes: taken, toetsen en examens. Alternatieve evaluatievormen komen in deze nascholing niet aan bod.

Doelstellingen

Leerkrachten kunnen hun evaluatiemethode evalueren en bijsturen op basis van aangereikte vragen en modellen uit de nascholing.

Doelgroep

Leerkrachten wiskunde 2de en 3de graad aso, kso en tso.

Begeleiding

Prof. Dr. Ellen Vandervieren is professor vakdidactiek wiskunde aan de lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen en docent statistiek aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Ze is ook voorzitter van de werkgroep wiskunde bij CNO en organisator van de Vlaamse wiskunde B-dag.

Gilberte Verbeeck is praktijkassistente (didactiek wiskunde en algemene vakken) aan de Antwerp School of Education en leerkracht wiskunde en seminarie aan het Sint-Jozef instituut Essen. Ze is lid van de werkgroep Wiskunde bij CNO en redactielid Uitwiskeling.

Filip Moons is doctoraal onderzoeker (FWO-aspirant) binnen de wiskundedidactiek, assistent aan de lerarenopleiding wiskunde van de UAntwerpen en voormalig wiskundeleerkracht. Hij is ook redactielid Uitwiskeling.

Praktisch

Cursuscode: 20/WIS/036A


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Clara Wouters, 03 265 17 03, Clara.Wouters@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen toets, eigen examens en betreffend leerplan.

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 24 maart 2021 14:00u 17:00u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen