Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Nederlands   Woorden tellen. Hoe woordenschatverwerving stimuleren in de lessen Engels, Frans of Duits? - NIEUWE DATUM

Woorden tellen. Hoe woordenschatverwerving stimuleren in de lessen Engels, Frans of Duits? - NIEUWE DATUM

Woordenschatkennis is een sleutelcomponent voor taalvaardigheid. We weten dat woordenschatkennis sterk bepalend is voor goed lees- en luisterbegrip, maar ook voor schrijf- en spreekvaardigheid. Wie weinig woorden in de vreemde talen kent, zal ook weinig communicatieve taken naar behoren kunnen uitvoeren. In deze sessie gaan we in op het aantal woorden dat je nodig hebt om die taken tot een goed einde te brengen. Vervolgens bespreken we methodes om effectief woordenschatonderwijs te realiseren.

Programma

  • Woordenschatdoelstellingen voor lezen, tv kijken, informele gesprekken, hoorcolleges.
  • Beschikbare woordenschattoetsen
  • Woordenschatkennis Engels / Frans bij leerlingen
  • Methoden om woordenschatverwerving aan te moedigen tijdens lees- en luisteractiviteiten
  • Expliciet, gericht woordenschatonderwijs

Het wordt een interactieve nascholing waarin deelnemers ook zelf aan de slag gaan.

Doelstellingen

De deelnemers

  • hebben inzicht in de rol van woordenschat voor taalvaardigheid;
  • kunnen concrete woordenschatdoelstellingen formuleren voor verschillende vaardigheden;
  • zijn vertrouwd met de cognitieve processen van woordenschatverwerving en weten hoe ze die processen via didactische methodes kunnen beïnvloeden en bevorderen;
  • zijn vertrouwd met tools voor woordenschatonderwijs en met woordenschattoetsen en kunnen die inzetten in de klaspraktijk.

Doelgroep

Leerkrachten Engels, Duits, Frans s.o.

Beleidsmedewerkers, pedagogische begeleidingsdiensten, …

Begeleiding

Elke Peters is als hoofddocente verbonden aan de KU Leuven. ZIj is hoofd van de onderzoeksgroep Taal, onderwijs & samenleving. Haar onderzoeksexpertise is vreemdetaalverwerving en woordenschatverwerving. Zij is auteur van het boek Woordenschat aanleren in een vreemde taal. Hoe doe je dat?

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen