Zoek een nascholing
Je bent hier:   Word ankerfiguur diversiteit - Op weg naar een interlevensbeschouwelijk en intercultureel competente school

Word ankerfiguur diversiteit - Op weg naar een interlevensbeschouwelijk en intercultureel competente school

Diversiteit is voor elke school aan de orde, meer dan ooit. Optimale onderwijskansen creëren voor elke jongere is hierbij een boeiende én noodzakelijke uitdaging.
Dit vijfdaags traject reikt je enerzijds de nodige kennis aan en zorgt anderzijds voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden om op de eigen school als aanspreekpunt te functioneren in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context.

 

Programma

Tijdens de eerste dag bekijk je door de bril van superdiversiteit de snelle demografische veranderingen. Je ontwikkelt een divers - sensitieve basishouding als startpunt om krachtgericht de competenties van alle kinderen en jongeren te (h)erkennen. Daarnaast geef je invulling aan veel voorkomende begrippen rond diversiteit. De docent van deze dag is Dirk Geldof.

De tweede dag neemt je mee op een fascinerende zoektocht naar de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren. Identiteit heeft verschillende dimensies die op een dynamische manier met elkaar blijven interageren. Je leert hoe je deze identiteitsprocessen kan ondersteunen en waar mogelijke uitdagingen of valkuilen zich situeren. Daarnaast zoem je in op de wisselwerking tussen en wederzijdse beïnvloeding van de buitenschoolse leefwereld en je schoolcultuur. De docenten van deze dag zijn Winny Ang & Naïma Lafrarchi.

Kijken naar andere culturen of religies gebeurt steeds, of je het nu wilt of niet, vanuit je eigen referentiekader. Dit kader vormt het vertrekpunt van dag drie. Met dit inzicht voor ogen verken je daarna verschillende religieuze en culturele referentiekaders en de manier waarop die beleefd worden in de Vlaamse scholen. Je zoekt samen met de sprekers naar nuanceringen en stapt af van de stereotypering. De docenten van deze dag zijn Khalid Benhaddou, Sahadi Daria & Wim Vaerewyck (Atlas).

Nadat je tijdens de eerste dagen van dit traject heel wat input gekregen hebt, stelt dag vier jouw leervragen en die van je medecursisten centraal. Via intervisie bespreek je enkele zelf aangereikte casussen en zoek je samen een gepaste manier om met de casus om te gaan in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context. Je maakt kennis met de basistechnieken van coaching en bemiddeling. De docent van deze dag is Nele De Ranter.

Dag vijf nodigt je uit tot zelfanalyse op basis van verzamelde feedback. Je reflecteert over wat je geleerd hebt, en aan de hand van een SWOT-analyse benoem je uitdagingen én  opportuniteiten die je ziet voor jezelf én voor je school. Kortom, terugblikken en vooruitkijken. In de namiddag rondt dit traject af met inspirerende verhalen, gebracht door en voor onderwijsmensen. Ze focussen hierbij op kritische succesfactoren om van diversiteit het nieuwe normaal te maken en op die manier te zorgen voor onderwijskwaliteit voor iedereen. De docent van deze dag is o.a. Herman Frooninckx.

Doelstellingen

De deelnemers krijgen de nodige kennis aangereikt en ontwikkelen de nodige vaardigheden om op de eigen school als ankerfiguur te functioneren in een interlevensbeschouwelijke en interculturele context.

De deelnemers:

 • vullen de basiskaders en basisbegrippen over diversiteit correct in;
 • hebben inzicht in de demografische ontwikkelingen en de impact hiervan op het onderwijs;
 • reflecteren over identiteit en belonging;
 • hebben oog voor de dynamische en meerlagige dimensies van identiteit;
 • passen hun kennis over identiteit toe in de onderwijspraktijk;
 • verwoorden de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding van de buitenschoolse leefwereld en de schoolcultuur;
 • kennen de eigenheid van enkele religieuze en culturele referentiekaders en leggen de nodige nuanceringen;
 • onderscheiden bij conflicten of ze al dan niet van culturele of levensbeschouwelijke aard zijn;
 • interveniëren of adviseren in een interculturele en interlevensbeschouwelijke context vanuit de basistechnieken van coaching en bemiddeling;
 • formuleren a.h.v. SWOT-analyse de uitdagingen en opportuniteiten zowel voor zichzelf als ankerfiguur als voor de eigen school;
 • kennen de kritische succesfactoren a.h.v. verschillende voorbeelden om van diversiteit het nieuwe normaal te maken.

Doelgroep

Leerkrachten, directies, middenkader, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren uit s.o. en BaO.

 

Begeleiding

CNO werkt voor dit traject samen met Orbit vzw en kan rekenen op het engagement van experten als Dirk Geldof, Winny Ang, Naïma Lafrarchi, Khalid Benhaddou en Herman Frooninckx.

Praktisch

Deze cursus loopt over 6 dagen.

Cursuscode: 21/OND/130A

Je kan er ook voor kiezen om enkel dag 1, dag 2 of dag 3 te volgen. Vink je keuze aan op het inschrijvingsformulier en de prijs wordt automatisch aangepast. Als je meer dan één dag wenst te volgen, raden wij het volledige traject aan.

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen.


Jouw bijdrage: 600 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 28 oktober 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
maandag 6 december 2021 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)
maandag 24 januari 2022 09:30u 12:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
maandag 14 februari 2022 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, Flex 2 (tweede verdieping)
woensdag 16 maart 2022 09:30u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
maandag 23 mei 2022 09:30u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen