Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Preventieadviseur   Word ankerfiguur diversiteit - Op weg naar een interlevensbeschouwelijk en intercultureel competente school

Word ankerfiguur diversiteit - Op weg naar een interlevensbeschouwelijk en intercultureel competente school

Diversiteit is voor elke school aan de orde, nu meer dan ooit. Optimale onderwijskansen creëren voor elke jongere is hierbij een boeiende én noodzakelijke uitdaging.
Dit vijfdaags traject reikt je enerzijds de nodige kennis aan en zorgt anderzijds voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden om op je eigen school als aanspreekpunt te functioneren in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context.

Programma

Tijdens de eerste dag bekijk je door de bril van superdiversiteit de snelle demografische veranderingen. Je ontwikkelt een divers-sensitieve basishouding als startpunt om krachtgericht de competenties van alle kinderen en jongeren te (h)erkennen. Daarnaast geef je invulling aan veel voorkomende begrippen rond diversiteit.

De tweede dag neemt je mee op een fascinerende zoektocht naar de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren. Identiteit heeft verschillende dimensies die op een dynamische manier met elkaar blijven interageren. Je leert hoe je deze identiteitsprocessen kan ondersteunen en waar mogelijke uitdagingen of valkuilen zich situeren. Daarnaast zoom je in op de verschillen tussen thuis-, straat- en schoolcultuur. Je krijgt inzicht in hoe je als onderwijsprofessional met deze jongeren die voortdurend switchen tussen deze drie culturen, in interactie kunt gaan.

Kijken naar andere culturen of religies gebeurt steeds, of je het nu wilt of niet, vanuit je eigen referentiekader. Dit kader vormt het vertrekpunt van dag drie. Met dit inzicht voor ogen maak je kennis met de basistechnieken voor coaching en bemiddeling. Je eindigt de dag met een eerste casusbespreking.

Op dag vier verken je het Islamitische religieuze en culturele referentiekader en de manier waarop dit beleefd wordt in de Vlaamse scholen. Je zoekt samen met de spreker naar nuanceringen en stapt af van de stereotypering. In de namiddag benoem je aan de hand van een SWOT-analyse uitdagingen en opportuniteiten die je ziet voor jezelf én voor je school.

Op dag vijf maak je kennis met een inspirerend project rond samen-leven op school waardoor iedereen zich thuis kan voelen. Speciale aandacht gaat naar leerlingen- en ouderparticipatie in een diverse context. De focus ligt hierbij op kritische succesfactoren om van diversiteit het nieuwe normaal te maken en op die manier te zorgen voor onderwijskwaliteit voor iedereen. Daarna staan  jouw leervragen en die van je medecursisten centraal in opvolging van de technieken die je op dag drie aangeleerd kreeg. Via intervisie bespreek je enkele zelf aangereikte casussen en zoek je samen een gepaste manier om met de casus om te gaan in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context. Je rondt dit traject af met een reflectie op de afgelegde weg en een blik op de toekomst.

Doelstellingen

Tijdens deze nascholing krijg je de nodige kennis aangereikt en ontwikkel je de nodige vaardigheden om op je eigen school als ankerfiguur te functioneren in een interlevensbeschouwelijke en interculturele context.

Na het volgen van het traject...

 • vul je de basiskaders en basisbegrippen over diversiteit correct in;
 • heb je inzicht in de demografische ontwikkelingen en de impact hiervan op het onderwijs;
 • reflecteer je over identiteit en belonging;
 • heb je oog voor de dynamische en meerlagige dimensies van identiteit;
 • pas je jouw kennis over identiteit toe in de onderwijspraktijk;
 • verwoord je de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding van de thuis-, school- en straatcultuur;
 • ken je de eigenheid van het Islamitische religieuze en culturele referentiekader en leg je de nodige nuanceringen;
 • onderscheid je bij conflicten of ze al dan niet van culturele of levensbeschouwelijke aard zijn;
 • intervenieer of adviseer je in een interculturele en interlevensbeschouwelijke context vanuit de basistechnieken van coaching en bemiddeling;
 • formuleer je a.d.h.v. een SWOT-analyse de uitdagingen en opportuniteiten zowel voor jezelf als ankerfiguur als voor je school;
 • ken je de kritische succesfactoren om van diversiteit het nieuwe normaal te maken.

Doelgroep

Leerkrachten, directies, middenkader, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren uit het (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs. Wil je als leidinggevende werk maken van een beleid met aandacht voor interculturele en interlevensbeschouwelijke diversiteit, volg dan de nascholing ‘De directeur die zijn school (van kleur) ziet veranderen’. Samen met Herman Frooninckx bekijk je hoe je dit proces opstart en begeleidt.

Begeleiding

CNO kan rekenen op het engagement van experten (als) Dirk Geldof, Winny Ang, Youcef Naïmi, Khalid Benhaddou, Wim Vaerewyck, Alex Callens, Nele De Ranter, Aghallaj Amal en Herman Frooninckx.

Praktisch

Deze cursus loopt over 5 dagen.

Cursuscode: 24/OND/130A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 600 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 2 december 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
dinsdag 10 december 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
maandag 27 januari 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
dinsdag 25 februari 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
dinsdag 25 maart 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen