Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Personeelsbeleid   Word ICT-coach en ondersteun jouw collega’s bij hun ICT-uitdagingen (s.o./v.o.)

Word ICT-coach en ondersteun jouw collega’s bij hun ICT-uitdagingen (s.o./v.o.)

Ben jij het aanspreekpunt of geef jij het zetje in de rug wanneer collega’s willen experimenteren met educatieve technologie? Krijg jij vragen van collega’s om hen uit de nood te helpen wanneer ze vastlopen bij het gebruiken van ICT/educatieve technologie in hun les? Wil je hen ondersteunen maar weet je niet goed hoe je coachen kan combineren met het werk niet overnemen of jezelf onnodig maken?

Dit traject combineert inhoudelijke input met coachende skills, ideaal als je jouw collega’s pedagogisch-didactisch wilt coachen bij het integreren van ICT/educatieve technologie in hun vak en zelf je horizon wilt verbreden.

Programma

Het ICT-coachtraject vertrekt met een analyse van jouw ICT-competenties. Je gaat aan de slag met kaders zoals TPACK, SAMR, DigiCompEdu en SELFIE. Dit vormt de basis om eigen sterktes en actiepunten te formuleren en het beheersen van ICT-competenties als een dynamisch leerproces te ervaren.

Deze oefening maak je ook voor en samen met jouw collega’s op school: wat zijn hun aanwezige ICT-competenties? Wat zijn concrete uitdagingen en acties? Welke hulp, ondersteuning en coaching is wenselijk voor een duurzame, doelgerichte en pedagogisch-didactische relevante ICT-integratie in hun onderwijsaanpak? Ook het schoolbrede ICT-beleid nemen we onder de loep. ICT-coach is geen eilandje binnen de school: door een brede analyse kan je samen met het beleid en het team jouw actieradius bepalen, vertrekkende van de aanwezige basis.

Daarnaast duik je in ICT en educatieve technologie: je verbreedt en verdiept jouw competenties door middel van:

 • het doelgericht exploreren van een brede waaier aan ICT-tools/educatieve technologie en de pedagogisch-didactische relevantie voor de onderwijspraktijk;
 • het in kaart brengen van kwalitatieve en actuele bronnen (duurzaamheid matchen met vergankelijkheid);
 • het zichtbaar maken en oefenen van coachende vaardigheden;
 • het uitwisselen in het kader van een lerend en delend netwerk.

Aanpak
De aanpak is zeer activerend, met een voortdurende koppeling tussen de aangereikte kaders en voorbeelden en de onderwijspraktijk en schoolcontext van de deelnemers, en omgekeerd. Je past dit toe in een zelfgekozen project en krijgt daarbij input en ondersteuning van de lesgevers.

We gebruiken diverse didactische werkvormen zoals brainstormen, doceren, vertellen, casusbespreking, discussie en stellingen, concrete oefeningen en opdrachten. We wisselen uit in groepen i.f.v. peer learning en netwerking.

Planning
Dag 1

Na een introductie en kennismaking ga je meteen aan de slag met het in kaart brengen van jouw ICT- en coachende competenties en uitdagingen omdat dit je in staat stelt om een groeiproces aan te gaan. Dit doe je aan de hand van enkele kaders zoals TPACK, SAMR en DigiCompEdu. Ook voor jouw school/team doen we dit zodat je gericht actie kan ondernemen als ICT-coach. In het tweede deel ga je hands-on aan de slag met digitale tools om voorkennis op te roepen en breng je in kaart wat werkt en om welke reden, welke transfer naar de onderwijspraktijk mogelijk is.

Dag 2
Omdat een ICT-coach zonder coachende vaardigheden een vreemde match vormt, ga je aan de slag met zeven coachende vaardigheden die bruikbaar zijn voor groeigericht coachen. Je denkt na over de coach die je wil zijn en welke plaats die binnen de school heeft of kan hebben. In het tweede deel ga je aan de slag met een waaier aan digitale tools om leerinhouden aan te brengen en te herhalen.

Dag 3
Je ontleedt het ICT-beleid en het actieplan van jouw school. Welke rol kan jij hierin spelen, samen met jouw collega’s? Je lijst op wat noodzakelijk is om ICT-integratie duurzaam te maken en welke rol jij hierin kan opnemen om dit op de klasvloer te laten landen.

Dag 4
Evalueren staat heel centraal in het onderwijs en dat kan samen gaan met remediëren en differentiëren. Op dit vlak kan ICT een enorme meerwaarde bieden voor leerlingen en leerkrachten. Je experimenteert met een breed gamma aan digitale tools en ervaart de meerwaarde voor jezelf en jouw collega’s. Het onderwijs staat niet stil en ICT evolueert ook elke dag. Een reden om digitale tools en vormen waar niet elke leraar al mee bezig is te ontdekken en binnen te brengen in jouw school. Je ontdekt de mogelijkheden van AR/VR/360°, computationeel denken, gamification, data-based education, hybride onderwijs…

Dag 5
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen wissel je ervaringen en kritische bedenkingen uit met betrekking tot ICT-integratie in jouw school. Daarnaast deel je een eigen praktijkvoorbeeld en ontvang je feedback om dit verder te verrijken.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • analyseren de eigen ICT- en coachende competenties aan de hand van de aangereikte kaders;
 • benoemen concrete acties om de eigen ICT- en coachende competenties uit te breiden;
 • ondernemen op basis van persoonlijke ICT-competenties gerichte acties om deze uit te breiden;
 • analyseren de ICT-competenties en -noden van collega’s;
 • analyseren het ICT-(professionaliserings)beleid van de school aan de hand van de aangereikte kaders;
 • formuleren concrete acties om een duurzaam ICT-(professionaliserings)beleid tot op de klasvloer te genereren;
 • voeren concrete op duurzaamheid gerichte acties uit i.f.v. het uitbreiden van de pedagogisch-didactische ICT-competenties van het team;
 • coachen collega’s bij een doelgerichte pedagogisch-didactische ICT-integratie in hun onderwijspraktijk;
 • durven hun eigen expertise te delen en in te zetten buiten het eigen klaslokaal;
 • reflecteren kritisch over de uitgevoerde acties en formuleren sterke en verbeterpunten.

Doelgroep

Leraren secundair onderwijs/volwassenenonderwijs die in de eigen school collega’s (willen) coachen bij het doelgerichte gebruik van ICT/educatieve technologie in hun vak

Begeleiding

Mitte Schroeven is leerkracht Nederlands en Engels aan het Sint-Ritacollege in Kontich. Ze werkt als auteur voor Digitale Methode en is momenteel aan de slag als gedetacheerd leerkracht bij Het Archief voor Onderwijs. Ze heeft interesse in EdTech, evidence-informed learning en gamification.

Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.

Ben Bastiaensen is leerkracht informatica in de Talentenschool in Turnhout. Hij is Future Classroom Ambassadeur en actief betrokken bij eTwinning en Erasmus+. Ben is gecertificeerd Microsoft-opleider.

Bram Cuyt heeft meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs als innovatiecoach, leerkracht, (pedagogisch) ICT-coördinator, beleidsmedewerker en nascholer. Daarnaast is hij Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE).

Praktisch

Deze cursus loopt over 5 dagen.

Cursuscode: 21/OND/122A

Digitaal cursusmateriaal en lunch (bij een volledige cursusdag) inbegrepen


Jouw bijdrage: 528 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Laptop en lader, bijkomend een tablet en lader kan handig zijn.

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 22 november 2021 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, Flex 3.2 (derde verdieping)
dinsdag 14 december 2021 09:15u 16:15u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
woensdag 19 januari 2022 09:15u 12:15u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
donderdag 17 februari 2022 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)
donderdag 21 april 2022 09:15u 12:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, Flex 3.2 (derde verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen