Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Preventieadviseur   Zelfsturend leren en differentiëren via online leerpaden: breed inzetbaar in jouw lessen! - live online nascholing

Zelfsturend leren en differentiëren via online leerpaden: breed inzetbaar in jouw lessen! - live online nascholing

Online leerpaden bieden heel wat mogelijkheden om leerlingen doelgericht de leerinhouden te laten verwerken. Je kan ze inzetten in de klas tijdens individueel zelfstandig werk of groepswerk. Daarnaast zijn ze ook bruikbaar voor afstandsonderwijs, als huiswerk enzovoort. En meer nog, je kan ze zodanig uitwerken dat je op maat kan differentiëren.

Programma

Aan de hand van concrete voorbeelden ontdek je de mogelijkheden van online leerpaden en de toepasbaarheid in jouw klaspraktijk. Korte demonstraties van verschillende eenvoudig inzetbare online tools (Google formulieren, Bookwidgets, …) worden afgewisseld met concrete suggesties en zelf onder begeleiding experimenteren zodat je alvast met een eerste aanzet naar huis kan gaan. 

Doelstellingen

De deelnemer:

  • ontwerpt een online leerpad dat uit meerdere opeenvolgende stappen bestaat;
  • integreert diverse media in het online leerpad, in functie van de vooropgestelde doelen en beginsituatie;
  • integreert stappen om te differentiëren op maat van het leerproces van de leerling.

Doelgroep

Deze nascholing richt zich op alle leraren die interesse hebben in het integreren van online leerpaden in hun onderwijspraktijk en die hiermee weinig tot geen ervaring hebben. Ook middenkader, directeurs, TA(c)'s, graadcoördinatoren en andere beleidsmakers zijn welkom.

Begeleiding

Els Tanghe heeft jarenlange leservaring (zowel theorie-, praktijkvakken als stagebegeleiding) in verschillende zorggerelateerde opleidingen. Zij nam als mentor de zorg voor startende collega’s op zich en was coördinator bij de Specifieke Lerarenopleiding (CVO) in Mechelen. Momenteel is zij aan de slag binnen de Educatieve Master van de Universiteit Antwerpen als lerarenopleider en als inhoudelijk verantwoordelijke bij CNO.

Praktisch

Cursuscode: 20/OND/112A

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Omdat het hier om een online nascholing gaat, is stabiel internet onontbeerlijk. Een headset is een pluspunt om zo externe geluiden te weren.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Hou lesmateriaal met een bepaalde leerinhoud bij de hand dat kan dienen om een online leerpad uit te werken.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 25 februari 2021 09:00u 12:00u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen