Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Didactiek / Werkvormen   Zorg op school: samenwerken met gezinnen uit kansengroepen - live online nascholing

Zorg op school: samenwerken met gezinnen uit kansengroepen - live online nascholing

In het Vlaams onderwijs hebben leerlingen met een lage socio-economische status en/of migratieachtergrond doorgaans een verhoogde kans op moeilijkheden op school (OECD, 2016). Logischerwijs kan je verwachten dat deze leerlingen dan ook meer ondersteuning krijgen doorheen hun schoolloopbaan. Onderzoek toont echter aan dat leerlingen uit kansengroepen minder zorg krijgen doorheen hun schoolloopbaan in vergelijking met leerlingen uit de middenklasse. Zowel schoolse kenmerken als kenmerken van de kansarme gezinnen bieden verklaringen hiervoor. Cruciaal blijkt een goede samenwerking en communicatie tussen school en ouders. Deze nascholing focust zich dan ook op de samenwerking tussen school en gezinnen uit kansengroepen met een ondersteuningsnood.

Programma

  • Wat zegt onderzoek over de rol van familiale achtergrond van leerlingen (in termen van sociaal-economische status en migratieachtergrond) en de zorg op school? We kijken naar cijfers en naar verklaringen voor deze cijfers.
  • We reflecteren over manieren om de zorg op school voor alle leerlingen toegankelijk te maken. Meer concreet staan we stil bij acties die binnen de school zelf kunnen genomen worden.
  • We focussen op de samenwerking en meer specifiek op de communicatie tussen school en ouders uit kansengroepen met een ondersteuningsnood. We gaan in op valkuilen en good practices. Vanuit een transactioneel referentiekader kijken we zowel naar kenmerken van de school(personeelsleden) als naar kenmerken binnen de gezinnen.
  • We formuleren praktijkaanbevelingen die passend zijn voor de context van de school van de deelnemers.

Na een presentatie over de onderzoeksbevindingen, reflecteren we in groepen over een manier om de sociale ongelijkheid in zorg op school te verminderen, gebruik makend van stellingen en een rollenspel.

Doelstellingen

De deelnemers leren:

  • oog hebben voor sociale ongelijkheid in zorg op school;
  • mechanismen voor sociale ongelijkheid in zorg op school kennen;
  • reflecteren over concrete acties om sociale ongelijkheid tegen te gaan binnen de eigen context, als school en als individu;
  • vanuit een metaperspectief kijken naar de samenwerking en communicatie met gezinnen met een lage socio-economische status en/of migratieachtergrond;
  • hun eigen samenwerking en communicatie met gezinnen uit kansengroepen analyseren en verbeteren.

Doelgroep

Leerkrachten, directies, zorgleerkrachten en beleidsondersteuners (bij uitbreiding ook: CLB-medewerkers en pedagogische begeleiders) uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Geen voorkennis vereist.

Begeleiding

Kathleen Bodvin finaliseerde in 2018 haar proefschrift over de rol van familiale achtergrond in zorg op school en werkte nadien als post-doc onderzoeker binnen EduBROn (Universiteit Antwerpen) aan diverse projecten rond onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Praktisch

Cursuscode: 20/BAS/045A

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.
Beperkt aantal deelnemers. Digitale syllabus inbegrepen.


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 10 februari 2021 09:30u 12:30u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen