Zoek een nascholing
Je bent hier:   LEZING 2 LEERSTOEL: HRD en schoolleiderschap: wederzijds versterkend! Hoe via authentiek schoolleiderschap het verschil maken? - live online nascholing

LEZING 2 LEERSTOEL: HRD en schoolleiderschap: wederzijds versterkend! Hoe via authentiek schoolleiderschap het verschil maken? - live online nascholing

We belichten de verschillende rollen van de schoolleider: leider, manager, coach, ondernemer, inspirator, … en leggen de link tussen strategisch management en HRD. We bekijken hoe we via ondersteunend leiderschap een HR-beleid op school vorm kunnen geven waarbij we de nadruk leggen op volgende aspecten:

  • Aanbieden van duidelijke kaders (leiderschapscode, code professionele leraar, gewenste organisatiecultuur, leidende principes voor teamwerking, …);
  • Ondersteunen en ondersteund worden : professionele dialogen, gedeeld leiderschap en leiderschap dieper in de organisatie;
  • Voeren van professionele dialogen en waarderend coachen en communiceren;
  • Organiseren van samen leren, materiaal ontwikkelen en wederzijds ondersteunen. We geven hier specifiek aandacht aan de startende leraar en proberen een duurzaam antwoord te bieden op het lerarentekort.

Programma

De beschrijving en de inhoud van het volledige traject van de Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking met alle lezingen en workshops vind je hier.

Doelstellingen

  • Je kan voor je school een visie ontwikkelen rond leiderschap en gedeeld leiderschap en die ook concretiseren;
  • Je verwerft inzicht in de verschillende rollen die een schoolleider opneemt;
  • Je kan je leiderschap mede vormgeven in functie van het uitvoeren van een mensgericht HR beleid en in functie van de uitvoering van het toekomstplan van onze school;
  • Je kan via gedeeld leiderschap je schoolteam actief ondersteunen en in leer- en creatiemodus brengen;
  • Je kent de verschillende dimensies van een krachtig HRD-beleid voor een school en kan dit beleid koppelen aan een toekomstplan voor de school (strategisch management).

Voor verdieping van deze doelstellingen kan je de workshop volgen op woensdag 20 januari 2021 van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Doelgroep

Schoolleiders, beleidsmedewerkers en leerkrachten die hun steentje willen bijdragen aan het schoolbeleid en andere geïnteresseerden.

Begeleiding

Pieter Sprangers is academisch werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker en docent bij ondermeer Karel de Grote Hogeschool, Universiteit Antwerpen en IADE creative university. Verder werkt Pieter Sprangers als ondernemer bij ‘domo de refontiro’. Daar werkt hij als onderwijsdesigner, procesbegeleider en opleider in onder meer onderwijsorganisaties. Pieter heeft een rijke ervaring in het onderwijs als leraar, docent en directeur. Pieter is tenslotte (co-)auteur van diverse boeken waaronder “Team School”, “Edushock” en “Your guide to delight”.

Praktisch

Cursuscode: 20/LOS/002A

We willen de presentatie real life laten doorgaan om een meer aangename interactie mogelijk te maken, waarbij aan alle voorwaarden voor een coronaveilige omgeving wordt voldaan.

Indien nieuwe Covid-19 maatregelen ons daartoe zouden dwingen, zullen we een link voor streaming naar alle deelnemers mailen.

Wie reeds bij inschrijving beslist om de lezing online te volgen, vragen we om dit in het opmerkingveld van de inschrijving te noteren.


Jouw bijdrage: 0 EUR.
Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 14 januari 2021 18:30u 20:00u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen