Zoek een nascholing

Boeiende, motiverende en leuke lessen Frans voor je leerlingen in de derde graad van de arbeidsmarktfinaliteit

Leerlingen die graag naar de les komen en durven deelnemen aan alle oefeningen… Dat willen we allemaal, maar het is voor Frans in die derde graad arbeidsmarktfinaliteit geen evidentie. In deze nascholing maak je kennis met motiverende en uitdagende werkvormen, bruikbare apps en ondersteunende sites die je meteen in je lessen Frans kan inzetten.

Hoe kan BookWidgets jouw les Frans ondersteunen?

De tool BookWidgets heeft al enige tijd ingang gevonden in het secundair onderwijs. Maar hoe kan je BookWidgets inzetten om je les Frans te ondersteunen? Deze nascholing geeft je de theoretische en praktische bagage mee om geoefend de boeiende weg van BookWidgets in te slaan en zo in je lessen Frans je leerlingen te activeren en evalueren.

Bewegter und bewegender Unterricht – Deutsch, die lustigste Stunde der Woche!

Unsere Schüler*innen müssen während fast aller Unterrichtsstunden still sitzen, schweigen und in das Ausfüllbuch schreiben. Wie kann man diesen Trott durchbrechen? Wie schafft man es, dass sich die Schüler*innen auf den Deutschunterricht freuen? Indem wir sie in Bewegung bringen, sie viel sprechen lassen und sie mit den unterschiedlichsten Unterrichtsinhalten überraschen, die eng mit ihren Interessen verknüpft sind.  

Verhoog die motivatie! Maak van je les Frans een belevenis voor je leerlingen

Wil je ook je lessen Frans levendig en levensecht maken? Wil je de frisse tegenzin van je leerlingen ombuigen? De leerkrachten Frans van Atheneum Herzele namen de drastische beslissing om alle handboeken aan de kant te schuiven en hun vak nieuw leven in te blazen. Zo bouwen ze hun klas om tot redactie of rechtbank. Laat je inwijden in hun projectmatige aanpak en geef de motivatie van jouw leerlingen en van jezelf een flinke boost!

Hoe taalvaardigheid en kritisch denken jouw leerlingen wereldwijzer maken in deze tijd van over- en fake informatie

Fake news, polarisering, factchecking, complottheorieën en de niet aflatende informatiestroom. Hoe bewaar je het overzicht? Hoe ontkracht en factcheck je? En kan je iemand die diep in de fabeltjesfuik is gezwommen nog terughalen? Taal en kritisch denken spelen hierin een grote rol. Aan de hand van kneepjes uit de klassieke retorica, de grootste complottheoriën van de 20ste eeuw, wetenschapsfilosofie en een dosis oefeningen leer je hoe je met je leerlingen deze kritieke toestand kritisch kan benaderen.

Crash course voor starters

 KdG, AP en UAntwerpen van de AUHA (Associatie Universiteiten & Hogescholen Antwerpen) en de Stad Antwerpen slaan de handen in elkaar om startende leerkrachten zonder pedagogisch bewijs te helpen in hun eerste stappen in het onderwijs alsook hun mentor-coaches te ondersteunen. Dankzij deze nauwe samenwerking kunnen we onderstaand initiatief gratis aanbieden.

         

 

Je eerste job in het onderwijs? Net gestart en (nog) geen pedagogisch diploma? Dan is dit traject er voor jou!
Ongetwijfeld heb je al heel fijne momenten beleefd! Maar wellicht zit je soms ook met de handen in het haar, door de combinatie van vele taken en complexe opdrachten die op je afkomen. Tijdens dit traject ga je dieper in op thema’s waar je als leraar elke dag mee te maken krijgt. Je krijgt noodzakelijke kaders mee die je onderwijsaanpak ondersteunen, zodat je versterkt naar je klas terugkeert.

De oceaan in een veranderd klimaat

Dat ons klimaat verandert, weten we ondertussen allemaal. Overstromingen in 2021, hittegolven in 2022. Als we de effecten op de oceaan bekijken, denken we vooral aan de zeespiegelstijging, maar er zijn nog meer directe en indirecte gevolgen. Oceaanverzuring, veranderende oceaanstromingen, soortenverschuiving, een dalend zuurstofgasgehalte... Aan de hand van zes deelmodules kom je hier alles over te weten.

Comprehensible Input-technieken in de Alfaklas

Ben jij een leerkracht Alfa NT2 en wil je meer dynamiek in je lessen? Wil je je leerlingen/cursisten meer betrekken bij het lesgebeuren? Dan is de Comprehensible Input-methodiek (CI) wel helemaal jouw ding!

CI is nu vooral bekend in de taalklassen voor gealfabetiseerde studenten, maar mits aanpassingen zijn de technieken ook zeer goed bruikbaar voor analfabete cursisten.

Hoe je die technieken en methoden kan aanpassen naar jouw doelpubliek leer je hier!

Opleiding preventieadviseur basisvorming

De basis voor de inhoud van de opleiding is te vinden in de Codex – Boek II, titel 1, hoofdstuk IV, Art.II.1-20: de preventieadviseur bezit een voldoende kennis van enerzijds de welzijnswetgeving, anderzijds moet hij de nodige technische en wetenschappelijke kennis bezitten…
De regelgeving bepaalt niet hoe deze basiskennis verworven moet worden. Deze opleiding biedt een goede garantie om de voorschriften in praktijk om te zetten.

Basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Vertrouwenspersonen zijn vooral van belang voor de eerstelijnsinterventie. Het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van dat Koninklijk Besluit betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.
Deze nieuwe regelgeving vereist dat de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult (art. 59) en dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten (art. 60).

Hoewel de aanduiding van de vertrouwenspersoon niet verplicht is, wordt dit echter wel sterk aanbevolen, ook in onze scholen. Aangeduide vertrouwenspersonen worden hierbij dan wel verplicht een aangepaste opleiding te volgen. De wetgeving legt geen uniforme opleiding op aan de vertrouwenspersonen, maar beoogt wel een aantal doelstellingen op het vlak van de vereiste vaardigheden en kennis.

Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

Sinds januari 2015 worden alle vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisiemoment te volgen die aansluit op de Basisopleiding van de beginnende vertrouwenspersoon. Het gaat om volledige dag. Deze nascholing wordt erkend door toezicht op het Welzijn op het Werk als supervisiemoment.

Tijdens de nascholing worden praktische casussen, onder begeleiding van de lesgever, besproken. Er is ook ruimte voor het deel supervisie, hier is er de mogelijkheid om eigen ervaringen vanuit de praktijk te bespreken.

Leesplezier en nieuwe media in de 1ste en 2de graad: een mooi huwelijk?

Veel leerlingen lezen niet graag boeken, maar online hebben ze nog nooit zoveel gelezen als vandaag. Als ze zo veel bezig zijn met gamen, internetten en Facebooken, hoe kunnen we daar in de lees- of literatuurles dan ons voordeel mee doen? Hoe vermijden we vooral dat 12- tot 15-jarigen alle plezier in lezen kwijtspelen, zoals nu vaak het geval is?

Een projectgroep en studenten van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vernieuwende leesaanpak met een E.
De E van elektronica maar ook de E van emotie. De basis: vijf grote principes die leesplezier bij jongeren stimuleren. Het middel: nieuwe media.

Open doek: aan de slag met theater in de lessen Nederlands

Als je in je lessen Nederlands werkt rond theater, ben je snel geneigd om je te beperken tot de klassieke theaterfragmenten. Wil je dit aanbod uitbreiden en wat eigentijdser maken voor je leerlingen? Ben je op zoek naar recente(re) fragmenten om de doelen rond theater in jouw les Nederlands te verwerken? Dan is deze nascholing geknipt voor jou!

A Tale of Seven Cities

De Angelsaksische wereld is cultureel boeiend en divers. De keuze voor lessen rond zeven verschillende steden biedt een interessante insteek om leerlingen aan de slag te laten gaan met authentiek ‘cross-cultural material’ en hen zo vaardig te maken in de taal, maar hen tevens kennis mee te geven over de cultuur en de identiteit van Engelssprekenden in de wereld.

Le binge-watching de séries françaises? Vos élèves en raffoleront!

Vous connaissez le binge-watching, le visionnage boulimique? Cette frénésie de regarder deux (ou plusieurs) épisodes de la même série en une seule séance. Beaucoup de nos élèves ont l’habitude de le faire mais peut-être moins en français. Cet atelier a pour but de stimuler l’input de la langue française à l’aide du binge-watching de séries françaises.

Van Bobbejaan tot Bazart: popmuziek in de Nederlandse taal

Nederlandstalige popsongs zijn interessant lesmateriaal, maar lijken niet altijd sant in eigen land. Toch verschaffen ze heel wat activerende leerkansen voor leerlingen, als insteek of als bronmateriaal voor lessen rond vaardigheden, literatuur of taalbeschouwing. Bovendien bieden ze een grondige kennismaking met de culturele rijkdom en verscheidenheid van de Nederlandstalige taal. Neem je leerlingen mee in de leerrijke wereld van de popmuziek die een toegankelijke aanzet vormt om te werken aan eindtermen.

Zuurstof voor poëzieonderwijs

Poëzie in de klas brengen is geen evidente zaak; wanneer leerlingen horen dat de les over poëzie gaat, hoor je wel eens gezucht. Tegelijkertijd kun je prachtige lesmomenten creëren als je een klas mee krijgt. Maar hoe doe je dat? Welke werkvormen, welke invalshoeken… werken?

Postgraduaat Leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door leef- en/of leerproblemen gehinderd worden om volop te participeren in hun leerproces. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

Leertraject Schoolbeleidsplan Leerlingenbegeleiding

SBP (8 studiepunten)

Leertraject Handelings- en begeleidingsplan

HBP (8 studiepunten)

Persoonlijk Leertraject

PLT (8 studiepunten)

 •  Schoolbeleidsplan LLB
 •  Handelings- en begeleidingsplan
 • Gesprekstechnieken
 • Begeleidingsproces
 • Groepsdynamica
 • Functioneren als leerlingenbegeleider
 • Praktijkbegeleiding

  

 • Het leertraject Schoolbeleidsplan Leerlingenbegeleiding (SBP) belicht de aanpak van leerlingenbegeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met leef- en/of leerproblemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingenbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.


Benieuwd hoe andere cursisten het postgraduaat ervaren hebben? Bekijk hier enkele getuigenissen:

 

Communicatieve werkvormen in het taalonderwijs. Breng je handboek tot leven

Je ontdekt hoe je communicatieve werkvormen kunt inzetten in het taalonderwijs.

Effectieve feedback op schrijftaken Nederlands

Schrijftaken verbeteren lijkt soms de nagel aan de doodskist van elke leraar Nederlands. Tot overmaat van ramp doen leerlingen vaak weinig tot niets met al je goedbedoelde feedback en geïnspireerde tips. In deze nascholing ga je op zoek naar feedback die wél werkt. Je ontwikkelt samen met vakgenoten een effectief feedbackproces en een leerlijn schrijfvaardigheid met aandacht voor kwaliteitscriteria en voor feedback waarmee leerlingen zichzelf écht bijsturen. Maak van je leerlingen betere schrijvers zonder zelf bedolven te geraken onder het verbeterwerk!

Effectieve feedback op schrijftaken Nederlands (herhaling 1)

Schrijftaken verbeteren lijkt soms de nagel aan de doodskist van elke leraar Nederlands. Tot overmaat van ramp doen leerlingen vaak weinig tot niets met al je goedbedoelde feedback en geïnspireerde tips. In deze nascholing ga je op zoek naar feedback die wél werkt. Je ontwikkelt samen met vakgenoten een effectief feedbackproces en een leerlijn schrijfvaardigheid met aandacht voor kwaliteitscriteria en voor feedback waarmee leerlingen zichzelf écht bijsturen. Maak van je leerlingen betere schrijvers zonder zelf bedolven te geraken onder het verbeterwerk!

Woorden tellen. Hoe woordenschatverwerving stimuleren in de lessen Engels, Frans of Duits?

Woordenschatkennis is een sleutelcomponent voor taalvaardigheid. We weten dat woordenschatkennis sterk bepalend is voor goed lees- en luisterbegrip, maar ook voor schrijf- en spreekvaardigheid. Wie weinig woorden in de vreemde talen kent, zal ook weinig communicatieve taken naar behoren kunnen uitvoeren. In deze sessie gaan we in op het aantal woorden dat je nodig hebt om die taken tot een goed einde te brengen. Vervolgens bespreken we methodes om effectief woordenschatonderwijs te realiseren.

Taal zit in een klein hoekje. Hoe kan je op een speelse manier aan taalstimulering doen in alle hoeken?

Taal verwerf je het makkelijkst wanneer deze geïntegreerd wordt aangeboden. Nochtans komt taal vaak te weinig aan bod in het hoekenspel van kleuters of beperkt zich tot de hoeken die zich specifiek richten op taal. In deze nascholing gaan we samen op zoek naar manieren om via kleine ingrepen en passende activiteiten taal op een speelse manier in alle hoeken/lesactiviteiten te krijgen. Er is aandacht voor de jongste en de oudste kleuters en ook voor de leerlingen van de eerste graad uit het lager onderwijs.

Hear, hear! Purposeful listening activities at lower and intermediate level

Luistervaardigheid in de eerste jaren van het vreemdetalenonderwijs roept soms wat vragen op: Wat zijn goede vragen? Waar vind ik geschikt audio- en videomateriaal? Hoe evalueer ik dit? Hoe ga ik om met de verschillende Engelse taalvariëteiten? Hoe help ik leerlingen bij het decoderen van het Engels dat ze horen? Wanneer is het zinvol ondertiteling in te zetten? Hoe kan ik luistervaardigheidsactiviteiten differentiëren? In deze interactieve workshop proberen we aan de hand van concrete activiteiten samen antwoorden te vinden op deze vragen.

Hoe kan BookWidgets jouw les Frans ondersteunen?

De tool BookWidgets heeft al enige tijd ingang gevonden in het secundair onderwijs. Maar hoe kan je BookWidgets inzetten om je les Frans te ondersteunen? Deze nascholing geeft je de theoretische en praktische bagage mee om geoefend de boeiende weg van BookWidgets in te slaan en zo in je lessen Frans je leerlingen te activeren en evalueren.

Differentiëren in de les Alfa NT2

Alfa NT2-groepen zijn vaak zeer heterogeen. Hoe ga je daarmee om? Welke werkvormen kan je inzetten om zoveel mogelijk aan de noden van alle cursisten tegemoet te komen? En hoe hou je het voor jezelf werkbaar?

Comprehensible Input-technieken in de NT2-les

Heb jij als leerkracht NT2 het gevoel dat je je leerlingen/cursisten niet altijd ‘mee’ hebt? Wil je meer dynamiek in je lessen brengen? Wil je je leerlingen/cursisten meer betrekken bij het lesgebeuren?

Dan houdt niets je tegen om het eens helemaal over een andere boeg te gooien. Wellicht zijn de Comprehensible Input-technieken helemaal jouw ding!

Experimenteren met differentiëren in de taalklas

Hoever sta jij op het gebied van klasdifferentiatie? Misschien verder dan je denkt! Als taalleerkracht bouw je vaak vanzelf differentiatie in je lessen in. Heb je toch nog het gevoel dat je meer zou kunnen doen en maak je graag kennis met een aantal concrete werkvormen? Dan nodigen we je uit om mee te komen experimenteren met differentiëren!

Dynamisch ludiek leren

Spelletjes in de taalles, loont dat? Zeker wel! Met taal- en communicatiespelletjes krijgen woordenschat, grammatica, spreken en luisteren een fameuze boost. Een nascholing volledig in het teken van spelend leren én van lerend spelen!

Osons la littérature

Plus que jamais nos jeunes ont besoin de culture et d’histoires pour saisir le monde complexe dans lequel ils vivent. Mais comment les intéresser à la lecture?

A l’aide d’exemples concrets, nous allons explorer différentes pistes pour créer de véritables voyages littéraires qui séduiront même les plus réticents. Nous réfléchirons entre autres à des astuces pratiques et créatives pour rendre la lecture de textes classiques plus accessible et proposer en même temps un contexte historique clair.

Plein de possibilités s’offrent à nous, il suffit de les saisir!

Digitale tools in dienst van de vaardigheden binnen de lessen MVT

Tijdens de coronapandemie schakelden we noodgedwongen over op afstandsonderwijs. Veel ICT-toepassingen die we in die context leerden kennen, blijken echter ook perfect inzetbaar in de leeromgeving van de school. Ze kunnen helpen om te activeren, te differentiëren, te evalueren…

Leesdossier revisited: een inspiratiesessie voor leerkrachten Nederlands

Hoe motiveer je leerlingen om te lezen? Hoe zorg je ervoor dat het leesdossier geen stapel saai verbeterwerk wordt, met lectuurtaken over boeken die de leerlingen misschien niet eens gelezen hebben? En hoe ontsnap je aan leeslijsten met altijd maar diezelfde klassiekers? Deze sessie biedt je een kader voor literaire leesvaardigheid, inspirerende en gebruiksklare voorbeelden om het leesdossier op een originele manier te benaderen en ruimte om onderling ideeën uit te wisselen.

Podcasts in de Engelse les

Het luisteren naar podcasts kende de laatste tijd een enorme boost. Daardoor is er een onuitputtelijk aanbod aan luistermateriaal ontstaan dat kan worden ingezet in de les. Tijdens deze sessie krijg je een idee van wat er allemaal in het Engelstalige podcastlandschap te vinden is en hoe je dat materiaal in je lessen Engels kan gebruiken.

Taalvaardigheid als brug tussen secundair en hoger onderwijs

Met schijnbare regelmaat van de klok verschijnen er (inter)nationale studies die aantonen dat de taalvaardigheid van onze leerlingen daalt, terwijl geweten is dat diezelfde taalvaardigheid een voorspeller is van studiesucces in het hoger/voortgezet onderwijs. Taalvaardigheid is echter een zéér ruim begrip en een vlag die vele ladingen dekt. Welke lading is essentieel om aan leerlingen mee te geven, zodat zij een optimale koers varen in hoger onderwijs?

Een project rond duurzame mobiliteit: werking en toepassingen van borstelloze gelijkstroommotoren

E-bikes, elektrische steps, hoverboards en elektrische auto’s hebben één belangrijk element gemeen: de aandrijving met borstelloze DC motoren (BLDC).

Als we hierrond in een project iets bouwen, komen naast de borstelloze DC motoren eveneens sensoren en logische schakelingen aan bod.

Ontwikkel STEM-workshops met jouw leerlingen

Met de LIFT-methodiek ontwikkelen jouw leerlingen, met ondersteuning, in 10 tot 12 uur STEM-workshops. Met behulp van een uitgewerkt stappenplan gaan ze met zelfverzonnen thema's aan de slag. Ze kunnen kiezen uit 5 verschillende formats: escaperoom, onderzoek, spel, show of maak-opdracht. Het resultaat wordt dan uitgevoerd door elf- of twaalfjarigen, hetzij in de klas, hetzij daarbuiten.

Microscopie in de klas

In een eerste plenair gedeelte krijgen jullie algemene informatie over het werken met een microscoop in de klas. In het tweede deel van de nascholing ga je zelf aan de slag met de microscoop.

Een project rond regeltechniek: onderzoek een eenvoudige temperatuurregeling

In de context mechatronica kan je een regeling van een systeem onderzoeken. Aan de hand van een getoonde kleine serre wordt een temperatuurregeling tastbaar voor jouw leerlingen.

Innovatief bewegen: praktische toepassing van borstelloze gelijkstroommotoren in industrie en mobiliteit

Dankzij de hoge efficiëntie en betrouwbaarheid wordt de BLDC motor (Brushless DC Electric) veelvuldig toegepast in huishoudtoestellen, mobiliteitstoepassingen (fietsen, steps, auto’s, hoverboards…) en industriële automatisering (o.a. robots). We kunnen hier zeker spreken van mechatronica: het samengaan van motor, sensoren (positiebepaling) en elektronische aandrijving.

Een digitaal leerpad atmosfeer

Het vak aardrijkskunde leent zich bijzonder goed tot het maken van materiaal voor een online leeromgeving. Tijdens deze nascholing ontdek je waar je interessant materiaal kan vinden, hoe je er een digitaal leerpad mee maakt en hoe je dit kan evalueren.

Waarom sterven diersoorten uit: actuele en toepasbare achtergrondinfo en voorbeelden

We weten allemaal dat het niet goed gaat met onze wilde diersoorten. Toch beperken de meeste biologiehandboeken zich tot vage termen zonder diepgang. Deze nascholing wil daar verandering in brengen. Je krijgt actuele voorbeelden, uitgediept met bruikbare achtergrondinformatie, zodat jij jouw leerlingen kan boeien en sensibiliseren met duidelijke voorbeelden die begrippen als evolutie, ecologie en soortenbegrip veel kleurrijker maken.

Niko Home Control

In de opleiding maak je kennis met Niko Home Control, de verschillende producten en de programmatiesoftware. Hou je van een praktijkgerichte aanpak waarbij je producten kan zien en uittesten? Dan is deze classroomtraining zeker iets voor jou.

De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen en de Niko trainer is steeds beschikbaar om je te helpen bij vragen.

Elektrische schakelingen in de hervormde 2de graad (basisvorming)

Je ontdekt tijdens deze nascholing een aantal tools om het nieuwe pakket elektriciteit uit de hervormde 2de graad (doorstroomfinaliteit) naar je klas te brengen. Na een korte theoretische opfrissing maak je kennis met een aantal analogieën en applets die jouw leerlingen kunnen helpen. Op het einde kan je zelf een aantal demonstratieproeven volgen en inoefenen.

Elektrische schakelingen in de hervormde 2de graad (cesuurdoelen)

Je ontdekt tijdens deze nascholing een aantal tools om de cesuurdoelen elektrodynamica naar je klas te brengen. Na een korte theoretische opfrissing maak je kennis met een aantal analogieën en applets die jouw leerlingen kunnen helpen. Op het einde kan je zelf een aantal demonstratie- en leerlingenproeven inoefenen.

Ontdek je programmeertalent met micro:bit - basis

Laat je leerlingen hun programmeertalent ontdekken en ontwikkelen dankzij de micro:bit, een microcomputer waarmee je grootse ideeën realiseert!

Ontdek je programmeertalent met micro:bit - uitbreiding

Hoe kan de micro:bit ons helpen bij wetenschappelijk onderzoek?
Hoe kunnen we met de micro:bit iets automatiseren?

Virtual/Augmented Reality in de klas: introductie

Virtual en Augmented Reality, is dit nu realiteit of blijft dit nog abstract en letterlijk 'virtueel' voor vele leerkrachten?

Klassikaal lesgeven, waarbij leerlingen een thema ontdekken door teksten te lezen of erover te praten, kan werken. Dankzij Virtual Reality (VR) kan je nog een grote stap verder gaan; je laat hen letterlijk de wereld van het thema binnenstappen en virtueel kennismaken en rondneuzen in het thema. Ook dankzij Augmented Reality (AR) kan je hun omgeving omtoveren tot een meer interactieve en krachtigere leerervaring.

Verrijk je lessen met Virtual/Augmented Reality - uitbreiding

Ondertussen hebben Augmented en Virtual Reality eindelijk hun weg naar het grote publiek gevonden. Ze worden veelal gebruikt als vrijetijdsbesteding, maar deze tools hebben ook een meerwaarde om jongeren iets aan te leren. Waarom dit dan niet inzetten in het onderwijs? Deze nascholing maakt je wegwijs in de wereld van AR en VR en toont je hoe (eenvoudige) technologische middelen het mogelijk maken om AR en VR in je lessenpakket te integreren.

Organische chemie met ChemSketch

Organische chemie leren begrijpen is grotendeels gebaseerd op het verkennen en herkennen van de bouwstenen. In deze nascholing ga je aan de slag om zelf organische structuren op te bouwen, reacties uit te tekenen op de computer en leer je de software ChemSketch te gebruiken bij het opmaken van een cursus/lessenpakket. Met deze software geef je moleculen meteen ook een naam volgens de meest recente aanbevelingen.

Maak zelf een verticale windturbine

Hoe wordt windenergie opgewekt? En wat maakt een windturbine effectief? Waarin verschilt een verticale windturbine van een klassieke windturbine? In dit STEM-project ontdek je stapsgewijs wat energie is en hoe het door wind opgewekt kan worden. We nemen een kleine duik in de geschiedenis, de werking en geografische oriëntatie van de windturbine. Bovendien leer je zelf een verticale windturbine maken!

iSTEM evaluatie-instrument voor STEM-projecten

STEM-projecten evalueren is voor iedereen moeilijk. Wat moet je evalueren? Hoe moet je evalueren? Hoe hou je de werklast onder controle? Hoe rapporteer je?

STEM-project: WALL-E en de laatste plant op aarde

Dit STEM-project hangen we op aan de Pixar-film ‘WALL-E’ om een link te maken tussen planten en leven op aarde. Waarom hebben wij planten nodig en wat hebben planten nodig om te groeien? Vervolgens starten leerlingen een algenkweek op via een groei-experiment. Deze volgen ze op met microscopie. Ondertussen werken ze een fotosynthese-experiment uit. Omdat de algen zo klein zijn, verpakken ze die in algenballetjes om fotosynthese te kunnen meten. Fotosynthesesnelheid bepalen ze direct, bepaald via pH a.d.h.v. een zelfgemaakte indicatoroplossing en colorimetrie. Wanneer er een snellere fotosynthese plaatsvindt, zal er minder CO2 in het water aanwezig zijn, wat chemisch voor minder H2CO3 zorgt, met een lichte pH-stijging tot gevolg.

Tijdens deze workshop lichten we het STEM-project toe en ga je zelf aan de slag met de verschillende onderdelen.

Motivatie en differentiatie? Meer cava in je NT2-les!

Als leerkracht NT2 mag je nog zo je best doen, toch kan het gebeuren dat je inspanningen niet het gewenste leereffect hebben. Vaak heeft dat te maken met de motivatie van je cursisten. In deze nascholing ga je samen met vakgenoten op motivatiespeurtocht: je bezoekt een paar meesters in motivatie en leert de vier poortwachters van intrinsieke motivatie kennen: competentie, autonomie, verbondenheid en aandacht. Cava dus!

Wat kan je met 3D-printing?

3D-printing zit in de lift. Maar wat kan je ermee? En is het haalbaar als lesonderwerp? Onze nascholing 3D-printing toont je de mogelijkheden!

Die Goldenen Zwanziger, damals und heute: Merkmale, Porträts und Vergleiche

Vor genau hundert Jahren gab es die Goldenen Zwanziger Jahre in Berlin. Aber waren diese Jahre wirklich golden, oder war das alles nur Schein und Lüge? Wie sahen sie wirklich aus und … gibt es passende Vergleiche mit den Zwanziger Jahren unseres 21. Jahrhunderts?

Was war typisch, was war anders, was war neu? 

Frans in een meertalige context

Voelt het geven van lessen Frans in grootstedelijke context aan als een dagelijkse uitdaging? Ben je op zoek naar concreet lesmateriaal om te differentiëren in heterogene klasgroepen? Wil je het basisniveau Frans van je taalzwakke en/of ex-OKAN-leerlingen bijwerken? Wil je een kader om na te denken over een aanpak op maat van deze leerlingen en een schoolgedragen visie op meertaligheid?

Wakker spreekdurf aan in je lessen Frans!

“Moet ik dat écht in het Frans zeggen?” Weerklinkt ook deze veelzeggende uitspraak tijdens jouw lessen Frans? Tijdens deze sessie proberen we concrete handvatten en tips te bieden aan leerkrachten Frans in het secundair onderwijs om spreekdurf bij leerlingen aan te pakken. We bekijken welke inzichten, werkvormen en ondersteuning houvast kunnen bieden aan leerling en leerkracht om communicatief én actief aan de slag te gaan op een laagdrempelige manier.

Activerende werkvormen voor technisch lezen en schrijven (NT2)

Iemand technisch leren lezen en schrijven gaat vaak gepaard met horten en stoten.

Hoe krijg je meer dynamiek in dit proces? Hoe houd je het voor de cursist en jezelf uitdagend? Hoe krijg je ‘schwung’ in het technische lees- en schrijftraject van een cursist?

In deze nascholing laten we je graag kennis maken met een aantal interactieve werkvormen met speciale aandacht voor het technisch lezen en schrijven.

Herstelgericht handelen met leerlingen: groeikansen voor de hele school

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school.

De gekende aanpak bij probleemgedrag zoals het geven van opmerkingen, verwittigingen, nota’s, verwijdering uit de klas, straf(studie), een contract, schorsing… kan op korte termijn effect hebben. Maar met deze (sanctionerende) aanpak slagen we er echter niet in om de leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te laten nemen of inzicht te krijgen in de schade die dit gedrag toebrengt aan anderen (klasgenoten, leerkrachten…). Het is een aanpak die de focus legt op de overtreding, de regels en hieraan verbonden sancties.

Een herstelgerichte school is een luisterende school: de aanpak van probleemgedrag richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor eigen gedrag, op al de betrokkenen, zowel overtreder als slachtoffer en op de impact van dit gedrag en de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leerkrachten, ouders…

We baseren ons op de theorie van het herstelrecht, waarbij we u enkele principes en vaardigheden willen aanleren in het voeren van individuele herstelgesprekken tot herstelcirkels en Hergo (dit is geen opleiding tot Hergo-moderator).

Herstelgericht handelen met leerlingen: groeikansen voor de hele school (herhaling 1)

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school.

De gekende aanpak bij probleemgedrag zoals het geven van opmerkingen, verwittigingen, nota’s, verwijdering uit de klas, straf(studie), een contract, schorsing… kan op korte termijn effect hebben. Maar met deze (sanctionerende) aanpak slagen we er echter niet in om de leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te laten nemen of inzicht te krijgen in de schade die dit gedrag toebrengt aan anderen (klasgenoten, leerkrachten…). Het is een aanpak die de focus legt op de overtreding, de regels en hieraan verbonden sancties.

Een herstelgerichte school is een luisterende school: de aanpak van probleemgedrag richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor eigen gedrag, op al de betrokkenen, zowel overtreder als slachtoffer en op de impact van dit gedrag en de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leerkrachten, ouders…

We baseren ons op de theorie van het herstelrecht, waarbij we u enkele principes en vaardigheden willen aanleren in het voeren van individuele herstelgesprekken tot herstelcirkels en Hergo (dit is geen opleiding tot Hergo-moderator).

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas(groep) geven motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid of wrevel, zowel bij leerkrachten, leerlingen als ouders. Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, het leegspuiten van een brandblusser in de klas, de aanwezigheid van een mes op school… dit zijn ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen en om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen en leraren.

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt, zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel stijgen en het onaangepast gedrag zal niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft.

Door een bestraffende benadering verliezen we kansen voor de jongeren om:

 • verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar;
 • waakzaam te zijn voor gedrag dat schade aanricht aan de onderlinge relaties;
 • hun plichten tegenover hun leerkrachten en klasgenoten te begrijpen;
 • deel te nemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte klascirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. Met deze herstelgerichte aanpak zorgen leerkrachten en leerlingen dat:

 • (klas)herstelcirkels een eerlijk proces krijgen;
 • wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn;
 • overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er niet gestraft wordt.

Leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen in plaats van slecht functionerende desperado's. Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen. Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf en zijn meer bereid hun verhaal te doen. Het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Via verbindende communicatie werken aan meer veerkracht en rust bij jezelf

Moeilijke gesprekken, uitdagende (klas)situaties, stressvolle periodes of vermoeidheid maken vaak deel uit van de job van een leerlingenbegeleider, maar ook van directies, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, … In deze nascholing oefen je je zelfleiderschap: hoe kan ik mezelf beïnvloeden om rustig te blijven en in mijn kracht te blijven staan?

Met proactieve cirkels kiezen voor sterke relaties en een veilig klasklimaat

Cirkels creëren een forum dat leerlingen aanmoedigt om te spreken en te luisteren naar elkaar. Het is een methodiek die uitnodigt om als groep in dialoog te gaan en een echte 'leer-gemeenschap' te vormen. Met deze werkvorm krijgen ook stille leerlingen een stem en worden moeilijke thema’s bespreekbaar.

Terugkommoment herstelgericht werken

Na je deelname aan de tweedaagse opleiding “Herstelgericht werken op school” (bij Maria Beerten of Anouk Vroemans) ben je aan de slag gegaan op jouw school. Je hebt geëxperimenteerd met verbindende communicatie, proactieve cirkels, herstel bij kleine ruzies of herstelcirkels bij grotere conflicten.

Je hebt ervaring opgedaan en wil graag samen reflecteren met andere deelnemers. Je hebt nood aan het opfrissen van je kennis, wil je vaardigheden verdiepen en bent op zoek naar ondersteuning in wat nog moeilijk loopt.

Emotionele ontwikkeling en autisme: schetsen van en aan de slag met het kader van Došen

Het gedachtegoed rond de (Schaal) Emotionele Ontwikkeling is niet meer weg te denken bij de ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking. In de praktijk gaat werken met SEO verder dan een schaal invullen. Het vraagt aanpassingen op het vlak van begeleidingsstijl en de strategieën die je daarbij hanteert. Uitgangspunt is dat het inschatten van en afstemmen op de emotionele ontwikkeling een noodzakelijke stap is in een adequate beeldvorming en ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking. In deze nascholing bekijken we het kader en de middelen die er bestaan om de emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme in kaart te brengen.

Leerzorg bij leerproblemen wiskunde en wetenschappen in het s.o.

Wanneer problemen met rekenen en cijfers ernstig blijven en er ondanks begeleiding weinig tot geen vooruitgang merkbaar is, kan er sprake zijn van dyscalculie. In het secundair onderwijs zie je dan problemen bij o.a. wiskunde en wetenschappen. Het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen geraakt niet verworven. Formules onthouden is vaak een ramp. Maar ook in het dagelijks leven ervaren deze leerlingen problemen. Hoe lees je een reisschema en kom je op tijd?

Ook leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie, ADHD, ASS, … hebben een belangrijke invloed op het leren. Als de problemen niet (h)erkend en begeleid worden, kan dit een negatieve invloed hebben op de beeldvorming over de eigen mogelijkheden en het zelfvertrouwen. Hoe kunnen scholen en leerkrachten er mee voor zorgen dat deze leerlingen met of ondanks hun rekenstoornissen hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende leerlingen met uiteenlopende problemen ?

Via praktijkvoorbeelden en concreet materiaal leren we de kenmerken van leerlingen met dyscalculie herkennen en de problemen (preventief) aanpakken in de klas.

Het kwetsbare tienerbrein, een uitdaging voor vereiste executieve functies op school

Waarom een cursus ‘Leren leren’ niet helpt.

Sinds corona is het aantal alarmerende schoolresultaten zichtbaarder geworden. Vaak gaat het om een combinatie van een rijpend tienerbrein en gebrekkige studeerstrategieën, overgoten met een sausje demotivatie of (school)moeheid.

De meeste leerlingen willen nochtans wel. Maar hun rijpende tienerbrein sputtert nog: het ene moment wordt er ijverig meegewerkt en nagedacht (door de prefrontale cortex vooraan), het andere moment is de jongere erg afgeleid of humeurig (door de dieperliggende amygdala in het emotionele brein).

Op school wordt er veel verwacht van timemanagement, planning en organisatie, taakinitiatie en volgehouden aandacht, emotieregulatie en responsinhibitie (impulsbeheersing). Allemaal executieve functies (op denk- en gedragsniveau) die nog volop in ontwikkeling zijn. Dat kan veel stress opleveren en de tiener verleiden tot uitstel- of vermijdingsgedrag: games, series en online chats zijn immers veel interessanter dan die opdracht wiskunde.

Een doorsnee cursus ‘Leren leren’ biedt geen lange termijnoplossing voor een onderpresterende adolescent. Alleen focussen op (al dan niet efficiënte) technieken zoals samenvatten of mindmaps maken, en de jongere niet bevragen op haar/zijn intrinsieke motivatie, zorgt er ook voor dat de ‘aangeleerde hulpeloosheid’ waarmee flink wat ‘digitaal opgroeiende’ jongeren kampen niet wordt aangepakt.

Help, ex-OKAN-leerlingen op mijn school! Tips en tools om een stevig beleid op te zetten - live online nascholing

Ex-OKAN leerlingen, taalzwakke leerlingen op school, in de klas… Steeds meer scholen komen ermee in aanraking en willen er een succes van maken. Daarom is het belangrijk om een stevig beleid op te zetten. In deze nascholing gaan we voor een TO-TAALBELEID.

Leerlingen stimuleren om groeigericht te kijken naar hun leerproces

Deze nascholing werd in het verleden aangeboden onder de titel "Boost (jezelf en) je leerlingen".

Mis jij initiatief bij jouw leerlingen? Merk je een aangeleerde hulpeloosheid? Aan de hand van enkele modellen krijg je handvaten om leerlingen opbouwend, ondersteunend en groeigericht te confronteren met hun leerproces. Het geeft je als leerkracht meer daadkracht en vertrouwen om het eigenaarschap bij de juiste persoon te leggen.

Leercoach 2.0: een geïntegreerde visie

Wil je jongeren uit hun comfortzone halen en hen ondersteunen bij het studeren? Zie je de nood om meer leerkansen te bieden bij moeilijk tienergedrag? Wat als emoties de bovenhand krijgen?

Tijdens deze nascholing leren we jou om jongeren verantwoordelijk te maken voor hun leerproces op vlak van leren en gedrag.

Het exploratie-instrument Columbus: versterk het studiekeuzeproces van leerlingen op weg naar het hoger onderwijs

Het kiezen van een studierichting in het hoger onderwijs is een belangrijke, maar moeilijke stap. Om dit proces bij leerlingen van de derde graad te ondersteunen, kan je het exploratie-instrument Columbus in je klas inzetten. Je bekijkt hoe je dit instrument optimaal kunt integreren binnen de onderwijsloopbaanbegeleiding van je school. Wat zijn de componenten van het instrument, welk soort feedback ontvangen je leerlingen en hoe kan je de afname van het instrument inplannen naast de andere studiekeuze-activiteiten?

DCD of dyspraxie: de onzichtbare stoornis onthuld

Ervaar zelf wat DCD is en leer wat je als professional kunt doen voor jongeren met DCD. Aan de hand van fotomateriaal, video’s en getuigenissen, maar ook onderbouwd door wetenschappelijke inzichten, wordt de problematiek toegelicht. Er wordt niet alleen ingegaan op de coördinatieproblemen, maar vooral ook op de secundaire problemen die ermee gepaard gaan. Naast de psycho-educatie, komen heel wat bruikbare tips en tricks aan bod.

Recente ontwikkelingspsychologische inzichten: kindertijd en adolescentie - live online nascholing

Binnen de ontwikkelingspsychologie hebben de modellen van Erikson en Piaget hun gewaardeerde plaats verworven. Maar wat zeggen nieuwere theorieën over thema’s als opvoeding, hechting en emotieregulatie bij kinderen en adolescenten?
Deze lezing biedt een mooi evenwicht van recente wetenschappelijke onderzoeksevidentie en praktische implicaties die onmiddellijk kunnen worden ingezet binnen je eigen lessen of begeleidingspraktijk op school.

De nieuwe eindtermen evalueren binnen humane wetenschappen en maatschappij- en welzijnswetenschappen: hoe begin ik eraan?

Wil je de huidige modernisering en de bijhorende terminologie verder doorgronden? Vraag je je af of je met jouw evaluatie de nieuwe eindtermen voldoende bereikt? Deze nascholing dompelt je onder in de nieuwe eindtermen sociologie en psychologie binnen de humane wetenschappen en mens- en welzijnswetenschappen. Je krijgt concrete handvaten aangereikt om de nieuwe eindtermen gericht te evalueren en je ontwerpt je eigen evaluatievormen gericht op de nieuwe eindtermen.

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit (herhaling 1)

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Als team van (on)macht naar kracht. Hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren op jouw school?

Het thema 'gezag' en de vraag hoe effectief omgaan met ongewenst gedrag leven sterk op de meeste scholen. We zien daarbij vaak onmacht: hoe krijgen we meer greep op onacceptabel gedrag van onze leerlingen? Heel wat scholen zien in het gedachtegoed en instrumentarium van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NAGV, Haim Omer, Israël) een mogelijk antwoord op deze onmacht en zetten voorzichtig hun eerste stappen in het implementeren ervan.

Dit blijkt in de praktijk geen gemakkelijke uitdaging. Het vraagt zorgvuldig aansluiten bij wat leeft in een team en bij ouders en van daaruit op zoek gaan naar meer kracht en invloed, zonder de verbinding met jongeren te verliezen. Hiervoor is niet alleen voldoende kennis van NAGV nodig, maar ook een houding die NAGV “ademt”. Enkel dan kunnen Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet zo geïntroduceerd worden dat gezagsfiguren zich samen sterker voelen in hun omgang met leerlingen.

Vanuit het Vormingsnetwerk NAGVopschool begeleiden we al een aantal jaren dergelijke implementatieprocessen. In deze vierdaagse opleiding delen we onze expertise met iedereen die reeds vertrouwd is met het gedachtegoed en nu als “kartrekker” NAGV op de eigen school wil introduceren en/of implementeren.

Omgaan met (cyber)pesten in het lager en secundair onderwijs

Pesten is zeker geen nieuw fenomeen. Het pestgedrag dat zich in en rond de school voordoet, gebeurt echter alsmaar vaker met smartphone of computer. Dit geeft schoolteams het gevoel dat het pestgedrag tussen leerlingen hen nog meer ontglipt. En is het wel hun verantwoordelijkheid, vragen ze zich af?

In deze cursus vertrekken we vanuit het standpunt dat alle (cyber)pesten dat impact heeft op de onderlinge relaties tussen leerlingen, best (ook) vanuit de school opgevolgd wordt.

We laten zien hoe de school systematisch (cyber)pestgedrag kan voorkomen en aanpakken. We brengen alle ideeën samen in een model, dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar bruikbare handvaten voor de eigen praktijk.

Dyslexie en andere uitdagingen binnen de MVT

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing Leerzorg in het moderne vreemde talenonderwijs die in het verleden werd aangeboden door CNO.

Heel wat leerlingen in het secundair onderwijs hebben problemen met lezen of schrijven. De oorzaken hiervoor zijn divers en kunnen variëren van zwakke taalaanleg tot leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zeker de leerlingen uit deze laatste groep komen in het secundair onderwijs voor grote problemen te staan bij het verwerven van vreemde talen. Deze cursus wil een aanzet bieden om met deze leerlingen op weg te gaan. Daarnaast hebben we ook oog voor hoogbegaafde leerlingen.

Strategisch omgaan met regel-/normovertredend gedrag in de klas

Het leren van de jongere krijgt in iedere vorm van onderwijs gestalte in de ontmoeting tussen de jongere en de leerkracht. In deze ontmoeting is het hanteren van regel-/normovertredend gedrag een wezenlijk onderdeel van het klasgebeuren. Naast de kansen die de interactie in conflictsituaties biedt voor zowel leerkracht als jongere is de vraag naar de invloed van regel- en normovertredend gedrag op de klasgroep en op het leerkrachtenteam minstens even interessant.

Vooraleer ons te richten op een conflicthanteringsstrategie is een bezinning over de wijze waarop we regels, normen en waarden hanteren in de klas verhelderend. We blijven hier stilstaan bij de vraag hoe je met jongeren kunt werken rond regels en normen. Regel- en normovertredend gedrag krijgt betekenis doordat je als leerkracht betekenis geeft aan dit gedrag. We proberen conflicten te waarderen als essentiële gebeurtenissen binnen het opvoedingsproces.

STEM-project: Weg naar Mars

Tijdens dit STEM-project gaan we na welke uitdagingen we moeten overwinnen om een succesvolle lancering naar Mars te bekomen. Denk daarbij aan de route die moet afgelegd worden en of we op eender welk moment naar Mars kunnen vertrekken. We bekijken bovendien wat er bij komt kijken om een raket een stabiele vlucht te laten uitvoeren en wat de meest aerodynamische vorm is. De leerlingen zullen zelf methodes moeten bedenken om de hoogte, snelheid en de versnelling van hun raket te kunnen achterhalen.

Bouw van de aarde en platentektoniek

Tijdens de nascholing gidst de lesgever je door de digitale content van hun vakgroep en andere interessante materialen. De lesgever illustreert hoe je ze kan gebruiken in een werkblad, hoe je een werkblad opbouwt en hoe je deze lessenreeks evalueert.
Het materiaal dat aan bod komt leent zich uitstekend tot lesgeven in een open leercentrum of op afstand.

Kosmografie

Tijdens deze nascholing word je gegidst door de digitale content van de vakgroep aardrijkskunde van het Don Boscocollege Zwijnaarde en andere interessante materialen. Je ontdekt hoe je deze kan gebruiken in een werkblad, hoe je een werkblad opbouwt en hoe je deze lessenreeks evalueert.

In team STEM-projecten ontwikkelen voor leerlingen van de B-stroom, dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit

In de tweede en derde graad werd ervoor gekozen om geen aparte eindtermen met betrekking tot technologie te formuleren, maar om het 'ontwerpen van technische systemen' en het 'onderzoeken van technische systemen' te integreren. Om STEM-onderwijs mogelijk te maken moeten leerinhouden uit wiskunde, wetenschap en technologie geïntegreerd worden toegepast. Dit kan ook in de B-stroom van de eerste graad nuttig zijn.

En nu?

STEM-projecten ontwikkelen voor jullie leerlingen hoeft niet ingewikkeld te zijn!
In deze nascholing ondersteunt de cel iSTEM inkleuren leerkrachtenteams in de ontwikkeling van STEM-projecten met de COOL voor iSTEM methodologie.
Tijdens de laatste sessie wisselen de verschillende teams hun projecten uit.

Aanleren en coachen van attitudes

Opvoeden is een werk van lange adem en bestaat voor een groot deel uit het bijbrengen van attitudes.

Omdat leerkrachten, ouders en andere opvoeders niet permanent toezicht kunnen uitoefenen en de momenten waarop ze effectieve controle over het gedrag van jongeren hebben beperkt zijn, is het aanleren van attitudes zo doorslaggevend om bij jongeren het gewenste gedrag te bekomen.

Waarom jongeren blijven vasthouden aan foutief gedrag

'Ze wisten dat ze gestraft zouden worden en toch maakten ze opnieuw de foute keuze.' Herkenbaar? In deze nascholing sta je stil bij de vraag hoe het komt dat jongeren doordraven op de ingeslagen weg zelfs al weten ze dat dit fout is en dat er gevolgen aan verbonden zijn. Daarnaast bekijk je de mechanismen die ervoor zorgen dat dit foutieve gedrag kan doorbroken worden.

Leren leerstof verwerken in de eerste graad

Al 23 jaar lang heb ik een groepje leren-leren lopen, bedoeld voor leerlingen van de eerste graad. Dat zit elk jaar goed vol. Er zijn leerlingen voor wie de overstap naar het eerste jaar moeilijk is. Er zijn leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die denken dat ze het wel kunnen en in een hogere graad vastlopen. Er zijn leerlingen met faalangst, blokkades…

Mijn ervaring leert mij elk jaar opnieuw dat mits goede leervaardigheden al deze leerlingen het verder goed doen in het secundair onderwijs en dat ze de vaardigheden die wij aanleren in hun lessen en hun carrière gebruiken.

Coachen van collega's

Je krijgt als leerkracht, leerlingenbegeleider, zorgcoördinator of welke functie je ook bekleedt, te maken met je collega's. Fijne collega's, lastige, moeilijke; mensen van allerlei slag. Je moet met hen overweg kunnen want het is je werk en zeker zo bepalend als je leerlingen.

Weinigen hebben officieel een mandaat om hun collega's te coachen. Het is ook niet de bedoeling om dit te lanceren, het is wel een droom dat dit er ooit komt. We zoeken samen naar wegen hoe je met collega’s coachend in gesprek en aan het werk kan gaan.

Landschap, lagen, relaties, sferen, veranderingen... hoe pak je dat aan?

In de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn nemen landschappen, als resultaat van de interactie tussen het fysische milieu en de menselijke activiteiten, een duidelijke plaats in. In deze nascholing op dinsdag 14 maart wordt er dieper ingegaan op de verschillende invalshoeken waarmee je naar een landschap kan kijken. Hoe zijn landschappen opgebouwd en hoe kunnen ze geanalyseerd worden op basis van de verschillende landschapsvormende lagen en de vier sferen? Welke soorten relaties herkennen we in een landschap? Hoe bepalen die relaties en veranderingen in het landschap de huidige morfologie van een plek? Hoe beïnvloeden demografische en economische processen het landschap? Hoe geven personen betekenis aan het landschap?

Mindful@School: anders omgaan met stress

Een job in het onderwijs kan zeer veeleisend en stresserend zijn. Naast lesgeven moet je immers leerlingen leren samenleven, hen weerbaar maken, hen leren omgaan met stress...

Mindful@School leert je hoe je jezelf kan blijven tijdens conflicten met leerlingen of collega's. Hoe je tijdens periodes van stress toch stabiliteit kan blijven uitstralen. Hoe je leert omgaan met grenzen en zo kan vermijden om er onderdoor te gaan. Door meer aanwezig te zijn in het huidige moment, leer je beter omgaan met piekergedachten. Dit heeft een positieve invloed op je immuniteit en slaapkwaliteit.

Stemtechniek voor leerkrachten

Citroenwater drinken helpt niet meer! We voelen hoe we vermoeid geraken bij het spreken, krijgen keelpijn, worden hees of hebben helemaal geen stemgeluid meer.

Heel wat leerkrachten ondervinden stemproblemen. Deze moeilijkheden ontstaan niet alleen door onvoldoende stemhygiëne - spreken in grote stoffige lokalen, veel en luid praten, roken - maar ook door een langdurig verkeerd gehanteerde stemtechniek.

Timemanagement en persoonlijke organisatie - voor leerkrachten

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, anderzijds kan het eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen... Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

SMARTCAR - 'Ontwerp van een slimme robotwagen'

Tijdens deze nascholing maak je kennis en ga je ook zelf aan de slag met dit creatief STEM-totaalproject. Solderen, programmeren (Arduino & Ardublock), 3D-tekenen, 3D-printen, lasercutten, figuurzagen, boren, kleven, monteren, aansturen van actuatoren en inlezen van sensoren moeten allemaal worden aangewend om te komen tot een unieke low-cost slimme wagen van de toekomst.

Deze slimme wagen kan geprogrammeerd worden om muziek te maken, om lijnen te volgen, om naar licht te rijden, om obstakels te ontwijken en is zelfs bestuurbaar via zelfgemaakte apps. Er kunnen ook tal van STEM-proefopstellingen rond worden opgezet en dit alles wordt ondersteund door uitgebreid lesmateriaal en een snelle hulplijn.

We gebruiken een aantal componenten die via een jaarlijkse groepsaankoop (ongeveer 70 euro) kunnen worden aangekocht, maar de vorm en uitwerking laten we volledig aan de leerlingen zelf - helemaal in lijn met de nieuwe leerplannen. De meer dan 3 000 smartcars die reeds rondrijden in het Vlaamse onderwijs bewijzen de haalbaarheid van dit project.

Meer info en lesmateriaal: www.stemzone.be >> smartcar

GeoGebra Suite gebruiken in de klas

Met Suite profileert GeoGebra zich niet langer als een ontwerpomgeving voor de leerkracht-kenner maar als een krachtige intuïtieve grafische rekenmachine voor gebruik in de klas door leerling en leerkracht. GeoGebra Suite zet hiermee een nieuwe standaard voor ict-ondersteuning met laptop, tablet of smartphone. Het opent de poort naar online toepassingen als Notitieblok en Klaslokaal.

Computationeel denken en Python in de wiskundeles

Computationeel denken en programmeren is niet hetzelfde. Je kan computationeel integreren in de wiskundeles, en ondertussen werken aan de vakspecifieke lesdoelen. Je zal computationeel gaan denken als je bepaalde zaken wilt gaan automatiseren m.b.v. een computer, en dan zal je ook programmeren. De interactieve Python notebooks met onderwerpen uit de wiskundeles zijn daarbij een handig hulpmiddel, bv. de stelling van Pythagoras, het oplossen van een vierkantsvergelijking, het opstellen van waarheidstabellen, het tekenen van een rechte of parabool.

Algoritmiek met Arduino

Verschillende leerplannen vermelden doelstellingen rond algoritmiek. Een algoritme geeft binnen een aantal programmaregels een oplossing voor een bepaald (wiskundig) probleem. Een goed geschreven algoritme doet dat met zo min mogelijk stappen waardoor de oplossing sneller gevonden wordt. Deze nascholing behandelt een aantal relevante algoritmes op het niveau van secundair onderwijs. Arduino is uitermate geschikt om de snelheid van de algoritmes en de invloed van onze optimalisaties te meten en te vergelijken.

Datacommunicatie met Arduino

Moderne sensoren en actuatoren communiceren met jouw Arduino via een seriële stroom van ééntjes en nullen. We behandelen in deze nascholing de drie meest gebruikte protocollen: asynchroon (RS232), I2C en SPI. Naast de kennismaking met de protocollen zelf zet je zelfstandig een communicatie op tussen twee Arduino’s en lees je een sensor in via het I2C en het SPI protocol.  

Be prepared: what English skills do students need in higher education?

English is the lingua franca of the academic world. Students who enter higher education after secondary school will inevitably encounter English during their studies, even if their programme’s official medium of instruction is Dutch. Research shows that students entering higher education mainly need help with academic vocabulary, reading, and understanding lectures in English. Ever wondered what you can do to help them prepare? This revamped workshop will give you tips and inspiration!

Zelf STEM-apps maken voor Android en iOS

Moderne doelstellingen rond computationeel of algoritmisch denken, rond analyse en realisatie van een systeem in functie van bepaalde criteria, rond communicatieprotocollen en rond mens-machine interfaces kunnen na deze nascholing op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier gerealiseerd worden.

Door leerlingen zelf apps te laten ontwikkelen die raakvlakken hebben met wiskunde of wetenschappen of éénder welk ander onderwerp kan de Technologie en Engineering component mooi geïntegreerd worden om tot een volwaardig STE(A)M-project te komen.

De deelnemers krijgen de nodige kennis en ervaring om zelf apps te ontwikkelen voor Android of iOS (Android geeft wel meer voordelen).

We beginnen met de klassikale uitwerking van enkele éénvoudige apps, maar u gaat al snel zelf aan de slag om onder begeleiding een app te ontwikkelen op maat van uw leerlingen, graad en lesmateriaal. U kan steeds vertrekken vanuit uitgewerkte voorbeelden en krijgt professionele ondersteuning.

STEM-projecten met Arduino - basis

Arduino is een populaire manier om waardevolle links te maken met de vier STEM-domeinen en om leerplandoelen te bereiken rond computationeel of algoritmisch denken, rond analyse en realisatie van een systeem in functie van bepaalde criteria, rond communicatieprotocollen en rond mens-machine interfaces.

Het meten van verschillende fysische grootheden en het aansturen van verschillende actuatoren wordt stapsgewijs behandeld. Je zal de kans krijgen om grafisch programmeren naast tekstueel coderen te gebruiken om zo de keuze te maken die voor jou en jouw leerlingen het beste past.

Vervolgens werken we verschillende schakelingen en bijhorende programma's uit die meteen toe te passen zijn in jouw STEM-klaspraktijk en krijg je ruim de tijd om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Objectgeoriënteerd programmeren met Arduino

Arduino’s worden geprogrammeerd met de taal C#. C# is een objectgeoriënteerde programmeertaal, maar pas de laatste jaren wordt ook voor Arduinoprogramma’s vlot gebruik gemaakt van klassen en objecten. Het voordeel hiervan is dat je code makkelijker te delen en te onderhouden is. Je leert tijdens deze nascholing de basis van het toepassen van objectgeoriënteerde programmeerprincipes voor het Arduinoplatform. 

In team STEM-projecten ontwikkelen voor leerlingen van de A-stroom, doorstroomfinaliteit of sterke STEM-richtingen van de dubbele finaliteit

I have a dream! I have a team! En nu? STEM-projecten ontwikkelen voor leerlingen van de A-stroom, doorstroomfinaliteit of sterke STEM-richtingen van de dubbele finaliteit hoeft niet ingewikkeld te zijn!

In deze nascholing ondersteunt de cel iSTEM inkleuren leerkrachtenteams in de ontwikkeling van STEM-projecten met de COOL voor iSTEM methodologie. Tijdens de laatste sessie wisselen de verschillende teams hun projecten uit.

Laat je feedback renderen in de les Moderne Vreemde Talen: groeigericht lesgeven

Zuinig met punten en gul met woorden; wat ontbreekt er nog in jouw toolbox om leerlingen met je feedback aan de slag te laten gaan?

Traject: Gebruik van Arduino in de klas

Tijdens dit nascholingstraject leer je zelf tekstueel Arduino’s programmeren met de meest moderne online en offline tools. We programmeren enkel tekstueel (niet grafisch) in embedded C++. We gebruiken hiervoor de online en offline Arduino IDE compiler. Goed programmeren kan je niet op 1 dag leren, vandaar de bewuste keuze voor 3 dagen zodat we een solide basis kunnen leggen. We hebben hierbij ook ruim aandacht voor de manier waarop je deze materie kan overbrengen naar je leerlingen via relevante en uitdagende projecten.

Communica(c)tief aan de slag in jouw lessen Frans: spreekdurf van leerlingen en leerkrachten aanwakkeren

Je geeft Frans in de 3de graad (of 2de graad) van het basisonderwijs en je hebt zin om communica(c)tiever met de Franse taal aan de slag te gaan? Tijdens deze nascholing proberen we concrete handvatten en tips te bieden aan leerkrachten in het basisonderwijs die Frans geven, maar zich nog onzeker voelen in de Franse taal. We benadrukken het belang van spreekdurf, zowel bij leerlingen als bij de leerkracht. We oefenen dit in aan de hand van ludieke en dynamische werkvormen die de leerkracht zelf kan inzetten in de klas.

Ontwikkelingsdysfasie in de klas: kenmerken, gevolgen, tips en tricks

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met deze ontwikkelingsstoornis verwerven moeizaam spraak en taal. De problemen op vlak van mondelinge en schriftelijke communicatie binnen het klasgebeuren vormen een bedreiging voor het schoolse leren en de participatie en kunnen aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Taalontwikkelingsstoornissen herkennen bij meertalige kinderen

Heeft jouw meertalige leerling een blootstellingsachterstand of een taalontwikkelingsstoornis? Bij meertalige leerlingen is het moeilijk om uit te maken of de taalproblemen in het Nederlands te wijten zijn aan onvoldoende blootstelling in die taal of aan een taalontwikkelingsstoornis. Nochtans is het juiste onderscheid cruciaal voor een gepaste begeleiding.

Beelddenkers en (leren) lezen: hoe doen ze dat?

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Hun brein werkt gewoon anders. Geen stoornis, maar anders. Daardoor geraken ze vaak achterop, onder andere met leesvaardigheid.
Je ziet dat ze het eigenlijk zouden kunnen maar toch lukt het niet. Ze gaan radend lezen, slaan woordjes over, lezen iets anders dan wat er staat en halen hun tempo niet.
Het ene moment zijn ze super gefocust, het andere ontzettend afgeleid.
Dit werkt dan ook weer leermoeheid, weerstand tegen oefenen, faalangst, concentratieproblemen en onderpresteren in de hand.

Hoe kunnen we dat anders aanpakken en de sterkte van hun visuele intelligentie inzetten om ze graag en vlotter te leren lezen? Dit kan wel eens een echte eye-opener voor jou zijn.

Digitale oefeningen? Die maak je gewoon zelf

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Aan de slag met (zelfgemaakte) interactieve oefeningen (beginners)'.

Benieuwd hoe je (zelfgemaakte) interactieve oefeningen in jouw klas kan inzetten? Aan de hand van voorbeelden krijg je handvaten aangereikt om in jouw klas aan de slag te gaan. Na deze hands-on nascholing hebben programma’s zoals BookWidgets en LearningApps geen geheimen meer voor jou. Je kan bovendien jouw oefeningen op verschillende manieren delen met jouw leerlingen, bv. via QR-codes. Je gaat meteen mee aan de slag: ervaren door het zelf te doen staat centraal.

Meertaligheid in de klas: een veelzijdig, complex, maar prachtig verhaal!

Als leerkracht lager onderwijs is de realiteit in je klas heel divers. Vooral op talig vlak jongleer je voortdurend met de meertaligheid van je leerlingen. Er zijn bijvoorbeeld anderstalige nieuwkomers in je klas, kinderen voor wie het Nederlands een tweede of een derde taal is of eentalige kinderen die zich de schooltaal dan weer moeilijker eigen maken. In deze tweedaagse nascholing nemen we alle veelzijdigheid van taal en meertaligheid in je klas onder de loep. Anderstalige nieuwkomers, taalontwikkelend lesgeven, meertaligheid functioneel inzetten, enzovoort. Hoe zijn deze concepten met elkaar verweven en welke didactische principes gebruik je wanneer?

Rekenmoeilijkheden in het eerste leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Kleuters die naar het 1ste leerjaar gaan, zijn ervan overtuigd dat ze zullen leren lezen, schrijven en ook rekenen. Leerkrachten weten dat dat niet voor alle kinderen evident is…

In deze nascholing bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip, de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen en hoe je voor hen een wezenlijk verschil kan maken. Je vertrekt vanuit de observatie en een ondersteunend denkkader om te komen tot concrete, speelse inoefensuggesties.

Rekenmoeilijkheden in het tweede leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

Je weet dat de 2de klas op rekengebied best pittig is. De vier hoofdbewerkingen worden aangebracht. De kinderen moeten grip krijgen op ons getalsysteem en de eerste procedures passeren de revue. Dat gaat niet altijd goed. Je kent wellicht kinderen die al met een rekenachterstand aan de 2de klas beginnen. En je kreeg wellicht te maken met kinderen die de cijfers binnen de getallen hardnekkig blijven omwisselen, of die de overbrugging niet onder de knie krijgen, of voor wie de automatisatie van de maaltafels maar niet wil lukken.

In deze nascholing komen deze, en nog veel andere moeilijkheden, aan bod. Wat maakt dat sommige kinderen deze vaardigheden niet beheerst krijgen en – vooral – wat kan je als leerkracht of binnen de zorg doen om hen te helpen!

De wereld in mijn klas: een praktijkverhaal over lesgeven aan anderstalige nieuwkomers

De toestroom van anderstalige nieuwkomers heeft een grote impact op ons onderwijs. Zit je ook met vragen hoe je het beste uit deze kinderen naar boven kunt halen? Wil je inzicht krijgen in het vergroten van onderwijskansen en zie je ook dat goed onderwijs de integratie in onze maatschappij mogelijk kan maken? Dit is geen evidente situatie vermits we met twee grote stromingen te maken hebben binnen het onderwijs: de leerlingen met langere migratieachtergrond en de anderstalige nieuwkomer van de laatste jaren. Vind je ook bij deze doelgroepen niet de juiste handleiding? Heb je geen handvaten om te starten? Mis je leermiddelen? Zie je weinig vorderingen bij de leerlingen? Kom dan kijken en luisteren naar een leerkracht met migratieachtergrond die nu vanuit haar eigen ervaring lesgeeft aan anderstalige nieuwkomers.  

Zo lukt het! Goed basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede

Waarom vallen kinderen die opgroeien in kansarmoede zo vaak uit binnen ons onderwijs en wat kunnen we er aan doen? Twee vragen die tijdens deze nascholing aan bod komen. De dag start met een getuigenis waardoor je zicht krijgt op wat de echte armoedethema’s zijn voor kinderen.  Daarna krijg je 10 praktijktips die tijdens een onderwijsproject uitgeprobeerd werden en die effectief resultaat hebben op de werkvloer.

Traumasensitief lesgeven: De ontwikkeling van ons brein als leidraad

Scholen kunnen veilige eilandjes zijn voor kinderen met trauma. Maar dan moet je wel weten welke signalen kinderen laten zien. En wat hebben kinderen dan net nodig om zich bij jou veilig te voelen? Want pas dan ga je mee kunnen zorgen voor een omgeving waar een kind tot leren komt.

Basiscursus communicatie en training

Horen, zien en zwijgen... het lijkt zo makkelijk en is toch zo moeilijk. Leerlingen en hun ouders, collega's, willen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Hoe vind je daarin de juiste weg?

Effectief communiceren is een vaardigheid die je kan aanleren en trainen. Zowel in individuele gesprekken als in interactie met een werkgroep of klas, kan het 'begrijpen' van communicatie een meerwaarde vormen. In deze nascholing krijg je inzicht in de mechanismen van menselijke communicatie, in het communiceren via taal en lichaamstaal. Het helpt je in de omgang met anderen wanneer je je bewust wordt van de effecten van jouw 'horen, zien en zwijgen'.

We werken interactief en liefst vanuit jouw ervaringen als deelnemer. Je analyseert de rol van je eigen interpretatiekader en verbreedt dit naar een groeigericht kijken en communiceren. Je krijgt handvatten om de brug te slaan tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

'Horen, zien en zwijgen' geeft een inleidende, praktische kijk op je communicatievaardigheden. Van daaruit kan je verdiepen naar bv. "Hoe motiveer ik leerlingen?", "Hoe ga ik om met lastige situaties?", "Hoe organiseer ik mijn klasmanagement?", e.a.

Weerbaar in relatie gaan met collega’s, ouders en leerlingen

Sta je soms met je mond vol tanden bij kritiek van een collega of ouder? Voel je je soms dom en machteloos door een reactie van een leerling? Start je soms met lood in je schoenen aan een oudercontact? Word je soms zo boos dat je geen woord meer over je lippen krijgt? Ga je soms twijfelen aan je eigen capaciteiten in conflicten met leerlingen, ouders of collega’s?

Goed voor jezelf zorgen is essentieel om goed te kunnen functioneren in je job als leerkracht, opvoeder, directeur, coördinator. Weerbaar reageren als anderen over je grens gaan is daarvan een belangrijk onderdeel. In deze nascholing reiken we je kapstokken aan om rustig te blijven én gepast te reageren, zodat je in je eigen kracht blijft staan, ook in moeilijke situaties.

Zelfzorg. Als je het als leerkracht goed hebt, hebben de leerlingen het goed met jou?

Als leerkracht ben je begaan met het welzijn van je leerlingen. Je zoekt daarom zowel naar een gepaste invulling op cognitief vlak als op het vlak van het sociale, emotionele welzijn. Zo geef je als leerkracht enorm veel van jezelf om het de leerlingen naar hun zin te maken... Maar wat 'neem' je voor jezelf? Hoe zorg jij ervoor dat je de balans bewaart?

Kunnen we kanker binnenkort genezen?

Deze nascholing werd verplaatst van woensdag 25 oktober 2023 naar woensdag 7 februari 2024!

Eén op vier vrouwen en één op drie mannen krijgt kanker voor hun 75ste verjaardag. Iedereen krijgt er dus rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken. Voor mannen is het de grootste doodsoorzaak, voor vrouwen de 2de na hart- en vaatziekten.

Personeelsadministratie voor beginners (bu)so

Als medewerker van een personeelssecretariaat ben je verantwoordelijk voor een correcte administratieve opvolging van een veelheid aan personeelsdossiers. Daarnaast sta je in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en kan men bij jou terecht voor informatie rond personeelsreglementering. Tijdens dit traject krijg je als beginnend medewerker van een personeelsdienst inzicht in de complexe wereld van de diverse personeelsdossiers, kan je aan de slag met de administratieve verwerking en controle van een opdrachtverdeling, kan je de terzake doende regelgeving raadplegen en interpreteren en kan je dit alles op een overzichtelijke manier praktisch uitvoeren en opvolgen.

De lesgevers bezorgen vanuit hun praktijkervaringen informatie en voorbeelden. Om eigen accenten te kunnen leggen voor de verschillende onderwijsnetten wordt lesdag twee opgesplitst, enerzijds voor cursisten vrij gesubsidieerd secundair onderwijs en anderzijds voor cursisten gemeenschapsonderwijs.

Meertaligheid en rekenen... geen makkelijke combinatie

Beeld je in… je leefde negen jaar in barre omstandigheden en plots katapulteert het leven je in een ander land, met een andere taal, met totaal andere gewoontes. Natuurlijk zijn er lieve mensen en is het leuk om met andere kinderen te ravotten, maar tegelijkertijd is het zo ontzettend verwarrend dat niets meer is zoals het was.

Meertaligheid kan een enorme meerwaarde zijn… maar ook een stevige hindernis bij het opnemen van leerinhouden. Meertaligheid op zich maakt niet dat een kind zwakker gaat rekenen. Toch merken leerkrachten moeilijkheden op die minder uitgesproken bij ééntalige kinderen voorkomen.

Wij weten dat deze kinderen heel erg gebaat zijn met een warm, degelijk, constructief onderwijs. Maar als leerkracht heb je maar twee handen en mogelijks één vertaaltool. Hoe pak je dat aan?

Feedback in de klas: verborgen leerkansen

Hoe zorg je ervoor dat de leerling meer leert en jij als leerkracht minder verbeterwerk hebt?

Waarom is actief werken met voorbeelden zo belangrijk bij feedback?

In welke werkvormen schuilen verborgen leerkansen?

Veel leraren zullen het herkennen: je spendeert dagen en avonden aan verbeterwerk en het geven van feedback. Toch merk je bij een nieuwe opdracht dat de feedback te weinig effect had op je leerlingen. Waar loopt het mis? En vooral: welke andere mogelijkheden zijn er?

Constructief grenzen stellen naar collega's en ouders

Hoe kan je klantvriendelijk omgaan met ouders die zich verbaal agressief opstellen? En wat met een collega die steeds meer in jouw mandje duwt? Mag je ook grenzen aangeven? Natuurlijk! Maar hoe dan?

(Leren) kijken naar bewegende beelden: een volwaardige vaardigheid

Onze leerlingen kijken liever dan ze lezen? Een open deur intrappen, heet zoiets. We leven vandaag de dag immers duidelijk in een beeldcultuur. Jammer? Misschien, maar niet getreurd: laat ons van de nood een deugd maken, met die beelden aan de slag gaan en samen met hen kritischer leren kijken en zo de schoonheid van bewegende beelden leren ontdekken.

Ontwerp zelf effectieve kennisclips, instructiefilms en animatievideo’s

Deze nascholing werd eerder georganiseerd onder de titel Effectieve kennisclips, instructiefilms en animatievideo’s.

Video’s bieden heel wat mogelijkheden voor jouw onderwijspraktijk. Je kan ze bijvoorbeeld inzetten als kennisclip of instructiefilm, voorafgaand aan (flipping the classroom) of tijdens jouw les. Video’s zijn bruikbaar bij herhaling, kunnen dienen als onderdeel tijdens (individueel) zelfstandig werk enzovoort. Naast het gebruik van bestaande video’s kan je er zelf ontwerpen op maat van de leerdoelen en jouw specifieke doelgroep.

De directeur die zijn school (van kleur) ziet veranderen

Als directeur heb je een metapositie en zit je soms op het balkon. Je kijkt en je ziet hoe je school verandert. Je ziet de speelplaats diverser worden, verkleuren. Klasdynamieken verlopen anders, en je leraren vertellen je hoe hun eigen referentiekader niet langer overeenkomt met dat van de leerlingen en de ouders. Wegkijken of wachten is niet langer een optie. Maar hoe kan je meer doen dan reageren op dagelijkse vragen en troubleshooten? Hoe kan je duurzaam impact hebben op dit soort processen in je school?

Eenvoudig zelfverbeterende online oefeningen maken

Tijdens deze sessie ontdek je hoe je op een eenvoudige en snelle manier online oefeningen kan aanmaken. Je gebruikt de online oefeningen om de leerinhoud in te oefenen en te herhalen maar ook bij remediëren en differentiëren zijn ze waardevol. Bovendien zijn deze oefeningen zelfverbeterend. Zo win je de tijdsinvestering om ze te ontwerpen terug en kan je maximaal inzetten op het ondersteunen van het leerproces van leerlingen.

Hoe begeleid je op school leerlingen met een islamachtergrond?

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden onder de titel Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord.

Heel wat scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en leerlingen,… hebben vragen over hoe je in de praktijk oplossingen aanbrengt rond de verwachtingen en onzekerheden die een religie als islam oproept binnen scholen.

Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! Het versterken van de executieve functies in de lagere school

Ben je benieuwd naar hoe je jouw leerlingen kan ondersteunen zodat ze niet zomaar impulsief het antwoord doorheen de klas roepen, zodat ze de instructie onthouden, zodat ze zich kunnen aanpassen als de instructie verandert? Met andere woorden hoe kan je de executieve functies van jouw leerlingen versterken en wat kan je op welke leeftijd verwachten?

Graphic novels op de leeslijst

Graphic novels en stripverhalen hebben de laatste jaren op heel wat scholen een plaats op de leeslijsten en in de lespraktijk gekregen. Deze sessie gaat in op verschillende manieren om hiermee aan de slag te gaan en geeft ook een overzicht van recente titels voor de les Nederlands.

Een creatieve pen als wegwijzer naar de literatuur

De stap naar literatuur lezen en bespreken is voor veel leerlingen groot. Creatief schrijven kan een inspirerende manier zijn om je leerlingen vertrouwd te maken met het lezen van literatuur. Maar hoe pak je dat aan?

Onderwijskundig beleid met impact: leerzorg tot op de klasvloer! (BaO)

Ervoor zorgen dat leerkrachten de onderwijsleerprocessen van álle leerlingen optimaliseren vormt de essentie van ons schoolbeleid. Deze focus staat ook centraal in het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (OK) en bijgevolg tijdens doorlichtingen. Onderwijskundig beleid met impact tot op de klasvloer creëren vormt een hele uitdaging. Een sterk denkkader en bijhorende hefbomen stellen je in staat om op maat van jouw school een succesvol leerzorgbeleid uit te werken. De talrijke praktijkvoorbeelden, uitgebreide uitwisseling en co-creatie in dit traject bieden je inspiratie om een concreet actieplan op te maken.

De NT2-bouwstenen in een samenhangend pakket: klaar voor de NT2-klas

Honger naar didactische kennis rond NT2? Zin in een opfrissing? In dit nascholingstraject krijg je een stevige basis aan nieuwe inzichten rond uitspraak, woordenschatverwerving, grammatica, begrijpend lezen, schrijven en analyseren van spraakopnames. Je gaat met vakgenoten actief aan de slag met de NT2-bouwstenen: je leert, denkt, deelt, creëert en experimenteert. Kortom je krijgt een begeleide basisopleiding op maat van je eigen lespraktijk. Stoom je klaar voor de wijde NT2-wereld.

Geopunt, een schat aan data!

Voor de eerste graad zijn 16 sleutelcompetenties decretaal vastgelegd. Binnen de competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn vinden we volgende eindterm terug: 'De leerlingen hanteren GIS-viewers om thematische lagen van een plaats en hun onderlinge relaties te onderzoeken'. Verschillende nieuwe leerplannen vermelden dan ook een aantal keer het gebruik van GIS-viewers voor onderzoek en analyse, zowel bij de procedurele als conceptuele doelen. Het is dus de bedoeling dat leerlingen daarmee actief aan de slag gaan.

Personeelsadministratie voor beginners (extra dag voor buso-deelnemers)

Je hebt de nascholing 'Personeelsadministratie beginners' achter de rug.
Doe je de personeelsadministratie van het buitengewoon onderwijs en wens je over deze specifieke wetgeving meer te weten komen?
Kom dan zeker naar deze extra dag.

Personeelsadministratie voor beginners: werken met Informat (facultatieve lesdag)

In deze aanvullende cursusdag op het traject Personeelsadministratie voor beginners ga je heel praktijkgericht te werk. Je leert werken met IPersoneel, het softwarepakket van Informat, om zo alle personeelsadministratie te verzamelen en door te sturen naar AgODi, inclusief handige tips en tricks voor een optimaal beheer van personeelsadministratie.

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 2

Tijdens het traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen.
Dit tweede jaar focus je op zorg voor jezelf, verbindende communicatie en inspirerend coachen.

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden

Tijdens het (driejarig) traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen. Gesprekstechnieken, verbindende communicatie, inspirerend coachen, omgaan met moeilijke collega's, aandacht voor jezelf, het is slechts een greep uit het rijke aanbod van deze opleiding.
Deze startmodule focust op je unieke positie, interactie, conflicthantering en gesprekstechnieken.

Traject van functioneren en evalueren: kwaliteitsvolle gesprekken voeren als bron van informatie

Welke directeur droomt niet van een goede verstandhouding met zijn personeel? Hoe heerlijk zou het zijn mocht de hele personeelsgroep eensgezind en blijgezind de gemeenschappelijke doelen kennen, de grenzen bewaken, de afspraken nakomen? Welke gesprekken bieden daartoe een meerwaarde of vragen ze vooral veel werk, dat bovendien weinig oplevert? Kortom, lust of last?

Na het volgen van deze cursus krijg je een attest met vermelding van de behandelde inhouden en beoogde doelstellingen in het kader van de opleiding voor evaluatoren.

Meenemen van anciënniteit bij de overstap van privé naar onderwijs - een praktische opleiding

Eén van de manieren om een antwoord te bieden op het lerarentekort is het sterk(er) inzetten op het aantrekken van potentiële leraren uit de privésector. Om deze overstap aantrekkelijker te maken kan onder bepaalde voorwaarden anciënniteit uit de privé vertaald worden naar onderwijs. In deze praktijkgerichte nascholing bekijk je hoe je precies bijkomende anciënniteit van buiten het onderwijs in geldelijke anciënniteit in onderwijs kan meenemen.

De technisch adviseur als veelzijdig coach

Als TA(C) stuur je een specifieke groep van onderwijsprofessionals aan binnen je school. Tijdens dit vierdaags traject leer je hoe je dit op een coachende én doelgerichte manier kan aanpakken. Daarnaast focussen we op kwaliteitsvolle vakgroepwerking en leer je hoe je jouw team kan ondersteunen bij het uitwerken van projecten om zo leerplandoelstellingen te realiseren. Je rondt af met het ontdekken van mogelijkheden die verschillende leerplannen bieden, zowel inhoudelijk als naar evaluatie toe. Kortom, deze opleiding maakt je een sterke pedagogische ondersteuner van je team.

De klassenraad gecoacht!

Als directeur of coördinator sleutelen aan de klassenraad

Klassenraden in het s.o. zijn een belangrijk instrument voor het sturen en opvolgen van zowel het individuele groeiproces van een leerling als van het dynamisch proces van een groep/klas. Vaak verlopen klassenraden echter inefficiënt met als gevolg dat er weinig of niets concreet uit resulteert.

Het is geen evidentie om binnen een beperkt tijdsbestek een klassenraad te begeleiden. Een bespreking houden over leerlingen waar leerkrachten met tevredenheid op terugkijken en waar leerlingen achteraf ook zinvolle feedback over ontvangen, is vaak een moeilijke oefening. Hoe kan je een klassenraad als een efficiënt werkinstrument gebruiken binnen een leerkrachtenteam en als klassenleerkracht?

Stressless in de klas

Steeds meer kinderen kampen met stressklachten. De drukte van alledag, heel wat prikkels en een boordevolle agenda eisen hun tol. Dit vertaalt zich in drukkere kinderen, kinderen die emotioneler zijn, kinderen die afhaken of net heel lastig gedrag vertonen. Als leerkracht is het niet altijd gemakkelijk om hier, bovenop je eigen stressfactoren, mee om te gaan.

Op naar sterk vreemdetalenonderwijs in de lagere school: kan CLIL een uitdaging zijn in jouw klas?

Nu CLIL (Content and Language Integrated Learning) gestaag maar zeker aan een opmars bezig is in het Vlaamse secundair onderwijs, wijzen ook de eerste onderzoeksresultaten in Vlaanderen in dezelfde richting als wat eerder reeds in internationaal onderzoek naar voor kwam: CLIL heeft een positieve impact op de vaardigheden in de doeltaal, de onderwijstaal (i.c. het Nederlands) gaat er niet op achteruit, CLIL schijnt een positieve invloed te hebben op schools welbevinden en motivatie en geeft bovendien een boost aan de carrière van de leerkrachten.

Er gaan dan ook in Vlaanderen meer en meer stemmen op om eindelijk eens werk te maken van CLIL in het basisonderwijs. Tijdens deze nascholing kom je te weten hoe je dit concreet invulling kan geven in jouw klaspraktijk.

Interne kwaliteitszorg

Hoe kan een school op een aanvaardbare en realistische manier aandacht besteden aan kwaliteitszorg?

Omgaan met weerstand bij veranderingsprocessen

Bij veranderingsprocessen in organisaties is er bijna altijd sprake van weerstand. Tijdens de opleiding ga je in op wat weerstand precies is (op organisatie-, groeps- en individueel niveau), redenen waarom mensen weerstand vertonen en hoe die weerstand wordt geuit. Daarnaast focus je op weerstandsverminderende communicatie.

Orde- en tuchtmaatregelen binnen een geïntegreerd zorgbeleid

Minder definitieve uitsluitingen, een haalbare kaart

Objectieve cijfers geven aan dat scholen steeds vaker tuchtmaatregelen toepassen. Tijdens deze vorming worden handvaten aangereikt om deze tendens om te buigen. Je focust hierbij op het vierladenmodel, niet als doel maar als middel.

Je school promoten met beperkte tijd en beperkt budget? Een haalbare kaart!

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de naam 'Hoe een PR-beleid op school voeren met weinig tijd en geld?'.

Kan je school extra zichtbaarheid gebruiken zodat je meer ‘gekend’ en ‘bekend’ wordt? Dan is het tijd voor een strategisch communicatieplan. Door de juiste keuzes te maken kan je met een beperkt budget en beperkte tijd toch je doelen bereiken. In deze nascholing krijg je de belangrijkste handvaten om een effectief en haalbaar communicatieplan op te stellen voor je school. We gaan er ook meteen praktisch mee aan de slag.

Wegwijs in de complexe wet- en regelgeving over organisatie van scholen en leerlingen

Als schoolleider word je verondersteld steeds op de hoogte te zijn van de actuele onderwijswetgeving en dit correct toe te passen binnen de gegeven ruimte.
In de praktijk heb je wellicht het gevoel dat je niet weet of je alle kansen wel benut of ben je onzeker rond de correcte interpretatie van de aangeleverde teksten waardoor het gevaar ontstaat dat je onbewust fouten maakt.
Deze nascholing frist een aantal aspecten uit de wet- en regelgeving onderwijs op en dit op gebied van de organisatie van de school en het aspect leerlingen.

Waar wacht je op? Taalrijke routines op school

Een gemiddelde schooldag bestaat voor kinderen uit heel wat routines en overgangsmomenten. Zonder dat we ’t goed doorhebben, gaat daarbij veel tijd verloren aan ‘wachten’. Toch kun je die routines op een taalrijke manier vormgeven, wachttijden vermijden en leerkansen creëren tijdens zogenaamde ‘dode momenten’.

Leren schrijven wordt weer leuk en makkelijk

Je kent ze wel, die kinderen die niet kunnen wachten tot ze leren schrijven, maar eens het zover is, is de goesting soms snel over. “Het is moeilijk, het doet pijn, en bovendien kan de juf het niet lezen.” Kleuters en jonge kinderen kunnen nochtans op een speelse manier goed (en plezant) voorbereid worden op het leren schrijven. Tijdens dit meerdaags traject leer je hoe je hiermee aan de slag gaat!

Deontologisch omgaan met onbetaalde schoolfacturen

Steeds meer richt de Vlaamse media zich tot de problematiek van onbetaalde facturen waarbij preventie, maar ook alternatieven voor een mogelijke oplossing steeds belangrijker worden. Wat kan je als school doen om zo min mogelijk onbetaalde facturen te hebben en wat zijn je mogelijkheden eens een ouder niet meer reageert? Is de perceptie van de media omtrent de schuldenindustrie correct en wat doen alle externe spelers daadwerkelijk? Binnen deze nascholing borduur je verder op de ervaringen van alle collega’s binnen het onderwijs en maak je kennis met juridische en telefonische rollenspellen binnen dit thema.

Elke dag aan de slag met Google Chromebooks en Classroom in jouw klas

Met Google Chromebooks en Google Classroom organiseer je een digitale klas voor je leerlingen waarin je op een gestructureerde manier bv. testen, taken en info kunt klaarzetten. Je kunt bovendien continu alle vorderingen opvolgen, snel feedback geven en automatische scores toekennen. Je maakt jouw leerlingen sterker in het zelfstandig en zelfsturend leren, in samenwerken, in digitaal leren enzovoort. Bijkomend kun je de digitale middelen gebruiken om je klasmanagement te versterken en doelgerichter te differentiëren.

Via blended onderwijs inzetten op flexibiliteit: een absolute meerwaarde in het lager onderwijs!

Face to face lessen combineren met zelfstandige digitale activiteiten heeft veel voordelen. Je kunt de betrokkenheid en het zelfgestuurd leren van je leerlingen verhogen, de leerwinst van elke leerling in kaart brengen en op maat werken van elk kind. Bovendien kan je de tijd die je bespaart investeren in extra zorg. Ontdek de vele mogelijkheden van Chromebooks, computers, tablets en digitale borden om leerlingen vanaf het 2de leerjaar beter te ondersteunen in hun leerproces.

Alle kansen voor alle leerlingen door het efficiënt inzetten van flexibele leertrajecten en vlinderleerkrachten

Deze nascholing werd voorheen aangeboden met de titel 'Flexibele leer- en leeftrajecten in het secundair onderwijs: vlinderleerkrachten en co-teachers efficiënt inzetten'.

Heb jij ook het gevoel dat bij jou op school de klassen meer en meer heterogeen worden? Dat het moeilijker en moeilijker wordt om alle leerlingen aan boord te houden? Hoe ga je hiermee om op school en hoe kan je ervoor zorgen dat deze uitdaging net een meerwaarde wordt in de klaspraktijk?
In deze nascholing krijg je mogelijke antwoorden op deze vragen. Je bekijkt hoe Kindsheid Jesu te Hasselt in de praktijk inspeelt op de individuele noden van leerlingen door individuele trajecten aan te bieden. Zo verhoog je leermotivatie bij leerlingen. Om dit praktisch te organiseren schakelen zij vlinderleerkrachten in en stimuleren ze vormen van co-teaching. Zo dagen ze leerlingen uit die het 'gemakkelijk' lijken te hebben, en creëren ze ruimte om leerlingen te remediëren die extra uitleg kunnen gebruiken.

LEGO® als innovatief leermiddel in de klas

Geef op een nieuwe manier les in STEAM en inspireer de klas door gebruik te maken van LEGO. Lego Education is een intuïtief, inclusief en zeer aanpasbaar hands-on leersysteem: leren door te doen. Het stoomt leerlingen klaar voor de toekomst met 21e eeuwse vaardigheden en laat hen uitgroeien tot zelfverzekerde individuen. Deze nascholing vindt plaats in basisschool ‘De STEMpel’ in Brugge.

Jouw school op sociale media: een super PR-idee

Facebook en andere sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van jong tot oud, van leerling tot directeur, bijna iedereen maakt gebruik van één of andere sociale netwerksite. Via die weg kan jouw school activiteiten bij een breed publiek onder de aandacht brengen en leerlingen werven.
Je gaat tijdens deze nascholing zelf aan de slag om jouw school optimaal in de picture te plaatsen. Je ontdekt de vele mogelijkheden om het imago van je school een positieve boost te geven en ontvangt concrete suggesties. Je ervaart bovendien de voordelen van diverse tools om je werk als sociale media manager eenvoudiger uit te voeren.

Verba volant? Leerstrategieën voor een betere woordenschatkennis in klassieke talen

Leerlingen kunnen Griekse en Latijnse teksten slechts vlot begrijpen als zij over een degelijke kennis van het vocabularium beschikken. Toch zijn leerlingen vaak moeilijk te motiveren om de dagelijkse nieuwe woordjes in te studeren én die kennis te onderhouden. In deze nascholing leer je voor de verschillende fases binnen een les klassieke talen hoe je je leerlingen tot een betere woordenschatkennis kan brengen.

Lesproject Roma Aeterna: Verken Latijn in Minecraft!

Latijn, Oudgrieks en de klassieke culturen spreken al generaties lang tot de verbeelding. Maar hoe kan je jongeren vandaag de dag prikkelen en motiveren voor dit vakgebied? In deze nascholing verken je het oude Rome en de volledige Akropolis, nagebouwd in Minecraft. Je ontdekt de vele mogelijkheden van die aanpak en je leert zelf materiaal ontwikkelen in deze virtuele wereld. Zo heb je ook een extra tool om leerlingen te overtuigen om volop te gaan voor een richting met klassieke talen!

Artificiële Intelligentie en Latijn: Hoe Agrippina tot leven komt

Artificiële intelligentie is aan een opmars bezig. Het zorgt voor doorbraken bij zelfrijdende auto’s, voor een gepersonaliseerde kijkervaring bij diensten zoals Netflix, het bepaalt wat we zien op sociale media... en het versnelt ook de creatie van deepfakes. Fakes? Dat klinkt misschien niet al te best, maar dit project laat net de positieve mogelijkheden zien, ook voor het onderwijs. Kruip mee in de huid van Agrippina, Nero of een ander personage uit de tekst van Tacitus en creëer meteen je eerste deepfake!

Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (s.o./v.o.) - deels live online nascholing

Veel scholen zijn volop bezig met het investeren in ICT. ICT-integratie heeft echter enkel effect wanneer jouw school inzet op een doordacht, doelgericht en duurzaam ICT-beleid met dito actieplan. Maar hoe begin je daar nu aan en waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe zorg je ervoor dat je het team meehebt?
Aan de hand van kaders en praktijkvoorbeelden ontwerp je een ICT-beleid op maat van jouw school. Door het hieruit afgeleide actieplan creëer je samen met jouw collega’s een optimale leeromgeving voor jouw leerlingen. Dankzij die duurzame ICT-integratie heeft de Digisprong een positief effect tot op de klasvloer.

Boost de digitale zelfredzaamheid van jouw (ex-)OKAN-leerling

Hoe ga je aan de slag met OKAN-leerlingen en ex-OKAN-leerlingen die weinig of geen computervaardigheden hebben? Welke woordenschat moeten zij zich eigen maken? Hoe leer je hen op een eenvoudige manier digitale basisvaardigheden (Smartschool, Windows, Office, …) aan? Hoe verhoog je de digitale zelfredzaamheid van deze leerlingen?

Integrale, geïnformeerde kwaliteitsontwikkeling: waarom, wat en hoe - Van theorie naar praktijk- deels live online nascholing

Hoe kan je je onderwijskwaliteit op een duurzame manier ontwikkelen, vertrekkende vanuit de schooleigen visie? Hoe doe je dit samen met je team, hoe maak je daarin passende keuzes en hoe kan datagebruik je daarbij helpen? Hoe verhouden schoolinterne ontwikkelingen zich tot externe verwachtingen, bijvoorbeeld uit de inspectie?
In deze opleiding bouw je doorheen de verschillende samenkomsten een integrale, geïnformeerde aanpak uit voor schoolontwikkeling. Theoretische kaders worden als startpunt aangeboden en vervolgens toegepast op schooleigen praktijkvoorbeelden.

Interactive digital tools in the TEFL classroom

Many students are (becoming) active language users. To improve their potential and the impact of your own lessons, you can benefit by implementing strategies and methods that are suitable for different levels, easily accessible and free of charge. Furthermore, these methods require little preparation and can easily be implemented in various situations and for a broad spectrum of lesson objectives.

Spreekdurf is dé methode om verliefd te worden op het Nederlands

Je bereidt je cursisten wel voor in de les, maar buiten de klas lukt het vaak niet: je cursisten zijn toch vaak niet bereid om Nederlands te gebruiken. Wat kan jij doen in de klas om cursisten sterker en meer zelfredzaam te maken in de echte wereld waar taal niet zo gepolijst en afgebakend is als in de klas? Hoe kan je er als leerkracht voor zorgen dat je cursisten met beperkte taalkennis toch de focus op de communicatie (WIJ) gaan leggen (‘Komt mijn boodschap over?’) in plaats van op de correcte vorm (‘IK kan het niet’, ‘IK maak fouten’)? Het spreekplezier volgt vanzelf.

De waarde van woorden. Woordenschatverwerving

Zonder woorden is er geen communicatie mogelijk. Woordenschat aanleren is dan ook essentieel bij het leren van een taal. Een goede didactiek voor die woordenschatverwerving vormt een belangrijk onderdeel bij taallessen.
Deze nascholing geeft achtergrondinformatie vanuit wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatverwerving en legt de link naar de klaspraktijk in de vorm van concrete tips en voorbeelden.

Geschiedenis in de klas: fris je vakdidactische kennis op

Het geschiedenisonderwijs staat niet stil: nieuwe eindtermen, nieuwe begrippen, nieuwe werkvormen… Centraal hierbij staat de nadruk op historisch denken bij leerlingen. Dit omvat niet alleen het uitbouwen van een historisch referentiekader, maar ook het inzetten op bronnenstudie, beeldvorming, redeneren en reflecteren. Wil je je lessen beter afstemmen op de (nieuwe) eindtermen historisch bewustzijn? Wil je weten hoe je een les geschiedenis sterk vakdidactisch opbouwt? Of fris je graag je vakdidactische kennis op? Ben je gewoon benieuwd naar nieuwe inzichten op het vlak van geschiedenisonderwijs? Dan is dit nascholingstraject iets voor jou. Je gaat samen met vakgenoten aan het werk en krijgt een stevige basis van het hoe, wat en waarom van krachtig geschiedenisonderwijs.

Kritisch reflecteren met en over historische bronnen: hoe pak je deze eindtermen aan?

Kritisch reflecteren met en over historische bronnen is één van de bouwstenen van de nieuwe eindtermen geschiedenis. Bronnen dienen in het geschiedenisonderwijs niet enkel om tot ‘kennis van het verleden’ te komen, maar ook om te verduidelijken hoe ‘geschiedenis’ tot stand komt. Het is belangrijk leerlingen ervan bewust te maken dat je geschiedenis niet rechtstreeks uit bronnen kan aflezen en dat je bronnen altijd moet interpreteren. Hoe kan je leerlingen hier vertrouwd mee maken? En hoe kan je via bronnen historisch denken aanscherpen?

Parallel Histories: daag je leerlingen uit om interactief te werken met controversiële onderwerpen vanuit verschillende perspectieven

Wees niet bang van concurrerende verhalen: zoek ze op, leg ze naast elkaar, daag je leerlingen uit om zich in verschillende perspectieven onder te dompelen en hun eigen oordeel te vormen! Parallel Histories biedt een nieuwe manier om de geschiedenis van conflicten te bestuderen, geschiedenis die controversieel en nog steeds relevant is. Deze onderwijsmethode laat leerlingen bronmateriaal onderzoeken, alternatieve interpretaties bespreken en hun eigen mening vormen, met de mogelijkheid om hierover te debatteren met leerlingen uit andere landen. Dit zijn vaardigheden die jongeren niet alleen helpen bij het studeren van geschiedenis, cultuurwetenschappen, en/of vreemde talen, maar die hen bovendien voorbereiden om actieve burgers te worden in gezonde pluralistische democratieën. Ontdek Parallel Histories en verbreed de blik van jouw leerlingen.

Hoe maak je een knappe webshop voor je minionderneming of GIP?

Bij een minionderneming of GIP is een webshop een handige commerciële tool. Dit sluit sterk aan bij de dagdagelijkse realiteit van het bedrijfsleven, het beheer en de verkoop van goederen of producten. Met een aantrekkelijke webshop boost je die verkoop. In deze nascholing ontdek je hoe je een succesvolle webshop opzet en uitbaat. Je oefent de technische en inhoudelijke competenties die nodig zijn om leerlingen optimaal te ondersteunen bij het opzetten van een webshop.

Deze nascholing werd eerder aangeboden met de titel 'Boost de verkoop van een minionderneming of GIP met een aantrekkelijke webshop'.

Didactiek van het dubbel boekhouden

Het dubbel boekhouden staat in het huidige leerplan 2de graad en heeft een plaats in de toekomstige nieuwe leerplannen 3de graad doorstroom- en dubbele finaliteit. Bovendien is dubbel boekhouden ook opgenomen in de beroepskwalificaties boekhoudkundig assistent en HR-assistent.

Hoe neem je de financiële gezondheid van een onderneming onder de loep met je leerlingen?

In de derde graad gaat boekhouden in de diepte. Maar hoe pak je dat aan? In deze nascholing leer je de financiële gezondheid van een reële onderneming in kaart brengen op basis van reële cijfers via een eigen invulling van de klassieke ratio’s liquiditeit, solvabiliteit en rendabiliteit met uitgebreide aandacht voor de cashflowanalyse. Je krijgt grondige kennis, tools en praktijkvoorbeelden aangereikt om met je leerlingen de cijfergegevens van een onderneming te analyseren.

Formatief handelen en cijferloos evalueren in het vak economie

Heb je soms ook het gevoel dat leerlingen, ondanks je voortdurende inspanningen, niet tot leren komen? Na een toets lijken ze alles weer vergeten. Door formatief handelen toe te passen in je lessen vergroot je de leerwinst van je leerlingen. Ook een nieuwe kijk op evaluatie kan het leren bevorderen. Neem een diepe duik in het boeiende bad van formatief lesgeven en cijferloos evalueren.

Wiskunde voor economen aan de hand van concrete toepassingen

Opgelet: gewijzigde datum!
Op de papieren folders wordt deze nascholing aangekondigd voor 22/11/2023.
De nascholing vindt echter een week later plaats op woensdag 29/11/2023 van 13.30 tot 16.30 uur op dezelfde locatie.

De nieuwe leerplannen voor de tweede graad leggen in het vak economie steeds meer de nadruk op het hanteren van een aantal wiskundige concepten en methoden.
Met deze nascholing kan je wiskundige kennis en vaardigheden opfrissen, waarbij de klemtoon ligt op praktische toepassingen

Technisch lezen en leesmotivatie: een gouden combinatie!

Merk je, ondanks je inspanningen, dat het technisch leesniveau en hierdoor de leesmotivatie van je leerlingen achteruit gaat? Of dat er een grote(re) kloof ontstaat tussen de sterke en zwakkere lezers? Tijd om dit proces eens onder de loep te nemen! Tijdens deze nascholing krijg je een cyclisch model aangereikt dat echt werkt, doorspekt met heel wat praktische voorbeelden! Ook nemen we de tijd om dit school- en of klaseigen te maken zodat je er snel mee aan de slag kan!

Samen met alle ouders werken aan (voor)leesplezier

Samenwerken met ouders is essentieel om de schoolloopbaan van leerlingen succesvol te maken. We gaan dieper in op hoe je samen met ouders het leesplezier van je leerlingen vergroot. Samen heb je meer effect op hun taal- en leesontwikkeling. Verwacht je aan materialentips, praktijkvoorbeelden uit scholen, uitwisselingskansen en reflectieopdrachten.   

iPad handig inzetten in de kleuterklas

Heb je een of meerdere iPads in de klas, maar gebruik je die nog niet optimaal? Ben je lang bezig met het zoeken naar de juiste apps en verdrink je een beetje in het grote aanbod van de appstore? Dan is deze nascholing iets voor jou. Je leert hoe je met de Apple apps tal van toepassingen kan bieden aan je leerlingen en hoe je op een snelle manier opdrachten, filmpjes, woordkaarten… maakt.

Digitale tools in de kleuterklas: ideaal om een speel-leeromgeving te creëren!

De kleuterklas vormt één grote speel-leeromgeving voor kleuters. Digitale tools passen dus perfect in jouw klas. Je ervaart hoe je digitale tools eenvoudig kan inzetten in elke thematische hoek. Je ontdekt hoe je vanaf de instapklas kan werken aan de digitale geletterdheid van kleuters. Het integreren van digitale tools vormt een mooie brug naar het stimuleren van taalvaardigheid, denkvaardigheden en creativiteit. En natuurlijk sla je zelf aan het ontwerpen zodat je met concreet materiaal naar huis gaat: dit kan je daags nadien meteen uittesten in jouw klas.

Peuterpret, inspelen op de noden van het jonge kind

Hoe kan je je klas zo organiseren dat welbevinden en betrokkenheid bij jouw peuters hoog scoren? Tijdens deze nascholing ga je gericht op zoek naar interesses, behoeften en noden van jonge kinderen. Je ervaart hoe je jouw aanpak en begeleidingsstijl hierop kan richten door jouw aanbod, de inrichting van jouw klas, de materialen en activiteiten en het klasklimaat hierop af te stemmen.

 

Alfabetiseren van A tot Z in OKAN

Welkom in de wondere wereld van het alfabetiseren! Je wil graag meer te weten komen over het reilen en zeilen in een alfaklas binnen OKAN. Je bent op zoek naar theorie hierrond, maar ook naar praktische toepassingen die je onmiddellijk kan gebruiken in je klaspraktijk.

Directeur s.o./v.o.: (n)iets voor mij? Ontdek je leiderschapspotentieel

Je ziet jaarlijks heel wat vacatures voor directeur passeren. Misschien vraag jij je wel af of het iets voor jou zou zijn. Wat houdt de job allemaal in? Welke kwaliteiten heb je nodig om een goed directeur te worden? Ben jij wel uit het juiste hout gesneden? Word je geboren als directeur of kan je de stiel leren? Hoe zorg je ervoor dat je zo sterk mogelijk start en het zo lang mogelijk volhoudt? Tijdens deze nascholing sta je stil bij de vele aspecten van de waarom-vraag.

Werken aan een op groei gerichte leercultuur in de lessen Frans

Als leerkrachten dromen we van een op groei gerichte leercultuur in onze lessen Frans. Die leercultuur kan pas tot stand komen wanneer leerlingen gemotiveerd zijn om te leren omdat zij en hun leerkracht ook geloven dat ze maximaal kunnen leren. Onderzoek bevestigt dat motivatie sterk bepaald wordt door een positief klasklimaat waarin de verwachtingen hoog zijn voor elke leerling en waarin fouten gezien worden als eigen aan het leren. Klinkt allemaal zeer logisch, niet? Maar hoe kunnen we dat dan concreet waarmaken in de lessen Frans?

Vergaderen mét resultaat

In deze praktijkgerichte nascholing leer je hoe je het maximale uit je vergaderingen kan halen, welke technieken je daarvoor kan inzetten en hoe je het verloop (en dus de effectiviteit) van een overleg kan beïnvloeden. Na een korte theoretische introductie gaan we met concrete cases aan de slag d.m.v. interactieve oefeningen en rollenspelen.

Een taal aanleren met de Comprehensible Input (CI of Begrijpelijke Input) approach in de lessen MVT

Heb jij soms het gevoel dat je je leerlingen niet altijd ‘mee’ hebt? Wil je meer dynamiek in je lessen brengen? Wil je je leerlingen/cursisten meer betrekken bij het lesgebeuren?

Dan houdt niets je tegen om het eens helemaal over een andere boeg te gooien. Wellicht zijn de Comprehensible Input-methodieken helemaal jouw ding!

Heavy Met Talen en literatuur: uitgewerkte lesideeën

Deze nascholing biedt uitgewerkte lesideeën en activiteiten om Heavy Metal muziek in te zetten in je lessen literatuur. Je leert hoe je deze muziek kan gebruiken om leerlingen te betrekken en te motiveren bij het lezen en analyseren van verschillende literaire genres.

Werken aan een cultuur van breed evalueren met het hele team

Hoe kan je zorgen dat evaluatie jongeren uitdaagt om hun grenzen te verleggen?
Hoe kan je het team zover krijgen dat ze stappen zetten in breed kijken en evalueren?
Hoe zorg je voor een feedbackcultuur in plaats van een meetcultuur binnen evalueren?
Wat zegt onderzoek over wat werkt binnen evalueren in onderwijs?

Sterke evaluaties motiveren alle jongeren en doen hen groeien, ze vinden er houvast en goesting om steeds verder en dieper te gaan in hun leerproces; ze krijgen gegevens om zichzelf te leren inschatten in hun mogelijkheden en sterktes, ze putten er zelfvertrouwen uit. Tegelijkertijd geeft evaluatie leerkrachten een richting om een betere afstemming te vinden naar wat jongeren echt nodig hebben om te blijven groeien.

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij kleuters met ASS

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand fluistert. Hoe zit dat?

Dialogisch lees- en literatuuronderwijs in vijf stappen

Zowel het vernieuwde ERK als de nieuwe leerplandoelen geven literatuur een prominentere plaats in het vreemdetalenonderwijs, met het oog op taalverwerving, leesvaardigheid, en interculturele competenties. Maar hoe kan je literaire teksten zodanig inzetten in de talenklas dat ze inderdaad al die doelen dienen? In deze nascholing maak je kennis met een nieuwe didactische methode die literatuur, taal en cultuur op een geïntegreerde wijze aanbrengt. De methode, een vijfstappenplan, is geïnspireerd op de inzichten en werkvormen van dialogisch lees- en literatuuronderwijs, waar het actief lezen van en samen praten over teksten centraal staan.

Het vak communicatiewetenschappen: theoretische handvaten, cases en praktische toepassingen voor jouw les

Het vak communicatiewetenschappen is een nieuw vak in de tweede graad van het secundair onderwijs. Via deze nascholing krijg je inzicht in de belangrijkste communicatiemodellen en de werking hiervan op verschillende communicatieniveaus, gaande van massacommunicatie tot interpersoonlijke communicatie. Voor elk communicatiemodel en elk communicatieniveau krijg je ook toepassingen, cases en oefeningen mee naar huis, waarmee je verder aan de slag kan met je leerlingen. Kortom, na het volgen van deze nascholing beheers je het basisniveau van kennis, oefeningen en vaardigheden in het domein van de communicatiewetenschappen en kan je met vertrouwen lesgeven aan je leerlingen over communicatiewetenschappen. 

Ik daag je uit, want ik geloof in jou! Over het belang van hoge verwachtingen van de leraar en de leerling

Heb je het gevoel dat je de lat steeds lager moet leggen in de klas? Gaat dat in tegen jouw buikgevoel?
Dan heb je gelijk: hoge verwachtingen van leraren over de leerprestaties van hun leerlingen zijn zeer belangrijk in onderwijs!

Sterk onderwijs maak je samen, over organisatie van zorg en co-teaching in het lager onderwijs

Co-teaching werkt! Maar hoe begin je eraan? En waarom zou je afstappen van 'niveaugroepjes uit de klas halen' en meer geïntegreerd werken?

Een transitie naar een duurzame wereld volgens het Donutmodel. Hoe aan de slag gaan met nieuwe concepten, modellen en theorieën uit het leerplan aardrijkskunde (KOV)?

Het systeem aarde en de invloed van de mens hierop zijn een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe leerplannen aardrijkskunde voor het Katholiek Onderwijs. Er kan niet meer voorbijgegaan worden aan de huidige klimaatverandering als gevolg van wereldwijde demografische en economische processen. Daarom is het belangrijk dat we de huidige generatie leerlingen laten reflecteren over mogelijkheden om een transitie naar een duurzame wereld te realiseren. In het nieuwe leerplan aardrijkskunde worden hiervoor heel wat nieuwe concepten, modellen, en theorieën aangereikt, die veelal onbekend zijn bij de leerkracht aardrijkskunde zelf. In deze nascholing worden deze nieuwe concepten aan de hand van concrete lesvoorbeelden uitgelegd.

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij leerlingen met ASS (lager onderwijs)

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand anders fluistert. Hoe zit dat?

 

Zinvol inzetten van spelmateriaal bij taalstoornissen en schoolrijpheid bij kleuters

Tijdens deze nascholing maak je kennis met het ruime aanbod spelmateriaal van ‘De Speelbode’ om kinderen te stimuleren op vlak van taal en schoolrijpheid. Er wordt materiaal voorgesteld om woordenschat en zinsbouw, rekenbegrippen of auditieve vaardigheden op speelse wijze in te oefenen… Je krijgt een aanzet waardoor je nadien ook zelf aan de slag kan met eigen spelmateriaal.

Zinvol en doelbewust differentiëren in het lager onderwijs

In elke klas wordt er gedifferentieerd. Soms heel bewust en doordacht, soms eerder intuïtief. Onderzoek toont dat differentiatie momenteel vaak niet zinvol of efficiënt wordt ingezet. Tijdens deze nascholing kijken we waarom het belangrijk is om te differentiëren en krijg je heel wat tips hoe je zelf efficiënt kan differentiëren in de klas!

 

Zinvol differentiëren in de kleuterklas

In het kleuteronderwijs wordt er al zeer veel gedifferentieerd. Toch worden differentiërende praktijken niet altijd zinvol of efficiënt ingezet. Tijdens deze nascholing kijken we waarom het belangrijk is om te differentiëren en krijg je heel wat tips hoe je zelf efficiënt kan differentiëren in de klas! We leggen daarbij extra nadruk op taal.

ADHD: hoe voelt het en wat werkt?

ADHD is en blijft een stoornis. Het is dus van het grootste belang dat je bij de begeleiding inzet op aanvaarding van het kind en zijn omgeving. Dit betekent extra aandacht geven aan het welbevinden. Maar hoe voelt ADHD eigenlijk? En hoe kan je deze kinderen zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen?

Grenzen stellen... aan peuter en kleuter

Deze nascholing werd eerder georganiseerd onder de titel 'Afspraken maken met peuter en kleuter'.

Hoe kan je als kleuterleerkracht of begeleider peuters en kleuters grenzen aanleren? Vaak zijn kleuters mondig, anderstalig, nog niet groepsbewust, anders opgevoed...
Toch zijn ze allen voldoende talig: geen woorden, maar de universele taal van je lichaam.

Word teamcoach op je school: hoe kan jouw coachende houding je team professioneel laten groeien?

Meer dan ooit staan scholen voor de uitdaging om klasmuren te doorbreken en samen school te maken. Een sterk team is daarom de motor van een schoolwerking waarin kwalitatief onderwijs mogelijk is.

Tijdens deze opleiding tot teamcoach verwerf je inzichten en oefen je vaardigheden om het kleine of grotere team dat jij aanstuurt zoals een vakgroep, een werkgroep, een klassenraad of een zorgteam, uit te dagen tot professionele groei. Je gaat actief aan de slag met vragen die spelen zoals: hoe stel je een team samen als je daar de kans toe hebt? Hoe werk je binnen een overleg doelgericht en systematisch? Hoe coach je het team naar resultaat: welke opties zijn er? Welke keuzes maak je hierin samen met het team? Hoe ga je om met persoonlijke en professionele verschillen binnen een team? Waar zit daar de kracht van de minderheid?

Door jouw coachende houding zorg je voor een professionele verrijking binnen het kleine of grotere schoolteam dat jij aanstuurt.

Stress ontkoppelen, een hoofd in topconditie!

Hoe kan je beter omgaan met eigen stress en die van anderen? Hoe kan je stressgevoelige collega’s beter ondersteunen? Vragen waar je ongetwijfeld graag een antwoord op krijgt.

In deze vorming krijg je heel wat inzichten in interne en externe stressfactoren en stressmechanismen aangereikt. Inzichten worden veelvuldig gekoppeld aan bruikbare tips om je eigen stress te milderen, te ontkoppelen, en dat aangepast aan jouw levensstijl, jouw visie. Geen matjes, geen lichaamsoefeningen.

Online leerpaden, breed inzetbaar in jouw lessen

Online leerpaden bieden veel mogelijkheden om leerlingen doelgericht leerinhouden te laten verwerken of bijvoorbeeld een onderzoeksvraag te laten beantwoorden. Je kan ze inzetten in de klas tijdens individueel zelfstandig werk of groepswerk. Ze zijn bruikbaar voor huiswerk, afstandsonderwijs enzovoort. Meer nog, je kan ze zodanig uitwerken dat je op maat kan differentiëren en leerlingen gepaste ondersteuning kan aanbieden in functie van hun leerproces.

Procescoaching van teacher teams als leergemeenschappen gericht op schoolontwikkeling: een praktische opleiding

Klassenraden, MDO’s, vakwerkgroepen, werkgroepen, beleidsgroepen, het zijn maar enkele vormen van overlegplatforms die scholen rijk zijn. Ook al ligt er een agenda op tafel, dat betekent niet noodzakelijk dat de effectiviteit hoog is. Hoe kan een teacher team bijdragen tot de effectiviteit in het bredere plaatje van schoolbeleid? Hoe kan je er mee voor zorgen dat de doelgerichtheid tijdens het overleg hoog is, dat alle collega’s ruimte hebben om hun inbreng te doen, dat goede afspraken ook tot concrete acties leiden? Tijdens deze nascholing ervaar je verschillende principes en oefen je concrete vaardigheden om als procescoach mee het verschil te maken op het vlak van schoolontwikkeling. 

Kraak de code - Online escaperooms om leerinhouden in te oefenen op een uitdagende manier

Online escaperooms, je bent ze wellicht al tegengekomen of meer nog, je hebt geprobeerd ze op te lossen. Online escaperooms zijn ideaal om leerlingen op een andere en activerende manier leerinhouden te laten inoefenen en herhalen. Ze leren al spelenderwijs en scherpen bepaalde competenties verder aan. In deze nascholing ontdek je hoe je zo’n online escaperoom praktisch en didactisch uitwerkt en wat de meerwaarde voor zowel de leerlingen als de leerkracht is. Je gaat bovendien met een eerste concept voor jouw vak naar huis.

Rekenmoeilijkheden in het derde leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

In het derde leerjaar automatiseren de kinderen de basisvaardigheden van rekenen en passen ze deze toe in complexe procedures. Het cijferend rekenen, het omgaan met grote delingen en vermenigvuldigingen, het handig rekenen… geen sinecure, zeker niet voor rekenzwakke kinderen.

In deze nascholing bekijk je wat er kan mislopen, waar de moeilijkheden vandaan komen en vooral hoe jij de kinderen als leerkracht of vanuit een zorgcontext optimaal kan ondersteunen.

Spellingsmoeilijkheden begeleiden in de lagere school

Spellingsmoeilijkheden belemmeren in belangrijke mate de ontwikkelingskansen van kinderen. Je eigen gedachten kunnen formuleren en in tekstuele vorm weergeven, is in onze maatschappij een belangrijke vaardigheid. Kinderen met deze moeilijkheden hebben dan ook recht op onze kwaliteitsvolle ondersteuning.

Deze nascholing richt zich op de hulp die jij als zorgleerkracht aan kinderen met spellingsmoeilijkheden kan bieden. Leerkrachten vanaf het 3de leerjaar die met kleine groepjes aan de slag willen gaan, zullen veel uit deze nascholing halen.

Traject van functioneren en evalueren: kwaliteitsvolle gesprekken voeren als bron van informatie (herhaling 1)

Welke directeur droomt niet van een goede verstandhouding met zijn personeel? Hoe heerlijk zou het zijn mocht de hele personeelsgroep eensgezind en blijgezind de gemeenschappelijke doelen kennen, de grenzen bewaken, de afspraken nakomen? Welke gesprekken bieden daartoe een meerwaarde of vragen ze vooral veel werk, dat bovendien weinig oplevert? Kortom, lust of last?

Na het volgen van deze cursus krijg je een attest met vermelding van de behandelde inhouden en beoogde doelstellingen in het kader van de opleiding voor evaluatoren.

Wiskundewijs met kleuters werken aan de bouwstenen van getalbegrip

Nog nooit was wiskunde geven aan peuters en kleuters zo plezierig! In deze praktische bijscholing leer je hoe je via spelletjes en prentenboeken aan de bouwstenen van getalbegrip werkt. Kleuters kunnen zoveel meer dan iedereen denkt!

Als de hel uitbreekt! - Een praktische opleiding crisismanagement en communicatie voor preventieadviseurs, middenkader, directies en schoolbesturen

Als je school geconfronteerd wordt met een ernstig incident of een schokkende gebeurtenis ben je daar zelden voldoende op voorbereid. Er wordt duidelijke sturing verwacht door de leidinggevenden. Een goed noodplan is dan een richtsnoer, maar volstaat niet om de specifieke organisatorische en communicatieve uitdagingen die op jullie afkomen tijdens en na een crisis aan te pakken. Tijdens deze opleiding zoom je in op crisisbewustzijn, crisisbeheer en communicatie voor en door leidinggevenden en middenkader, met een focus op het nemen van beslissingen onder druk. Je maakt kennis en oefent met beproefde modellen en instrumenten die je helpen om de initiële chaos en crisisstress snel en gestructureerd aan te pakken op basis van de beschikbare middelen en informatie.

Loose Parts Play: vanuit het intuïtieve spel van kleuters met Loose Parts sterker inzetten op de ontwikkeling van kleuters

Spel met Loose Parts zie je regelmatig in kleuterklassen opduiken en biedt schitterende kansen om kleuters aan te zetten tot het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Op sociale media zie je vaak mooie composities zoals mandala’s verschijnen, maar dat is maar een heel klein onderdeeltje van Loose Parts Play. Wat is Loose Parts Play precies? Welke materialen kun je hiervoor gebruiken? Hoe maak je het leren van kleuters zichtbaar? En hoe start je dit op in je eigen klaspraktijk?

Beleidsmatig werken aan verbondenheid, professionele groei en welzijn van het ganse team

Wat is er nodig voor echt goede teamprestaties? Wie er de literatuur op naleest, komt tot de ontdekking dat wie precies met elkaar samenwerkt in een team veel minder uit maakt dan gedacht. Wat is dan wel bepalend? De onderlinge band tussen de teamleden, hoe zij met elkaar omgaan en de aandacht en zorg van de leidinggevende voor het welzijn en welbevinden van het team blijken cruciaal.  Tijdens dit korte traject focus je op het tot stand brengen van deze verbondenheid en welke rol jij hierin kan opnemen om er voor te zorgen dat je team professioneel groeit en zich meteen ook goed in zijn vel voelt.

Hoe zet je kernkwadranten in bij je leerlingen?

Stel je eens voor dat je al jouw unieke persoonlijke kwaliteiten al kent als je 12 jaar bent. Dat je elkaar in de klas aanspreekt op elkaars sterke kanten. Dat je bij het verlaten van de lagere school meer zelfkennis hebt dan de meeste volwassenen… In deze vorming zetten we een aantal heel concrete stappen richting dit doel.

Leer je school snel en beter kennen via Smartschool Analytics

Wil je aan de hand van een gebruiksvriendelijke tool kwaliteitsontwikkeling handen en voeten geven op jouw school? Gaat er bij jou ook veel tijd verloren in het opzoeken en samenbrengen van data? Zou je liever meer tijd besteden aan analyse en opvolging? Wil ook jij van informatie kennis maken? In deze nascholing zoek en krijg je antwoorden op deze vragen aan de hand van Smartschool Analytics.

Het gedrag van kinderen bekeken door een nieuwe bril. Zelfsturing als doelstelling

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag: basiscursus'.

Verwachten dat kinderen interesse hebben in leren en rustig deelnemen aan het klasgebeuren lijkt soms hoog gegrepen. Toch is dit haalbaar als we binnen onze schoolpraktijk andere accenten leggen.
In deze nascholing analyseren we wat de bouwstenen zijn om tot zelfsturing te komen.

De nieuwe datawijzer van de doorlichting (s.o.)

Je wil graag je buikgevoel objectiveren aan de hand van data. De nieuwe datawijzer van de doorlichting reikt je hier heel wat mogelijkheden aan. Tijdens deze cursusdag ontdek je welke gegevens opgenomen zijn in deze nieuwe tool en hoe je concreet met de datawijzer aan de slag kan. Alle functies test je uit voor je eigen school zodat je meteen je eigen schooldata leert lezen en gebruiken. Je leert in deze opleiding wat je allemaal met de datawijzer kan en hoe je data kan gebruiken om je beleidsplan te onderbouwen en zo je beleid te versterken.  

 

Onderwijskundig leiderschap met impact - ontwikkelen van teacher teams als leergemeenschappen

Als schoolleider sta je voor heel wat taken en uitdagingen. Het voeren van onderwijskundig beleid is hierbij essentieel. Omdat het niet (meer) mogelijk is om deze taken alleen uit te voeren, is het delen van leiderschap een must. Een belangrijke vraag hierbij is: hoe geef je hier leiding aan zodat taken kwaliteitsvol worden opgenomen en er een werkbaar evenwicht ontstaat tussen bottom-up ontwikkeling en voldoende aansturing vanuit visie en leidende principes? Via deze tweedaagse krijg je praktijkgerichte en haalbare antwoorden.

Zorg dragen voor je team vanuit waardering en vertrouwen

Tijdens deze nascholing zoom je in op welke manier je een sterk klimaat van vertrouwen kunt scheppen binnen je team: vertrouwen opbouwen, handhaven en waar nodig herstellen. De bouwstenen van een team (P. Lencioni) vormen de rode draad doorheen de nascholing. Vanuit voorbeelden zie je hoe een zorgzaam team eruitziet bij het aangaan van conflicten, het creëren van betrokkenheid, het nemen van verantwoordelijkheid en uiteindelijk het komen tot een goede samenwerking. Wat je hier al dan niet in doet, maakt het verschil!

Integraal beleid voeren voor cognitief sterke leerlingen: van onderzoek naar praktijk

De leerlingen in je school vormen ongetwijfeld een zeer diverse groep. Elke leerlingengroep vraagt om specifieke aandacht, zo ook cognitief sterke leerlingen. Op basis van een praktijkvoorbeeld dat vertrekt vanuit onderzoek, zie je hoe het voeren van een integraal beleid samen met het ganse schoolteam ALLE leerlingen op alle vlakken uitdaagt en versterkt.

Interne communicatie binnen jouw school verbeteren? Ja, het kan!

Interne communicatie is een belangrijke voorwaarde binnen elke organisatie om succesvol en goed te draaien. Zo ook binnen de schoolomgeving. Toch onderschatten we nog te vaak het belang van goede interne communicatie en wordt het bijgevolg nogal stiefmoederlijk behandeld of als vanzelfsprekend beschouwd. Zo kunnen kleine onbenulligheden uitgroeien tot grote frustraties en kunnen moeilijkheden ontstaan in de goede werking van de school. In deze nascholing krijg je een praktisch plan van aanpak aangereikt om de interne communicatie te optimaliseren. Je gaat terug naar school met concrete tips en tools die je meteen in de praktijk kan toepassen.

Gedeeld leiderschap: de weg naar een krachtige schoolwerking

Gedeeld leiderschap en participatie vormen ongetwijfeld de kern van hedendaags schoolbeleid. In dit traject leg je de basis voor een sterk en gedragen schoolbeleid waarbij verbinding tussen collega’s en betrokkenheid centraal staan. Je verwerkt inzichten en oefeningen uit de opleiding in een concrete aanpak voor jouw school. Zo bouw je aan structurele en duurzame veranderingen op vlak van schoolklimaat en schoolorganisatie.

Urban education: lesgeven in superdiverse klassen

In steeds meer Vlaamse steden en gemeenten heeft een groot deel van de inwoners, en dus ook van de scholieren, een migratieachtergrond. De toenemende mix van culturele achtergronden maakt opvoeden en onderwijzen soms complexer en uitdagender. Maar er is meer. Waren verschillen tussen leerlingen lange tijd vooral een verhaal van etnische diversiteit, dan is dat vandaag de dag slechts een van de identiteitsassen waarop jongeren van elkaar kunnen verschillen. Religie, taal, verblijfsstatuut, geaardheid, bezit, waarden … Deze en nog meer factoren bepalen wie we zijn.

Hoe blijf je als leraar in verbinding met leerlingen (en niet te vergeten ouders en collega’s) die in zo veel opzichten van jou en van elkaar verschillen? Hoe focus je niet op verschillen maar op overeenkomsten, en wat levert dat op in een pedagogische context? En ten slotte: kun je ook in je lessen meer multiperspectiviteit inbouwen om je superdiverse klas maximaal aan te spreken? De nascholing Urban education biedt achtergronden en concrete antwoorden op deze vragen.

Ontwerpen, bouwen en programmeren van een sociale robot

In deze nascholing maak je kennis met de basisprincipes van de robotica. Je leert een sociale robot ontwerpen, bouwen en programmeren. Bovendien krijg je op gepaste momenten informatie over de link met de eindtermen voor STEM en computationeel denken. Het project heeft een laag instapniveau en is onmiddellijk toepasbaar in diverse klascontexten.

De mentor als coach - Hoe je startende leraren doelgericht kan laten groeien

Als mentor draag je samen met de directie en het voltallige lerarenkorps actief bij aan een warm onthaal van nieuwe leraren en het stapsgewijs inwerken in hun (nieuwe) functie of omgeving. Gedurende dit traject verken je op een activerende manier de invulling van mentorschap op school en de coachende aanpak. Het inspirerend coachen van Jef Clement (1947-2018) vormt de rode draad. Door middel van concrete oefeningen ervaar je deze aanpak en kan jij je deze gaandeweg eigen maken. Daarnaast maak je kennis met verschillende kaders om de (aanvangs)begeleiding doelgericht te organiseren en komen talrijke praktijkvoorbeelden aan bod.

Klimaatverandering onder de loep: betrouwbare klimaatdata in de klas

Nieuwe hitterecords, lange droge periodes, dramatische waterbommen… klimaatverandering wordt ook bij ons steeds duidelijker. Aan de hand van wereldwijde klimaatgegevens gaan wetenschappers aan de slag om de huidige veranderingen te monitoren en toekomstige gevolgen van de klimaatverandering te voorspellen. Maar welke data gebruiken wetenschappers om realistische voorspellingen te kunnen uitvoeren, wat zijn de belangrijkste sensoren die klimaatverandering in kaart kunnen brengen en waar worden al deze data verzameld?

Mentor-coach: terugkomdag

Na het deelnemen aan het nascholingstraject Mentor-coach heb je ongetwijfeld de aanvangsbegeleiding op jouw school verder vormgegeven en ben je gegroeid in jouw rol. Tijd dus om succeservaringen te vieren, vragen groeigericht onder de loep te nemen en actuele inzichten en materialen rond aanvangsbegeleiding te exploreren. Vanzelfsprekend kan het opfrissen van de coachende grondhouding en vaardigheden niet ontbreken.

Wat als de sociaal-emotionele ontwikkeling het leren in de weg zit?

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing 'De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het effect op hun gedrag' die CNO in het verleden organiseerde.

Hoe kinderen zich gedragen wordt voor een groot stuk bepaald door hoe ze sociaal-emotioneel in hun vel zitten. Niet alleen sociaal gedrag in de groep, maar ook leerprestaties kunnen enorm beïnvloed worden door de sociaal-emotionele leeftijd van een kind. Je leert in deze nascholing aan de hand van een duidelijk en werkbaar kader hoe het gedrag tijdens de verschillende ontwikkelingsfases eruit ziet. Ook het verschil tussen een vertraagd, versneld en normaal ontwikkelingstraject komt aan bod.

Bewegend leren, doe je mee?

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing 'Aanvankelijk lezen en rekenen: hoe kan bewegen helpen?'.

Wil je graag elk kind spelenderwijs cognitieve vaardigheden laten ontdekken en daarmee inspelen op hun bewegingsdrang? Wist je dat een goede match tussen verschillende bewegingsvaardigheden en het verwerven van algemene basiskennis de werking van de hersenen stimuleert en de motorische capaciteiten vergroot? Werk je mee aan de totale ontwikkeling van elk kind?

Elke dag aan de slag met Google Classroom in jouw klas doe je zo! - beginners

Ben je geprikkeld om de mogelijkheden van een digitale klas te ontdekken, dan is deze nascholing iets voor jou. Met Google Classroom organiseer je een digitale klas voor je leerlingen waarin je op een gestructureerde manier testen, taken en info kunt klaarzetten. Bovendien is het de ideale plek om continu alle vorderingen op te volgen, snel feedback te geven en automatisch scores toe te kennen. Zo maak je gaandeweg jouw leerlingen sterker in het zelfstandig en zelfsturend leren, in samenwerken en in digitaal leren. Voor jou als leraar geeft het gebruik van allerlei digitale middelen jou tools om jouw klasmanagement te versterken en doelgerichter te differentiëren. Je gaat naar huis met onmiddellijk bruikbaar materiaal voor je eigen lespraktijk.

Resultaten en effecten voor kwaliteitsontwikkeling zichtbaar maken in je school: wat en hoe?

Hoe krijg je zicht op de resultaten en effecten die je met je school realiseert? De verwachtingen hierover ten aanzien van scholen weerklinken steeds luider en werden ook opgenomen in het Referentiekader onderwijskwaliteit. Bovendien zullen de centrale toetsen hierin ook een rol spelen. Hoe teken je een beleid uit rond het in kaart brengen van resultaten en effecten dat maximaal bijdraagt aan kwaliteitsontwikkeling binnen je school en wie kan je daarbij betrekken?

Elke leraar zorgleraar! Jij maakt het verschil

Zorgvragen in schoolteams nemen alsmaar toe. Veel leerkrachten twijfelen aan hun deskundigheid op dat vlak en hoe je als leerkracht de beste ondersteuning kan voorzien. Toch maak jij elke dag het verschil op school! Leren en zorgen zijn immers geen verschillende werelden maar horen samen. Daarom is goede zorg meer dan remediëren alleen en reikt het verder dan de klasdeuren.

Haal meer uit jouw Google Classroom! - gevorderden

In Google Classroom organiseer je een digitale klas voor je leerlingen waarin je op een gestructureerde en eenvoudige manier bv. testen, taken en info kunt klaarzetten. Toch reiken de mogelijkheden van Google Classroom heel wat verder. In deze nascholing ontdek je welke tools en add-ons, zoals Rubrics en H5P, je kan integreren binnen jouw lespraktijk om zo nog meer uit je Google Classroom te halen. Gericht differentiëren in de digitale klas behoort nu ook tot de mogelijkheden.

Personeelsadministratie voor beginners (bu)so (herhaling 1)

Als medewerker van een personeelssecretariaat ben je verantwoordelijk voor een correcte administratieve opvolging van een veelheid aan personeelsdossiers. Daarnaast sta je in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en kan men bij jou terecht voor informatie rond personeelsreglementering. Tijdens dit traject krijg je als beginnend medewerker van een personeelsdienst inzicht in de complexe wereld van de diverse personeelsdossiers, kan je aan de slag met de administratieve verwerking en controle van een opdrachtverdeling, kan je de terzake doende regelgeving raadplegen en interpreteren en kan je dit alles op een overzichtelijke manier praktisch uitvoeren en opvolgen.

De lesgevers bezorgen vanuit hun praktijkervaringen informatie en voorbeelden. Om eigen accenten te kunnen leggen voor de verschillende onderwijsnetten wordt lesdag twee opgesplitst, enerzijds voor cursisten vrij gesubsidieerd secundair onderwijs en anderzijds voor cursisten gemeenschapsonderwijs.

Fijn speelplaatsspel voor iedereen

Tijdens deze vorming ga je op zoek hoe je jouw speelplaatsgebeuren kan optimaliseren zodat kinderen én leerkrachten zich goed voelen op de speelplaats. Laten we inzetten op gedeelde verantwoordelijkheid van kinderen en leerkrachten, boeiende spelprikkels aanbieden en ruimte creëren om ook groen toe te laten op onze speelplaats

Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters met je EF-bril op - live online nascholing

Amina denkt eerst goed na voor ze iets doet.
Karel kan zijn beurt afwachten tijdens een gezelschapsspel.
Ali kan zich zeer goed concentreren bij een kringactiviteit en jouw instructies onthouden.

Herkenbaar bij jouw kleuters? Fantastisch!
Nochtans zijn deze vaardigheden niet bij alle kleuters zo vanzelfsprekend.
Wanneer je als leerkracht echter je EF-bril opzet, kan je je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kleuters. EF staat voor executieve functies. Het zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen.

Wat als… cognitief sterke leerlingen uitdagingen niet aangaan? Een theoretisch en praktisch kader

Vandaag de dag is er steeds meer aandacht voor cognitief sterke leerlingen binnen ons onderwijs. Toch bestaan er nog veel misverstanden en onzekerheden over deze leerlingen. Deze nascholing geeft een overzicht van wat cognitief sterke leerlingen zijn en tegen welke zaken je in de klas kan aanlopen. Want waarom gaan leerlingen soms toch niet in op die zorgvuldig uitgekozen differentiatie die aangeboden wordt op school?

Microsoft Office 365, dé ondersteuning van jouw krachtige hybride leeromgeving!

Je maakt wellicht in je onderwijspraktijk gebruik van toepassingen/producten als Word en PowerPoint. De kans is groot dat heel wat mogelijkheden van deze producten onontgonnen gebied zijn. Daarnaast biedt Office 365 andere producten die ideaal zijn om je leerlingen te activeren, interactiviteit te creëren, hen zelfgestuurd te laten leren en te differentiëren. Ontdek al doende alle mogelijkheden voor jouw vak. Haal met deze nascholing alles uit jouw Office 365-account voor een kwaliteitsvolle en effectieve onderwijsaanpak, die bovendien ook nog eens efficiënt werkt!

Bouwen aan een conflictpositieve school - What’s (Y)OUR problem?

Wat doe je als een leerling je beledigt of fysieke agressie gebruikt op school en dit meer en meer verlammend werkt bij het team? Durf je als school te kiezen voor een straffe(loze), herstelgerichte, afgestemde aanpak van grensoverschrijdend gedrag? De verbale interventiemethodiek LSCI (Life Space Crisis Intervention) biedt je hier de nodige handvaten voor. Je krijgt een eerlijke en open getuigenis uit de eerste hand over omgaan met grensoverschrijdend gedrag binnen de schoolmuren.

Bezoek aan SCK CEN, het Belgisch nucleair onderzoekscentrum

Radioactiviteit is van nature uit rondom ons aanwezig en wordt al sinds haar ontdekking in allerhande industriële en medische toepassingen gebruikt. Bij het studiecentrum voor kernenergie in Mol voeren ongeveer 900 gedreven medewerkers onderzoek naar de vreedzame toepassingen van ioniserende straling. Hierin worden ze gesterkt door de unieke nucleaire infrastructuur die van het SCK CEN al decennialang een speler van wereldfaam maakt. Het SCK CEN is ervan overtuigd dat het met één van de kleinste elementen op aarde, het atoom, een groot verschil kan maken voor de maatschappij.

SLIM-leren = Samen, Leuk, Inspirerend, Motiverend. Zo werkt het écht!

Wat is de kern van de zaak bij het leren van kinderen? Hoe trigger of versterk je de (intrinsieke) motivatie bij jouw leerlingen? Wat werkt écht om leren leuk en uitdagend te maken? In deze nascholing krijg je antwoorden op deze en nog meer vragen. Je verkent een aantal fundamenten van leren leren, die je vertaalt naar goede praktijken.

Storend gedrag begrijpen, opvolgen én aanpakken

Kinderen groeien op met vallen en opstaan. Soms dragen ze een emotionele rugzak met zich mee die zwaar kan gaan wegen. Via hun gedrag tonen ze dan dat het moeilijk met hen gaat. Steeds meer worden we op scholen geconfronteerd met dit signaalgedrag. Hoog tijd om ons te verdiepen in deze problematiek en stil te staan bij oorzaken, preventie én aanpak. Deze nascholing vertaalt een theoretisch kader naar de dagelijkse praktijk zodat je er onmiddellijk mee aan de slag kan.

Kinderen in rouw: van verlies tot verbindend werken

Kinderen blijven niet gespaard van verlieservaringen: verlies van een vriend, ouder, grootouder, klasgenoot, woonplaats, huisdier… Het zet hun wereld op zijn kop. In die wirwar van emoties wordt er van ons als leerkracht verwacht dat we deze leerlingen professioneel begeleiden en hen de nodige zorg en ondersteuning bieden. In deze nascholing leren we hoe kinderen precies rouwen en hoe verlies ook een kans is tot verbindend werken.

Vaste benoemingen in het secundair onderwijs (beginners) - met aandacht voor de nieuwe regelgeving

Vaste benoemingen zijn binnen het onderwijs een complex inhoudelijk en administratief gegeven. Bovendien zijn er de laatste jaren meerdere malen substantiële wijzigingen doorgevoerd aan de voorwaarden om een vaste benoeming van kracht te laten worden. Deze cursus houdt rekening met de laatste stand van zaken zodat je alles administratief op een correcte manier kunt verwerken.

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (beginners)

Je school groeit en groeit. Heel fijn want je kan alle nieuwe personeelsleden benoemen. Maar opeens stopt de groei van je school en kan je onmogelijk alle personeelsleden dezelfde titularisopdracht geven bij het begin van het volgende schooljaar. De verdeling van de uren wordt opeens een stuk ingewikkelder. Deze nascholing zoomt in op de complexe regelgeving van TBS-OB.

Verdeling van de opdrachten voor onderwijzend personeel in het secundair onderwijs

Opdrachten verdelen onder het onderwijzend personeel is een complex gebeuren waarbij heel wat informatie uit verschillende hoeken verzameld én juist toegepast moet worden. Deze nascholing geeft je een leidraad om hiermee aan de slag te gaan en neemt je mee in de praktijk.

Hoe geef je een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) vorm?

Een leerling met een IAC-verslag schrijft in op je school. Waarom maken ouders die keuze? Wat houdt inclusief onderwijs in? Hoe werk je doelgericht? Wat is participatie? Hoe geef je een individueel aangepast leertraject vorm? 

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (buso)

Je school groeit en groeit. Heel fijn want je kan alle nieuwe personeelsleden benoemen. Maar opeens stopt de groei van je school en kan je onmogelijk alle personeelsleden dezelfde titularisopdracht geven bij het begin van het volgende schooljaar. De verdeling van de uren wordt opeens een stuk ingewikkelder. Deze nascholing zoomt in op de complexe regelgeving van TBS-OB en heeft specifieke aandacht voor BuSO.

Administratief werk vereenvoudigen door slim gebruik van Google Formulieren

Het verzamelen en verwerken van gegevens op een schoolsecretariaat kan een hele tijdrovende klus zijn. Denk bv. aan het opzetten van reserveringssystemen en het beheren van inschrijfformulieren voor allerlei acties. Slim gebruik van Google Formulieren vereenvoudigt dit voor jou op een efficiënte manier. Je ontdekt hoe veelzijdig deze gratis online tool is en een helpende én eenvoudige hand kan zijn bij je vele administratieve taken.

Word ankerfiguur diversiteit - Op weg naar een interlevensbeschouwelijk en intercultureel competente school

Diversiteit is voor elke school aan de orde, nu meer dan ooit. Optimale onderwijskansen creëren voor elke jongere is hierbij een boeiende én noodzakelijke uitdaging.
Dit vijfdaags traject reikt je enerzijds de nodige kennis aan en zorgt anderzijds voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden om op je eigen school als aanspreekpunt te functioneren in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context.

La grammaire inductive et ludique en premier degré

La grammaire est un point souvent ennuyeux pour les enfants et ils ont du mal à retenir les règles.

Il est important de prendre conscience que la grammaire doit d’abord être orale et ludique et ensuite seulement, on peut introduire les règles. Les règles sont mieux retenues si les élèves les ont trouvées eux-mêmes et s’ils peuvent les écrire avec leurs propres mots. Amusons-nous à transformer la grammaire!

Effectief communiceren met ouders in een diverse context

Overal waar mensen met elkaar omgaan, duiken er misverstanden op. Dit is zeker zo als het gaat om communicatie tussen mensen die veel van elkaar verschillen: taalverschillen, lichaamstaal, persoonlijke geschiedenis, andere herkomst, andere waarden en normen… De dag van vandaag is die diversiteit op school niet meer weg te denken: bij de leerlingen, maar logischerwijze ook bij de ouders. Hoe kan je dan effectief communiceren met deze diverse groep ouders?

Durf denken. Hoe breng je filosofie in het secundair onderwijs?

Vanaf 2021-2022 zijn er specifieke eindtermen filosofie geformuleerd voor leerlingen uit de humane en maatschappij- en welzijnswetenschappen.
Maar hoe pak je een filosofieles aan? Hoe stimuleer je het filosofisch denken van jongeren? Hoe begeleid je een filosofisch gesprek? En met welke didactische principes houd je best rekening? Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens de nascholing.

Telefoongesprekken voeren met ouders i.v.m. onbetaalde rekeningen - een praktische opleiding

Indien schoolfacturen onbetaald blijven, ben je als secretariaatsmedewerker of directeur soms verplicht om met ouders hierover telefonisch in gesprek te gaan. Hoe ga je om met bepaalde conflictsituaties die hierdoor kunnen ontstaan, en de daarbij horende emoties? Hoe probeer je op een constructieve manier tot een consensus te komen? Hoe breng je het opstellen van een afbetalingsplan ten berde? Hoe kaart je de aansprakelijkheid van de ouder aan? Deze en tal van andere elementen komen tijdens deze praktijkgerichte opleiding nadrukkelijk aan bod. De nascholing sluit aan bij de wettelijke omkadering van het beheer van onbetaalde facturen.

Efficiënt aan de slag met Office 365 voor al je administratieve werk

Deze nascholing heette voorheen 'Ontdek alle mogelijkheden van Microsoft/Office365 voor je administratieve werk'.

De kans is groot dat jij vertrouwd bent met Word en PowerPoint. Met beide producten heb je heel wat meer mogelijkheden dan de basisfuncties die je meestal gebruikt. Office 365 biedt bovendien andere producten die ideaal zijn om jouw administratieve taken met verve uit te voeren, zoals brieven en tabellen aanmaken, bevragingen organiseren, vergaderverslagen maken en dit alles vlot delen. Haal met deze nascholing alles uit jouw Office 365-account voor een kwaliteitsvolle en efficiënte aanpak!

Projectmatig werken met kunstvakken

De eindtermen cultureel bewustzijn en culturele expressie vragen meer en meer een interdisciplinaire aanpak. De kunstvakken worden vaak samengevoegd en ook in MEAV (katholiek onderwijs) moeten leerkrachten hun vakkennis integreren, bijvoorbeeld in een breder project. In deze nascholing krijg je kapstokken om interdisciplinaire projecten op te zetten vanuit meerdere kunstdisciplines.

Administratief opvolgen van de schoolloopbaan van de leerling in het gewoon secundair onderwijs

Deze nascholing loodst je doorheen de schoolloopbaan van de leerling in het gewoon secundair onderwijs van de inschrijving tot het behalen van een oriënteringsattest, getuigschrift of diploma. Je krijgt een overzicht van alles wat van jou als school administratief op ieder moment tijdens het schooljaar wordt verwacht met een toelichting bij het regelgevend kader.

Another History of Art: Kunstgeschiedenis herbekeken - live online nascholing

Kunstgeschiedenis is al lang geen opsomming van -ismes meer. Op welke manier kijken we in onze tijd naar het fenomeen kunst? Hoe kan kunstgeschiedenis helpen om de beeldcultuur van vandaag te begrijpen? En hoe is beeldende kunst in 2.500 jaar tijd geëvolueerd van het streven naar de voorstelling van de ideale mens tot een zwart vierkant op een wit doek? Kijk mee door deze alternatieve, multifocale bril en maak zo jouw lessen kunstgeschiedenis nog rijker.

Van ambtsgeheim tot ouderlijk gezag: hoe omgaan met vertrouwelijke informatie van minderjarige leerlingen?

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel ’t Zitemzo … met de (on)bekwaamheid en de privacy van minderjarige leerlingen.

Wat als een leerling in een acute noodsituatie je volledige geheimhouding vraagt? Tot hoever reikt ons ambtsgeheim en wanneer hebben we meldingsplicht? Wat als gescheiden ouders beslissingen nemen die het belang van het kind in gevaar brengen? Hoe moeten we omgaan met het recht op informatie van beide ouders? Leerlingen kiezen dikwijls zelf wie ze als (eerste) vertrouwenspersoon aanspreken. Maar wat als deze informatie plots en onverwacht bij jou terechtkomt?

Hoe aan de slag gaan met cognitief begaafde leerlingen in het secundair onderwijs? Differentiëren voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben

Hoogbegaafdheid is een gave voor veel leerlingen, maar er zijn ook leerlingen die problemen ondervinden door een minder adequate begeleiding in scholen. De zorg voor cognitief begaafde leerlingen wordt dan ook steeds meer gezien als een onderdeel van het totale zorgpakket.

Een schooleigen brede basiszorg: hoe dit kwalitatief en haalbaar realiseren tot op de klasvloer?

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Basiszorg verbreden en verdiepen op klasniveau.

Ben je zoekende hoe de brede basiszorg in je school zowel op klas- als op schoolniveau te verbreden en te verdiepen? Met hands-on tools en werkvormen leer je hoe je de brede basiszorg in je school of centrum voor secundair onderwijs gedragen kan maken bij alle leerkrachten zodat alle leerlingen hier baat bij hebben. Werk deze basiszorg uit met het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK-kader) en het decreet leerlingenbegeleiding in het achterhoofd.

Artificiële intelligentie in de zorg: een STEM-project met een belangrijke rol voor wiskunde en informaticawetenschappen

Artificieel intelligente systemen op basis van beslissingsbomen worden omwille van hun transparantie veel aangewend in de zorgsector. Zo’n beslissingsboom kan de arts of een andere zorgverlener helpen om op basis van patiëntengegevens sneller tot een diagnose of gewenste behandeling te komen.
In dit STEM-project onderzoeken leerlingen hoe zo'n beslissingsboom tot stand komt, gebruikmakend van een tweedegraadsfunctie en een algoritme dat ze zelf opstellen (met hulp van de leerkracht). Ze gebruiken het algoritme op papier om zelf een beslissingsboom op te stellen op basis van weinig data en vervolgens gebruiken ze Python om het aan de computer over te laten op basis van veel data.
Een beslissingsboom is een type graaf, een algemen inleiding tot de grafentheorie kan dus passen binnen dit project.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o.

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merk je regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, je leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil jouw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Ze biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Boeken in de klas: zo doe je dat! Thematisch en vakoverschrijdend werken met kinder- en jeugdliteratuur

Er verschijnen elk jaar opnieuw stapels nieuwe kinderboeken: fictie, non-fictie, poëzie… Hoe vind je je weg in dit grote kinderboekenbos? Welke boeken zijn geschikt om in te zetten in de klas, thematisch, over de vakgrenzen heen, maar ook om je leerlingen met meer plezier en begrip aan het lezen te krijgen? Welke criteria hanteer je?

Co-teaching in de kleuterschool: samen leren en lesgeven!

In de huidige context is het onderwijsveld een belangrijke speler om te leren van en met elkaar. Vanuit een gedragen onderwijsvisie beslissen vandaag scholen om co-teaching in te voeren en zo het samen lesgeven te stimuleren. Dit samen lesgeven heeft het bevorderen van maximale ontwikkelingskansen van de kleuters tot gevolg.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (herhaling 1)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merk je regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, je leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil jouw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Ze biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

#vindikleuk: sociale media uitgelegd op maat van kinderen

Sociale media worden op steeds jongere leeftijden gebruikt en deze platformen kunnen een belangrijke impact hebben op de ontwikkeling van kinderen. Het is dan ook van belang om hen op een positieve manier te leren omgaan met sociale media en hen te wapenen tegen onder meer online haat, cyberpesten en fake news. Op een niet-belerende en open manier over sociale media praten met kinderen is daarbij essentieel.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (Beringen)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Hoe zorg je voor een zachte overgang van kleuter naar lager?

Voor sommige kleuters is de overgang naar het eerste leerjaar een koude douche. Ze hadden het zich helemaal anders voorgesteld. Ze mogen niet meer spelen, moeten lang stilzitten en luisteren. Hoe kan jij er voor zorgen dat de overgang niet zo bruusk verloopt? Door bruggen te slaan tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, verloopt de overgang veel zachter.

Verbindend samenwerken met ouders. Kansen en valkuilen (BaO en s.o.)

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming tussen school, ouders en leerling. De dagdagelijkse realiteit voelt regelmatig aan als een 'mijnenveld' waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

Welbevinden van leerlingen onder druk. Hoe kan je iets voor hen betekenen?

Op school vang je ongetwijfeld meer en meer signalen op over leerlingen die zich niet goed in hun vel voelen en van wie het welbevinden onder druk staat. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat leerlingen meer internaliserende (depressiviteit, angst…) en externaliserende (bv. probleemgedrag) problematieken vertonen. Het versterkt de indruk dat ze het vooral gevoelsmatig moeilijk hebben en eerder leefachterstand of leefvertraging vertonen waardoor hun 'leer-kracht' geleidelijk aan wegsijpelt. Hoe kan je iets voor hen betekenen?

Start eens zonder thema, de zilveren en gouden weken!

Wil je echt tijd maken voor je kleuters? Wil je weten wat de interesses zijn van jouw kinderen? Hoe kan je thema’s meer loslaten en inspelen op wat kleuters echt bezighoudt? Hoe kan je meer tijd maken voor brede basiszorg in de klas? Wat hebben jouw kleuters nodig?

Als de hel uitbreekt! Een praktische training crisisaanpak en communicatie voor secretariaatsmedewerkers

Als je school geconfronteerd wordt met een ernstig incident of een schokkende gebeurtenis ben je daar zelden voldoende op voorbereid. Het noodplan biedt je enige houvast, maar is zelden voldoende concreet om de organisatorische en communicatieve uitdagingen die op jou als secretariaatsmedewerker afkomen tijdens en na een crisis met voldoende vertrouwen te kunnen aanpakken. Tijdens deze training zoom je in op je draaischijffunctie als secretariaatsmedewerker op het vlak van alarmering, opvolging, interne en externe crisiscommunicatie en je cruciale rol in of voor het crisisteam. Jij doet ertoe!

Faalangst in het s.o.

Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, leerkrachten of de jongere zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als het je overspoelt en ontwricht.

Aandacht besteden aan faalangst op school is meer dan de aanwezigheid van een coach of faalangsttrainingen. Tijdens elke les kan indirect gewerkt worden rond deze vorm van angst. Aanpak van faalangst begint IN de les: wat heeft deze jongere nodig? Hoe vermijd je dat een jongere leert om hulpeloos te reageren? Hoe kan je het verschil tussen faalangst en gezonde taakspanning benaderen? Hier zetten we de bril van het handelingsgericht werken op. Ook de minder faalangstige leerling haalt hier voordeel uit.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier het aangebrachte kader aan hun klas/schoolrealiteit te koppelen. Concrete cases kunnen besproken worden als toets van wat aangebracht wordt.

Actief aan de slag met weerbaarheid bij leerlingen: over grenzen, groepsdruk, conflicten en communicatie

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Weerbaarheid bij leerlingen in het s.o.: een verbindende en actieve methodiek.

Weerbaarheid is een term die de laatste jaren in het onderwijs steeds meer onder de aandacht komt. Jongeren lijken vandaag de dag steeds moeilijker 'nee' te kunnen zeggen tegen hun leeftijdsgenoten. Leerlingen worden gepest en weten niet hoe ze op een constructieve wijze voor zichzelf kunnen opkomen. We verwachten van relatief jonge tieners dat ze weten wat het beste voor hen is en dat ze hier ook naar handelen, maar we bieden ze misschien niet altijd de tools om dit te doen.

Arbeidsprestaties deeltijds of voltijds onderbreken: welk verlofstelsel beantwoordt het best aan bepaalde noden?

Personeelsleden komen regelmatig aankloppen bij jou als personeelsverantwoordelijke of als directeur omdat ze de pauzeknop voor een tijdje (deels of volledig) willen indrukken om zo tijd vrij te maken voor zichzelf, hun kinderen, hun partner of gewoon voor iemand uit hun omgeving. Tijdens deze nascholing vergelijk je de verschillende vormen van verlofstelsels. Je overloopt de toetredingsvoorwaarden, de duurtijden, de aanvraagprocedures, de administratieve en financiële gevolgen. Je krijgt een duidelijk overzicht van de reglementering, wat jou toelaat structuur te vinden in de veelheid aan regels. Zo krijg je duidelijk zicht op welk verlofstelsel het meest aangewezen is in bepaalde situaties. In tijden van lerarentekort wordt ook verduidelijkt welke personeelsleden een lopend verlofstelsel kunnen opschorten om tijdelijk (een deel van) een interim-opdracht op te nemen.

Probleemgedrag en sancties voorkomen door specifieke noden te detecteren en verbondenheid te creëren

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Meer rust in de klas door een goede relatie met je leerlingen (s.o.).

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet. Een gebrek aan verbondenheid met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je preventief optreden? Vaak geven allerhande ‘straffen’ geen resultaat meer. Tijd voor een nieuwe strategie: begeleidend gesprek. Hoe kan je zo een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Onderbreking of wijziging van de arbeidsprestaties omwille van gezondheidsredenen

Welke mogelijkheden zijn er indien een personeelslid wegens gezondheidsproblemen niet meer voltijds kan werken of indien het personeelslid het reguliere werk niet meer aankan?
Tijdens deze nascholing krijg je inzicht in de ziekteverlofregeling en in de verschillende mogelijkheden die bestaan om na een afwezigheid om medische redenen opnieuw aan de slag te gaan. Je neemt kennis van de verschillende stappen in een re-integratieprocedure. Hierbij krijg je telkens duiding bij de verschillen in mogelijkheden voor vast benoemde vs. tijdelijke personeelsleden.

Wegwijs in de berekening van anciënniteiten binnen de personeelsreglementering

Binnen de personeelsdienst ben je verantwoordelijk voor het berekenen en bijhouden van heel wat verschillende anciënniteiten, afhankelijk van het personeelsthema.
In deze nascholing leer je concreet hoe je deze anciënniteiten voor personeelsleden kan berekenen.

Wegwijs in de berekening van anciënniteiten binnen de personeelsreglementering (herhaling 1)

Binnen de personeelsdienst ben je verantwoordelijk voor het berekenen en bijhouden van heel wat verschillende anciënniteiten, afhankelijk van het personeelsthema.
In deze nascholing leer je concreet hoe je deze anciënniteiten voor personeelsleden kan berekenen.

Wegwijs in de nieuwe regelgeving tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

De reglementering voor de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur is de laatste jaren meer dan eens gewijzigd. Hieraan zijn telkens nieuwe regels verbonden.
In deze nascholing overloop je de huidige reglementering en de daarbij horende overgangsmaatregelen zodat je dit alles correct kan toepassen.

Wegwijs in de nieuwe regelgeving tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) (herhaling 1)

De reglementering voor de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur is de laatste jaren meer dan eens gewijzigd. Hieraan zijn telkens nieuwe regels verbonden.
In deze nascholing overloop je de huidige reglementering en de daarbij horende overgangsmaatregelen zodat je dit alles correct kan toepassen.

Personeelsadministratie voor startende administratieve medewerkers in het basisonderwijs

Je krijgt de belangrijkste thema’s van de onderwijswetgeving aangereikt. Elke dag bevat een theoretisch stuk, waarbij het accent ook zal liggen op het interactief werken. Je krijgt de kans om concrete voorbeelden aan te brengen. Daarnaast zullen er oefeningen voorzien worden, waarin de geleerde theoretische kennis toegepast wordt.

Dossier jaarlijkse inlichtingen en onderwijsactualia buso: principes van omkadering

Bij de start van het schooljaar dient elke buso-school verschillende elementen op te nemen in het dossier jaarlijkse inlichtingen. Deze nascholing ondersteunt het correct invullen van dit dossier en laat je zien waar je correcte info kan terugvinden. Je krijgt duiding over de principes van omkadering binnen buso en info over belangrijke nieuwigheden in de regelgeving voor scholen en leerlingen. Je krijgt concrete tips en er is zeker ruimte om vragen te stellen.

Dossier jaarlijkse inlichtingen en onderwijsactualia buso: principes van omkadering (herhaling namiddag)

Bij de start van het schooljaar dient elke buso-school verschillende elementen op te nemen in het dossier jaarlijkse inlichtingen. Deze nascholing ondersteunt het correct invullen van dit dossier en laat je zien waar je correcte info kan terugvinden. Je krijgt duiding over de principes van omkadering binnen buso en info over belangrijke nieuwigheden in de regelgeving voor scholen en leerlingen. Je krijgt concrete tips en er is zeker ruimte om vragen te stellen.

Iets nieuws onder de zon? Mens en klimaat doorheen de geschiedenis

De klimaatcrisis beheerst steeds meer ons leven. De zomer van 2022 bracht ongeziene moessons in Pakistan en droge rivieren in grote delen van Europa. Een jaar eerder stond de Maasvallei onder water en vielen ook in het veilige België klimaatdoden. Maar hoe ongezien is dit alles? Het klimaat was altijd in beweging, en extreme stormen, neerslag of droogteperiodes kwamen vroeger ook voor. In deze nascholing krijg je een introductie tot de klimaatgeschiedenis in al haar facetten. We vertrekken van de hedendaagse klimaatcrisis en bekijken de rol van het klimaat in de geschiedenis. Het onderzoek in de klimaatgeschiedenis ontwikkelt zich razendsnel, vaak in heel interdisciplinaire setting. Maar de resultaten van dit onderzoek dringen maar langzaam door tot een breder publiek en de eindtermen van het onderwijs. Hoog tijd voor een update dus.

La grammaire, beurk ? Pas sûr…

La grammaire n’est pas compliquée ni ennuyeuse en soi. C’est notre manière de l’expliquer qui va la rendre accessible et même intéressante. Dans cet atelier, nous tenterons de répondre, à travers plusieurs points de grammaire, à ces trois grandes questions :

1) Comment aborder et expliquer un point de grammaire ?

2) Comment faire pour que tout reste dans la tête de nos élèves ?

3) Jusqu’où aller dans nos explications ?

Hoe voer je een effectief antipestbeleid in een secundaire school?

Er bestaat heel wat educatief materiaal, praktijkvoorbeelden en werkvormen om in een lagere school te werken rond pestpreventie. Dit is niet altijd even makkelijk implementeerbaar in de context van een secundaire school. Deze nascholing geeft je een praktijkvoorbeeld van hoe je bij +12-jarigen ervoor kan zorgen dat pestgedrag minder voorkomt en hoe je er effectief mee omgaat.

“Ik zie jou”. Omgaan met het trauma achter het (problematisch) gedrag van leerlingen - live online nascholing

Kinderen krijgen soms al op jonge leeftijd te maken met ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van hun vader of moeder, mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Sommige (onverwerkte) ervaringen kunnen leiden tot trauma. Deze kinderen zitten ook in jouw klas en het kan ongemakkelijk zijn om hierover met leerlingen te spreken. Echter: ze hebben vaak niemand bij wie ze terecht kunnen en ervaren een hoge mate van stress. School, de klas, dat zou hun veilige haven moeten zijn. Met een havenmeester die weet wat ze meemaken. Die ze laat merken dat ze, ondanks hun gedrag - want dat kan gezien de omstandigheden behoorlijk anders zijn dan jij zou willen - welkom zijn en gezien en gehoord worden. Het is ook belangrijk dat de leerkracht vanuit verbinding problematisch gedrag kan begrenzen en in goede banen leidt, zodat de veiligheid in de klas voor iedereen gewaarborgd is.

Suïcidepreventie bij leerlingen s.o.

In België sterven dagelijks gemiddeld 5 à 6 personen door zelfdoding. België scoort bovendien beduidend slechter dan het Europees gemiddelde. Suïcidepreventie beoogt hiermee iets aan te doen. In deze vorming neem je kennis van enkele theoretische kaders over suïcidaliteit/suïcide en zullen je concrete handvaten aangereikt worden m.b.t. de omgang met suïcidale leerlingen in de praktijk.

Aan de slag met de ontwikkeling van je eigen cursusmateriaal

Zelf je eigen cursusmateriaal ontwikkelen biedt tal van voordelen: je kan het materiaal beter laten aansluiten bij jouw voorkeuren, je kan het aanpassen en updaten wanneer je maar wil, je bewaakt zelf de kwaliteit en het is goedkoper voor de leerlingen dan het aankopen of huren van leer(werk)boeken. Maar hoe begin je eraan? En waar moet je op letten? Tijdens deze nascholing ga je aan de slag met je eigen leerplannen en bestaand cursusmateriaal en ontwikkel je een format en sjabloon dat past bij jou, je vak en je leerlingen.

Excel voor beginners

Ben je een absolute beginner op het gebied van Excel? Of wil je meer kunnen dan enkel een simpele tabel opmaken? Met Excel kan je vrijwel alles uitwerken waar cijfers bij komen kijken. Deze cursus Excel voor beginners zet je alvast goed op weg.

Kennismaken met 'Peer mediation': leerlingen worden echte bemiddelaars

Meer en meer hebben we te maken met conflicten op de speelplaats, in de gangen, in de klas. Er gaat zeer veel tijd verloren in het helpen oplossen van deze conflicten. Via het project ‘Peer mediation’, waarbij ‘peer’ staat voor ‘leeftijdsgenoten’ en ‘mediation’ voor ‘bemiddeling’, proberen we veel van deze conflicten door leerlingen zelf te laten oplossen. Via dit project worden de leerlingen opgeleid tot echte bemiddelaars.

Excel voor gevorderden

Heb je al een basis van Excel onder de knie? In deze nascholing maak je kennis met een waaier aan extra mogelijkheden. Je ontdekt al doende en leert de technieken en strategieën zodanig gebruiken dat je Excel efficiënter kan inzetten bij het uitvoeren van jouw job.

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 2 (herhaling 1)

Tijdens het traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen.
Dit tweede jaar focus je op zorg voor jezelf, verbindende communicatie en inspirerend coachen.

Excel voor experten

Je verdiept je in de meer gesofisticeerde skills van Excel zoals functies en macro’s. Daarnaast ontdek je de mogelijkheden van geautomatiseerde werkbladen.

Gender- en seksuele diversiteit: inzetten op LGBTI+-inclusief onderwijs

Gender en geaardheid bespreekbaar maken op school is zeer belangrijk om attitudes bij te stellen en stereotypen te kunnen doorbreken. Daarnaast is het cruciaal dat elke jongere, ongeacht de genderidentiteit, zich thuis voelt op school. Bewustzijn creëren, open communicatie en inclusief taalgebruik zijn de eerste stappen richting een LGBTI+-vriendelijke instelling waar iedereen welkom is, zich goed voelt en waar een open sfeer heerst. Zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten.

Arbeidsongevallen

Elke werkgever kan geconfronteerd worden met een arbeidsongeval. Het is daarom van belang op de hoogte te zijn van de stappen die je dan dient te ondernemen. In deze nascholing krijg je een uitvoerige toelichting bij wat jou als werkgever en andere belanghebbenden te doen staat bij een arbeidsongeval. Na een algemene inleiding over de basisbeginselen van een arbeidsongeval zoom je in op enkele concrete situaties uit het onderwijs waarop de arbeidsongevallenregelgeving van toepassing is. Tenslotte bekijk je de rollen van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het proces.

Hoe helpen data mij als leraar om mijn leerlingen nog beter te begeleiden?

Je wil je leerlingen zo ver mogelijk brengen in hun groeiproces. Dat is jouw drijfveer om les te geven. Je zet al je ervaring, al je didactiek, al je passie in om dat doel te bereiken. Data kunnen je helpen om het leerrendement van je leerlingen verder te verhogen. Het geeft je informatie over het leerproces en de noden van al je leerlingen om te groeien, maar het zegt je ook iets over jouw eigen onderwijspraktijk. Welke data zijn er en hoe zet je die in om je leerlingen nog beter te begeleiden?

Historische podcasts brengen je les tot leven

De laatste jaren kenden podcasts een snelle opgang en verworven ze een plaats als waardevol en trendy medium. Net als filmfragmenten, boeken of artikels kunnen ze je helpen om je werkvormen te diversifiëren en op een andere manier kennis over te dragen. Deze nascholing wordt gegeven door leerkrachten die zelf de historische podcast ‘Geschiedenis voor herbeginners’ ontwikkelden. Ze helpen je op weg om geschikte podcasts te vinden voor je les, om er een krachtige les of opdracht aan te koppelen en om zelf met je leerlingen een podcast te maken. Maak je les gevarieerd en stemmig met de geknipte podcasts, misschien wel eentje van jezelf of van je leerlingen!

Hoe taalvaardigheid en kritisch denken jouw leerlingen wereldwijzer maken in deze tijd van over- en fake informatie

Fake news, polarisering, factchecking, complottheorieën en de niet aflatende informatiestroom. Hoe bewaar je het overzicht? Hoe ontkracht en factcheck je? En kan je iemand die diep in de fabeltjesfuik is gezwommen nog terughalen? Taal en kritisch denken spelen hierin een grote rol. Aan de hand van kneepjes uit de klassieke retorica, de grootste complottheoriën van de 20ste eeuw, wetenschapsfilosofie en een dosis oefeningen leer je hoe je met je leerlingen deze kritieke toestand kritisch kan benaderen.

KlimaatLINK: de link tussen klimaatwetenschap en -onderwijs

Wil je meer aandacht geven aan klimaatverandering in jouw onderwijs? Ben je daarvoor op zoek naar up-to-date informatie en inspiratie? Wil je een klimaatproject of burgerwetenschapsonderzoek in je school opstarten? Of gewoon je leerlingen laten kennismaken met leuke experimentjes rond het klimaat? Dan ben je bij KlimaatLINK aan het juiste adres!

Op maat van al je kleuters, hoe doe je dat?

Elke kleuter heeft een eigenheid, eigen interesses en een specifiek ontwikkelingsniveau. Hoe kan je als leerkracht maximale ontwikkelingskansen bieden op maat en dat voor al je kleuters in je klas? Hoe kan je meer ruimte maken voor een efficiënte en kindgerichte differentiatie in je klas? Neem je bewust tijd om te ontdekken waar kleuters nood aan hebben?

Les TICe, une solution pour tous les problèmes de différenciation ? Non, mais…

Chaque professeur de français le sait: les classes homogènes n’existent pas. Il y a des différences d'intérêt, certains élèves ont besoin d'être soutenus, tandis que d'autres ont besoin d'un défi supplémentaire, … Comment gérer (et évaluer) tout cela ? Pas facile!  Heureusement, il y a les TICe. Ce ne sont pas des solutions miracles, elles ne peuvent pas remplacer le prof et son expertise,  mais elles peuvent quand même faciliter le travail des enseignants.

Leerwandelingen en collegiale visitatie: methodieken om te werken aan kwaliteit en gedeeld leiderschap tot op de klasvloer

De kwaliteitsontwikkeling van een school is meer dan een zaak van de directeur alleen. Door ieder teamlid mee de kwaliteit tot op de klasvloer te laten bekijken, in de eigen klas en deze van de collega’s, werk je aan het verhogen van die kwaliteit en gedeeld leiderschap. Met het gebruik van de juiste methodieken zoals leerwandelingen en collegiale visitatie verhoog je de professionaliteit van je schoolteam en stimuleer je bovendien de collective teacher efficacy. Met de informatie die je in deze nascholing krijgt, ben je klaar om deze technieken ook te introduceren in je eigen schoolteam.

Door mee te spelen kom je tot rijk spel in de kleuterklas

Deze nascholing werd eerder georganiseerd onder de titel 'Het spel van kinderen uitbouwen en verdiepen’.

Spelende kinderen zijn in jouw klaswerking een normaal gegeven. Maar wist je ook dat hun rijk spel bijdraagt tot een goede ontwikkeling? Als observerende of meespelende leerkracht ontdek je de kracht van het spel. Daarbij heb jij een belangrijke rol: het spel (nog) rijker maken en doordringen tot de kern. Dat zal de ontwikkeling van jouw kleuters alleen maar ten goede komen.

Toetsen met tekst: Latijn en Grieks geïntegreerd evalueren

In de eerste en tweede graad Latijn en Grieks is het niet evident om bij je leerlingen alle te verwerven competenties te toetsen op basis van bestudeerde en analoge niet-bestudeerde teksten, zoals de actuele leerplannen (van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen) voorschrijven. Tijdens deze nascholing onderzoek je de meerwaarde en de pijnpunten van het geïntegreerd evalueren van woordenschat, taalstudie, lectuur en cultuur.

Zet je klas echt aan het denken met prikkelende (prenten)boeken

Werk jij ook zo graag met boeken in de klas? Verhalen zijn een dankbaar middel om leesplezier te stimuleren. Maar (prenten)boeken zijn ook een ideale opstap naar het filosoferen omdat ze aanhaken bij de verwondering en de vragen van kinderen. In deze nascholing ontdek je welke vragen en (prenten)boeken het creatief en filosofisch denken stimuleren. Je ervaart de kracht van filosoferen aan de hand van speelse en creatieve werkvormen.

Mediawijs aan de slag met fake news

Dagelijks krijgen we een overvloed aan digitale informatie te verwerken waarbij het vaak moeilijk is om betrouwbare informatie van nepnieuws te onderscheiden. Hoe kan jij je leerlingen effectief begeleiden om mediawijs te leren navigeren in deze complexe digitale wereld? Je krijgt inzicht in de mechanismen en uitdagingen van nepnieuws en je leert effectieve strategieën aan om hiermee om te gaan. Je krijgt ook technieken en tools aangereikt om het kritisch denken en de digitale vaardigheden van je leerlingen te versterken. Iedereen mediawijs!

Micro-credential Seminarie Vakkennis Wiskunde

Deze micro-credential biedt een uitgebreide, fundamentele benadering van de belangrijkste wiskundige concepten die nodig zijn voor een succesvolle carrière in het onderwijs. Het accent ligt op het begrijpen van de kernconcepten, in plaats van alleen maar de (computationele) technieken te beheersen. Dit vak biedt leerkrachten die reeds wiskunde geven in de derde graad van het secundair onderwijs de kans om hun vaardigheden aan te scherpen, hun kennis op te frissen en te verdiepen, zodat ze beter in staat zijn om wiskunde op een begrijpelijke en enthousiasmerende manier uit te leggen aan hun leerlingen.

Taalvariatie: over tussentaal en standaardtaal

Nederlandstalig België heeft een ongewoon complexe standaardtaaldynamiek, die periodiek tot heuse taaloorlogen leidt (je herinnert je vast de heisa naar aanleiding van de Tussentaal in Het Verhaal van Vlaanderen). In deze nascholing onderzoeken we waar die lastige standaardtaalsituatie vandaan komt, en hoe we daar als taaldocent mee om kunnen gaan.

Taalprofielen: doorstroom en oriëntatie van OKAN-leerlingen

Hoe kan je een OKAN-leerling gericht oriënteren naar het reguliere onderwijs?

 • Je maakt kennis met het digitale platform voor taalprofielen: dit platform is in ontwikkeling binnen het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. Je ziet hoe je het platform kan gebruiken vanuit OKAN en vanuit regulier onderwijs.
 • Je krijgt een lijst aangeboden met ondersteunende maatregelen voor ex-OKAN-leerlingen.
 • Je ontdekt hoe collegiale visitaties een hulpmiddel kunnen zijn bij de overstap van OKAN naar regulier onderwijs.

(Hoe) kunnen centrale toetsen bijdragen aan onderwijskwaliteit?

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zullen alle Vlaamse leerlingen tijdens hun schoolloopbaan vier keer een centrale toets voor Nederlands en wiskunde afleggen. Het doel van de toetsen is nagaan in hoeverre leerlingen eindtermen beheersen en scholen erin slagen leerwinst te boeken. Met deze informatie kunnen scholen vervolgens aan de slag om aspecten van onderwijskwaliteit gericht te verbeteren.  Doordacht met de geleverde feedback aan de slag gaan is geen eenvoudige opgave. Tijdens deze nascholing ga je in gesprek met docent en collega’s over hoe je dit kan aanpakken. Je hebt oog voor de kansen maar krijgt eveneens zicht op de mogelijke onbedoelde neveneffecten.

Masterclass Didactiek Nederlands

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Opleiding taalanker in het s.o.: word de dynamische spil van effectieve taalsteun voor alle leerlingen van/op je school

Cijfers liegen er niet om: De beheersing van het Nederlands in het secundair onderwijs daalt enorm. Vanuit de Vlaamse Overheid krijgen scholen de opdracht een krachtig taalbeleid uit te werken en te implementeren in de schoolstructuur om de taalvaardigheid van leerlingen te versterken en de prestatiekloof op basis van achtergrondkenmerken te overbruggen. Maar hoe creëer je een taalbeleid dat de taalontwikkeling van de leerlingen bevordert én dat gedragen wordt door alle leerkrachten? We vertrekken vanuit wetenschappelijk onderzoek en vertalen deze inzichten naar voorbeelden uit verschillende vakgebieden, zodat je een bruikbaar actieplan aangereikt krijgt dat eenvoudig schooleigen kan gemaakt worden. Hiermee kan je, op basis van 6 bouwstenen, de doorstart geven aan een adequate, schoolspecifieke aanpak, die door alle collega’s gedragen wordt.

Zelfsturend leren in de 1ste graad B-stroom en 2de graad arbeidsmarktfinaliteit: een praktijkvoorbeeld

Via een schoolbezoek ter plaatse maak je kennis met de ervaringen van een secundaire school die het leren van haar leerlingen in de B-stroom en arbeidsmarktfinaliteit sterker en effectiever wilt maken door haar onderwijs binnen de krijtlijnen van het klassiek onderwijs anders te organiseren. Hierbij gaat specifiek aandacht naar het inzetten op en versterken van de executieve functies om het leerproces te optimaliseren.

Hoe omgaan met creationisme en andere vormen van wetenschapsontkenning in de klas?

Wetenschapsontkenning bij leerlingen is een lastig probleem dat zich niet laat oplossen door het louter overbrengen van feiten en theoretische kennis.

Kwetsbare nieuwkomers psychosociaal begeleiden, hoe pak je dit aan?

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden onder de titel "(Psycho-)sociale leerlingenbegeleiding aan ex-OKAN-leerlingen".

Hoe begin je aan een gesprek met een jongere die een andere moedertaal spreekt, ver van jouw leefwereld en maatschappelijk kader is opgegroeid en wellicht meerdere ‘levens’ achter de rug heeft?
Hoe kan je de jongere waardevol ondersteunen zonder in het vaarwater te komen van een therapeut? Waarover praat je dan wel en waarover beter niet?
Hoe toon je oprechte erkenning voor zijn cultuur, ook wanneer je hem vraagt om dingen helemaal anders te doen?
Hoe kom je tot verbinding?
Op welke methodieken en diensten kan je een beroep doen om jou hierbij te ondersteunen?

Op school kan je ALLE jongeren bereiken, ook deze kwetsbare nieuwkomers.
Het loont de moeite om dit met de nodige zorg, aandacht en expertise aan te pakken.

Een geïntegreerde benadering van problematisch gedrag: tussen verbinden en begrenzen

Op school ervaart men heel wat problematisch gedrag met verlies van verbinding voor jongeren en hun leerkrachten. Ook ouders delen in de frustratie. Scholen zoeken naar oplossingen, maar worden vaak overstelpt met mogelijke, vaak fragmentaire, remedies. Toch is er een concept om echt beleid te voeren om het problematisch gedrag te beheersen.

De nieuwe neurofysiologische inzichten (de polyvagaaltheorie) rond het verbinden van kinderen/jongeren met hun leerkrachten tonen de weg naar een samen-gevoel van basisveiligheid, emotieregulatie, beter leren e.d. Daarnaast komt ook het bekijken van begrenzen aan bod, want zonder begrenzen geen verbinding! We praten ook over de rode lijn van begrenzen, de inclusieparadox, de persoonlijke veiligheidstechnieken, het toxische effect van probleemgedrag enz.

Hoe zet je een visie rond verbinden en begrenzen om in een schoolbeleid? Dit levert heel wat winst op voor betere leerresultaten, gelukkigere leerkrachten en tevreden ouders. Al deze zaken komen diepgaand aan bod in deze driedaagse nascholing.

Lichaamsgericht werken met leerlingen met traumatische ervaringen

Traumasensitief werken valt niet meer weg te denken uit ons vakjargon. In deze nascholing kom je te weten waarom het lichaam hierbij zo’n belangrijke invalshoek vormt. Werken rond trauma kan niet zonder te werken met ons lichaam.

De principes van de Polyvagaal Theorie van Stephen Porges vormen een belangrijke insteek voor deze integratieve, lichaamsgerichte benadering. Bij trauma blijf je jouw leven inrichten alsof het trauma blijft voortbestaan (Bessel Van der Kolk). Hierdoor blijft men steken in een soort van continue alertheid aan het ene eind van het continuüm of een verdoofd gevoel aan het andere eind. Dat verhindert ons om te genieten, te ontspannen en vooral om ons sociaal betrokken op te stellen. In deze workshop ontdek je meer over dit overlevingsmechanisme en over hoe we leerlingen kunnen begeleiden naar meer sociale verbondenheid.

Leerlingen met ASS begeleiden in het omgaan met emoties

Omgaan met emoties vormt voor ons allemaal wel eens een uitdaging, maar voor mensen met ASS kent het een aantal specifieke obstakels. In deze opleiding gidsen we je eerst door de opbouw van emoties. Snappen hoe wij zelf tot een emotioneel construct komen, is een belangrijk fundament om iemand anders hierin te ondersteunen.

PrikkelRaad, over het gsm-gebruik van de broekzakgeneratie

Jouw 'NOKIA-baksteen' was in tijden van de millenniumbug 'on topic'... Nu, enkele fomojaren later, is er niemand nog geïnteresseerd in het bakje dat ons leven voor altijd zou veranderen. Gelukkig kan je de ratrace die daarop volgde nog toetsen aan jouw rugzak ervaringen uit een vorige eeuw. Het kleine tasje van sommige kinderen en jongeren dreigt echter een 'knap'zak te worden. Terwijl de ene duckfacegezwind met de nieuwste filters doorheen het web surft, tuurt de andere zich suf op het blauwe licht dat elk individu met mondjesmaat doorprikkelt.

Effectieve didactiek in de les wiskunde

In deze nascholing bekijk je hoe recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van didactiek kunnen gebruikt worden in de lessen wiskunde van de tweede en derde graad van de lagere school. Na een korte situering van de evolutie van de wiskundedidactiek in de laatste vijftig jaar, onderzoek je aan de hand van concrete voorbeelden hoe de instructie in de les wiskunde effectiever en krachtiger kan worden gemaakt. Hoe kan je bijvoorbeeld voorkennis beter activeren, voorbeelden gebruiken als kennisbasis, leerstof actief laten verwerven en leerlingen ondersteunen bij het oplossen van wiskundeproblemen?

Effectieve didactiek in de les aanvankelijk rekenen

In deze nascholing bekijk je hoe recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van didactiek gebruikt kunnen worden in de lessen aanvankelijk rekenen in het eerste en tweede leerjaar van de lagere school. Na een korte situering van de evolutie van de wiskundedidactiek in de laatste vijftig jaar, onderzoek je aan de hand van concrete voorbeelden hoe de instructie in de les wiskunde effectiever en krachtiger kan worden gemaakt. Hoe kan je bijvoorbeeld voorkennis beter activeren, voorbeelden gebruiken als kennisbasis, leerstof actief laten verwerven en leerlingen ondersteunen bij het oplossen van wiskundeproblemen?

Word leerzorgprofessional met kennis van het tienerbrein

De uitdagingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen zijn groot: de complexiteit van de huidige samenleving komt de klas binnen en vraagt van alle lesgevers en begeleiders op school een professionele aanpak die niet in de basisopleidingen van leerkrachten is voorzien. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen hoog. Sinds de invoering van het nieuwe Decreet Leerlingenbegeleiding (d.d. 27/4/2018) wordt de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding expliciet gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Ook de rol van de leerlingenbegeleider is veranderd.

Het traject ‘Word leerzorgprofessional’ is een krachtig en uitdagend traject voor leerlingenbegeleiders die bezig zijn met leerzorg (leren en studeren). Het doel van dit traject is de leerlingenbegeleider verder te ondersteunen bij zijn professionalisering en ook uit te dagen om vanuit de gegeven kaders de comfortzone te verlaten en actief aan de slag te gaan met de eigen context.

Het uitgangspunt van het traject is het tienerbrein: de jongere in volle ontwikkeling. De focus ligt op de groei van het leerproces, met name de cognitieve en meta-cognitieve competenties van de tiener. Ook het tienerbrein+ komt aan bod: wat als een tiener op school extra uitdagingen heeft zoals een leer- of ontwikkelingsstoornis, gedrags- of emotionele problemen of een grotere leerbehoefte… ?

Leesmonitoring

Vlaamse leerlingen lezen steeds minder goed en steeds minder graag (PIRLS, PISA). Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie en de Taalraad Begrijpend Lezen stelden enkele kernthema’s op om deze leescrisis te lijf te gaan, in overeenstemming met nationaal en internationaal onderzoek naar effectief leesonderwijs. Scholen worden aangemoedigd om vanuit een duidelijk ervaren urgentiebesef te werken aan een duurzaam taal-leesbeleid op school met aandacht voor effectieve leesdidactiek wat betreft leesvaardigheid én leesmotivatie en formatieve feedback. In deze nascholing zoomen we in op de bouwsteen ‘Leesmonitoring’ als cruciaal onderdeel in een taal-leesbeleid.

Samen met je leesnetwerk naar krachtig leesonderwijs

Krachtig leesonderwijs is een complexe én uitdagende opdracht. Daarom creëer je bij voorkeur een breed leesnetwerk rond de school. Als je als schoolteam nauw samenwerkt met je leerlingen, ouders, onderwijsondersteuners en socioculturele organisaties zoals de bibliotheek, Iedereen Leest, Canon Cultuurcel... bouw je aan een stevig netwerk om je leesonderwijs te realiseren.

Taalzwakke leerlingen in je klas? Werk met klare taal en digitale tools!

Het aantal taalzwakke leerlingen in de secundaire scholen stijgt. Hoe kan je jezelf als leerkracht beter verstaanbaar maken? Hoe zorg je voor klare taal in jouw lesmateriaal? Welke digitale tools helpen je in de klaspraktijk? Voor het antwoord op al deze vragen halen we de mosterd bij de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN).

Van leerlingen lezers maken: Op weg naar krachtig leesonderwijs

Het is ondertussen tot in elke leraarskamer doorgedrongen: Vlaamse leerlingen zijn steeds minder gemotiveerd tot lezen (PIRLS, PISA). Bovendien zijn ze er ook steeds minder vaardig in. Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Wil jij ook je leesonderwijs versterken vanuit een gedragen lees- en taalbeleid? Samen ontdekken we hoe je de leesvaardigheid, de leesmotivatie en het leesgedrag van elke leerling kunt verbeteren.

In een 'groeischool' focust iedereen op een Growth Mindset

Fixed Mindset of Growth Mindset: hoe zit dat nu? En hoe en waarom zijn aannames over leren, verwachtingen over leergroeikansen en inzichten in de werking van het menselijk brein bij leerlingen én leraren essentieel om het leerproces motiverend en succesvol te laten verlopen? Tijdens deze dagopleiding leer je hoe jouw mentale set en die van al je leerlingen daarin absoluut het verschil maken.

Van M-decreet naar Leersteundecreet: hoe maak ik mijn school LSD-proof?

Het nieuwe leersteundecreet gaat van kracht in september 2023. In deze vorming maak je kennis met de krachtlijnen van het nieuwe decreet. Je ontdekt welke accentverschuivingen er zullen zijn ten aanzien van het M-decreet. Je krijgt tips en tools om je met je schoolteam optimaal in te zetten op de doelstellingen en verwachtingen die het LSD naar voren schuift.

Taaltechnologie in de klas

Weinig leerlingen kunnen zich iets voorstellen bij de term ‘taaltechnologie’. Toch gebruiken veel jongeren dagelijks hun smartphone en komen ze vaak in aanraking met toepassingen uit dit vakgebied. Denk maar aan het inspreken van chatberichtjes (spraaktechnologie) of het gebruik van Google Translate (machinevertaling).

Maar hoe breng je taaltechnologie voor de klas? Hoe laat je leerlingen kennismaken met digitale tools en stimuleer je hen om taal en techniek kritisch te bestuderen? Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens de nascholing.

Basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon (herhaling 1)

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Vertrouwenspersonen zijn vooral van belang voor de eerstelijnsinterventie. Het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van dat Koninklijk Besluit betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.
Deze nieuwe regelgeving vereist dat de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult (art. 59) en dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten (art. 60).

Hoewel de aanduiding van de vertrouwenspersoon niet verplicht is, wordt dit echter wel sterk aanbevolen, ook in onze scholen. Aangeduide vertrouwenspersonen worden hierbij dan wel verplicht een aangepaste opleiding te volgen. De wetgeving legt geen uniforme opleiding op aan de vertrouwenspersonen, maar beoogt wel een aantal doelstellingen op het vlak van de vereiste vaardigheden en kennis.

Begrijpend lezen start in de kleuterschool: hardop denkend voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid

Resultaten uit recent onderzoek tonen ons dat het niveau van begrijpend lezen in ons lager en secundair onderwijs sterk achteruit is gegaan. Het is een misvatting te denken dat het begrijpend leesonderwijs start in de lagere school. Begrijpend lezen wordt voorbereid door begrijpend luisteren in de kleuterschool en eerste graad van het lager onderwijs. In deze nascholing krijg je inzichten en een kader mee om met deze doelgroep bewust in te zetten op begrijpend luisteren en verhaalbegrip.

Begrijpend lezen of elk kind een begrijpend lezer (in 2de en 3de graad lager onderwijs), wat vraagt dat?

De rapporten van de Nederlands-Vlaamse Taalraad en de Vlaamse Onderwijsraad liegen er niet om. De PIRLS-resultaten (PIRLS, 2016; PIRLS repeat, 2018) tonen ons dat het niveau van begrijpend lezen in ons lager en secundair onderwijs sterk achteruit is gegaan. De nood om te werken aan een goed onderbouwd leesbeleid is hoog. Begrijpend lezen is voor veel leerkrachten een grote ‘zorg’ geworden. De leerlingen lezen niet meer zo graag, ze doen het niet meer zo goed en de aangeboden teksten liggen vaak veraf van de leefwereld van de kinderen. Veel leerkrachten zijn dan ook op zoek naar manieren om het begrijpend leesniveau van hun leerlingen op te krikken. Een effectieve leesdidactiek is cruciaal om van ieder kind een goede lezer te maken. Begrijpend lezen en leesbevordering moeten hand in hand gaan. Wie graag leest, leest meer en beter!

 

Traject: Er is nog (h)OOP - Objectgeoriënteerd programmeren in C#

In dit 5-daagse nascholingstraject word je volledig klaargestoomd om applicaties te programmeren in C#, zelfs zonder enige programmeerkennis. We maken gebruik van de gratis tool Visual Studio en tonen je hoe je met behulp van eenvoudige code al interessante STEM-gerichte applicaties kunt ontwikkelen. Gedurende de eerste 2 dagen duiken we in de wonderlijke en toegankelijke wereld van de C# ('seesharp') programmeertaal. Vervolgens gaan we gedurende de volgende 3 dagen stapsgewijs een objectgeoriënteerde aanpak introduceren. Tijdens dit traject ontvang je tal van voorbeelden, kennisclips, cursusmateriaal en ander nuttig lesmateriaal, waarmee je zonder gedoe direct aan de slag kan in je eigen lessen.

Een vlotte leesstart, ook voor risicolezers

Leesvaardigheid is voor kinderen één van de belangrijkste bouwstenen voor hun verdere ontwikkeling. Daarom is aandacht voor een goede leesstart voor álle leerlingen essentieel. Hoe ondersteun je kinderen effectief bij het automatiseren van leesvaardigheid, ook als dit moeilijker verloopt en hoe maak je de link met leesbegrip in die vroege fase?  

Terugkomdag: Personeelsadministratie voor (startende) medewerkers in het (buitengewoon) basisonderwijs - nieuwe datum

Na een opfrissing van de belangrijkste onderdelen van het traject Personeelsadministratie voor startende administratieve medewerkers in het basisonderwijs ontdek je tijdens deze terugkomdag de nieuwigheden voor volgend schooljaar en krijg je antwoord op vragen die de deelnemers vooraf kunnen doorsturen.

Hoe breng je rust in jouw kleuterklas?

Na een dag in de kleuterklas kan je best wel eens nood hebben aan een moment van ontlading. Het vergt heel wat energie om je de hele dag te focussen op je klashouden en op kleuters die elk afzonderlijk hun noden en behoeften hebben. Het vraagt echter van je kleuters ook heel wat vaardigheden om actief en betrokken te functioneren in de klas. Ook voor hen kan dit groepsgebeuren best pittig zijn.
Een goede werking begint dus bij een sterke klasorganisatie en een warm en rustig klasklimaat. Maar wat is er dan nodig om deze rust te creëren?

Een efficiënt en praktijkgericht beleid voeren op school rond alcohol, tabak en drugs

Elke school wordt ongetwijfeld geconfronteerd met vragen over tabak, alcohol of drugs en voelt de noodzaak om hier een up-to-date beleid rond te voeren. In deze nascholing delen preventiewerkers graag hun expertise. Je leert de zin en onzin van preventie op school. Wanneer werkt preventie en wie of wat kan hierbij ondersteuning bieden? Na een filosofische kijk op heden en verleden krijg je de huidige wetenschappelijke inzichten gebundeld om tot een efficiënte en praktische aanpak te komen. Je krijgt hierbij heel wat tips en tricks mee.

Partnerschap in de klas: een rijke werking via kleuterinitiatief!

Wist je dat inspraak een basisrecht is voor kinderen? Alleen is het niet vanzelfsprekend om dat concreet invulling te geven in je kleuterklas. Toch bereik je een grote mate van betrokkenheid als je oprecht naar kinderen luistert en hen actief betrekt in het klas- en schoolgebeuren. Stel je je als leerkracht open voor het onverwachte, dan ontstaan er heel wat kansen om de klaswerking samen met je kleuters vorm te geven.

Hoe mooi zou het zijn als je niet alleen verantwoordelijk bent voor het klasgebeuren? Dat je van je klaswerking een SAMEN-verhaal maakt, in partnerschap met je kleuters?

Scaffolding in de les Engels

Je ziet hen zo voor je: de leerlingen die met de beste wil van de wereld niet weten hoe ze aan de opdracht kunnen beginnen, naast klasgenoten die er op een-twee-drie mee weg zijn. De taalkloof tussen wie kan en wie niet lijkt onoverbrugbaar, maar... dat is buiten de leerkracht gerekend.

Survival of the fittest in de eerste graad b-stroom en in de arbeidsmarktgerichte finaliteit

Hoe breng je met respect voor ieders overtuiging het onderwerp ‘Evolutie’ aan in de eerste graad B-stroom of in de arbeidsmarktgerichte finaliteit?

Verbindend (zelf)leiderschap in onderwijs

Als (adjunct)directeur, (graad)coördinator, beleidsmedewerker, technisch adviseur, (leerlingen)begeleider, kom je in een positie terecht waarin er leiderschap van jou verwacht wordt. Binnen de context van onderwijs is dit niet altijd evident: leraren hebben een grote autonomie en tegelijkertijd is teamwork de basis van goed onderwijs.
In dit tweedaagse traject ligt de focus op jouw perspectief en jouw ervaringen als “leider”. Hoe kan je jezelf beïnvloeden en versterken om dialoog aan te gaan, vertrouwen en motivatie te vergroten en mensen samen te brengen? Je gaat aan de slag met “zelf-leiderschap” als basis voor een verbindend, duidelijk en gedragen leiderschap.

Op weg naar een aangename middagpauze voor iedereen

Is de middagpauze op jouw school een bron van stress voor leerkrachten en andere toezichthouders? Vervelen kinderen zich? Is het te druk in de refter? Wil je komen tot een aangename speeltijd die als echte vrije tijd voelt voor kinderen en team? Dat kan! Maar hoe pak je dat aan? In deze nascholing krijg je inspiratie en concrete handvaten om de middagpauze op jouw school te verbeteren.

Bezoek aan het Centrum voor Oncologisch Onderzoek (CORE)

In CORE worden de krachten van meer dan 50 onderzoekers op interdisciplinaire wijze gebundeld om baanbrekend kankeronderzoek te verrichten voor betere opsporing en behandeling.

Je krijgt een rondleiding in het kankeronderzoekslabo met uitleg en demonstratie. Dit wordt verzorgd door gespecialiseerde kankeronderzoekers.

Kaatje Klank 2.0: klanken en letters van 1ste kleuterklas tot 1ste leerjaar

Hoe kan je effectief met klanken en letters aan de slag in de kleuterklas en in het 1ste leerjaar? Wil je weten waarom klankbewustzijn en doe-alsof schrijven zo belangrijk zijn? Vraag je je af hoe je het klank- en letterverhaal speels en boeiend kan aanbrengen, zodat je ook jonge kinderen en kinderen met een taalachterstand op hun niveau kan motiveren en stimuleren? En: wil je kennis maken met de lieveling van alle kleuters, handpop Kaatje Klank?

Leren leren voor leerlingen met autisme: de LeertASS-methode

Weet je soms niet waar te beginnen als je jongeren met ASS coacht bij het leren leren? Loop je soms vast in de studiebegeleiding, net zoals de jongere vastloopt in zijn studies?

De LeertASS-methode reikt handvaten aan om het coachproces tussen jou en de jongere in beweging te krijgen en te houden en om de jongere in zijn kracht te zetten. Groeien in leren leren kan enkel bij bewustwording, aanvaarding en leren omgaan met kwaliteiten én moeilijkheden. Zonder ‘aankunnen’ is er geen ‘kunnen’.

Wat als faalangst een leerling ondermijnt?

Steeds meer kinderen (en volwassenen) worstelen met faalangst. Deze faalangst kan op verschillende manieren tot uiting komen, maar de rode draad is telkens dat het de persoon ondermijnt in zijn functioneren.
Wanneer we faalangst opmerken bij een leerling komt vaak de reflex om de ander ervan te overtuigen dat dit niet nodig is. Helaas helpt dit amper… maar wat helpt er wel?

Focus op Taal 2023 - secundair onderwijs

Hebben je leerlingen extra taalsteun nodig? Wil je (nog meer) taalsteun bieden, maar heb je nood aan nieuwe input? Wil je graag kennismaken met collega’s die hun leerlingen in de klas motiveren voor taal door het eens op ‘een andere manier’ aan te pakken?

Tijdens deze themadag laten we eerst experten aan het woord om je kennis over taal te verruimen. Dr. Kirsten Schraeyen belicht, vanuit wetenschappelijke hoek, hoe we kunnen omgaan met een diversiteit aan taalvaardigheid in de klas. Dr. Lisa Hilte legt uit hoe taaltechnologie en digitale tekstgenres taalzwakke leerlingen kunnen ondersteunen. Vervolgens kan je uit het ruime aanbod twee sessies kiezen waarin collega’s uit het secundair onderwijs aan de hand van praktijkvoorbeelden hun expertise delen. Je maakt kennis met hun visie op taalbeleid, de leescarrousel, digitale taaltools, hun tips en tricks… om mee te nemen naar je eigen lessen. Onze laatste keynotespreker, prof. Elke Peters, doorprikt een aantal woordenschatmythes en illustreert hoe je aan effectieve woordenschatverwerving kan doen in de klas.
We sluiten deze taalrijke dag gepast af met ‘Liefde voor Taal’, een ode aan het Nederlands, gebracht door kleinkunstenares Marlijn Spee en slamdichter Yannick Moyson.

Artificiële intelligentie (AI) in de kunst

AI-systemen worden steeds krachtiger wat tot indrukwekkende toepassingen leidt. Genereren van poëzie, inkleuren van afbeeldingen, maken van animaties of componeren van muziek... Het zijn allemaal taken waarvoor AI-systemen de laatste jaren indrukwekkende resultaten neerzetten. Toch hebben deze systemen ook beperkingen. Wil je te weten komen wat de sterktes en zwaktes van AI-systemen zijn en hoe je deze aan je leerlingen kan overbrengen? Dan is deze workshop iets voor jou!

Een hechte klasgroep, meer dan een verzameling individuen (lager onderwijs)

Een klasgroep is meer dan een verzameling van individuen. Als leerkracht merk je zeer snel dat de sfeer in de groep ook zijn effect heeft op de leerkansen en individuele motivatie. Tijdens deze nascholing kom je te weten hoe groepsdynamica werkt en hoe je de groep kan ondersteunen om de verschillende fases vlotter te doorlopen. We doen dit niet enkel vanuit onderbouwde theorie maar gaan ook praktisch aan de slag.

Timemanagement en persoonlijke organisatie - leidinggevenden en middenkader

Werken in het onderwijs betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, maar het kan eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen... Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van het onderwijs, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Wat vertel je me nu? Een verhaal als didactisch hulpmiddel voor het leren van taal

Verhalen vertellen is een verrijkende en interactieve manier om taal te leren. Soms moet je echter wat schroom overwinnen bij je leerlingen: ik heb geen verhaal, ik ken niet genoeg taal, ik ga fouten maken… Via talige spelletjes en uiteenlopende oefeningen komen je leerlingen op verhalen, leren jullie ze samen verrijken, naar elkaar luisteren en samenwerken.

Aanpak van probleemgedrag: hoe kunnen ouders de leerlingenbegeleiding versterken?

Leerkrachten vandaag hebben het niet altijd onder de markt. In de klas ontmoeten ze leerlingen die het hen knap lastig maken. Over deze leerlingen wordt er in scholen gepiekerd en overlegd in multidisciplinaire teams. Er wordt in dit proces vaak gebotst op de samenwerking met de ouders, want visies verschillen en verantwoordelijkheden en verwachtingen verschuiven. De leerlingenbegeleiding wordt om hulp gevraagd. In plaats van een opsomming van recepten en tips voor de begeleiding van leerlingen, kiezen we voor een kader dat schoolteams helpt om perspectief te brengen in schijnbaar vastgelopen onderwijssituaties. Dat is een bewuste keuze. In plaats van ons af te vragen wat er met de leerling mis is, gaan we in deze nascholing na hoe interacties tussen leerkrachten, leerlingen en ouders verbeterd kunnen worden.

Met creatieve projecten je doelstellingen afvinken: twee vliegen in één klap!

Nog op zoek naar inspiratie en concrete tips en tricks om creatief aan de slag te gaan in de lessen met je leerlingen rond thema’s zoals duurzaamheid? Dan is deze nascholing helemaal iets voor jou! Na deze nascholing zal je beschikken over verschillende design-tools, van begrippenkaders tot concrete doe-opdrachten, die je meteen in jouw klas kan inzetten met weinig budget en voorbereidingstijd. Met creatieve projecten je leerdoelstellingen afvinken, dat zijn twee vliegen in één klap!

ICT-tools voor elke les: motivatie, betrokkenheid en leerrendement verzekerd!

Als je ICT wilt inzetten in jouw les en nog inspiratie of concrete voorbeelden zoekt, dan is deze nascholing helemaal voor jou! Je gaat aan de slag met verschillende ICT-toepassingen die je meteen in jouw klas kan inzetten. Dit levert gegarandeerd doelgerichte lessen op, die zowel door jou als de leerlingen gesmaakt worden. Niet onbelangrijk: het betekent zelfs tijdswinst.

Digitaal strippen is best leuk!

Via strips worden heel wat doelen gerealiseerd uit verschillende vakdomeinen: gesproken en geschreven taal, drama, beeld, mediavaardigheden… Het komt allemaal aan bod.

Tijdens deze nascholing neem je meer dan tien ICT-gerelateerde ideeën onder de loep die allen een raakvlak hebben met strips: een ingesproken strip, een strip vivant, sprekende schilderijen, het jaar in beeld, puzzelen met strips, een persoonlijke avatar ontwerpen…  Kortom, je zal met een figuurlijke koffer vol ideeën naar jouw school terugkeren.

Haal meer uit jouw foto's en die van jouw leerlingen

Nooit werd er meer gefotografeerd dan tegenwoordig, dankzij de smartphone en de tablet. We worden ook overspoeld met beelden, al dan niet waarheidsgetrouw.
Tijdens deze nascholing ontdek je hoe je op een eenvoudige manier de foto’s kunt organiseren die jij en jouw leerlingen nemen. Je doet dit met Google Photos. In functie van de doelen die je voor ogen hebt, leer je de foto’s op een adequate wijze benutten. Verder overloop je de verschillende instellingen van jouw foto-app zodat je kwaliteitsvollere foto’s neemt. Daarna werk je zeven gevarieerde lessen uit waarin fotografie centraal staat.

Taalstimulerend aan de slag met de jongste kleuters

Een goede taalontwikkeling kent best een vliegende start. Daarom is de rol van de peuterleerkracht niet weg te denken in een taalstimulerende aanpak. Toch is het een uitdagende leeftijd om talig mee aan de slag te gaan, gezien de vaak erg beperkte woordenschat die eigen is aan peuters. Deze nascholing geeft je kaders en inspiratie om zo talig mogelijk te werken in de peuterklas.

Stilstaan bij signaalgedrag: het herkennen, methodisch bekijken en interactief aanpakken van storend gedrag

Deze nascholing werd in het verleden aangeboden met de titel Omgaan met gedragsproblematieken en ernstig storend gedrag binnen het zorgcontinuüm (s.o.).

Sommige leerlingen en klasgroepen kunnen wel eens het bloed vanonder je nagels halen. Ze zorgen ervoor dat je het gevoel hebt dat je niet meer tot je kerntaak komt nl. lesgeven. Dit zorgt voor frustratie of maakt dat de moed je soms in de schoenen zinkt.

Wat verstaan we onder moeilijk en grensoverschrijdend gedrag? Hoe ga je hiermee om en welke tips en technieken bestaan er om je hiertegen te wapenen?

De nieuwe datawijzer van de doorlichting (BaO)

Je wil graag je buikgevoel objectiveren aan de hand van data. De nieuwe datawijzer van de doorlichting reikt je hier heel wat mogelijkheden aan. Tijdens deze nascholing ontdek je welke gegevens opgenomen zijn in deze nieuwe tool en hoe je concreet met de datawijzer aan de slag kan. Alle functies test je uit voor je eigen school zodat je meteen je eigen schooldata leert lezen en gebruiken. Je leert in deze opleiding wat je allemaal met de datawijzer kan en hoe je data kan gebruiken om je beleidsplan te onderbouwen en zo je beleid te versterken. 

 

Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (BaO)

De komende maanden wordt de Digisprong verder uitgerold. ICT-integratie heeft enkel effect wanneer jouw school inzet op een doordacht, doelgericht en duurzaam ICT-beleid met dito actieplan. Maar hoe begin je daar nu aan en waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe zorg je ervoor dat je het team meehebt?

Aan de hand van kaders en praktijkvoorbeelden ontwerp je een ICT-beleid op maat van jouw school. Aan de hand van het hieruit afgeleide actieplan creëer je samen met jouw collega’s een optimale leeromgeving voor jouw leerlingen. Dankzij die duurzame ICT-integratie heeft de Digisprong een positief effect tot op de klasvloer.

ChatGPT: een (vergiftigd?) geschenk voor leraar en leerling?

Artificiële Intelligentie is niet meer weg te denken uit ons leven en sinds kort uit ons onderwijs. Willens nillens drukken tools zoals ChatGPT ons op de feiten. Maar hoe werkt de tool? Hoe kan jij het inzetten als leraar? Wat is gewenst gebruik en hoe maak je afspraken met je leerlingen rond evaluaties en ongewenst gebruik? In deze nascholing ontdek je samen met collega’s de mogelijkheden, beperkingen en toekomst van deze AI-technologie.

Inclusief onderwijs haalbaar maken: hoe breng je dat in praktijk?

Inclusief onderwijs: een mooie gedachte, maar niet altijd even simpel in de praktijk. Je leerlingen hebben uiteenlopende labeltjes (ADD, ADHD, ASS, allerlei dys- en hyper-…), verschillende achtergronden, thuissituaties, IQ’s, talenten... Jij wordt verwacht daar als leerkracht of zorgcoördinator allemaal rekening mee te houden (slik). Ook diep vanbinnen wil jij zo goed mogelijk doen voor elk van hen. Alleen heb je maar 2 handen, 24 uur in een dag en een eindige energietank…

ChatGPT: een (vergiftigd?) geschenk voor leraar en leerling? (herhaling 1)

Artificiële Intelligentie is niet meer weg te denken uit ons leven en sinds kort uit ons onderwijs. Willens nillens drukken tools zoals ChatGPT ons op de feiten. Maar hoe werkt de tool? Hoe kan jij het inzetten als leraar? Wat is gewenst gebruik en hoe maak je afspraken met je leerlingen rond evaluaties en ongewenst gebruik? In deze nascholing ontdek je samen met collega’s de mogelijkheden, beperkingen en toekomst van deze AI-technologie.

Lesgeven in grootstedelijke context

Lesgeven in een grootstad: soms heerlijk, soms frustrerend. En net een tikkeltje anders. Veel kans dat de halve wereld in je klas of school zit: een mengelmoes aan nationaliteiten, thuistalen, levensbeschouwelijke en andere overtuigingen, financiële en woonsituaties… Je leerplannen lijken niet altijd compatibel met de realiteit in je klas. De ouders van je leerlingen schijnen al eens andere opvoedingsvisies en verwachtingen van de school te hebben dan wat jij gewoon bent. Is lesgeven in een grootstedelijke context complexer? Of is het eerder een kwestie van de juiste kennis en vaardigheden?

Creativiteit kan je leren en evalueren

Muzische vorming wordt in ons onderwijs vaak een beetje stiefmoederlijk behandeld. Terwijl het een cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling van elk kind. We bieden je een eenvoudige en bruikbare methode aan die je helpt om alle aspecten van muzische vorming te gebruiken en in te zetten in een creatieve les. Je krijgt heel wat tips zodat talenten en creativiteit nog meer kunnen opborrelen in je klas. Verder ontdek je hoe je eenvoudig en sneller kan evalueren.

Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen

Steeds meer leraren worden geconfronteerd met ex-OKAN-leerlingen in de klas.
De slaagkansen van deze leerlingen verhogen is een hele uitdaging.
Inzicht in de systematiek van tweedetaalverwerving kan daarbij helpen.

Deze cursus wil enerzijds leerkrachten tools aanreiken om in meertalige klassen les te geven, met de principes van het taalontwikkelend onderwijs als achtergrond. Anderzijds wil ze vervolgschoolcoaches en andere (taal)ondersteuners op school de nodige bagage geven om het traject van ex-OKAN-leerlingen op een doelgerichte manier te kunnen ondersteunen.

Didactiek van het automatiseren: voor een sterker onderwijs Frans

Frans in het lager onderwijs is een volwaardig vak dat de basis voor later legt. Automatisering is daartoe vitaal: woorden en zinnen worden zo diep geankerd dat ze vanzelf beschikbaar zijn, zonder aarzelen, zonder nadenken en ook nog foutloos. Maar welke manier van aanbrengen en welke werkvormen dragen daar het best toe bij? Het verplicht ook tot het in vraag stellen van tijdrovende activiteiten met weinig rendement.

Bouwstenen van de filosofie - bijspijkercursus

Wat zijn de belangrijke ethische stromingen? Met welke inhouden uit de kennisleer kan je jongeren warm maken voor filosofie? Wat is kenmerkend voor politieke filosofie? En welke elementen uit de wijsgerige antropologie kan je aanbrengen tijdens lessen filosofie in het secundair? Als je voor het eerst filosofie geeft en je filosofische basisvorming eerder beperkt is, of als je graag je filosofische kennis wil opfrissen, dan is deze basiscursus filosofie echt iets voor jou.

Het tweedaags nascholingstraject biedt een inhoudelijke inleiding tot de verschillende domeinen van de filosofie die aan bod komen in het secundair onderwijs. Het is een aanvulling op de didactische nascholing ‘Durf denken’, maar hier ligt de nadruk op de inhoudelijke vorming en niet op de didactische toepassing. Dat neemt niet weg dat concrete voorbeelden en inhouden worden gebruikt die relevant zijn voor de klaspraktijk.

Cultureel responsief lesgeven: breng de Oekraïense (school)cultuur binnen in je les!

De instroom van Oekraïense nieuwkomers in het reguliere onderwijs stelt ons onderwijs voor een extra uitdaging. Kennis over de achtergrond van deze doelgroep en know-how over cultureel responsief en cultuursensitief werken vergroot de kans op succes in hun onderwijsloopbaan.

Create, share, reuse! - H5P in jouw les, dé gratis open source software

Jaar na jaar probeerde je nieuwe digitale tools uit. Ongetwijfeld leverde dit soms wat frustratie op: elke tool heeft immers een leercurve. Meer dan eens verdween je werk, want plots doken er paywalls op of ging de ooit gratis site in rook op. Gelukkig is er H5P! In deze omgeving kan je zowat alles maken: interactieve filmpjes, quizjes en meer. De software is open source (en dus gratis beschikbaar) en kan in heel wat leeromgevingen worden ingebed. Tijdens deze nascholing leer je spelenderwijs de belangrijkste vormen van H5P-oefeningen kennen.

Creatief denken in de klas en op school. Hoe? Zo!

Dagelijks kom je op de klasvloer en op schoolniveau uitdagingen tegen die een creatieve oplossing vergen. Het is een misvatting dat je al dan niet geboren bent als creatief denker. Iedereen kan leren om out-of-the-box te denken. In deze workshop leer je een aantal technieken om tot meer en betere ideeën te komen. Deze technieken pas je meteen toe op een zelfgekozen uitdaging. Tussenin oefenen we samen een aantal creatieve vaardigheden zoals het doorbreken van patronen, het uitstellen van je oordeel en het leggen van verrassende verbindingen. Naast de aangeleerde technieken ga je naar huis met een aantal bruikbare ideeën voor je klas en school.

Basistraject ‘Start-to-OKAN’

Ga je voor het eerst of na lange tijd opnieuw aan de slag in OKAN? Heb je nood aan didactische en inhoudelijke input en ondersteuning? In dit driedaags traject zoomen we in op verschillende facetten van de OKAN-werking en zetten we in op jouw professionalisering als OKAN-leraar. Tijdens deze contactsessies word je wegwijs in het lesgeven en het omgaan met de anderstalige nieuwkomers in OKAN. De vorming doorloopt het schooljaar chronologisch en houdt rekening met de behoeftes van de deelnemers. Ook maken we tijd om jouw casussen te bespreken en in interactie te gaan met je collega’s van de groep.

AI en taaltechnologie: hoe ga je er effectief mee aan de slag in je taalles?

In deze sessie exploreer je de mogelijkheden en beperkingen van AI en taalalgoritmes specifiek gericht op het taalonderwijs. Duik in de wereld van sentimentsanalyse, stylometrie, creatief schrijven, analyse en transcriptie van podcasts ... Dit alles in een (kritisch) samenspel tussen leerling en computermodellen!

Meer werkgeluk, minder werkdruk voor jou in het onderwijs!

Onderwijs is je ding. Lesgeven, aan de slag zijn met je leerlingen: heerlijk. Alleen: je job vraagt erg veel van je. Door de hoge werkdruk lijkt het bij momenten alsof je enkel voor school leeft. Heel wat extra taken en verwachtingen houden je weg van de kern van je job en vreten energie. Ervoor zorgen dat jij je job goed en graag kan blijven doen: dat is waar we samen voor gaan tijdens deze nascholing. Je verkent hoe jij je werkdruk kan verlagen en zo je werkgeluk kan verhogen. Zalig, toch!?

AI en taaltechnologie: hoe ga je er effectief mee aan de slag in je taalles? (herhaling 1)

In deze sessie exploreer je de mogelijkheden en beperkingen van AI en taalalgoritmes specifiek gericht op het taalonderwijs. Duik in de wereld van sentimentsanalyse, stylometrie, creatief schrijven, analyse en transcriptie van podcasts ... Dit alles in een (kritisch) samenspel tussen leerling en computermodellen!

Les perles de la chanson française

Een Frans chanson integreren in je les, hoe doe je dat? Welke keuze maak je? En zijn de klassieke chansons niet te oubollig voor de leerlingen? Hoe kan je de eindtermen bereiken én je leerlingen tegelijk enthousiast krijgen? Hoe zet je je leerlingen aan om ook buiten de klas naar Franstalige muziek te luisteren? Maar vooral, hoe ga je hiermee op een motiverende manier aan de slag in je klas?

English(es) Today

Het Engels van de 21ste eeuw is voortdurend in beweging. Jouw leerlingen (en ook jijzelf) komen daardoor heel vaak in contact met Engels dat afwijkt van de taal uit de leerboeken. Welke zijn die huidige tendensen (en veranderingen) in het Engels van vandaag? En wat doen we ermee in onze lespraktijk?

Masterclass Deutsch als Fremdsprache

Übung macht den Meister. Als leerkracht is het niet altijd evident om je eigen grammaticakennis op peil te houden omdat je soms te weinig oefengelegenheden hebt. Tijdens deze masterclass staan we stil bij enkele grammaticale valkuilen. Daarnaast bieden we enkele tips & tricks om met Duitse grammatica (werkwoorden en naamvallen) in de klas aan de slag te gaan.

Opgelet: dit is een herneming van de masterclass die in 2020 met veel succes werd aangeboden. Voor deel twee in de reeks masterclasses Deutsch als Fremdsprache is het nog even wachten tot 2024!

Schooluitval voorkomen bij jongeren met ASS en/of hoogbegaafdheid

De pandemie zette dit probleem op scherp, maar schooluitval dreigt sowieso meer bij jongeren op het spectrum van ASS en/of hoogbegaafdheid. Dit is te wijten aan de specifieke uitdagingen waarmee deze leerlingen kampen. In deze nascholing krijg je zicht op die uitdagingen en worden handvaten aangereikt om deze leerlingen te ondersteunen en zo schooluitval te voorkomen. Theoretische kaders komen aan bod, maar je wordt vooral geïnspireerd vanuit een ruime praktijkervaring van de lesgever als leraar, leerlingenbegeleider, coach en moeder van jongeren in deze specifieke doelgroep.

Ontwerp sterke lessen in sociale wetenschappen

De nieuwe eindtermen sociale wetenschappen in het secundair onderwijs laten heel wat vrijheid aan de leerkracht. Zo’n vrijheid klinkt aanlokkelijk, maar houdt ook een grote uitdaging in. In deze nascholing krijg je inhouden, ideeën en concrete voorbeelden die je helpen bij het ontwerpen van je lessen sociale wetenschappen.

Recente ontwikkelingspsychologische inzichten: het psychosociale proces van ouder worden

De nieuwe minimumdoelen vragen de ontwikkelingspsychologische domeinen te analyseren per levensloopfase. Onze kennis omtrent ouder worden is echter meestal beperkt en eenzijdig. Ageism is nooit ver weg in onze beeldvorming. In deze nascholing krijg je een grondig inzicht in de verschillende aspecten van het verouderingsproces op basis van recent wetenschappelijk onderzoek.

De kracht van academisch optimisme: leerprestaties én eerlijke kansen bevorderen (voor leidinggevenden en middenkader)

Academisch optimisme omvat het samenspel van drie elementen: (1) overtuigingen van doelmatigheid, (2) vertrouwen in leerlingen en ouders en (3) de focus op leren. Onderzoek toont aan dat er een sterke positieve samenhang bestaat tussen academisch optimisme en de prestaties van leerlingen: hoe meer een school gekenmerkt wordt door een cultuur van academisch optimisme, hoe beter de leerlingen presteren. En het meest bemoedigende hieraan: dit geldt voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Een cultuur van academisch optimisme is bovendien veranderbaar. Inzetten op academisch optimisme is bijgevolg een erg interessante strategie om leerprestaties én eerlijke kansen te bevorderen. Hoe je dit als leidinggevende in de praktijk brengt, leer je in deze nascholing.

Close reading: kritisch en verdiepend lezen

Close reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met een rijke verhalende of informatieve tekst. Ze gaan deze tekst lezen en herlezen, telkens vanuit een ander leesdoel. Hierbij leren ze aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren en reflecteren. Close Reading stelt de tekst centraal en maakt van leerlingen actieve en kritische lezers.

Python in de wiskundeles: spreidingsdiagram en trendlijn met Python

Aan de hand van interactieve Python notebooks stel je gegevens in een csv-bestand voor in een spreidingsdiagram en leer je hoe je een trendlijn vindt die bij deze data past en deze ook visualiseert. Na deze nascholing kan je zelfstandig aan de slag gaan met andere kant-en-klare notebooks waarin STEM-inhouden worden behandeld. Je kan alvast een kijkje nemen op dwengo.org/wiskunde in de leerpaden Spreidingsdiagram, Lineaire Regressie en Regressie.

De impact van digitale systemen op de maatschappij analyseren vanuit computationeel denken: een nieuw minimumdoel

'De leerlingen analyseren de impact van digitale systemen op de maatschappij vanuit de principes van computationeel denken.'
Bij dit nieuwe minimumdoel komt heel wat kijken. Leerlingen hebben de basisconcepten van computationeel denken leren kennen in de eerste graad en moeten deze nu in een nieuwe context gaan toepassen om de werking van een digitaal systeem te begrijpen en zo goed te kunnen inschatten welke impact zo’n systeem op de maatschappij kan hebben.

In deze nascholing wordt niet geprogrammeerd.

Object handling en storytelling aan de hand van erfgoed

In de zorg- en sociale sector wordt cultureel erfgoed bij reminiscentie gebruikt om dialoog te stimuleren. Object handling en object storytelling zijn twee andere waardevolle methodieken. Deze richten zich niet op het verleden, maar wekken emoties op door de nieuwsgierigheid van deelnemers te triggeren. Je vertrekt vanuit het hier, het nu en ieders persoonlijke ervaringen.
Daardoor zijn het naast de toepassingen in een sociale of zorgcontext, ook interessante methodieken om in te zetten bij verschillende vakken en leerinhouden.

Nieuwe ontwikkelingen in fertiliteitsbehandelingen

Fertiliteitsbehandelingen en vroege embryologie ondergingen een revolutie met de ontwikkeling van in-vitrofertilisatie in de jaren 1970-80. Sindsdien ontwikkelde de reproductieve geneeskunde zich tot een multidisciplinaire wetenschap die snel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen binnen de genetica, moleculaire biologie, celbiologie, cryobiologie of farmacie. Ook enkele technische ontwikkelingen werpen vruchten af. Andere disciplines zoals de oncologie ontdekken dan weer de mogelijkheden van fertiliteitsbehandelingen voor hun patiënten.

Waar fertiliteitslaboratoria lang de naam hadden er maar op los te experimenteren, wordt de Belgische wetgeving al jaren wereldwijd als voorbeeld genomen. Op andere vlakken woedt momenteel het ethische debat.

Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering en Stomata: KIKS - Hoe artificiële intelligentie de wetenschapper vooruit helpt

Artificiële intelligentie (AI) is in opmars. AI-geletterdheid is een must om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. KIKS is een STEM-project over de concepten van convolutionele neurale netwerken. Het materiaal is uniek omdat het ontstaan is uit de intensieve samenwerking van onderzoekers en leerkrachten en parallel is aan een lopend wetenschappelijk onderzoek aan de Plantentuin Meise en UGent. Binnen de context van de klimaatverandering gaan leerlingen met een neuraal netwerk aan de slag om huidmondjes van planten te tellen.

De kracht van academisch optimisme: leerprestaties én eerlijke kansen bevorderen (voor leraren)

Academisch optimisme omvat het samenspel van drie elementen: (1) overtuigingen van doelmatigheid, (2) vertrouwen in leerlingen en ouders en (3) de focus op leren. Onderzoek toont aan dat er een sterke positieve samenhang bestaat tussen academisch optimisme en de prestaties van leerlingen: hoe meer een school gekenmerkt wordt door een cultuur van academisch optimisme, hoe beter de leerlingen presteren. En het meest bemoedigende hieraan: dit geldt voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Een cultuur van academisch optimisme is bovendien veranderbaar. Inzetten op academisch optimisme is bijgevolg een erg interessante strategie om leerprestaties én eerlijke kansen te bevorderen. Hoe je dit als leraar in de praktijk brengt, leer je in deze nascholing.

Het sociaal contract, de welvaartsstaat en het onopgeloste armoedevraagstuk

Al verschillende decennia faalt de verzorgingsstaat in het terugdringen van de relatieve inkomensarmoede onder de bevolking op actieve leeftijd, in België en andere rijke welvaartsstaten. In deze inhoudelijke nascholing kom je uitgebreid te weten hoe dat komt en verneem je mogelijke oplossingen. Dompel je onder in dit kennisbad en debatteer mee over deze boeiende materie die iedereen aangaat, ook je leerlingen.

Effectief en doelgericht inspelen op verschillen tussen je leerlingen: binnenklasdifferentiatie in de praktijk

Verschillen tussen leerlingen nemen almaar toe. Hiermee recht evenredig neemt de druk om hierop in te spelen eveneens almaar toe. In deze vorming ga je op een pragmatische manier aan de slag met differentiatie. Je leert verschillende haalbare werkvormen kennen en bekijkt hoe dit jou kan helpen om een betere leraar voor je leerlingen te worden. Je gaat met de input in je eigen lessen aan de slag en reflecteert samen met de andere cursisten op je ervaringen.

Verhoog de betrokkenheid en het leerrendement van je leerlingen door effectief gebruik van ICT-tools

Heeft in jouw klas ook elke leerling een laptop en heb je daardoor de indruk dat je minder goed kan opvolgen waar leerlingen mee bezig zijn? Misschien lijkt dat scherm in eerste instantie een struikelblok, terwijl je ICT-tools net kan inzetten om je leerlingen tijdens je lessen te activeren en te zorgen voor meer betrokkenheid en leerrendement.

In deze nascholing ontdek je een waaier aan ICT-tools die jou ondersteunen om je leerlingen actief te betrekken, om te differentiëren en om te motiveren! Zo ontdek je tools die je kan integreren in instructiemomenten (bv. Genial.ly, Nearpod), tools om online oefeningen te ontwerpen en om gedifferentieerde oefeningen aan te bieden (bv. H5P, BookWidgets, Wizer), tools om samenwerking te bevorderen (bv. Padlet, Wooclap, FeedbackFruits) en tools om (voorkennis) te testen (bv. Formative, Socrative). De meeste van de voorgestelde tools zijn gratis beschikbaar in een basisversie. Je verkent de tools die voor jouw lespraktijk relevant zijn en ontdekt hoe je deze tools krachtig en effectief kan inzetten, steeds vertrekkend vanuit didactische principes.

Autisme op school: een interactieve vorming rond autisme en de aanpak van probleemgedrag

Jongeren met autisme voelen zich vaak onbegrepen. Dit kan leiden tot problemen in de klas. Aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden krijg je meer inzicht in het waarnemen, denken, voelen van een leerling met autisme en analyseer je het vertoonde gedrag. Vervolgens worden strategieën aangeboden om op dit gedrag te reageren.

Micro-credential Algemene didactiek en Klasmanagement

Het onderwijs roept om leraren. Overweeg je de stap te zetten naar het onderwijs of ben je zonder lerarendiploma al aan de slag, dan is deze micro-credential iets voor jou!

Tijdens de lessen ‘Algemene didactiek’ bespreek je aan de hand van een actueel didactisch referentiekader de verschillende didactische componenten bij het ontwerpen en het analyseren van lessen(reeksen). De focus ligt op de verschillende elementen die aan bod komen bij het voorbereiden van een les: de beginsituatie in kaart brengen, doelstellingen bepalen op basis van de eindtermen en/of het leerplan, evaluatie en feedback. Je maakt kennis met verschillende didactische werkvormen en materialen die je kan inzetten om de leerinhoud aan te brengen.

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed en effectief klasmanagement. Dit is echter één van de moeilijkste vaardigheden die elke leraar onder de knie moet krijgen. Tijdens de lessen ‘Klasmanagement’ krijg je verschillende theoretische kaders aangereikt om je eigen klasmanagement kritisch te analyseren, ontdek je de meerwaarde van preventieve maatregelen en leer je gericht omgaan met verschillende vormen van ordeverstorend gedrag. Je gaat op zoek naar de tips die voor jou werken, in jouw context en passen bij jouw stijl.

Een digitale interactieve cursus maken? All you need is OneNote!

Ben je op zoek naar een online tool om jouw cursusmateriaal aantrekkelijk uit te werken en vlot aan te bieden aan jouw leerlingen? All you need is OneNote! Met dit digitale notitieschrift kan je niet alleen je eigen cursus schrijven, je kan al het lesmateriaal ook vlot aan jouw leerlingen bezorgen. Tijdens je les kan je OneNote bovendien als digitaal bord hanteren en vlot interactieve koppelingen maken met opdrachten, formulieren enzovoort. Ook kan je leerlingen via OneNote laten samenwerken en hun voortgang opvolgen.

Bouwpakket voor een ADHD-vriendelijke school

Jongeren met ADHD stellen vaak moeilijk hanteerbaar gedrag. De gedragssturing is sterk afhankelijk van de manier waarop de omgeving de zorg voor de jongere aanbiedt en structureert. Scholen worden in die zin uitgedaagd om binnen de eigen context een goed gestructureerd begeleidings- of zorgaanbod te ontwikkelen en te implementeren.

Reageren op agressie-incidenten: een praktijkgericht stappenplan (s.o.)

Iedereen die in het onderwijs werkt kan te maken krijgen met agressief gedrag: door leerlingen, maar soms ook door ouders of collega’s. Agressie komt vaak onverwacht en in ieder geval nooit op het goede moment. Soms kom je in een escalatie terecht, die je maar moeilijk kan keren. Of het nu over verbale, psychologische of fysieke agressie gaat, ernstige of eerder subtiele incidenten, in de klas, op de speelplaats, aan de schoolpoort…: het is niet altijd makkelijk om er goed mee om te gaan en de impact ervan kan groot zijn.

Hoe kan je dan best handelen bij agressie? Wat zeg je (niet)? Wat met lichaamstaal? Hoe zorg je ervoor dat je je kalmte bewaart? Wat met omstaanders? En hoe ga je achteraf om met de gevolgen van een agressie-incident?

360-gradenafbeeldingen en -video’s: leerkansen in een authentieke leeromgeving

Virtuele toepassingen vinden steeds meer hun weg naar het onderwijs. Sinds enkele jaren is er de mogelijkheid om ‘levensechte’ leerkansen via 360-gradenafbeeldingen en -video’s aan te bieden in een virtuele veilige leercontext. Leerlingen hebben hiervoor geen VR-bril nodig, enkel een mobiel apparaat of een computer, en kunnen hiermee als het ware binnenkijken in een reële omgeving. Tijdens deze nascholing ervaar je de meerwaarde van 360°-toepassingen, creëer je er zelf (met bestaand materiaal) en krijg je richtlijnen omtrent een optimaal gebruik.

Conflictintelligentie voor onderwijsprofessionals: word bemiddelaar op jouw school

Scholen en hun onderwijsprofessionals komen steeds vaker in aanraking met situaties die als potentiële kruitvaten op ontploffen staan. Het blijft niet bij conflicten waarbij leerlingen betrokken zijn, tevens zijn disputen onder volwassenen jammer genoeg steeds vaker aan de orde. Denk maar aan ouders die de studievoortgangsbeslissingen in twijfel trekken of weigeren om een gedragscontract te ondertekenen. Ook tussen collega’s onderling kunnen de gemoederen hoog oplopen, waardoor de lespraktijk in het gedrang kan komen. Hoewel het niet de kerntaak is van de school, worden onderwijsprofessionals steeds vaker geconfronteerd met de noodzaak te bemiddelen in dergelijke conflicten om de dagelijkse werking te verzekeren. Dit is echter niet gemakkelijk, zeker gezien het deze personen vaak aan achtergrond, strategieën en handvaten ontbreekt om een bemiddeling tot een goed einde te brengen. Dit driedaags traject biedt je de kans om je eigen conflictintelligentie uit te bouwen om vervolgens op een onderbouwde manier op te treden als interne bemiddelaar in conflicten met volwassenen.

Futiliteitsidee bij jongeren: wat kan je doen als leerkracht om dit te doorbreken?

In het onderwijs word je als leerkracht meer en meer geconfronteerd met jongeren die school niet belangrijk vinden vanuit het idee "Waarom zouden we, het doet er toch allemaal niet toe".
Deze mentale interpretatie en dysfunctionele gedachte heeft niet alleen een enorme impact op de schoolmotivatie van de jongeren maar ook op hun latere leven en beroepscarrière. Daarnaast hebben jongeren een gebrek aan toekomstgerichtheid en willen ze van alles veranderen behalve zichzelf. Dit kan jou dan weer een machteloos gevoel geven. In deze cursus sta je stil bij de vraag hoe je deze gedachten kan doorbreken en welke (positieve) rol jij als leerkracht daarin kan spelen.

Psychisch welbevinden via veiligheid in de klas: een non-verbaal verhaal

Het psychisch welbevinden van onze jongeren staat steeds meer onder druk. Praten is vaak niet voldoende, de boodschap komt niet aan. Daarom verkennen we in deze nascholing hoe je zonder woorden toch rust en ontspanning kan brengen bij je leerlingen. Daarvoor bedienen we ons van een fantastische communicatietool waarover iedereen beschikt: ons lichaam.

Gewoon al aanwezig zijn, rustig door de ruimte bewegen, kleine gebaren maken en op een bepaalde manier kijken, glimlachen of grinniken, is een zeer krachtige manier van communiceren en heeft een grotere impact dan je denkt. In deze nascholing wordt geëxpliciteerd wat we vaak intuïtief wel aanvoelen, maar nog te weinig toepassen. Hiervoor halen we inspiratie uit de theaterwereld. Dit alles met als doel een veilige sfeer en lesomgeving te creëren waarin jongeren hun schild kunnen laten zakken.

Instagram: een communicatiekanaal met impact!

Sociale media spelen in scholen meer en meer een belangrijke rol als communicatiekanaal. In deze nascholing zoom je in op Instagram. Hoe vaak moet je posten op dit kanaal om effect te hebben, wie gaat de updates lezen en wat ga je precies vertellen? Je wisselt theoretische inzichten af met praktische tips en je krijgt ook de kans om zelf de functies van o.a. Instagram stories en reels uit te testen.

Artificiële intelligentie en de impact op onze samenleving - live online nascholing

Sinds begin 2023 lijkt artificiële intelligentie met tools zoals ChatGPT definitief klaar te zijn om het werk van leerkrachten over te nemen en het huiswerk van leerlingen zelf te maken. Niet verwonderlijk als je grote namen als Elon Musk mag geloven. Die voorspelt al jaren dat artificiële intelligentie niet beperkt is tot nummerplaatherkenning en sociale media maar ook heel wat zeer kwalijke gevolgen kan hebben voor de ganse mensheid. Het goede nieuws? Je hoeft helemaal niet blindelings te vertrouwen op experts als Musk om te snappen hoe AI werkt en wat het kan. In essentie zijn de mogelijkheden van artificiële intelligentie zeer goed te begrijpen. 

Employer branding met visie - trek nieuwe leerkrachten aan die écht bij je school passen

In tijden van schaarste wordt er gestreden. Scholen strijden om (afstuderende) leerkrachten en zij-instromers voor zich te winnen. Sollicitanten ervaren stress bij het vinden van een school die bij hen past. Hoe weten zij waar een school écht voor staat? Waar komen zij dat te weten? De schoolwebsite is vaak de enige bron van informatie voor externen…
Om in een ideale match met elkaar te kunnen starten, doen scholen er goed aan om een unieke en inspirerende visie op personeelsbeleid te ontwikkelen én die doordacht te communiceren via de meest gepaste communicatiekanalen. Een win-win, zowel voor scholen als voor de werkzoekende leerkracht.

Groepsdynamica: een hechte klasgroep, meer dan een verzameling individuen (s.o.)

Een klasgroep is meer dan een verzameling van individuen. Als leerkracht merk je zeer snel dat de sfeer in de groep ook zijn effect heeft op de leerkansen en individuele motivatie. Tijdens deze nascholing kom je te weten hoe groepsdynamica werkt en hoe je de groep kan ondersteunen om de verschillende fases vlotter te doorlopen. We doen dit niet enkel vanuit onderbouwde theorie, maar gaan ook concreet aan de slag.

Kijk eens in de spiegel met ijkingstoetsen

Wil je graag een overzicht van de bestaande ijkingstoetsen en wil je het doel van deze toetsen beter begrijpen?
Wil je graven in de inhoud van de ijkingstoetsen en hoe je deze kan gebruiken in je lessen?
Zou je de ijkingstoetsen willen inpassen in het keuzemakingsproces voor leerlingen die de sprong naar het hoger onderwijs zullen maken?

Klasmanagement: jij hebt de sleutel in handen!

Omgaan met moeilijk gedrag van leerlingen is geen evidentie en vormt best wel een uitdaging voor heel wat leerkrachten. Effectief klasmanagement gaat niet alleen om het oplossen van problemen maar vooral om het voorkomen van problemen. Deze nascholing biedt jou op een interactieve manier handvaten en tips om uitdagend gedrag te voorkomen of te verminderen door o.a. het pedagogisch klimaat te versterken. Daarnaast ondersteunt deze nascholing jou in het reactief (nog beter) leren omgaan met uitdagend gedrag in de klas.

Groeigerichte feedback als rapportcommentaar: waardevolle info voor onderweg!

Wie herkent het niet: zoeken naar dat passende zinnetje om onder het rapport van die leerling te schrijven. Dan val je wel eens terug op beschikbare zinnetjes in je hoofd of op je computer. Begeleidt en ondersteunt jouw commentaar dan het leren? Niet altijd! In deze nascholing ga je op zoek naar kenmerken van sterke, leerbegeleidende commentaren, gebed in het bredere kader van groeigerichte en leerbegeleidende feedback en evaluatie. Je krijgt de ruimte om het formuleren van dergelijke commentaren in te oefenen.

De effectieve leerkracht, een meester in de kunst van het lesgeven

Alles werkt ergens en niets werkt overal! (Dylan William)

Deze woorden bevestigen dat lesgeven een erg complexe job is. Vergelijk het gerust met topsport. Het vraagt immers een voortdurende inzet, oefening en aanpassing aan de context. Als leerkracht maak je een verschil door goed en effectief les te geven. In deze nascholing zoom je in op effectieve strategieën om dit daadwerkelijk te realiseren. Het lijken soms evidenties maar door hier bewust op in te zetten zorg je ervoor dat je leerlingen zoveel mogelijk bijleren. En is dat niet net wat elke leerkracht wil?

Klaar voor het middelbaar? Hoe zet je het ontwikkelen van executieve functies hiervoor in?

De stap voor leerlingen van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs blijkt in de praktijk vaak groot. Het is geen evidentie voor leerkrachten uit het basisonderwijs om kinderen hierop voor te bereiden maar ook niet voor leerkrachten uit het s.o. om alles wat kinderen kennen en kunnen verder te versterken en in te zetten. In deze nascholing krijg je een kader aangereikt om voor kinderen/leerlingen een klimaat te ontwikkelen waarbinnen de broodnodige executieve functies alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Je leert een evenwicht vinden tussen sturen en coachen, tussen welbevinden en leren zodat de slinger niet doorslaat in de ene of andere richting. Leerlingen niet te snel los laten maar ruimte creëren om zich te ontwikkelen is hier de boodschap.

Administratie en regelgeving OKAN in het secundair onderwijs

OKAN 'boomt' sinds de start van het conflict in Oekraïne. Het secundair onderwijs ontvangt intussen meer dan 7.500 OKAN-leerlingen. Op welke omkadering en ondersteuning kan je rekenen? Hoe moet je dit administratief  regelen en toepassen? In deze nascholing overloop je alle toepasselijke regelgeving rond OKAN.

Inschrijvingsrecht secundair onderwijs

Recht op inschrijving, aanmelden of niet, capaciteit bepalen, digitaal inschrijven of niet… Het zijn termen en vragen die in het secundair onderwijs sinds de invoering van het decreet inschrijvingsrecht steeds meer voorkomen. In deze cursus ga je dieper in op de regelgeving en wat er wel of niet kan. Je krijgt praktische handvaten aangereikt om hier zelf op een correcte manier mee aan de slag te gaan.

Een stabiele energiebalans, hoe kom je daartoe?

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing 'De kracht van positief denken én voelen: Leer hoe je hoofd met hart (opnieuw) verbindt'.

Leerkracht zijn is een pittige job! Je wil met hart en ziel voor de klas blijven staan, maar omdat je ook gewoon mens bent, wordt het je soms wel eens te veel.

Welke krachtbronnen kan je aanwenden voor een gezonde energiebalans? Hoe geraak je als leerkracht na een zware dag weer opgeladen? Welke concrete tools kan je inzetten om negatieve spanning om te buigen zodat leven en werk voldoende (ont)spannend blijven. En het gekke is, jouw leerlingen resoneren mee en worden (opnieuw) helemaal rustig.

Conflict als startpunt voor gedragsverandering

Jongeren worden steeds mondiger. Omdat ze op elk moment toegang hebben tot hun peergroep en “de wereld” via internet en sociale media lijkt het voor ons, volwassenen, steeds moeilijker te worden om onze invloed te laten gelden. Toch heb jij als leraar hierin een zeer belangrijke rol. Jongeren moeten inzicht krijgen in de kern van het conflict en het gevolg van hun woorden en ander gedrag. Tijdens deze nascholing vertrek je vanuit de gespreksmethodiek LSCI (Life Space Crisis Intervention) om jongeren dit inzicht bij te brengen en van daaruit hun autonome motivatie aan te wakkeren om tot blijvende gedragsverandering te komen.

Vind de sleutel tot je leerling: ontdek de onvervulde behoefte achter 'ondervoed' gedrag

Wanneer het stressniveau de draagkracht overstijgt bij zowel leerlingen als leerkrachten, uit zich dit in meerdere specifieke gedragingen. Sommige leerlingen/leerkrachten worden opstandig en dominant, anderen cijferen zich weg, vallen stil of vervallen in sterk perfectionistisch gedrag. Stel dat je àchter de schermen van het 'ondervoed' gedrag mag kijken. Welke behoefte wil vervuld worden? Door je te richten op deze behoeftevervulling lost het negatief gedrag bij je leerling als vanzelf op! Je oefent verschillende technieken die jouw leerling (en jezelf!) dichter bij zichzelf brengt zodat de rust weerkeert.

Aan de slag met Python!

De programmeertaal Python valt tegenwoordig niet meer weg te denken uit lessen programmeren. Die populaire status in het onderwijs is te danken aan de relatief eenvoudige syntax van deze taal. Denk jij nog steeds dat programmeren iets ingewikkeld of moeilijk is? Dan is deze nascholing er om jou op andere gedachten te brengen.

Tijd gespaard?! Verwerk jouw teksten vanaf nu efficiënt en duurzaam met MS Word!

Gebruik jij jouw tekstverwerker (Word, Google documenten…) vooral als een veredelde typmachine? We besteden met z’n allen bijzonder veel (onnodige) tijd aan de opmaak van een document terwijl we ons beter en liever op de inhoud concentreren. De opmaak van een tekst hoeft echter geen struikelblok te vormen en kan voor een stuk geautomatiseerd worden. Deze nascholing kan je dus heel wat extra tijd opleveren!

Structuur is belangrijk om jouw teksten correct vorm te geven en latere lay-out wijzigingen te vergemakkelijken maar ook om beter door grotere documenten te navigeren. Er zijn 4 opmaakcategorieën die we onder de loep nemen om je tekst, alinea’s, pagina’s en document efficiënt en duurzaam te beheren. Ook grafische opmaak wordt behandeld waarbij we extra aandacht schenken aan het slim positioneren van afbeeldingen en vormen.

Wiskunde en Computationeel denken? Een perfecte match!

Dat wiskunde en computationeel denken gemakkelijk met elkaar te verweven zijn, is algemeen geweten. Maar hoe precies? Tijdens deze nascholing maak je kennis met de concepten computationeel denken, gekoppeld aan wiskundeopdrachten. Een hele reeks inspirerende voorbeelden gecombineerd met handvaten bieden jou een leidraad hoe je doelgericht computationeel denken kan integreren in jouw wiskundevak.

Presenteren met PowerPoint doe je zo!

Zit jij soms te prutsen met het (her)opmaken van jouw PowerPoint slides? Weet je niet meteen welke vormgeving van jouw PowerPoint-presentatie écht ondersteunend werkt bij het brengen van de leerinhoud? Wat is noodzakelijke inhoud en wat is overbodig? Hoe kan je jouw slides een persoonlijke touch geven en dit meteen toepassen op alle onderliggende dia’s? Deze nascholing vormt de ideale insteek om in een handomdraai jouw presentaties een meer professionele look and feel te geven én deze efficiënt uit te werken. Je krijgt daarom zowel didactische als technische tips & trucs!

Oude Nederlandse literatuur vanuit een vrouwelijk perspectief

De meeste leerlingen maken in de lessen Nederlands kennis met ridderliteratuur en ook Van den vos Reynaerde passeert wel eens de revue, maar de middeleeuwen en vroegmoderne tijd herbergen een veel grotere schat aan literaire teksten in de meest diverse genres. In deze nascholing laten specialisten in de historische Nederlandse letterkunde je proeven van enkele belangrijke literaire genres uit de periode 1300–1800 met een focus op teksten van vrouwelijke auteurs.

Je vakwerkgroep boosten door data-analyse: op weg naar meer datageletterdheid

Je wil als vakwerkgroepvoorzitter graag gericht met je vakwerkgroep aan de slag, maar je weet niet altijd waar te beginnen. Er is zo veel waar je aan kan werken, maar waar start je mee? In deze nascholing leer je om vanuit onderzoeksvragen antwoorden te zoeken in je data. Je leert welke data er zijn en hoe je die kan gebruiken. Denk hierbij bv. hoeveelheid onvoldoendes, afwezigheden bij toetsen/testen en doorstromingscijfers naar het hoger onderwijs. Zo kom je te weten wat voor jouw vakwerkgroep objectief de belangrijkste werkpunten zijn. Je vertaalt dit naar de kwaliteitscirkel. Tijdens de twee online terugkomdagen focus je op de verschillende fasen van deze kwaliteitscirkel en wissel je ervaringen uit.

Reizen door tijd en ruimte in de arbeidsmarktfinaliteit

In MAVO en PAV werkten je leerlingen altijd al rond tijd en ruimte. Met de nieuwe eindtermen evolueert de benadering van het historisch en ruimtelijk bewustzijn, ook in de arbeidsmarktfinaliteit.

Van sleutelcompetenties naar leren in samenhang en projecten

Onderwijsdoelen, minimumdoelen, leerplannen, conceptuele en procedurele kennis, organisatiemodellen, bouwstenen … zie je door de bomen het bos nog als het over de algemene vorming in de arbeidsmarktfinaliteit gaat? Hoe kan je vanuit zestien verschillende sleutelcompetenties of vanuit verschillende leerplannen tot leren in samenhang komen? Hoe past projectmatig werk in deze nieuwe context?

Genexpressie en voortplanting bij de mens

Deze nascholing biedt een volledig overzicht over enkele deelaspecten van de medische genetica.

Groeigericht breed evalueren en rapporteren in het lager onderwijs: concreet, haalbaar en praktisch

Aan een brede en groeigerichte rapportering gaat een kwaliteitsvolle evaluatie vooraf. Op een haalbare en visuele manier gaan we aan de slag om zowel klassikaal als individueel de groei in vaardigheden en attitudes op het vlak van leren leren en sociale vaardigheden in kaart te brengen. De growth mindset en eigenaarschap staan hierbij centraal. Weinig planlast en vooral activiteiten met effect op de klasvloer. De individuele groeikaarten zijn meteen ook bruikbaar als rapportering.

Plasmafysica en kernfusie, als voorbereiding op de Fusieshow

Klimaatbewegingen zoals Youth For Climate tonen dat de klimaatproblematiek leeft bij de jeugd. Om de opwarming van de aarde en de uitputting van fossiele brandstoffen te counteren, werken we ijverig aan een oplossing. Deze oplossing kan wel eens de ontwikkeling van fusie-energie zijn. Het werk is nog lang niet rond. Nieuwe generaties van gedreven wetenschappers zijn nodig. De geïnteresseerde leerkracht kan zich bij deze nascholing informeren over de uitdaging en huidige status van fusiereactoren en het enthousiasme doorgeven aan zijn of haar leerlingen.

Afrekenen met de afkeer van rekenen – wiskundig en probleemoplossend denken versterken in de arbeidsmarktfinaliteit

We beleven een doordeweekse dag van een leerling uit de arbeidsmarktfinaliteit. Dat dagelijkse leven is doorspekt met cijfers, getallen en wiskundige realiteit. Leerlingen lopen in dit verband dikwijls tegen complexe problemen en mathematische obstakels aan. Deze jongeren verdienen dan ook dubbel en dik onze aandacht. Hen wiskundig en probleemoplossend weerbaar maken, is de absolute prioriteit. Zo krijgen ze meer vertrouwen in het eigen kunnen en groeien ze in hun persoonlijke rekenvaardigheden. Dat hebben ze nodig om te kunnen functioneren in de complexe en voortdurend evoluerende maatschappij.

Actions teach louder than words: motiveer je leerlingen met participatieve werkvormen

Gebruik je graag eens een andere werkvorm dan een Kahootquiz om je leerlingen echt te zien opgaan in je les? Ontdek met welke activerende werkvormen je jouw leerlingen écht bij de les kan betrekken!

Inspiratiedag 'Gluren bij de buren': Onderwijsinnovatie in de praktijk

Dat er in het huidige onderwijslandschap heel wat beweegt, is een understatement. In veel scholen worden innovatieve initiatieven genomen en geïmplementeerd, vaak met vallen en opstaan. Misschien ben jij ook zoekende om met vernieuwende ideeën aan de slag te gaan in jouw school of in jouw klas. Maar hoe maak je dat idee concreet? Hoe kan je op school- of klasniveau een innovatief idee uitwerken en implementeren? Hoe kom je tot concrete acties? Wat is de meerwaarde van een bepaalde vernieuwende aanpak? En wat zijn de valkuilen? Hoe zorg je voor een gedragen, schoolbrede visie en slaag je erin om een heel schoolteam mee te nemen in het verhaal?

Wil je - over de onderwijsnetten heen - ideeën opdoen waar je onmiddellijk mee aan de slag kan? Dan is de inspiratiedag boordevol praktijkverhalen 'Gluren bij de buren' op donderdag 29 februari 2024 iets voor jou. Je moet niet altijd het warm water zelf uitvinden, toch?

Meenemen van anciënniteit bij de overstap van privé naar onderwijs - een praktische opleiding (herhaling 1)

Eén van de manieren om een antwoord te bieden op het lerarentekort is het sterk(er) inzetten op het aantrekken van potentiële leraren uit de privésector. Om deze overstap aantrekkelijker te maken kan onder bepaalde voorwaarden anciënniteit uit de privé vertaald worden naar onderwijs. In deze praktijkgerichte nascholing bekijk je hoe je precies bijkomende anciënniteit van buiten het onderwijs in geldelijke anciënniteit in onderwijs kan meenemen.

Podcasting in de klas: van Malm tot structuur

Podcasts kennen een steile opmars, maar in tegenstelling tot wat je misschien denkt, helemaal geen steile leercurve. Het lijkt misschien allemaal wat overdonderend, maar met een ervaren sherpa is geen berg te groot. In deze workshop bekijk je niet alleen de techniek achter de podcast (hoe neem je best iets op, welke apparatuur kan je gebruiken?), maar ook de manier waarop je een podcast inhoud kan geven (hoe bepaal je onderwerpen, hoe geef je structuur aan een gesprek én een reeks). Uiteraard leer je ook de didactische kneepjes van het vak, die je toelaten om podcasts te integreren in je onderwijspraktijk.

Een wegwijzer bij statistiekonderwijs in het secundair onderwijs

De modernisering van het secundair onderwijs toont het groeiende belang van statistiek voor alle graden en in alle studierichtingen. Statistiek is een eigen discipline waar abstract redeneren onlosmakelijk verbonden is met interpreteren van data en context. Die interpretatie leer je zomaar niet uit formules en berekeningen.

Taal een hinderpaal? Actief aan de slag met Nederlands in de arbeidsmarktfinaliteit

De taal is de sleutel tot deelname aan onze samenleving. De sleutelcompetentie Nederlands is dus beter geen hinderpaal. Leerlingen uit de arbeidsmarktfinaliteit verdienen daarom dubbel en dik onze aandacht. Talige weerbaarheid is voor hen de absolute prioriteit. Het is van levensbelang dat de huidige generaties jongeren kunnen functioneren in de complexe en voortdurend evoluerende maatschappij.

Arbeidsprestaties deeltijds of voltijds onderbreken: welk verlofstelsel beantwoordt het best aan bepaalde noden? (herhaling 1)

Personeelsleden komen regelmatig aankloppen bij jou als personeelsverantwoordelijke of als directeur omdat ze de pauzeknop voor een tijdje (deels of volledig) willen indrukken om zo tijd vrij te maken voor zichzelf, hun kinderen, hun partner of gewoon voor iemand uit hun omgeving. Tijdens deze nascholing vergelijk je de verschillende vormen van verlofstelsels. Je overloopt de toetredingsvoorwaarden, de duurtijden, de aanvraagprocedures, de administratieve en financiële gevolgen. Je krijgt een duidelijk overzicht van de reglementering, wat jou toelaat structuur te vinden in de veelheid aan regels. Zo krijg je duidelijk zicht op welk verlofstelsel het meest aangewezen is in bepaalde situaties. In tijden van lerarentekort wordt ook verduidelijkt welke personeelsleden een lopend verlofstelsel kunnen opschorten om tijdelijk (een deel van) een interim-opdracht op te nemen.

Onderbreking of wijziging van de arbeidsprestaties omwille van gezondheidsredenen (herhaling 1)

Welke mogelijkheden zijn er indien een personeelslid wegens gezondheidsproblemen niet meer voltijds kan werken of indien het personeelslid het reguliere werk niet meer aankan?
Tijdens deze nascholing krijg je inzicht in de ziekteverlofregeling en in de verschillende mogelijkheden die bestaan om na een afwezigheid om medische redenen opnieuw aan de slag te gaan. Je neemt kennis van de verschillende stappen in een re-integratieprocedure. Hierbij krijg je telkens duiding bij de verschillen in mogelijkheden voor vast benoemde vs. tijdelijke personeelsleden.

Wegwijs in (beginnende) psychopathologische problemen bij leerlingen

Leerlingen brengen heel veel tijd op school door. We kennen onze leerlingen, we willen hen graag warm begeleiden naar een zo krachtig mogelijke leer- en leefweg. Soms voelen of zien we dat er iets aan de hand is waar we niet meteen de vinger op kunnen leggen. Er is iets, maar wat …? Onwelbevinden? Gewoon wat normale veranderingen?

We wisselen af tussen korte theoretische omkadering van veel voorkomende psychopathologie bij leerlingen en eigen casussen, waarbij we altijd de vertaling maken naar je eigen werkvloer.

Leerlingen met angst begeleiden met ACT

Angst kennen we allemaal en hoort bij het leven. Maar wat als angst je dagen overheerst en als het je verhindert de dingen te doen die je eigenlijk wel graag wilt doen? Als we met angst geconfronteerd worden, willen we er met een grote boog omheen: als leerkracht/begeleider gaan we dan minimaliseren, sussen, rationaliseren… Helaas helpt dit niet op de lange termijn. In deze cursus krijg je onmiddellijk inzetbare handvaten om leerlingen met angst op een duurzame en realistische manier te begeleiden.

Omgaan met boosheid en woede bij leerlingen met ADHD

Voor een jongere met ADHD is het niet altijd gemakkelijk om zijn of haar emoties onder controle te houden. Ze uiten hun emoties vaak heel hevig en kunnen om een kleinigheid extreem boos worden. Ze zijn dan net als een vulkaan die uitbarst.

We gaan in op emotionele labiliteit, waarom jongeren met ADHD er vaker last van hebben en hoe we woedeaanvallen kunnen voorkomen. Persoonlijke situaties, vragen, succesverhalen en moeilijkheden komen aan bod, zodat je met concrete handvaten kan terugkeren naar je werkplek.

Dag van het Spaans 2023

Deze nascholing bestaat uit 3 sessies:

 1. Repasar gramática y vocabulario con canciones (A1/A2)
 2. El uso de Bookwidgets en el aula de español 
 3. ¿España o Españas? Propuestas para trabajar la diversidad cultural y dialectal en el aula de ELE

Voor elk van deze sessies ontvang je didactisch materiaal dat je meteen in je les kan gebruiken. Alle vaardigheden komen aan bod en tijdens deze interactieve workshop kruip je in de huid van de leerling en ervaar je de verschillende activiteiten zelf om deze later aan te passen aan je doelgroep.

Leerkansen verhogen voor kansarme jongeren

Leerkrachten denken bij kansarmoede nog vaak aan lege brooddozen en onbetaalde facturen. De echte oorzaken voor de leermoeilijkheden van kinderen in kansarmoede liggen echter in hun ontwikkeling: opgroeien in stress, identiteitsontwikkeling, taalontwikkeling, executieve functies, wat de omgeving hen leert… Leerkrachten die deze jongeren echt willen laten leren, zullen met deze factoren rekening moeten houden binnen het onderwijs dat ze aanbieden.

Gameverslaving: Control-Alt-Delete de vicieuze cirkel

Naar schatting hebben minstens 10% van jongeren problemen met/door hun gamegedrag en bij 3% is er zelfs sprake van een gameverslaving. De gevolgen zijn niet min: schoolresultaten gaan achteruit, ze zitten vermoeid in de klas (na een nachtelijke gamesessie), andere hobby’s vallen weg, jongeren worden agressief als ze moeten minderen of stoppen en al de rest wordt saai.

Hoe komt dit? Waarom verliezen sommigen zich zo erg in de online wereld van games? En wat kan je er als leerkracht, begeleider of organisatie aan doen om problematisch gedrag te vermijden of om hen te ondersteunen? Daar gaan we in deze nascholing op in.

Hoewel we vooral focussen op overmatig gamen, zijn de inzichten en adviezen uiteraard ook waardevol voor ander overmatig schermgebruik zoals sociale media, chatten, filmpjes kijken …

Hoogbegaafde leerlingen hebben jou nodig!

Vraag je je ook wel eens af wat hoogbegaafdheid betekent want het lijkt wel of iedereen er een eigen visie op heeft?

Heb jij een hoogbegaafde leerling in de klas en vraag je je soms af wat hiervoor te doen? Ben je benieuwd hoe het komt dat niet alle hoogbegaafde leerlingen schitterende resultaten behalen? Wil je weten wat hen kan belemmeren hun potentieel te benutten? Wil je graag tips om met hoogbegaafde en sterke leerlingen om te gaan in je klas en op je school?

Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong: leer ze zien!

Heb je het gevoel dat je:

 • nog maar zelden een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong in je klas hebt gehad of denk je eerder dat ouders denken dat ze een wonderkind op de wereld hebben gezet?
 • deze kinderen graag zou bieden wat ze nodig hebben maar dat je niet weet hoe?

Ben je op zoek naar:

 • de signalen die sterke kleuters uitzenden?
 • geschikt differentiatiemateriaal voor in de klas?

Wil je weten wat je moet doen om het potentieel van deze kinderen gericht te kunnen aanspreken?

Speel je mee? Een uitgewerkt STEM-project rond kunststoffen en 3D-printen

Zelf een reisspel uit kunststof ontwerpen? Aan de hand van een uitgewerkt thema ga je volgens de STEM-didactiek aan de slag. We besteden de nodige aandacht aan de opbouw en de thematische benadering van de deelaspecten van STEM. Verder gaan we dieper in op het maken van ontwerpen in 3D en het omzetten van ontwerpen naar een printbare G-code.

(Pedagogische) kwaliteitszorg in de opleiding van kinderbegeleiders

Geef jij les aan toekomstige kinderbegeleiders baby’s en peuters? Vind jij de leerplandoelen rond (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang ook zo uitdagend? Tijdens deze nascholing maak je kennis met de belangrijkste actuele kwaliteitsinstrumenten en krijg je inzicht in de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Naast suggesties om jouw inhoudelijke expertise te blijven actualiseren en verder te verdiepen, verken je enkele didactische materialen die dit onderwerp concreet en toepasbaar maken voor kinderbegeleiders. Je stapt buiten met de nodige kennis en handvaten om jouw leerlingen/cursisten op te leiden tot kwaliteitsvolle kinderbegeleiders.

Kernfysica en radioactiviteit: doorgedreven wetenschappelijke vorming voor leerlingen

Bij deze nascholing verwerf je als leraar pedagogisch vertaalde fysicakennis waarbij invulling van de wenken uit de leerplannen glashelder wordt. Je krijgt een inzichtversterkend, samenhangend overzicht. Mede door de ondersteunende syllabustekst, presentaties voor klasgebruik en leerlingencursus kan je nadien meteen aan de slag.

Kernfysica en radioactiviteit: wetenschappelijke geletterdheid voor leerlingen

Hoe en waarom kan energie uit atoomkernen worden vrijgemaakt? Waarom zenden sommige atoomkernen ioniserende straling uit en welke gevaren en mogelijke toepassingen volgen daar uit?

Deze nascholing maakt duidelijk hoe je hierover met een beperkte tijdsbesteding les kan geven. Materiaal voor klasgebruik wordt ter beschikking gesteld, samen met een syllabustekst voor de leraar. Invulling van wenken en eventuele extra’s uit de leerplannen worden glashelder.

Minelabs, wetenschappen in Minecraft

Minelabs is een wetenschappelijke uitbreiding op het populaire computerspel Minecraft. Met Minelabs kunnen leerkrachten hun leerlingen warm maken voor wetenschappen. Leerlingen uit het secundair (2de en 3de graad) kunnen op een leuke en interactieve manier experimenteren met fysica en chemie. Ze worden met Minelabs aangezet om zelf op onderzoek te gaan en verwerven zo wetenschappelijk inzicht op een prikkelende en uitdagende manier. De leerinhouden van Minelabs zijn gekoppeld aan de te verwerven minimumdoelen. Ontdek in deze nascholing hoe je met Minelabs aan de slag gaat en jouw leerlingen een aantal leuke lessen geeft. Meer informatie vind je op www.minelabs.be.

Het stiekeme nut van kunst en cultuur

Een inspiratiedag cultuur- en kunsteducatie voor leraren secundair onderwijs

Cultureel bewustzijn is één van de sleutelcompetenties bij de nieuwe eindtermen secundair onderwijs. Eraan werken, betekent dat je jongeren leert reflecteren op zichzelf, op de anderen en op de wereld. Kunst en cultuur worden hierbij beschouwd als transversale begrippen die van betekenis kunnen zijn in elk vak. Ze helpen jongeren om zich te oriënteren in een complexe en snel veranderende samenleving. Tijdens deze nascholing focussen we op de rol die kunst hierin kan spelen. We gaan ook concreet aan de slag met de theorie en de inhouden en staan stil bij mogelijke evaluatievormen en tools. Je onderzoekt zelf hoe je een activiteit kan ontwerpen waarin kunst en cultuur betekenisvol aan bod komen en waarmee je het cultureel bewustzijn van jongeren vergroot.

Timemanagement voor secretariaatsmedewerkers

Werken op het secretariaat van een school in gelijk welke functie betekent gegarandeerd dat je niet altijd op voorhand het verloop van je dag kan vastleggen. Dit is uiteraard zeer boeiend en zorgt voor de nodige afwisseling, maar het kan eveneens het gevoel geven dat je niets doet van wat je wenst te doen... Veel afwisseling en een continue stroom van input is niet enkel een kenmerk van werken op een school, het is eigen aan onze huidige samenleving.

Word ICT-coach en ondersteun jouw collega’s bij hun ICT-uitdagingen (BaO/s.o./v.o.)

Ben jij het aanspreekpunt of geef jij het zetje in de rug wanneer collega’s willen experimenteren met educatieve technologie? Krijg jij vragen van collega’s om hen uit de nood te helpen wanneer ze vastlopen bij het gebruiken van ICT/educatieve technologie in hun les? Wil je hen ondersteunen maar weet je niet goed hoe je coachen kan combineren met het werk niet overnemen of jezelf onnodig maken?

Dit traject combineert inhoudelijke input met coachende skills, ideaal als je jouw collega’s pedagogisch-didactisch wilt coachen bij het integreren van ICT/educatieve technologie in hun vak en zelf je horizon wilt verbreden.

Rebel in Peace: Je krijgt géén burnout van hard werken

Burnout, stress en onvoldoende tijd voor zelfzorg… Dat we deze zaken in onderwijs steeds vaker zien terugkomen is geen nieuws. Wat zijn de oorzaken, hoe kan je stress en burnout detecteren en wat zijn mogelijke risico-kenmerken?

Tijdens deze oplossingsgerichte nascholing leg je de aandacht op de oplossing in plaats van op de oorzaken van burnout, stress en gebrek aan zelfzorg. Vind je zelfzorg, balans en welbevinden in onderwijs belangrijk, voor jezelf en voor je collega’s, dan is deze nascholing iets voor jou.

Ondernemingszin stimuleren in het klaslokaal

Ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen over hoe ondernemingszin te stimuleren bij je leerlingen, of een ondernemend traject uit te werken in je school? Krijg je graag een theoretische achtergrond, met aanvullende handige tips & tricks toepasbaar in je les? Prof. Johanna Vanderstraeten, experte ondernemerschap verbonden aan de Universiteit Antwerpen, dompelt je tijdens deze sessie onder in de theoretische onderbouwing, en de praktische vertaalslag ervan, van het stimuleren van een ondernemende attitude bij leerlingen.

Speels aan de slag met een lied!

In de wandelgangen horen we het vaak: een leerkracht die graag wat muzikaler aan de slag wil maar niet goed durft, te weinig inspiratie heeft of de tijd niet vindt om ook nog muzieklessen uit te schrijven. Tijdens deze nascholing laat je je op een laagdrempelige en plezierige manier inspireren om 'aan de slag te gaan met een lied'.

Doelgerichter aan de slag met een lied!

In de wandelgangen horen we het vaak: een leerkracht die graag wat muzikaler aan de slag wil maar niet goed durft, te weinig inspiratie heeft of de tijd niet vindt om ook nog muzieklessen uit te schrijven. Tijdens deze nascholing laat je je op een laagdrempelige en toch doelgerichte manier inspireren om 'aan de slag te gaan met een lied' met leerlingen uit de 2de en 3de graad van het lager onderwijs. Liederen in andere talen, canons en ritmische variaties… ze passeren allemaal de revue.

Omgaan met leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen: concrete tips voor al wie niet voor de klas staat

De klas van nu is een diverse klas. Leerkrachten hebben de mond vol over differentiëren. Maar is dat ook belangrijk voor secretariaatsmedewerkers die niet zelf voor de klas staan? Hoe begrijp je leerlingen beter die moeilijk gedrag vertonen, steeds tegen dezelfde regels aanbotsen, moeilijk begrijpen wat je bedoelt als je tegen hen praat of te verlegen lijken te zijn om hulp te vragen? Deze nascholing leert je welke moeilijkheden leerlingen met specifieke ondersteuningsnoden ervaren en hoe je communicatie met deze leerlingen beter kan verlopen. Je gaat met concrete tips naar huis die je onmiddellijk in je eigen praktijk kan toepassen.

Wat is effectief leesonderwijs? De inzichten uit het project 'Les in lezen' - live online nascholing

Niemand twijfelt eraan dat lezen van levensbelang is. Toch blijft het leesvaardigheidsniveau jaar na jaar dalen. Gelukkig zijn er vele sterke initiatieven om het tij te doen keren. In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming werd vlak voor de zomer een gratis inspiratiegids gelanceerd over effectief leesonderwijs voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs op lesinlezen.be.

Via 16 inspiratiefiches ruimt de gids misverstanden over effectief leesonderwijs uit de weg en biedt hij inspiratie voor effectieve leesinterventies voor alle onderwijsniveaus.

Enkele voorbeelden:

 • Waarom werk je best al van in de kleuterklas aan de basis van geschreven taal?
 • Haal je risicolezers uit de les voor extra ondersteuning?
 • Wat is het belang van achtergrondkennis om goed te kunnen lezen?
 • Helpt inzetten op leesmotivatie om betere lezers te maken van kinderen?

Alle fiches steunen op wetenschappelijke studies waarvan de kwaliteit streng gecontroleerd werd.

In deze online sessie gaan we eerst dieper in op de algemene inzichten uit het project Les in lezen. Daarna focussen we op de verschillende onderwijsniveaus.

 

               

 

Dag van de leerzorg in het s.o.

Naar jaarlijkse traditie organiseert het Centrum Nascholing Onderwijs op donderdag 8 februari 2024 de Dag van de leerzorg in het s.o. In vier keuzerondes word je ondergedompeld in actuele thema’s op het vlak van zorg en leerlingenbegeleiding. Experten leiden je door de nieuwste inzichten en doordachte praktijken, zodat jij het verschil kan maken voor de leerlingen op jouw school. Bepaal zelf hoe deze dag er voor jou uitziet door te kiezen uit de brede waaier aan thema’s.

Samen sterk! Hoe formuleer je een krachtige leersteunvraag die je externe partners activeert?

Samen met het nieuwe Leersteundecreet gaan vanaf september 2023 ook de (vernieuwde) Leersteuncentra van start. Eén van de doelstellingen van het decreet is ‘de uitbouw van een duurzaam leersteunmodel voor kwaliteitsvolle leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs’. Heel belangrijk in dit model blijft de samenwerking met alle partners: CLB, Leersteuncentrum, pedagogische begeleiding. Het is aan de school om een efficiënt en kwaliteitsvol netwerk op te bouwen rond de leerling zodat de leerling en de leerkrachten in een krachtige en veilige context de grootst mogelijke leereffecten kunnen halen.

VR in de klas

Virtual reality, eindelijk is de tijd aangebroken dat je deze technologie kan inzetten in jouw lessen. Dit klinkt heel mooi, maar hoe pak je dat precies aan? Tijdens deze nascholing maak je kennis met verschillende educatieve apps en bespreek je de mogelijkheden en werkwijzen voor een klasaanpak.

Spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS) binnen het secundair onderwijs

Een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS – dysfasie) is een aangeboren taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met deze ontwikkelingsstoornis verwerven spraak en taal erg moeizaam. Door problemen op vlak van mondelinge en schriftelijke taal komen deze leerlingen extra obstakels tegen binnen het schoolse leren. Dit alles heeft ook een invloed op hun dagelijks functioneren.

Aan de hand van inleefopdrachten die gekoppeld worden aan de theoretische achtergrond, trachten we je blik op een spraak- en taalontwikkelingsstoornis te verruimen. Door het opzetten van een ‘STOS-bril’, ervaar je zelf hoe het is om spraak- en taalproblemen te hebben. Na de inleefopdrachten reflecteren we kort over jouw ervaringen en geven we praktische tips. Tot slot passen we de opgedane kennis en ervaringen toe op concrete casussen. Er is tijd om vragen te stellen over situaties waarop je botst binnen het schoolse leren bij leerlingen in het secundair onderwijs.

Vectorruimten

Voor de leerlingen met het sterkste pakket wiskunde is de logische opbouw met een stevige bewijsvoering van wiskunde essentieel. Vectorruimten lenen zich daar zeker toe. Als je verder wil gaan dan het minimumdoel dat in de leerplannen is opgenomen, dan krijg je hier een mogelijkheid.

Beginnen met bureaubladapplicaties in C#

Je spreekt al een mondje C#? Je leerlingen zijn de Console-applicaties beu? Dan is het tijd om een kijkje te nemen naar bureaubladapplicaties. In deze nascholing maken we samen enkele eenvoudige applicaties in C# die voorzien zijn van knoppen, menu’s en andere grafische elementen. We maken hierbij gebruik van WPF en je zal ontdekken dat we hierdoor quasi gratis het 3-lagen-model toepassen in de code die we schrijven. Finaal maken we samen een applicatie waarin we data uit een tekstbestand (denk aan meetdata uit een labo) zullen verwerken en visualiseren.

Micro-credential Praktijk Natuurbeheer en Biodiversiteit

Leer hoe je state-of-the-art wetenschappelijke theorie toepast in de praktijk van biodiversiteitsherstel en natuurbeheer.

Deze micro-credential biedt praktijkervaring op het gebied van biodiversiteitsherstel. Principes en praktijk van natuurherstel en -beheer zijn in een tijdperk van ongekend biodiversiteitsverlies cruciaal om de achteruitgang van natuur een halt toe te roepen en om te buigen. Je werkt samen met professionelen op het terrein zoals het Agentschap voor Natuur en Bos en de ngo Natuurpunt vzw.

Leerlingen motiveren om te duiken in LEVEN-s-beschouwing

Leerlingen motiveren en activeren voor de godsdienstles is niet evident. In zowel doorstroom, arbeidsmarkt- als dubbele finaliteit vraagt dit een specifieke pedagogisch-technische aanpak om betrokkenheid en interesse te creëren. Vanuit een creatieve insteek leer je in deze sessie om leerlingen uit te dagen met levensbeschouwelijke inhoud die te beleven valt als een les voor het leven.

Woorden maken wijzer. Hoe kan je doelgericht inzetten op het uitbreiden van woordenschat bij kleuters?

Door structureel in te zetten op woordenschatverwerving, geef je je kleuters optimaal de kans om hun taal uit te breiden. Woordenschat geïntegreerd aanpakken vraagt een goed zicht op wélke woordenschat en op de mogelijkheden die je doorheen de dag hebt om die woordenschat doelgericht aan te brengen en te oefenen. Zo krijgen kleuters ook de tools in handen om in de hoeken en tijdens spel voldoende taal te gebruiken. In deze nascholing maak je kennis met interactievaardigheden en een krachtige leeromgeving. Je bedenkt samen hoe streefwoordenschat eruit zou kunnen zien, bekijkt het belang van een rijke impressie en gaat na hoe die woordenschat in activiteiten en in de hoeken terug kan komen.  

CLIL Teaching in English: confident and effective classroom communication

Want to improve your confidence in English? The CLIL Teaching in English workshop will equip you with the language skills you need for natural, effective communication and classroom management in English. Learn how to create the ideal environment for your pupils to improve their English as well. We’ll focus on:

 • using correct classroom phrases and vocabulary
 • maximising clarity and structure
 • avoiding common mistakes

Climate Detectives: Word een klimaatdetective en maak het verschil

In het project ‘Climate Detectives’ gaan de leerlingen de uitdaging aan om een klimaatprobleem in de buurt van hun school te onderzoeken met gebruik van satellietbeelden, andere metingen en/of eigen terreinonderzoek.

Doorheen dit volledige proces wordt je team ondersteund door beroepswetenschappers uit het gekozen studiegebied. ESERO Belgium organiseert gesprekken met deze wetenschappers en helpt waar nodig bij het gebruik van satellietgegevens.

Tijdens het project doorlopen jouw leerlingen verschillende fasen:

 • Fase 1: Ze kiezen een klimaatprobleem. Ze denken na over mogelijke data die ze kunnen gebruiken, stellen een onderzoeksvraag op en dienen het onderzoeksplan in bij ESERO Belgium.
 • Fase 2: Ze voeren onderzoek uit: verzamelen data, analyseren en vormen een besluit.
 • Fase 3: Ze proberen het verschil te maken op school of thuis, en liever nog daarbuiten. Ze maken het klimaatprobleem zichtbaar aan de buitenwereld en/of voorzien haalbare oplossingen.

CanSat: Lanceer je satelliet in een blikje

De leerlingen maken een satelliet in een blikje. De ‘Primary Mission’ omvat het meten van temperatuur en druk, een veilige landing van de satelliet en het ontvangen van de data in een grondstation tijdens de vlucht. De ‘Secondary Mission’ bedenken ze zelf en is bovendien het onderwerp van een nationale wedstrijd. De CanSat wordt met een raket tot enkele honderden meters in de lucht gelanceerd. Het team presenteert hun project en hun resultaten aan een jury van experten. De winnaar van de Belgische competitie gaat naar de Europese lancering.

De projectorganisatie voorziet in uitgebreide ondersteuning van deelnemers (zowel de leerlingen als de leraren) en dekt alle kosten. Deelname is volledig gratis.

Astro Pi: jouw code in het ruimtestation ISS

Schrijf een Python code voor een Astro Pi. Dat is een Raspberry Pi minicomputer met verschillende sensoren, een LED display van 8x8 pixels en camera’s in zichtbaar licht en infrarood. Het beginnersniveau ‘Mission Zero’ is een jaarlijkse mini-opdracht waarbij één van de sensoren en de display gebruikt worden. Mission Space Lab is een hoger niveau: de leerlingen bedenken zelf een experiment met de beschikbare sensoren en/of camera’s en schrijven hiervoor een code. 

Na een test op aarde, worden de codes naar het ISS gestuurd waar Europese astronauten ze afspelen. De resulterende data worden terug naar de aarde gestuurd, zodat de leerlingen over hun experiment kunnen rapporteren.

Wiskunde-leren activeren

Wiskunde leren omvat inzichten opbouwen en verwerven, die inzichten kunnen toepassen in opdrachten en ze vertalen naar nieuwe situaties… Daarvoor is diepgaand leren nodig dat zich bij de leerling zelf afspeelt. Activerende werkvormen beogen dat de leerling denkt en de leraar dit denken activeert. Een leuke speelse werkvorm zonder diepgaand leren is waardeloos.

Gevaren elektriciteit en kleine elektrische werken

Werken met en vooral aan elektriciteit is een behoorlijk risico op ernstige verwondingen en/of materiële schade (o.a. brand). Indien er echter met de nodige kennis van de materie en de preventiemaatregelen mee wordt omgegaan, zal het risico tot een aanvaardbaar niveau dalen.

Risicoanalyse brand

Tijdens deze nascholing leer je een risicoanalyse brandveiligheid opstellen voor scholen.

Ontwikkeling en integratie van nieuwe (sociale) media in het basisonderwijs

Mediawijsheid is een ruim begrip. De termen cyberpesten, sexting, online identiteit van leerlingen en leerkrachten, maar ook zaken zoals portret- en auteursrecht zijn reeds goed ingebed in een schoolvisie. De snelle evolutie van nieuwe media maakt dat je als schoolteam steeds voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de leefwereld van de jongeren waarmee je dagelijks werkt. Je wenst ook vaardiger te worden in het herkennen van fake news. De lancering van ChatGPT baart je zorgen. Vroeg of laat duiken er vragen of situaties op waarbij je best een duidelijk plan van aanpak hebt.

Mission X: Train als een astronaut

Mission X probeert elk jaar kinderen te sensibiliseren om bij te leren over gezondheid door zich te baseren op een typische astronautentraining. In dit project ontdekken ze hoe ze zowel mentaal als fysiek fitter kunnen worden. De kinderen krijgen een persoonlijke uitdaging en krijgen zo de smaak te pakken om fysiek meer actief te zijn en om gezond te eten. Voor dit alles wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit de ruimtevaart.

Deelnemers zullen een missie tot een goed einde proberen brengen. Ze doen gaandeweg ook wetenschappelijke kennis op die aan de basis ligt van astronautenvoeding en van een echte astronautentraining.

Op reis naar de ruimte met Fritz

Sterren, planeten en ruimtereizigers in de klas brengen heeft een magisch effect bij kinderen. Deze lessenreeks helpt je om dit effect ook in jouw klas te bereiken. We geven uitgewerkte en speelse klasactiviteiten, tips en ervaringen, gebundeld door lesgevers met jarenlange ervaring. Er zijn een 50-tal lessen, de gebruiker kan zelf uitkiezen welke in de klas uitgevoerd worden.

Schoolreis naar de maan: lessenreeks en STEM-activiteiten over ruimtevaart

Binnenkort zullen steeds meer mensen naar de maan reizen én er zelfs verblijven! Leerlingen zullen dit regelmatig in de actualiteit zien verschijnen. En wanneer zij volwassen zijn, zal de eerste mens voet op Mars zetten!

ESERO maakt maanreizen eenvoudig bespreekbaar in de klas via onderzoekend leren, met huis-, tuin- en keukenmateriaal. Dit alles aansluitend bij de Vlaamse eindtermen. De cursus toont voor welke uitdagingen we staan bij maan- en Marsreizen. Alle hoofdstukken bevatten informatie in eenvoudige taal, op niveau van de tweede en derde graad lager onderwijs. Elk hoofdstuk bevat klasexperimenten, klasoefeningen en/of demonstraties.

Aansluitend kan je deelnemen aan de projecten 'Moon Camp' en 'Mission X' die door ESA worden aangeboden voor alle scholen ter wereld. Hierin gaan de kinderen zelf een maanbasis ontwerpen of trainen als een echte astronaut.

Omgaan met eetproblemen op school

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel Kapstokken rond eten en lijngedrag.

Sinds de coronacrisis worstelen steeds meer tieners met een eetstoornis. Ook op jouw school zijn er misschien leerlingen die met deze problematiek kampen. Wat kan jij als onderwijsprofessional doen? Leer wat de problematiek inhoudt, wat de oorzaken en gevolgen zijn, maar vooral hoe jij aan preventie kan doen op school en leerlingen met eetstoornissen gepast kan ondersteunen.

Leer- en ontwikkelingsproblemen: van breed kader naar gerichte aanpak

In deze nascholing gaan we apart in op de verschillende leer-en ontwikkelingsproblemen, maar bekijken we dit alles ook vanuit een breder kader. Vrijwel alle leerlingen met deze uitdagingen hebben namelijk een zwak werkgeheugen en ervaren moeite met plannen en organiseren, automatiseren en executieve functies.

Formatief handelen: evalueren als start- en eindpunt van de onderwijspraktijk op jouw school

Evalueren blijft wellicht één van de meest complexe thema’s in onderwijs. Omdat het leren van leerlingen het ultieme doel is van elke onderwijspraktijk, is net het oordelen over de leervorderingen en leerprestaties van leerlingen geen sinecure. Evaluatie als begin- en eindpunt opnemen in het didactisch proces van waaruit je je onderwijsactiviteiten om het leren van leerlingen te stimuleren en te ondersteunen opzet, vormt de essentie van formatief handelen. Tijdens dit traject kijk je wat inzetten op een formatieve lespraktijk concreet betekent, zowel op klasniveau als op schoolniveau. Je krijgt inzicht in het belang van het verduidelijken en delen van leerdoelen, het zichtbaar maken van leerresultaten, het geven van feedback en het activeren van leerlingen als leerbron voor elkaar en als eigenaar van het eigen leerproces. Voortbouwend op deze inzichten ga je als leraar nadien aan de slag om bestaand materiaal om te zetten in een formatieve lespraktijk. Als leidinggevende onderzoek je de impact die de keuze voor formatief handelen heeft op schoolniveau en maak je de vertaalslag naar de eigen school.

Een goede start in de kleuterklas is zorgen voor een warme en zachte instap

Het begin van een schoolcarrière is voor elk kind een belangrijk moment: of het kind nu vanuit de kinderopvang of rechtstreeks van thuis instapt. Een goede start in de kleuterklas is dus erg belangrijk, zeker omdat kinderen in Vlaanderen al erg jong een transitie meemaken (van thuis of de kinderopvang naar de kleuterschool). Deze transitie brengt soms heel wat stress en onzekerheid met zich mee, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Een zachte overgang kan hier een groot verschil maken, maar dit gaat gepaard met heel wat uitdagingen!

Zelfregulerend leren: ik wil het, ik kan het, ik doe het!

Levenslang leren staat in ons huidig onderwijs centraal. Zelfregulerend leren is een belangrijke voorwaarde om levenslang te leren en krijgt daarom ook een plaats binnen de eindtermen leren leren.
Wat is zelfregulerend leren nu precies en op welke manier kan je ermee aan de slag gaan bij jou op school? Je krijgt een antwoord op deze vraag en maakt kennis met de website die ontwikkeld werd om het zelfregulerend leren te monitoren.

Digitale tools in de kleuterklas: ideaal om een speel-leeromgeving te creëren! (herhaling 1)

De kleuterklas vormt één grote speel-leeromgeving voor kleuters. Digitale tools passen dus perfect in jouw klas. Je ervaart hoe je digitale tools eenvoudig kan inzetten in elke thematische hoek. Je ontdekt hoe je vanaf de instapklas kan werken aan de digitale geletterdheid van kleuters. Het integreren van digitale tools vormt een mooie brug naar het stimuleren van taalvaardigheid, denkvaardigheden en creativiteit. En natuurlijk sla je zelf aan het ontwerpen zodat je met concreet materiaal naar huis gaat: dit kan je daags nadien meteen uittesten in jouw klas.

PFAS vervuiling: verspreiding, opname en toxiciteit

Wie de afgelopen jaren het nieuws heeft gevolgd, zal het ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Vlaanderen is erg verontreinigd met PFAS. Maar wat zijn dit nu precies voor stoffen? Hoe komen ze in het milieu terecht en hoe gedragen ze zich daar? Worden alle PFAS opgenomen door organismen (incl. de mens) en zijn ze schadelijk?

Een wegwijzer bij statistiekonderwijs in het secundair onderwijs (herhaling 1)

De modernisering van het secundair onderwijs toont het groeiende belang van statistiek voor alle graden en in alle studierichtingen. Statistiek is een eigen discipline waar abstract redeneren onlosmakelijk verbonden is met interpreteren van data en context. Die interpretatie leer je zomaar niet uit formules en berekeningen.

Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters met je EF-bril op - live online nascholing (herhaling 1)

Amina denkt eerst goed na voor ze iets doet.
Karel kan zijn beurt afwachten tijdens een gezelschapsspel.
Ali kan zich zeer goed concentreren bij een kringactiviteit en jouw instructies onthouden.

Herkenbaar bij jouw kleuters? Fantastisch!
Nochtans zijn deze vaardigheden niet bij alle kleuters zo vanzelfsprekend.
Wanneer je als leerkracht echter je EF-bril opzet, kan je je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kleuters. EF staat voor executieve functies. Het zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen.

Microbiologie in de klas: bioveiligheid op de bank

Bacteriën zijn overal. Sommige bacteriën zijn ziekteverwekkers, de meeste bacteriën deugen. De wereld kan niet zonder bacteriën, ze zijn een essentieel onderdeel van ons - en van hét - leven. Waarom doen we er dan zo vies en angstig over? Waarom gelden er dan toch strikte bioveiligheidsvoorschriften voor het werken met micro-organismen?

16de Welzijnsdag voor het onderwijs

De Welzijnsdag is een terugkomdag voor preventieadviseurs en opleidingsdag welzijn op het werk voor directies, technisch adviseurs en technisch adviseurs coördinatoren.

Deze themadag geeft je als preventieadviseur de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichte navorming.
Er komen heel wat onderwerpen aan bod zodat je op eigen maat jouw opleidingsdag kan samenstellen.

Loose Parts Play: vanuit het intuïtieve spel van kleuters met Loose Parts sterker inzetten op de ontwikkeling van kleuters (herhaling 1)

Spel met Loose Parts zie je regelmatig in kleuterklassen opduiken en biedt schitterende kansen om kleuters aan te zetten tot het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Op sociale media zie je vaak mooie composities zoals mandala’s verschijnen, maar dat is maar een heel klein onderdeeltje van Loose Parts Play. Wat is Loose Parts Play precies? Welke materialen kun je hiervoor gebruiken? Hoe maak je het leren van kleuters zichtbaar? En hoe start je dit op in je eigen klaspraktijk?

ChatGPT: een (vergiftigd?) geschenk voor leraar en leerling? (herhaling 2)

Artificiële Intelligentie is niet meer weg te denken uit ons leven en sinds kort uit ons onderwijs. Willens nillens drukken tools zoals ChatGPT ons op de feiten. Maar hoe werkt de tool? Hoe kan jij het inzetten als leraar? Wat is gewenst gebruik en hoe maak je afspraken met je leerlingen rond evaluaties en ongewenst gebruik? In deze nascholing ontdek je samen met collega’s de mogelijkheden, beperkingen en toekomst van deze AI-technologie.

AI en taaltechnologie: hoe ga je er effectief mee aan de slag in je taalles? (herhaling 2)

In deze sessie exploreer je de mogelijkheden en beperkingen van AI en taalalgoritmes specifiek gericht op het taalonderwijs. Duik in de wereld van sentimentsanalyse, stylometrie, creatief schrijven, analyse en transcriptie van podcasts ... Dit alles in een (kritisch) samenspel tussen leerling en computermodellen!

(Pedagogische) kwaliteitszorg in de opleiding van kinderbegeleiders (herhaling 1)

Geef jij les aan toekomstige kinderbegeleiders baby’s en peuters? Vind jij de leerplandoelen rond (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang ook zo uitdagend? Tijdens deze nascholing maak je kennis met de belangrijkste actuele kwaliteitsinstrumenten en krijg je inzicht in de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Naast suggesties om jouw inhoudelijke expertise te blijven actualiseren en verder te verdiepen, verken je enkele didactische materialen die dit onderwerp concreet en toepasbaar maken voor kinderbegeleiders. Je stapt buiten met de nodige kennis en handvaten om jouw leerlingen/cursisten op te leiden tot kwaliteitsvolle kinderbegeleiders.

Administratief opvolgen van de schoolloopbaan van de leerling in het gewoon secundair onderwijs (herhaling 1)

Deze nascholing loodst je doorheen de schoolloopbaan van de leerling in het gewoon secundair onderwijs van de inschrijving tot het behalen van een oriënteringsattest, getuigschrift of diploma. Je krijgt een overzicht van alles wat van jou als school administratief op ieder moment tijdens het schooljaar wordt verwacht met een toelichting bij het regelgevend kader.

Storend gedrag begrijpen, opvolgen én aanpakken (herhaling 1)

Kinderen groeien op met vallen en opstaan. Soms dragen ze een emotionele rugzak met zich mee die zwaar kan gaan wegen. Via hun gedrag tonen ze dan dat het moeilijk met hen gaat. Steeds meer worden we op scholen geconfronteerd met dit signaalgedrag. Hoog tijd om ons te verdiepen in deze problematiek en stil te staan bij oorzaken, preventie én aanpak. Deze nascholing vertaalt een theoretisch kader naar de dagelijkse praktijk zodat je er onmiddellijk mee aan de slag kan.

iPad handig inzetten in de kleuterklas (herhaling 1)

Heb je een of meerdere iPads in de klas, maar gebruik je die nog niet optimaal? Ben je lang bezig met het zoeken naar de juiste apps en verdrink je een beetje in het grote aanbod van de appstore? Dan is deze nascholing iets voor jou. Je leert hoe je met de iOS-apps tal van toepassingen kan bieden aan je leerlingen en hoe je op een snelle manier opdrachten, filmpjes, woordkaarten… maakt.

Woord in actie

Het Vlaams Talenplatform organiseert met middelen uit het Excellentiefonds van minister Weyts een grootschalige wedstrijd rond creatieve spreekvaardigheid, “Woord in Actie”, voor leerlingen uit het vierde en vijfde jaar secundair onderwijs. Leerlingen uit zowel de D-, D/A- als A-finaliteit worden aangemoedigd een gesproken column van 5 minuten te brengen waarin leerlingen vanuit een persoonlijke observatie over een alledaags (taal)fenomeen, gebruik of gebeurtenis een verhaal vertellen dat het publiek tot nadenken doet stemmen. Wat verrast, verwondert, irriteert of inspireert hen? Ze brengen een boeiend verhaal in vlot en rijk Standaardnederlands en tonen zo dat kleine anekdotes een grote indruk kunnen nalaten. Na plaatselijke selecties binnen de school volgen provinciale voorrondes en een nationale finale, waarin de allereerste WIA-trofee wordt uitgereikt.

Centrum Nascholing Onderwijs organiseert in samenwerking met het Vlaams Talenplatform een nascholingsdag waarin we good practices, werkvormen en inhouden aanbieden aan leerkrachten, zodat zij geïnteresseerde leerlingen goed kunnen voorbereiden op hun deelname.

Activerende werkvormen voor technisch lezen en schrijven (NT2) (herhaling 1)

Iemand technisch leren lezen en schrijven gaat vaak gepaard met horten en stoten.

Hoe krijg je meer dynamiek in dit proces? Hoe houd je het voor de cursist en jezelf uitdagend? Hoe krijg je ‘schwung’ in het technische lees- en schrijftraject van een cursist?

In deze nascholing laten we je graag kennis maken met een aantal interactieve werkvormen met speciale aandacht voor het technisch lezen en schrijven.