Zoek een nascholing

Aandacht voor talenten van kinderen

Ken je dat moment? Als een kind je met fonkelende ogen je iets laat zien, waar het met veel plezier hard aan gewerkt heeft... Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden... Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die 'leren en ontwikkelen' heet, die hier aangesproken wordt. Talent!

Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Hoe sociale vaardigheden van kinderen vergroten?

Sociale vaardigheden zijn nodig om met anderen kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken. Bij sommige kinderen verloopt dit contact niet zo vlot, zo komen ze steeds meer alleen te staan. Hoe kan je kinderen 'sterker' en 'weerbaarder' maken door te werken aan hun zelfvertrouwen en hen sociaal inzicht bij te brengen?

Filosofie binnen Humane Wetenschappen

In de leerplannen cultuurwetenschappen voor de derde graad is een groot deel gewijd aan filosofie.
Dit vraagt om een mogelijke didactiek van de filosofie met aandacht voor de relatie tussen ‘filosofie’ (d.i. het leren over filosofen uit het heden en verleden) en filosoferen (d.i. de leerlingen zelf leren reflecteren).

(V)aardig in gesprek met leerling en ouders in het BaO

Vanuit het begeleidingsgebeuren binnen de school vinden we dat het ons al aardig lukt om in gesprek te gaan met leerlingen en ouders. Toch vertrekken we hierbij eerder vanuit ons referentiekader en onze perceptie van de realiteit. Hierdoor gaan we makkelijk voorbij aan de beleving van de leerling en de ouders en slagen we er onvoldoende in om “hun spoor” te beluisteren en te volgen.

Vaardig in gesprek gaan betekent dat we begeleidings- en gespreksvaardigheden eigen maken om beter aan te sluiten op het spoor van de leerling en de ouders en van daaruit de begeleiding optimaler vorm geven en groei mogelijk maken.

Ik zie het anders! Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Richtingsmoeilijkheden zorgen zowel bij kinderen als ouders en leerkrachten voor grote moeilijkheden en onbegrip. Als kinderen voortdurend richtingen, letters en cijfers spiegelen hebben ze niet alleen moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen, maar ook met plannen, organiseren en structureren. Dit alles kan leiden tot leerproblemen en kan ook zorgen voor faalangst, zwakke concentratie, vermoeidheid, schoolmoeheid...

Met een goede zorgvraag naar het MDO

Nog te vaak blijft een MDO bij het vaststellen en beschrijven van het probleem of wat de leerkracht als probleem ervaart (overzicht). Nog te weinig zetten we de stap naar inzicht: 'wat betekent het voor dit kind', om uiteindelijk te komen tot de juiste werkpunten en interventies (uitzicht).
Geïntegreerde zorg betekent dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening aan leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg komt dus veel meer centraal te staan. (Jacobs & Struyf, 2010).

Met deze vorming 'Met een goede zorgvraag naar het MDO' verkennen we de mogelijkheden om het MDO voor te bereiden, zorgvragen te formuleren en tot werkpunten en interventies te komen. We reflecteren over ons eigen handelen om van daaruit op het MDO samen tot afspraken te komen en een stap vooruit te zetten in de begeleiding van kinderen.

Moet er dan geen straf volgen?

Na ongewenst gedrag volgt steevast de vraag: "Welke straf zullen we dit kind geven?" Leerkrachten zoeken naar de beste straf: niet te hard en niet te soft, een straf waar het kind echt iets van leert... en liever nog gebruiken we beloningen voor gewenst gedrag. Veel scholen zijn op zoek naar een sanctiebeleid dat vruchten afwerpt.
Maar is het uitwerken van een sanctiebeleid de goede weg? Op deze inspiratiedag worden er enkele inzichten aangereikt over gedragsverandering, die verder kijken dan alleen straffen en belonen.

Outputbeleid als insteek voor kwaliteitszorg in het BaO

Het outputbeleid is een wezenlijk onderdeel van de integrale kwaliteitszorg van de school.

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert scholen: zij stelt werkingsmiddelen ter beschikking, betaalt het personeel, subsidieert nascholing... . Het is dan ook logisch dat scholen verantwoording afleggen. De overheid verwacht dat scholen kwaliteitsvol onderwijs organiseren. Welke resultaten boekt de school bij haar leerlingen? Wat leveren de onderwijsinspanningen op?
Dat zijn relevante vragen als de school én de overheid een beeld willen krijgen van de geboden onderwijskwaliteit.
Het risico bestaat dat de school output uitsluitend bekijkt vanuit het perspectief van verantwoording afleggen. Hierdoor krijgt 'output' een eenzijdige invulling.

Het ontwikkelen van een outputbeleid geeft heel wat mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen, te interpreteren en te verbeteren.
Maar hoe doen we dit dan?

Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen (herhaling)

Schrijven als psychomotorische activiteit op maat van het kind.

Vertrek eens zonder thema (herhaling)

'Vertrek eens zonder thema' is een hot topic. Meer en meer kleuterleerkrachten laten af en toe hun thema's en volgepropte weekschema's los om eens 'echt' tijd te maken voor hun kleuters.
In een sprokkelweek, in een hoekenweek, in een weekje 'tijd maken'...
Wil jij ook ontdekken hoe je meer rust creëert, meer tijd krijgt om mee te spelen, te observeren, te genieten en interesses van kleuters te ontdekken...?
Mis dan zeker deze nascholing niet! Ga voor jezelf op zoek naar jouw evenwicht tussen werken vanuit een thema en werken zonder thema. En groei meer naar je kleuters toe!

Een goede relatie met leerlingen: meer rust in de klas (BaO)

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet.
Een gebrek aan ‘verbondenheid’ met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je als leerkracht dit proces herstellen, hoe een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Kinderyoga op school, een introductie - 2de tem 6de leerjaar

Kinderen krijgen vandaag de dag heel veel prikkels binnen en moeten vaak aan allerlei eisen voldoen. Dit leidt vaak tot veel spanning in het lichaam en geest. Als er hier tegenover onvoldoende ontspanning staat, leidt dit vaak tot lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid), slecht slapen, zich niet goed in hun vel voelen, concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressie...
De verbinding met zichzelf en met de omgeving verdwijnt deels of volledig. Kinderen worden hyperactief of sluiten zich juist af voor zichzelf en hun omgeving.

In kinderyoga komen kinderen op een speelse manier in contact met yoga, met zichzelf en met de ander. Leren luisteren naar het huis waarin je woont, je lichaam, kan al op heel jonge leeftijd. Het kan kinderen helpen zich meer in balans te voelen, leren voelen dat je lichaam en hoofd anders voelt bij bepaalde oefeningen en opmerken dat dit fijn is.
Kinderyoga kan dus een goede ondersteuning zijn voor het kind in zijn fysieke en emotionele groei. Als kinderen goed in hun vel zitten, kan er ook meer ruimte zijn om nieuwe dingen te leren en inspanningen te doen.

In een yogales leren kinderen op een speelse wijze balans voelen tussen beweging en rust, spanning en ontspanning. Kinderyoga kan een goede ondersteuning zijn in de fysieke en emotionele groei van een kind: het houdt het lichaam soepel, verbetert motoriek en concentratie, draagt bij aan zelfvertrouwen en positief denken en vooral: het is gewoon superleuk! Door de oefeningen samen te doen, leren ze ook respectvol omgaan met de ander. In een yogales mogen kinderen gewoon zichzelf zijn, zonder druk, zonder verwachtingen, zonder prestatiedrang...

Kinderyoga op school, een introductie - kleuters en 1ste leerjaar

Kinderen krijgen vandaag de dag heel veel prikkels binnen en moeten vaak aan allerlei eisen voldoen. Dit leidt vaak tot veel spanning in het lichaam en geest. Als er hier tegenover onvoldoende ontspanning staat, leidt dit vaak tot lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid), slecht slapen, zich niet goed in hun vel voelen, concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressie...
De verbinding met zichzelf en met de omgeving verdwijnt deels of volledig. Kinderen worden hyperactief of sluiten zich juist af voor zichzelf en hun omgeving.

In kinderyoga komen kinderen op een speelse manier in contact met yoga, met zichzelf en met de ander. Leren luisteren naar het huis waarin je woont, je lichaam, kan al op heel jonge leeftijd. Het kan kinderen helpen zich meer in balans te voelen, leren voelen dat je lichaam en hoofd anders voelt bij bepaalde oefeningen en opmerken dat dit fijn is.
Kinderyoga kan dus een goede ondersteuning zijn voor het kind in zijn fysieke en emotionele groei. Als kinderen goed in hun vel zitten, kan er ook meer ruimte zijn om nieuwe dingen te leren en inspanningen te doen.

In een yogales leren kinderen op een speelse wijze balans voelen tussen beweging en rust, spanning en ontspanning. Kinderyoga kan een goede ondersteuning zijn in de fysieke en emotionele groei van een kind: het houdt het lichaam soepel, verbetert motoriek en concentratie, draagt bij aan zelfvertrouwen en positief denken en vooral: het is gewoon superleuk! Door de oefeningen samen te doen, leren ze ook respectvol omgaan met de ander. In een yogales mogen kinderen gewoon zichzelf zijn, zonder druk, zonder verwachtingen, zonder prestatiedrang...

Met 2,5/3-jarigen aan de slag

Het zijn de allerkleinsten op de school en hebben nog ontzettend veel nood aan veiligheid en geborgenheid. Het zijn 'snuffelaars', 'prutsers'... en gaan dagelijks op ontdekkingstocht. Een hoek is niet om in te blijven, een handtas dient om vol te proppen. Juf, kijk naar mij en leer!

Breuken zetten de rekenwereld op zijn kop

Hoe hoger de noemer, hoe kleiner het deel. Twee derden is evenveel als vier zesden en als we gaan optellen of aftrekken moet er eerst een heel stappenplan afgewerkt worden.
Hoe helpen we rekenzwakke kinderen om dit alles te vatten?

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school (voormiddag)

Ben je klasleerkracht in de lagere school en denk je eraan om samen met één of meerdere collega’s voor de klas te gaan staan? Ben je directie van een lagere school en wil je je team motiveren om mee te stappen in het verhaal van co-teaching? Ben je zorgcoördinator in de lagere school en denk je in co-teaching een hefboom te zien om nog intenser te werken aan inclusief onderwijs?
Dan is deze nascholing op jouw maat!

Gedrag positief beïnvloeden - met kinderen samen werken aan oplossingen

Bij herhaald probleemgedrag belanden leerkrachten en leerlingen nogal eens in een negatieve vicieuze cirkel. Uiteindelijk overheerst onmacht: wat moéten we nog met dit kind (of deze groep)? Het oplossingsgericht werken biedt een verfrissende, nieuwe kijk op moeilijk gedrag.

In deze nascholing presenteren we je een leuke methode om kinderen te ondersteunen in hun functioneren, die ontwikkeld werd door o.a. Insoo Kim Berg en Ben Furman (Kids’ skills). Vertrekkend vanuit problemen, zoals die ervaren worden door kind en/of leerkracht, ga je samen met het kind (en z’n ouders) op zoek naar oplossingen. Daarbij worden de eigen competenties van het kind maximaal aangeboord. De leerkracht bepaalt samen met het kind doelen en helpt het in kleine stapjes z’n functioneren verbeteren. Hulpmiddelen daarbij zijn vooral goede vragen, die je op een gepaste manier leert gebruiken. Je maakt in deze nascholing ook kennis met enkele kant-en-klare materialen, die je ter ondersteuning kan gebruiken.

Help! Een moeilijke klasgroep

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'een positief klasklimaat, het hele jaar door'.

Leerkrachten signaleren vaak dat een groep leerlingen hen “ontglipt”. En dan zijn er een aantal typische valkuilen waarin ze trappen:

 • meer en meer zelf de touwtjes in handen nemen
 • interactie tussen leerlingen zoveel mogelijk vermijden
 • de invloed van leiders proberen in te perken

... met niet altijd zo’n goed resultaat tot gevolg!

In deze nascholing gaan we uit van een aantal groepswetten. We bekijken hoe deze de sfeer in een klas bepalen en hoe we inzicht in deze groepswetten als leerkracht kunnen gebruiken om de klassfeer te sturen naar een aangenamer leer- en leefklimaat.

 

Krachtig en positief evalueren

Breed evalueren van wiskunde, taal, muzische vakken, LO en WO, zelfevaluaties, portfolio, peer-assessment en anders rapporteren. Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg! De aandacht voor nieuwe en andere evaluatievormen is groter dan ooit tevoren. Traditionele evaluatievormen schieten immers op behoorlijk wat terreinen tekort. Daarmee komt meteen de vraag naar heldere en concrete voorbeelden om breed, anders en competentiegericht te evalueren. De vorming geeft houvast rond de onderliggende visie van dit breed evalueren. Het gaat immers over meer dan het gebruik van een aantal trendgevoelige evaluatietools. Het gaat over een andere manier van kijken. Dit 'anders kijken' wordt concreet gemaakt en vertaald naar de realiteit van de lagere school. Hierbij worden veel concrete voorbeelden van breed evalueren aangereikt en besproken.

 

Personeelsadministratie voor beginners (reeks van 6 dagen) (herhaling)

Er wordt inzicht geboden in de diverse personeelsdossiers, zowel op het vlak van regelgeving als op dat van praktische uitvoering.

Het spel van kinderen uitbouwen en verdiepen

Deze cursus is een herwerking van de nascholing 'Kleuters prikkelen en boeien'.

 

Klasbewegingen met een plan! Via specifieke bewegingstussendoortjes de houdingsreflexen verbeteren

Zitten de kinderen van je klas soms ook raar op hun stoel?
Hebben ze het soms ook moeilijk om iets te onthouden?
Blijven ze maar heen een weer wiebelen op hun stoel?
Via een leuk speels maar zeer belangrijk bewegingsprogramma kan je kinderen in je klas versterken op heel wat gebieden.

Ons lichaam als muzische speeltuin in het BaO

Hoe geef ik een muzische les waarin de kinderen gestimuleerd worden om te durven creëren? Hoe word ik een goede muzische vormer in alle muzische domeinen (drama, dans, muziek en beeld)?

Verbindend samenwerken met ouders. Kansen en valkuilen (BaO en s.o.) (Antwerpen)

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming tussen school, ouders en leerling. De dagdagelijks realiteit voelt regelmatig aan als een 'mijnenveld' waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

Meten en ruimte in de kleuterklas

Activiteiten waarbij de kleuters actief gaan meten en leren rond ruimtelijk inzicht, zijn niet altijd even makkelijk te integreren in het thematisch werken van de kleuterschool.
In deze nascholing leer je hoe je ook bij minder evidente thema’s toch doelgericht kan werken rond meten en ruimte. Leren van elkaar en uitwisselen van ideeën staan centraal.

Mindfulness in het BaO: voor jezelf en je leerlingen

Hoe kan je de veerkracht van kinderen in de klas vergroten? Hoe zorg je voor een beter klasmanagement, minder conflicten, minder stress voor de juf en de leerlingen?
Mindful voor de klas staan biedt een mogelijk antwoord op deze vragen.

Tips & tricks voor meer taal, meer denken en meer onderwijstijd in de tweede en derde kleuterklas

Maxi taaltijd; mega denktijd: zet in op de taal- en denkontwikkeling van je kleuters.

Spelen met taal bij (taalzwakke) peuters (2,5-jarigen)

Hoe kan je ...

 • op een speelse manier 2,5-jarigen actief laten genieten van taal?
 • hierbij met prentenboeken, versjes, liedjes ... aan de slag gaan?
 • aan allerlei (muzische) doe-activiteiten taal koppelen?
 • een rijke en prettige taalomgeving uitwerken?
 • ook taalzwakke kinderen optimale kansen bieden?

Spel- en werkvormen inzetten voor coöperatief leren (herhaling 1)

Hoe kom je tegemoet aan individuele verschillen tussen leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat hun aandeel van gemiddeld maximaal één minuut spreken per lesuur exponentieel toeneemt? Hoe verhoog je de motivatie van leerlingen voor je vak? Een effectieve manier om aan deze actuele onderwijsbehoeften tegemoet te komen, is het inschakelen van coöperatieve didactische werkvormen.

Maar als je de leerlingen laat samenwerken in een groepje, draait het er vaak op uit dat enkele ijverigen de trein trekken en de rest van het groepje er zijn karretje aan vasthangt. Dat is erg frustrerend, niet in het minst voor de leerlingen zelf! En bovendien: hoe kan je het groepswerk evalueren op een eerlijke en steekhoudende manier?

We benaderen de nascholing op een lichtvoetige en creatieve manier via gevarieerde en praktijkgerichte oefeningen. Als deelnemer doorloop je een groot aantal van de speelse werkvormen die coöperatief leren mogelijk maken. De nascholing is opgebouwd uit verschillende interactieve componenten, waarbij de deelnemers zelfontdekkend, ervaringsgericht en samenwerkend de inzichten verwerven. We verwachten daarom een actieve deelname aan deze vorming.

Differentieer! Leerrendement verhogen door planmatig in te spelen op verschillen tussen leerlingen (herhaling 1)

Meer dan ooit zijn we ons bewust van de diversiteit in de klas: ons leerlingenpubliek is rijk aan culturen en talen, en verschilt ook enorm op gebied van voorkennis, aanleg, interesses, cognitieve en affectieve vaardigheden en leervoorkeuren. Maar hoe organiseer je binnenklasdifferentiatie op een manier die voor jezelf en je leerlingen duidelijkheid schept, een effectief verschil maakt en praktisch haalbaar is? En hoe evalueer je dan?

Taalgericht vakonderwijs in niet-taalvakken

Alle leraren, ook van niet-taalvakken, leggen aan hun leerlingen heel wat talige eisen op: leerlingen moeten theoretische teksten lezen en samenvatten, informatie opzoeken, schriftelijk en mondeling vragen beantwoorden, hun eigen mening formuleren enz. Daarnaast moeten ze het vakmatig discours van wiskunde, aardrijkskunde, economie enz. leren beheersen. Ze moeten vaktermen leren hanteren. Ze moeten van elk vak het specifieke denken en formuleren onder de knie krijgen. Een hele klus, toch.
Leraren van niet-taalvakken staan er niet altijd bij stil dat ze dergelijke talige vaardigheden van hun leerlingen vragen. Bovendien overschatten ze hun leerlingen op dat vlak nog al eens. Meer dan twintig jaar onderzoek en ervaring in Vlaanderen en Nederland hebben intussen duidelijk gemaakt dat veel leerproblemen van leerlingen taalproblemen zijn: schooltaal die te veraf staat van thuistaal, onduidelijk geformuleerde vragen en opdrachten, vage of dubbelzinnige feedback, niet aan het niveau van leerlingen aangepaste taal in schoolboeken, onvoldoende ontwikkeling van taalvaardigheden enz. Hoe kan élke leraar daar wat aan doen?

Compenserende software voor leerlingen s.o.

Leerlingen met lees- en schrijfproblemen of andere zorgbehoeften kunnen soms een extra duwtje in de rug gebruiken.  De computer kan hiervoor een prima hulpmiddel zijn, gaande van eenvoudige aanpassingen in de instellingen van de computer tot erg specifieke softwarepakketten. 

Aandacht voor efficiënter gebruik van een standaard tekstverwerker biedt voor alle leerlingen voordelen.  Gebruik van een digitale (al dan niet online) agenda helpt leerlingen hun tijd overzichtelijk in te delen.  Verder bestaan er diverse gratis programma’s zoals overhoorsoftware en mindmapsoftware, die het verwerken van leerstof kunnen vereenvoudigen.

Wanneer we kijken naar meer gespecialiseerde software, duiken uitgebreide voorleesprogramma’s als Kurzweil 3000, Alinea en Sprint Plus op.  Daarnaast bieden spraakherkenning en woordvoorspellingssoftware extra mogelijkheden.

Tijdens de cursus worden heel wat mogelijkheden getoond en besproken.  Er is de mogelijkheid om zelf een aantal programma’s en hulpmiddelen uit te proberen en ervaringen uit te wisselen.  Daarnaast is er aandacht voor het project Lees voor! Vlaanderen dat leerlingen met een lees- en/of schrijfbeperking gratis voorleessoftware aanbiedt.

De nadruk ligt op het gebruiken van de “klassieke” computer, maar ook het gebruik van tablets komt kort aan bod.

Vaardigheden en attitudes evalueren op een praktische manier

De evaluatie van vaardigheden en attitudes is een moeilijke klus. Hoe kom je tot een verantwoord cijfer en hoe kun je naderhand dat cijfer verklaren? We bekijken de valkuilen bij de evaluatie van vaardigheden en gaan na hoe je niet-vakgebonden attitudes toch kan beoordelen.

Mindful@School: anders omgaan met stress (herhaling 1)

Een job in het onderwijs kan zeer veeleisend en stresserend zijn. Naast lesgeven moeten we immers leerlingen leren samenleven, hen weerbaar maken, hen leren omgaan met stress...

Mindful@School leert u hoe u uzelf kan blijven tijdens conflicten met leerlingen of collega's. Hoe u tijdens periodes van stress toch stabiliteit kan blijven uitstralen. Hoe u leert omgaan met grenzen en zo kan vermijden om er onderdoor te gaan. Door meer aanwezig te zijn in het huidige moment, leert u beter omgaan met piekergedachten. Dit heeft een positieve invloed op uw immuniteit en slaapkwaliteit.

Gezag en respect... zonder woorden (herhaling 1)

Mag je als leerkracht nog eisen stellen, niet te bediscussiëren grenzen stellen? Of moeten afspraken onderhandeld worden en in samenspraak met de groep opgesteld worden?
Sinds halfweg vorige eeuw werd de focus verlegd, van éénrichtingseisen naar medezeggenschap, een terechte inhaalbeweging. Nu horen we vaak leerkrachten vragen: "Mag er terug ten gepaste tijde gezag zijn, en hoe presenteer ik grenzen op een efficiënte, respectvolle manier?"

Goede toets- en examenvragen formuleren

In deze vorming krijgt “Ik ga toetsen en examens verbeteren” een andere betekenis. Aan de hand van twee centrale vragen bekijk je – samen met de andere deelnemers – je eigen toetsmateriaal kritisch en ontwikkel je sterke nieuwe vragen.

Heldere meerkeuzevragen inzetten in je les- en toetspraktijk

Deze nascholing werd vroeger aangeboden onder de titel Doordacht evalueren met meerkeuzevragen.

Meerkeuzevragen hebben niet de beste reputatie. Onterecht. Heldere meerkeuzevragen in je les- en toetspraktijk hebben net een meerwaarde voor het leren van je leerlingen. Ontdek in deze sessie hoe je meerkeuzevragen gepast kan inzetten.

Kwaliteitsvol lesgeven en leiderschap in de klas

We komen uit een cultuur waarin de leerkracht zonder discussie de ‘baas’ was. Die autoritaire cultuur bestaat niet meer. Straffen verliezen meer en meer hun effectiviteit. Toch kan een leerkracht nog altijd ‘echte autoriteit’ verwerven. Wie dat heeft, kan ‘in the flow’ lesgeven.

Pedagogisch straffen en belonen: een basis

We komen uit een cultuur waarin de leerkracht zonder discussie de ‘baas’ was. Die autoritaire cultuur bestaat niet meer. Straffen verliezen meer en meer hun effectiviteit. Toch kan een leerkracht nog altijd ‘echte autoriteit’ verwerven. Wie dat heeft, kan ‘in the flow’ lesgeven. Belonen is een essentieel onderdeel van de goede klaspraktijk. Alleen als je leider bent in de klas en als je ook beloont, krijg je van de klas het recht om te straffen. Hoe doe je dat?

Aanleren en coachen van attitudes

Opvoeden is een werk van lange adem en bestaat voor een groot deel uit het bijbrengen van attitudes.

Precies doordat leerkrachten, ouders en andere opvoeders niet permanent toezicht kunnen uitoefenen en de momenten waarop ze effectieve controle over het gedrag van jongeren hebben beperkt zijn, is het aanleren van attitudes zo doorslaggevend om bij jongeren het gewenste gedrag te bekomen.

 

Waarom jongeren blijven vasthouden aan foutief gedrag

In deze nascholing staan we stil bij de vraag hoe het komt dat jongeren doordraven op de ingeslagen weg zelfs al weten ze dat dit fout is en dat er gevolgen aan verbonden zijn. Daarnaast staan we stil bij de mechanismen die ervoor zorgen dat dit foutieve gedrag kan doorbroken worden.

Stemtechniek voor leerkrachten

Citroenwater drinken helpt niet meer! We voelen hoe we vermoeid geraken bij het spreken, krijgen keelpijn, worden hees of hebben helemaal geen stemgeluid meer. Dit komt omdat we een belangrijk facet van het spreken over het hoofd zagen, nl. spreektechniek.
Meer en meer leerkrachten ondervinden stemproblemen. Deze moeilijkheden ontstaan niet alleen door onvoldoende stemhygiëne - spreken in grote stoffige lokalen, veel en luid praten, roken - maar ook door een langdurig verkeerd gehanteerde stemtechniek.

Coachen van competentieontwikkelend leren. Groeikracht waarderen en stimuleren.

'Competentiegericht leren’ raakt meer en meer ingeburgerd in het onderwijs. Deze pedagogisch-didactische werkvorm vergt een heel eigen organisatie. De klemtoon tijdens deze dag ligt aan de ene kant op de begeleidingshouding van de leerkracht die vereist is, wil deze werkvorm volledig tot haar recht komen, en aan de andere kant op de beleidsvoorwaarden die gecreëerd kunnen worden om dit coachend lesgeven te stimuleren.

Klasmanagement - Regisseer je klas!

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed klasmanagement. Regelmatig nadenken over je eigen management in een steeds veranderende maatschappij is geen overbodige luxe voor elke leraar.
Uit oefensessies in 2 verschillende lerarenopleidingen ontstond het boek Regisseer je klas. Het bundelt oefenmateriaal rond klasmanagement dat bruikbaar is voor de beginnende en de ervaren leraar, in de lerarenopleiding of in begeleidingstrajecten van leraren.

Rugvriendelijk leven en werken als leerkracht

Zo'n 80% van de bevolking wordt ooit in zijn leven geconfronteerd met rugklachten. Ook personeel werkzaam in scholen ontsnapt hier niet aan. Aangezien een rugproblematiek een enorme impact heeft op uw hele leven (persoonlijk, sociaal, werk, vrije tijd...) is het heel erg belangrijk om zorgzaam met uw rug om te gaan. We maken de deelnemers hierop attent en geven allerlei praktische tips die ze kunnen toepassen op het werk als privé.

Excel 2016 voor beginners (herhaling)

Excel 2016 is een spreadsheetprogramma met een geïntegreerde database en grafische mogelijkheden. Een spreadsheet rangschikt informatie in kolommen en rijen. Een database beheert informatie zoals leerlingen- of leveranciersbestanden. Tenslotte kan informatie ook grafisch weergegeven worden, bijvoorbeeld in een kolom- of cirkeldiagram.

Excel 2016 voor gevorderden (herhaling)

Gebruik je reeds enige tijd Excel? Zo ja, dan kan enige verdere kennis van het pakket je wellicht helpen bij het sneller verwerken van gegevenslijsten of het maken van meer complexe berekeningen. Ook scenario’s, wat-als-analyses en rekenen met datum- en tijdfuncties worden ingeoefend.

Excel 2016 voor experts

Wil je nog beter de kracht van dit veelzijdig programma benutten, dan is deze sessie een aanrader.
Als je bepaalde handelingen vaak uitvoert, lijkt het veel productiever om deze handelingen vast te leggen.
Een macro vergemakkelijkt vervolgens de uitvoering.
Denk bijvoorbeeld aan het sorteren van een adressenlijst.
Met één klik doet de macro dat voor jou.

Leerlingen met leerstoornissen: achtergronden en basisaanpak

De dag van vandaag neemt het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft, toe. Vaak gaat het om hulp bij of aandacht voor hindernissen die de leerling in de weg staan om een goed leerproces te doorlopen. Hindernissen waar de leerling zelf vaak geen controle over heeft, maar die wel het leerklimaat en de relatie met de leerkracht kunnen beïnvloeden. Voor de leerkracht zelf is het niet altijd eenvoudig om goed in te schatten welke hulp een leerling juist nodig heeft, ook omdat leerlingen onderling erg kunnen verschillen. Het is belangrijk dat zij hierbij de nodige tools aangeboden krijgen.

iPads in het lager onderwijs - basiscursus

In deze nascholing gaan we bekijken hoe je in de lagere school met iPads aan de slag kan.

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit (herhaling 1, Antwerpen)

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Plastische opvoeding met PC

Leerkrachten plastische opvoeding willen graag digitale technieken toepassen in de lessen maar dit lijkt soms moeilijk.

Vaak is er angst voor de technische aspecten en de beschikbaarheid van apparatuur. We bekijken hoe we met eenvoudige technieken en met weinig middelen aan de slag kunnen.

iPads in het lager onderwijs - vervolgsessie

In deze vervolgsessie gaan we wat dieper in op apps.

 

Reageren op agressie-incidenten: een praktijkgericht stappenplan

Agressief gedrag: het komt vaak onverwacht en in ieder geval nooit op het goede moment. Agressie komt niet alleen van leerlingen, soms gaat het om agressief gedrag door ouders of collega’s. Soms kom je in een escalatie terecht, die je maar moeilijk kan keren. Of het nu over verbale, psychologische of fysieke agressie gaat, ernstige of eerder subtiele incidenten: de impact ervan kan groot zijn.

Hoe kan je best reageren? Wat zeg je (niet)? Wat met lichaamstaal? Hoe zorg je ervoor dat je je kalmte bewaart? Wat met omstaanders?

Focus op deze dag is het moment van het agressie-incident. We overlopen stap voor stap mogelijkheden, aandachtspunten en valkuilen. Een aanrader voor ieder personeelslid die te maken kan krijgen met agressie van leerlingen en ouders.

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing "Agressief gedrag van leerlingen en ouders" die in het verleden werd aangeboden door CNO.

Effectief lesgeven: denken en gesprek activeren

Dit is een dag over lesgeven en leren. Over het activeren van denken en gesprek tijdens de les. Over wat (cognitieve) wetenschap ons hierover leert. Wat werkt en wat werkt niet? De leraar maakt immers het verschil (veel meer dan structuren). En geen nood: de wetenschappelijke inzichten maken we heel concreet.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (herhaling 1, Antwerpen)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (herhaling 2, Wilrijk)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o. (Beringen)

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Dyscalculie en rekenproblemen in het BaO. Een praktijkgerichte kijk

Veel kinderen worstelen met rekenen. Ondanks gerichte en intensieve begeleiding blijven een aantal kinderen het moeilijk hebben met hoofdrekenen, kloklezen, maten... Wanneer is er sprake van dyscalculie? Hoe kunnen we deze kinderen ondersteunen zodat ze met meer zelfvertrouwen kunnen omgaan met cijfers en rekenen? Welke zijn de drempels voor leerlingen met rekenstoornissen? Hoe kunnen we door onze didactiek en aanpak deze drempels verlagen of preventief aanpakken? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende kinderen met uiteenlopende problemen ? Welke basiskennis en vaardigheden geven we kinderen met rekenstoornissen mee naar het secundair onderwijs?

 

Conflicten en pesten, complexe thema’s, ingrijpende gebeurtenissen aanpakken met een herstelcirkel

Vechtpartijen, diefstal, pesterijen, een storende klas(groep) geven motivatieverlies en gevoelens van onveiligheid of wrevel, zowel bij leerkrachten, leerlingen als ouders. Vluchtelingenproblematiek, terroristische aanslagen, het leegspuiten van een brandblusser in de klas, de aanwezigheid van een mes op school… dit zijn ideale gelegenheden om te luisteren naar onze leerlingen en om van fouten leermomenten te maken voor alle leerlingen en leraren.

Als we te snel reageren op de symptomen en onze reactie hierop faalt, zal de wrevel en onveiligheid in de groep enkel stijgen en het onaangepast gedrag zal niet stoppen. Ouders worden te snel gealarmeerd, leerlingen geschorst of heel de klas gestraft.

Door een bestraffende benadering verliezen we kansen voor de jongeren om:

 • verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar;
 • waakzaam te zijn voor gedrag dat schade aanricht aan de onderlinge relaties;
 • hun plichten tegenover hun leerkrachten en klasgenoten te begrijpen;
 • deel te nemen aan een democratisch proces om de groepssfeer te herstellen.

Introductie van de herstelgerichte klascirkel is een uitdaging zowel voor leerkracht als leerling. Met deze herstelgerichte aanpak zorgen leerkrachten en leerlingen dat:

 • (klas)herstelcirkels een eerlijk proces krijgen;
 • wraak en vergelding van de overtreders zeldzaam zijn;
 • overtreders meer geneigd zijn hun daad toe te geven als ze weten dat er niet gestraft wordt.

Leerkrachten voelen zich meer tevreden als ze hun leerlingen zien als verantwoordelijke mensen in plaats van slecht functionerende desperado's. Leerlingen tonen verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden als ze hiervoor een toepasbaar forum krijgen. Leerlingen die deelnemen aan een (klas)herstelcirkel vrezen minder voor straf en zijn meer bereid hun verhaal te doen. Het is ook veiliger, vooral voor slachtoffers.

Een herstelgerichte benadering van probleemgedrag geeft groeikansen aan de leerling, leraar, klas en school (herhaling 1, Wilrijk)

De gekende aanpak bij probleemgedrag zoals het geven van opmerkingen, verwittigingen, nota’s, verwijdering uit de klas, straf(studie), een contract, schorsing… kan op korte termijn effect hebben. Maar met deze (sanctionerende) aanpak slagen we er echter niet in om de leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te laten nemen of inzicht te krijgen in de schade die dit gedrag toebrengt aan anderen (klasgenoten, leerkrachten…). Het is een aanpak die de focus legt op de overtreding, de regels en hieraan verbonden sancties.

Een herstelgerichte school is een luisterende school: de aanpak van probleemgedrag richt zich op de verantwoordelijkheid van de leerling voor eigen gedrag, op al de betrokkenen, zowel overtreder als slachtoffer en op de impact van dit gedrag en de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leerkrachten, ouders…

We baseren ons op de theorie van het herstelrecht, waarbij we u enkele principes en vaardigheden willen aanleren in het voeren van individuele herstelgesprekken tot herstelcirkels en Hergo (dit is geen opleiding tot Hergo-moderator).

Een goede relatie met leerlingen: meer rust in de klas (s.o.)

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet. Een gebrek aan verbondenheid met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je als leerkracht dit proces herstellen? Hoe kan je een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Zelfverwonding bij jongeren. Hoe kunnen we er op school mee omgaan?

Uit onderzoek bij leerlingen uit scholen in Vlaanderen bleek dat 13% van de jongeren tussen 14 en 17 jaar ooit aan zelfbeschadiging deed. Bij deze cijfers gaat het zowel over zelfverwonding (krassen, snijden...) als over zelfmoordpogingen. Nieuw onderzoek uit 2006 richtte zich enkel op zelfverwonding en kwam tot cijfers van 1 op 5 jongeren die erkenden zichzelf opzettelijk een wonde te hebben toegebracht. Daarna kwam het thema minder in de belangstelling maar sedert 2011 stellen we opnieuw vast dat veel scholen kampen met jongeren die aan zelfverwonding doen.

Voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders is het niet makkelijk om hier mee om te gaan. Ook ouders en vrienden voelen meestal onmacht als ze geconfronteerd worden met een jongere die zichzelf verwondt.
De eerste opvang en blijvende steun door direct betrokkenen blijkt echter van groot belang te zijn in het hulpverleningsproces.

Omgaan met rouw en verlies bij leerlingen s.o.

Als je eens rondkijkt in de klas, dan merk je dat verschillende leerlingen al te maken hebben gehad met een ingrijpend verlies in hun leven. Sommigen hebben een ouder, broer of zus, of iemand anders die belangrijk voor hen is, door de dood verloren.

Het vraagt veel van jongeren om deze ingrijpende verandering een plek te geven en zich aan te passen aan de nieuwe situatie in hun leven. Dat proces noemen we rouwen en gaat meestal gepaard met een warboel aan gevoelens. Desondanks moeten ze toch weer de verbinding met school maken en prestaties leveren.

Als leerkracht voelen we ons soms machteloos in deze situaties terwijl we graag de jongere willen ondersteunen. Hoe doen we dat dan? Met deze vraag gaan we aan de slag. De tweedaagse is een basisprogramma over verlies bij jongeren.

Van virtuele vriendschappen tot sexting: de online leefwereld van jongeren (herhaling 1)

Hoe kan je thema's als sexting en online relaties opnemen in de seksuele opvoeding van jongeren? Tijdens deze workshop krijg je daar een actuele en nuchtere kijk op. Je krijgt handvatten om op micro- en macroniveau te reageren. 

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen en jongeren om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren. In deze vorming passen we de principes van het Sensoa Vlaggensysteem toe op situaties met nieuwe media.

Praten met multiculturele klassen over seksualiteit en relaties

Hoe begin ik een gesprek of vorming over relaties en seksualiteit en hoe rond ik het respectvol af? Wat als ik het referentiekader van mijn gesprekspartner niet ken? Wat kan ik vragen en wat kan helpen om de jongere hierover te laten praten? Welk materiaal is cultuursensitief? We besteden zowel aandacht aan individuele gesprekken als lesgeven over relaties en seksualiteit.

Have fun in de lessen Engels - creatieve werkvormen

Hoe kan je spelvormen gebruiken om leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen?  Hoe maak je je les aantrekkelijk terwijl je je leerplan realiseert?

Beter leren schrijven (herhaling 1)

Goed kunnen schrijven is belangrijk, maar het leren is lastig. Hoe organiseer je de lessen zo dat leerlingen niet alleen maar veel schrijven, maar ondertussen ook echt werken aan hun schrijfvaardigheid? Hoe breng je er een leerlijn in? Hoe beoordeel je het? Hoe kan je leerlingen ervoor motiveren? En, niet onbelangrijk, hoe hou je de verbeterlast binnen de perken?

Masterclass Didactiek Nederlands (herhaling 1)

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Leesplezier en nieuwe media in de 1ste en 2de graad: een mooi huwelijk? (herhaling 1)

Veel leerlingen lezen niet graag boeken, maar online hebben ze nog nooit zoveel gelezen als vandaag. Als ze zo veel bezig zijn met gamen, internetten en Facebooken, hoe kunnen we daar in de lees- of literatuurles dan ons voordeel mee doen? Hoe vermijden we vooral dat 12- tot 15-jarigen alle plezier in lezen kwijtspelen, zoals nu vaak het geval is?

Een projectgroep en studenten van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vernieuwende leesaanpak met een E. De E van elektronica maar ook de E van emotie. De basis: vijf grote principes die leesplezier bij jongeren stimuleren. Het middel: nieuwe media.

Leerzorg bij leerproblemen wiskunde en wetenschappen in het s.o.

Wanneer problemen met rekenen en cijfers ernstig blijven en er ondanks begeleiding weinig tot geen vooruitgang merkbaar is,  kan er sprake zijn van dyscalculie. In het secundair onderwijs zie je dan  problemen bij o.a. wiskunde en wetenschappen.  Het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen geraakt niet verworven.  Formules onthouden is vaak een ramp.  Maar ook in het dagelijks leven ervaren deze  leerlingen problemen.  Hoe lees  je een reisschema en kom je op tijd?     

Als de rekenstoornis niet (h)erkend en begeleid  wordt, kan dit een negatieve invloed hebben op de beeldvorming over de eigen mogelijkheden en het  zelfvertrouwen.  Hoe kunnen scholen en leerkrachten er mee voor zorgen dat deze leerlingen met of ondanks hun rekenstoornissen hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende leerlingen met uiteenlopende problemen ?

Via praktijkvoorbeelden en concreet materiaal leren we de kenmerken van leerlingen met dyscalculie herkennen en de problemen (preventief) aanpakken in de klas.

Deze cursus is ook een onderdeel van het ‘Postgraduaat in de leerzorg s.o.’ Interesse?

Taalgericht lesgeven aan ex-okan leerlingen (herhaling 1)

Steeds meer leraren worden geconfronteerd met ex-okan-leerlingen in de klas.
De slaagkansen van deze leerlingen verhogen is een hele uitdaging.
Inzicht in de systematiek van tweedetaalverwerving kan daarbij helpen.

Deze cursus wil enerzijds leerkrachten tools aanreiken om in meertalige klassen les te geven, met de principes van het taalgericht of taalontwikkelend onderwijs als achtergrond. Anderzijds wil ze vervolgschoolcoaches en andere (taal)ondersteuners op school de nodige bagage geven om het traject van ex-okan-leerlingen op een doelgerichte manier te kunnen ondersteunen.

Communicatieve werkvormen in het taalonderwijs. Breng je handboek tot leven (herhaling)

Je ontdekt, als deelnemer, hoe je communicatieve werkvormen kunt inzetten in het taalonderwijs.

Dynamisch ludiek leren

Spelenderwijs - dat spreekt voor zich - maken de deelnemers kennis met een schat aan taal- en communicatiespelletjes voor in de klas.

De waarde van woorden. Woordenschatverwerving

Zonder woorden is er geen communicatie mogelijk. Woordenschat aanleren is dan ook essentieel bij het leren van een taal. Een goede didactiek voor die woordenschatverwerving vormt een belangrijk onderdeel bij taallessen.

Deze workshop geeft achtergrondinformatie vanuit wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatverwerving en legt de link naar de klaspraktijk in de vorm van concrete tips en voorbeelden.

Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën en de inbreng van deelnemers.

Kinderen met ontwikkelingsdysfasie in de klas: kenmerken, gevolgen, tips en tricks

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelingsstoornis.
Kinderen met ‘dysfasie’ verwerven spraak en taal erg moeizaam, kunnen zich vaak onvoldoende verstaanbaar maken en begrijpen niet altijd wat er gezegd wordt.

Dysfasie kan niet alleen het schoolse leren bedreigen, maar ook aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Hoe breng ik op een eenvoudige manier elektromagnetisme tot leven in mijn klaslokaal?

Elektromagnetisme is een onderdeel dat leerlingen kan verbazen en verwonderen. Maar hoe breng je dit naar je eigen klaslokaal op een eenvoudige en toegankelijke manier? In deze sessie worden een aantal basisexperimenten op eenvoudige manier geïllustreerd en ingeoefend.

Vergader voortaan voortreffelijk

Vergaderen verloopt in het onderwijs veel te vaak niet/onvoldoende professioneel. Een vaardige voorzitter en bekwame, actieve deelnemers zouden de efficiëntie en de effecten van vergaderingen sterk verhogen.

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen: een frisse wind of storm op zee?

Een nieuw wetboek Vennootschappen & Verenigingen treedt in werking op 01.01.2019.
De wijzigingen zijn ingrijpend. Het aantal vennootschapsvormen wordt gereduceerd. De stille en de tijdelijke handelsvennootschap verdwijnen. De BVBA maakt plaats voor haar flexibele(re) opvolger, de BV. Ook op het vlak van het bestuur worden de spelregels gewijzigd: zo wordt besturen in een NV met één bestuurder mogelijk. De maatschappelijke zetelleer maakt plaats voor de incorporatieleer.

Deze en andere belangrijke wijzigingen en nieuwigheden worden u toegelicht aan de hand van voorbeelden en casussen, zodat u op de hoogte bent wanneer het nieuwe wetboek begin 2019 zijn intrede doet.

Leesstrategieën oefenen met Nieuwsbegrip

Wat is er aan de hand met begrijpend lezen? Het jongste PIRLS-onderzoek legde onverwacht slechte resultaten bloot van onze leerlingen. In tien jaar tijd tuimelden de Vlaamse tienjarigen van de 8ste naar de 32ste plaats op 50 landen. De Nederlandse leerlingen gingen er niet op achteruit. Daar is tien jaar geleden de methode Nieuwsbegrip gelanceerd: begrijpend lezen met actuele teksten: verschillende leesniveaus om te differentiëren, gerichte training van leesstrategieën. Het resultaat: 6500 scholen werken er intussen mee. Wat heeft die methode dat onze schoolboeken missen? En kun je deze aanpak ook voor andere tekstsoorten inzetten?

Leren in beweging, cognitieve doelen bereiken door te bewegen in de lagere school

Met bewegingsintegratie worden alle activiteiten bedoeld die de leerkracht in zijn klaspraktijk kan toepassen met het oog op het bereiken van de cognitieve leerdoelen enerzijds en het verhogen van de fysieke activiteitsgraad anderzijds.

In deze nascholing geven we je een antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom bewegingsintegratie?
 • Wat zijn belemmerende en versterkende factoren?
 • Hoe kan je op een bewegende manier aan cognitieve doelen werken?

Geheugen- en inprentingsproblemen

Onze kinderen kunnen niets meer onthouden! Ze leren geen versjes meer, moeten geen moeite doen om een telefoonnummer te onthouden en krijgen een invulblad waarop ze nog alleen enkele woordjes moeten opschrijven. Ze moeten 'studeren met inzicht' en vergeten daarbij dat leerstof inprenten nog steeds een volwaardige fase is bij het studeren.

Werkhouding bij kleuters

Als leerkrachten omcirkelen wij in de opdracht vaak een woord dat de kinderen over 't hoofd gezien hebben. Daardoor maken ze meer fouten dan nodig is. Dat soort woorden/fouten noemen wij 'addertjes'. We proberen op deze manier om kinderen te verplichten om hun vragen nauwkeuriger te lezen.

Werkhouding in de lagere school

Als leerkrachten omcirkelen wij in de opdracht vaak een woord dat de kinderen over het hoofd gezien hebben. Daardoor maken ze meer fouten dan nodig is. Dat soort woorden/fouten noemen wij 'addertjes'. We proberen op deze manier om kinderen te verplichten om hun vragen nauwkeuriger te lezen.

Websites voor het onderwijs met (gratis) Weebly

Je kan met Weebly gratis mooie websites maken. Maar wist je al dat ze ook een speciaal voor het onderwijs gemaakte versie hebben? Je kan daarmee niet alleen zelf websites maken, ook je leerlingen kunnen dat in een door jou beheerde omgeving. En dat beheren? Je zal zien, dat valt best mee.

Van ondergrondse beweging tot Calvinistische Republiek: de geschiedenis van het protestantisme te Antwerpen in de zestiende eeuw

Wie momenteel door het centrum van Antwerpen wandelt wordt getroffen door de talrijke barokkerken en de vele Mariabeelden aangebracht in gevels van huizen en publieke gebouwen. De bezoeker krijgt op die manier de indruk dat Antwerpen in het verleden een katholieke stad was. Dat was ook zo vanaf 1585 maar het stedelijke landschap verhult dat Antwerpen in de zestiende eeuw de meest protestantse stad in de Nederlanden was. In de les brengt de spreker daarom een antwoord op volgende centrale vraag: hoe groeide Antwerpen vanaf de jaren twintig van de zestiende eeuw uit tot een internationaal centrum van protestantisme en hoe moeten we ondergang van de levendige protestantse gemeenschappen in Antwerpen verklaren?

Strategisch omgaan met regel-/normovertredend gedrag in de klas

Het leren van de jongere krijgt in iedere vorm van onderwijs gestalte in de ontmoeting tussen de jongere en de leerkracht. In deze ontmoeting is het hanteren van regel-/normovertredend gedrag een wezenlijk onderdeel van het klasgebeuren. Naast de kansen die de interactie in conflictsituaties biedt voor zowel leerkracht als jongere is de vraag naar de invloed van regel- en normovertredend gedrag op de klasgroep en op het leerkrachtenteam minstens even interessant.

Vooraleer ons te richten op een conflicthanteringsstrategie is een bezinning over de wijze waarop we regels, normen en waarden hanteren in de klas verhelderend. We blijven hier stilstaan bij de vraag hoe je met jongeren kunt werken rond regels en normen. Regel- en normovertredend gedrag krijgt betekenis doordat je als leerkracht betekenis geeft aan dit gedrag. We proberen conflicten te waarderen als essentiële gebeurtenissen binnen het opvoedingsproces.

Optische sensoren: praktische cursus

Een steeds meer doorgedreven automatisering en het streven naar hogere kwaliteit en lagere kost van de afgewerkte producten vragen een toenemende inzet van optische sensoren.
De juiste keuze uit een steeds groter aanbod alsook de juiste plaatsing en instelling zijn hier belangrijk.

Gebruik van sociale netwerken door en voor leerkrachten (tips, tools, trucs en privacywetgeving)

Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn zijn niet weg te denken uit onze samenleving. Zo zit tegenwoordig haast elke jongere, ouder en zelfs grootouder op 1 of meerdere sociale netwerksites. Deze platformen bieden heel wat voordelen, maar kennen ook tal van uitdagingen en valkuilen.

Zeer veel leerkrachten werken actief met sociale media. Vaak in hun privésfeer, echter ook zeer vaak vanuit hun vakgebied als leerkracht. Zo kan men zeer eenvoudig lid worden van een groep waarin men vervolgens van gedachten kan wisselen over bepaalde (educative) problemen.

Maar hoe werken al deze platformen? Wat kan ik als leerkracht ermee doen? Wat met de wet op de privacy? En wat betekenen termen zoals: likes, volgers, taggen, hashtags, filters, PB of DM, trending, viral, vlog, dtv, retweet...?

Optische sensoren: praktische cursus

Een steeds meer doorgedreven automatisering en het streven naar hogere kwaliteit en lagere kost van de afgewerkte producten vragen een toenemende inzet van optische sensoren.
De juiste keuze uit een steeds groter aanbod alsook de juiste plaatsing en instelling zijn hier belangrijk.

Een website of klasblog maken met een gratis CMS-systeem - Wordpress

Een eigen website of klasblog opzetten wordt kinderspel dankzij het gratis en gebruiksvriendelijke ‘Content Management Systeem’ (CMS) met de naam Wordpress.
Wordpress is een flexibel en gebruiksvriendelijk systeem met heel wat mogelijkheden en het is bovendien heel makkelijk aan te leren.

Hoe ga je als school aan de slag met sociale media?

Facebook is niet weg te denken uit onze samenleving. Zo zit tegenwoordig haast elke jongere, ouder en zelfs grootouder op sociale netwerksites. Een site zoals Facebook biedt heel wat voordelen, maar kent ook tal van uitdagingen en valkuilen.

Maar hoe kan jouw school Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram of YouTube nu efficiënt gebruiken om je school aan het brede publiek te laten zien?
In deze cursus worden er heel veel praktijkvoorbeelden meegeven en wordt er toegelicht hoe je als school een goed “social media”-beleid kan opzetten. Deze cursus zal de deelnemers goed toelichten maar vooral inspireren en prikkelen m.b.t “social media”.

Snel een computerklas (her)installeren met behulp van een FOG-server

Als beheerder van een pc-klas weet je dat het een slopend werk is om pc's in een domein te plaatsen. Individueel printers installeren is ook al snel bandwerk! Een herinstallatie van de pc-klas is al helemaal een huzarenstukje.

FOG biedt een zeer goede oplossing voor al deze problemen. Met behulp van de gratis FOG-server en een netwerkverbinding kan de installatie op een zeer makkelijke en soepele manier verlopen!

Cybersecurity in scholen

Een uitleg hoe hackers te werk gaan, zonder 1 technisch woord, kan dat?
Ben je zelf geen techneut maar ben je wel benieuwd hoe cybercriminelen het aanpakken om binnen te breken bij particulieren, organisaties of bedrijven? Dan is deze lezing helemaal voor jou.

Rethinking Economics: vaarwel BBP-groei

Economie is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met BBP-groei en groei wordt aanschouwd als wenselijk en economisch. Maar is kwantitatieve groei nastreven ongeacht de kosten nog economisch wanneer sociale en milieukosten de baten overschrijden? Hoe kunnen we economieën heroriënteren op het stimuleren van kwalitatieve welvaart, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid? Hoe kunnen we welvaren en bloeien zonder groei?

“Ik zie jou”. Omgaan met het trauma achter het (problematisch) gedrag van leerlingen.

Kinderen krijgen soms al op jonge leeftijd te maken met ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van hun vader of moeder, mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Sommige (onverwerkte) ervaringen kunnen leiden tot trauma. Deze kinderen zitten ook in jouw klas en het kan ongemakkelijk zijn om hierover met leerlingen te spreken. Echter: ze hebben vaak niemand bij wie ze terecht kunnen en ervaren een hoge mate van stress. School, de klas, dat zou hun veilige haven moeten zijn. Met een havenmeester die weet wat ze meemaken. Die ze laat merken dat ze, ondanks hun gedrag - want dat kan gezien de omstandigheden behoorlijk anders zijn dan jij zou willen - welkom zijn en gezien en gehoord worden. Het is ook belangrijk dat de leerkracht vanuit verbinding problematisch gedrag kan begrenzen en in goede banen leidt, zodat de veiligheid in de klas voor iedereen gewaarborgd is.

Faalangst de baas in het lager onderwijs

Kinderen en faalangst... het lijkt hoe langer hoe meer eigen aan deze tijd. Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, de meester of de juf en/of het kind zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als je er niet mee kan omgaan, als het je hindert bij het gewoon naar school gaan. We willen kinderen sterker maken in het omgaan met hun angst op school.
Aandacht besteden aan faalangst op school kan binnen elke les gebeuren. We kijken met een handelingsgerichte bril naar faalangst. Van daaruit kan er indirect en preventief gewerkt worden: anders leren doen, denken en voelen, speelt daarbij een centrale rol. Ook het minder faalangstige kind haalt hier voordeel uit.

We vertrekken vanuit het belang van een handelingsgerichte, preventieve aanpak, gekoppeld aan specifieke werkvormen en methodieken.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier met het aangebrachte materiaal om te gaan. Vanuit concrete vragen kan de eigen klas/schoolrealiteit getoetst worden aan de aangereikte bril om 'faalangst de baas' te worden.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het effect op hun gedrag

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Ontneemt een diagnose de groeikansen van kinderen'.

Kinderen ontwikkelen zich zeer snel in hun eerste levensjaren. De meeste kinderen nemen dezelfde stappen op ongeveer dezelfde leeftijd. Net daarom hebben we wel een algemeen beeld van die ontwikkeling. Toch gebeurt het vaak dat kinderen een ander tempo volgen of dat ze op een bepaald trapje blijven hangen. Ons algemeen beeld laat ons dan wat in de steek. Kennis hebben van de sociaal-emotionele ontwikkeling maakt dat we beter kunnen stilstaan bij wat een kind dan nodig heeft om te groeien. 

Aan de hand van beeldmateriaal en eigen ervaring construeren we een ontwikkelingsoverzicht dat we aftoetsen aan een algemeen kader. Op basis van dit ontwikkelingsoverzicht formuleren we adviezen over aanpak bij verschillende emotionele leeftijden van kinderen. Op het einde van de dag wordt er tijd voorzien om concrete voorbeelden te bespreken.

Opvolgdagen (tweedaagse) voor faalangstbegeleiders

Wie als faalangstbegeleider werkt, kan zijn begeleidingstraject updaten. Wie ermee wil starten, krijgt een kader aangereikt.

Er wordt gefocust op trainingen in groep, maar ook op individuele begeleiding. Telkens staan de mogelijke onderdelen van een begeleiding centraal, evenals valkuilen en hoe je die kan vermijden. Er wordt handelingsgericht en interactief gewerkt vanuit de eigen praktijkervaringen.

Faalangst in het s.o. (herhaling 1, Antwerpen)

Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, leerkrachten of de jongere zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als het je overspoelt en ontwricht.

Aandacht besteden aan faalangst op school is meer dan de aanwezigheid van een coach of faalangsttrainingen. Tijdens elke les kan indirect gewerkt worden rond deze vorm van angst. Aanpak van faalangst begint IN de les: wat heeft deze jongere nodig? Hoe vermijd je dat een jongere leert om hulpeloos te reageren? Hoe kan je het verschil tussen faalangst en gezonde taakspanning benaderen? Hier zetten we de bril van het handelingsgericht werken op.  Ook de minder faalangstige leerling haalt hier voordeel uit.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier het aangebrachte kader aan hun klas/schoolrealiteit te koppelen. Concrete cases kunnen besproken worden als toets van wat aangebracht wordt.

Depressieve tiener in de klas: hoe ga ik er mee om?

Jongeren en depressie.  De media schrijven er op los, we zien toenemende suïcides bij jongeren. Leerlingbegeleiders zitten met de handen in het haar en wachtlijsten in de hulpverlening staan vol.

Hoe gaan we om met jongeren met een depressie en hun ouders? Wat zijn de alarmsignalen, hoe kunnen we eventueel preventief bijsturen, hoe vanuit onze positie als leerkracht en leerlingbegeleider aanwezig zijn? Hoe krijgen we meer inzicht in het fenomeen van depressief zijn? Wat zijn deze jonge mensen hun hersenkronkels want zij staan aan het begin van hun leven?

Leerzorg in het moderne vreemde talenonderwijs

Heel wat leerlingen in het secundair onderwijs hebben problemen met lezen of schrijven. De oorzaken hiervoor zijn divers en kunnen variëren van zwakke taalaanleg, over anderstaligheidsproblematiek tot leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zeker de leerlingen uit deze laatste groep komen in het secundair onderwijs voor grote problemen te staan bij het verwerven van vreemde talen.

Deze cursus wil een aanzet bieden om met deze leerlingen op weg te gaan. In de eerste plaats vanuit de klaspraktijk (mediërend), maar ook vanuit de praktijk van de zorgleerkracht (remediërend). We buigen ons in deze module over vragen als ‘Hoe geef ik vreemde talen in een taalzwakke klas?’, ‘Waar zitten de verschillen tussen spelling van de moedertaal en van vreemde talen?’, ‘Hoe kan ik een leerling met dyslexie correct evalueren voor een toets Frans?’, ‘Welke specifieke problemen ontstaan er wanneer een leerling met dyslexie in het Engels moet gaan spellen?’, ‘Kan een leerling met dyslexie een woordenlijst studeren?’ enz.

In deze nascholing komen de twee belangrijkste vreemde talen uit het s.o. aan bod: Engels en Frans, maar de cursisten kunnen de inzichten gemakkelijk vertalen naar de didaktiek van het Duits of Spaans.

DCD of dyspraxie op de schoolbanken… nog een etiket erbij (s.o.)!?

DCD (developmental coordination disorder of ontwikkelingsdyspraxie) is een vaak voorkomende diagnose bij jongeren. Hun schoolcarrière gaat vaak niet over rozen. Hoe kunnen wij als leerkrachten hun leerproces optimaliseren, hen doen geloven in zichzelf ondanks hun handicap en ook omgaan met onze eigen onmacht en beperkingen?

Hoe kunnen we in ons lesgebeuren aanpassingen doen die voor hen en ons het samenwerken en samen leren bevorderen?

We geven een aantal antwoorden om hopelijk geïnspireerd weer voor de klas te gaan. Wat kunnen we binnen het secundair onderwijs voor deze leerlingen doen? Hoe kunnen deze jonge mensen ondanks hun beperking hun weg vinden tussen verschillende vakken, leerkrachten en lokalen? Hoe kunnen zij wegwijs geraken in het kluwen van toetsen, examens en taken?

Basiscursus communicatie en training (Beringen)

Horen, zien en zwijgen... het lijkt zo makkelijk en is toch zo moeilijk. Leerlingen en hun ouders, collega's, willen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Hoe vind je daarin de juiste weg?
Effectief communiceren is een vaardigheid die je kan aanleren en trainen. Zowel in individuele gesprekken als in interactie met een werkgroep of klas, kan het 'begrijpen' van communicatie een meerwaarde vormen. In deze nascholing krijg je inzicht in de mechanismen van menselijke communicatie, in het communiceren via taal en lichaamstaal. Het helpt je in de omgang met anderen wanneer je je bewust wordt van de effecten van jouw 'horen, zien en zwijgen'.
We werken interactief en liefst vanuit jouw ervaringen als deelnemer. Je analyseert de rol van je eigen interpretatiekader en verbreedt dit naar een groeigericht kijken en communiceren. Je krijgt handvatten om de brug te slaan tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

'Horen, zien en zwijgen' geeft een inleidende, praktische kijk op je communicatievaardigheden. Van daaruit kan je verdiepen naar bv. 'Hoe motiveer ik leerlingen?', 'Hoe ga ik om met lastige situaties?', 'Hoe organiseer ik mijn klasmanagement?', e.a.

Omgaan met gedragsproblematieken en ernstig storend gedrag binnen het zorgcontinuüm (s.o.)

Sommige leerlingen en klasgroepen kunnen wel eens het bloed vanonder je nagels halen. Ze zorgen ervoor dat je het gevoel hebt dat je niet meer tot je kerntaak komt nl. lesgeven. Dit zorgt voor frustratie of maakt dat de moed je soms in de schoenen zinkt.

Hoe ga je hiermee om en welke tips en technieken bestaan er om je hiertegen te wapenen?
A.d.h.v. heel wat praktijkvoorbeelden bekijken we hoe je op elk niveau van het zorgcontinuüm het beste kan omgaan met deze gedragsproblemen. We laten je gedurende deze dag proeven van heel wat methodieken die we vanuit het M-decreet gaan kaderen.

We frissen reeds gekende technieken op en leggen hierbij interessante accenten. Nieuwe methodieken lichten we kort toe: wie erdoor geprikkeld raakt, kan zich hierin nadien verder verdiepen.

Vanuit de expertise in het BUSO en in combinatie met de ervaring binnen het reguliere onderwijs vanuit GON T3 en T9 => ondersteuningsnetwerk, zal deze lesdag praktisch opgebouwd worden.

Kortom het wordt een dag met heel wat frisse ideeën en inspiratie om concreet mee aan de slag te gaan!

Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren (s.o.) (herhaling 1, Antwerpen)

Veel jongeren lijken nauwelijks gemotiveerd om hun best te doen op school. En later dan? Hoe kunnen we onze jongeren blijvend motiveren? Van zodra een schooljaar enkele weken bezig is, wordt dit een uitdaging. Hoe herken ik motivatieproblemen en hoe kan ik deze voorkomen of ombuigen? Motiverend lesgeven... is immers ook wederzijds beïnvloeden.

Tijdens de eerste dag staan we stil bij wat motivatie precies is en hoe we het kunnen begrijpen. We verkennen enkele basisprincipes (zelfdeterminatietheorie) om er gemotiveerd in je les mee aan de slag te gaan. Inzicht in de oorzaken van demotivatie kan je ook helpen om preventief te werken. We zetten de laatste inzichten uit motivatie-onderzoek om in wat motiverend werkt in de klas.

Op de tweede dag focussen we ook op je persoonlijke coachhouding: hoe kan je motiverende gesprekstechnieken inzetten in het oplossingsgericht coachen van jongeren? Hoe kan je ondersteuning bieden om jongeren te helpen terug de nodige energie te vinden om zichzelf te motiveren? Er is gelegenheid tot oefenen (eigen situaties), nabespreking en feedback.

Denk Wijs na over Media in je klas/school(beleid)!

Smartphone in de klas? Internet gebruiken tijdens de speeltijd? Snapchat toelaten?

Hedendaagse vragen? Hedendaagse antwoorden gevraagd!

Digitale oefeningen maken met Google Forms

Met Google formulieren (Forms) beschik je over een eenvoudige tool om snel digitale oefeningen te maken. Je beschikt over meerkeuzevragen en open vragen en je kan het formulier desgewenst extra “aankleden” met diverse afbeeldingen of filmpjes. Ook kan je in de nieuwe versie van Google formulieren je vragen automatisch laten nakijken. En tenslotte is er de mogelijkheid om bij elke vraag naast de score feedback mee te geven. Google formulieren is perfect inzetbaar in een klaspraktijk en kan worden gebruikt in verschillende scenario’s (bevragingen, enquêtes, toetsen, enz…).

Efficiënt formulieren en enquêtes maken met Google Forms

Wil jij ook gratis en op eenvoudige wijze digitale formulieren kunnen maken?
Wil je snel een inschrijvingsformulier voor een activiteit of een enquête ontwikkelen?
Met Google Forms kan je snel en heel eenvoudig digitale formulieren opstellen en deze formulieren naar leerlingen, ouders, collega’s sturen via e-mail of deze formulieren op een website of ander sociaal medium (bvb. Facebook) plaatsen.
De antwoorden die in dit digitale formulier (bvb. enquête) ontvang je automatisch in een overzichtelijk overzicht en kunnen eenvoudig bewerkt worden.

Aan de slag met de klas. Positieve groepsvorming.

Een groep waar alle leerlingen zich veilig en gehoord voelen zorgt niet alleen voor een toffe groepssfeer maar ook voor een beter leerklimaat. Het begeleiden van een groep naar eentje met een goede groepsdynamiek vergt echter enige oefening. Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met verschillende methodieken om net dit te bereiken.

Kinderen van het eerste en tweede leerjaar leren programmeren met Scratch Junior

Scratch Junior is een programmeertaal die speciaal ontwikkeld is voor jonge kinderen die nog niet vlot kunnen lezen en schrijven (1ste en 2de leerjaar lager onderwijs). 

Aan de hand van kleurrijke blokken met duidelijke afbeeldingen maken de jonge kinderen zelf kleine programma's. Ze kiezen zelf karakters en achtergronden voor elk programma.
Bij het programmeren leren ze problemen oplossen, projecten ontwerpen en zichzelf creatief uitdrukken met behulp van de computer.

Programmeren is het nieuwe lezen en schrijven!

De lesgever voorziet 5 praktische voorbeeldprogramma's:
1. Dansen
2. Vissen onder elkaar
3. De schildpad en de haas
4. Mijn verhaal
5. Tikkertje

In elk voorbeeldprogramma kan wiskunde en/of taal en/of wereldoriëntatie geïntegreerd worden.

Scratch Junior is gratis beschikbaar op verschillende omgevingen zoals Android, Ipad en Chromebook.

Games programmeren met Scratch

Programmeren is de vaardigheid van de toekomst. Steve Jobs zei ooit: ”Programming is important, because it teaches you how to think”
Met het programma Scratch kan je kinderen vanaf 8 jaar op een eenvoudige manier leren programmeren omdat ze geen moeilijke programmeertaal moeten kennen maar enkel commando’s in de vorm van blokken moeten gebruiken.
Scratch is zó eenvoudig dat na enkele lessen de kinderen een spelletje (game) kunnen programmeren.
Scratch is Nederlandstalig en gratis beschikbaar via internet.
Na Scratch kunnen kinderen kiezen voor een ‘echte programmeertaal’ of het programmeren van een mini-computer (bijvoorbeeld ARDUINO)

Werken met emoties

Het herkennen, benoemen en uiten van emoties op een gezonde manier is voor heel wat adolescenten erg moeilijk. Het aanleren van deze vaardigheden staat dan ook centraal als preventiemiddel tegen agressie, automutilatie, eetstoornissen, pestproblematiek en vele andere. Op een actieve manier gecombineerd met psycho-educatie oefenen we dit in.

Leerzorg en leervaardigheden

Leervaardigheden vormen de fundamenten van leren. Leerlingen verwerven ze bij voorkeur doorheen de vakken in een didactische leerlijn leren leren van het eerste tot en met het zesde jaar. De leerzorg in leervaardigheden werkt met leerlingen die bepaalde deelleervaardigheden onvoldoende onder de  knie krijgen.  Het remediëringsterrein is ruim: van het leren maken van een boekentas (organisatievaardigheden) tot het uitzoeken welke methode om leerstof te structureren nu net bij deze leerling met zijn eigen leerstijl past (cognitieve verwerkingsvaardigheden).

 

Deze cursus is ook een onderdeel van het ‘Postgraduaat in de leerzorg s.o.’ Interesse?

Mooie multimediapresentaties maken met Powerpoint 2016

Deze cursus geeft  een praktisch overzicht van de verschillende Powerpoint functies. Daar waar vroeger Powerpoint bijna enkel gebruikt werd om dia’s met opsommingen te maken, is er tegenwoordig veel veranderd.

Moderne presentaties bevatten een brede waaier aan informatie, gaande van teksten en afbeeldingen tot tabellen en schema’s, organogrammen, geluidsbestanden en filmpjes.

Nadat je presentatie is gemaakt, kan je er zelfs een filmpje van maken om op je website of Facebook te plaatsen. Allemaal ingebouwd in Powerpoint 2016… zonder gebruik te moeten maken van extra software!

Na deze cursusdag kan je de functies toepassen die voor jouw presentatie het beste lijken.

Sneller en vlotter aan de slag met Windows 10

Heb je het gevoel dat je Windows 10 nog niet optimaal benut?
Wil je je kennis van Windows 10 uitbreiden zodat je dit besturingssysteem sneller en vlotter kan gebruiken?
In deze cursus krijg je een overzicht van de belangrijkste (basis)functies aangevuld met praktische tips en trics.
Je zal onbekende mogelijkheden van Windows 10 ontdekken die het werken met deze omgeving aangenamer zullen maken.

Online oefeningen maken met Bookwidgets

In deze hands-on sessie gaan we aan de slag met “Bookwidgets” om online oefeningen te maken. Bookwidgets is een digitale omgeving die op een aangename manier leerlingen in staat stelt om allerlei oefeningen, puzzels, woordzoeker en andere educatieve oefeningen af te leggen (op hun eigen tempo). Het maakt leerlingen op een speelse en vlotte manier vertrouwd met zowel leerstof als met digitale media en is dus uitermate geschikt voor binnenklasdifferentiatie. 

Online digitale boekjes (e-books) maken in het lager onderwijs

In deze cursus leer je hoe je online met behulp van verschillende websites mooie digitale boekjes (e-books) kan aanmaken. Elke getoonde website heeft zijn eigen specifieke doelgroep in de lagere school.

Samenwerken met leerlingen en collega’s via Office 365

Met Office 365 krijg je naast de standaard Office Apps enkele interessante Apps voor samenwerking met leerlingen en collega’s. Zo kan je bijvoorbeeld met OneDrive op een veilige en gestructureerde manier bestanden aanbieden, kan je via Outlook een groepsagenda maken en via Skype in real-time vergaderen met je collega’s.
Verder kan je zelfscorende quizzen maken met Forms, aan digitale storytelling doen met Sway, en planningen en dagelijkse activiteiten beheren met Microsoft StaffHub. Office 365 bevat nog andere functionaliteiten zoals Sharepoint (communicatie via intranet) en Teams, een digitale hub die gesprekken, inhoud en apps integreert die je school nodig heeft om meer samen te werken en verbonden te zijn.

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij kinderen met ASS (herhaling)

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand anders fluistert. Hoe zit dat?

Digitale zelfredzaamheid (voor leerkrachten)

Elke leerkracht die gebruik maakt van ICT tijdens zijn/haar lessen wordt vroeg of laat geconfronteerd met digitale problemen.

Sommige leerkrachten panikeren, anderen roepen (te) snel de hulp in van collega’s of een ICT-coördinator.

In deze cursus bekijken we de meest voorkomende ICT-problemen die je leerkracht in een onderwijscontext kan tegenkomen en we zorgen ervoor dat je de volgende keer deze problemen (zonder angst of twijfel) kan oplossen.

Meten en sturen met zelfgemaakte Android apps en Arduino (tweede en derde graad)

Tablets en smartphones zijn enorm snel geïntegreerd in onze leefwereld en in die van onze leerlingen.

MIT ontwikkelde een grafische programmeeromgeving om op een laagdrempelige manier zelf eenvoudige apps te ontwikkelen. Tijdens deze nascholing leer je hoe je jouw smartphone kan laten communiceren via Bluetooth met een Arduino microcontroller  om zo meetwaarden te visualiseren en actuatoren aan te sturen.

Als hardware gebruiken we een Arduino Leonardo (Brainbox AVR) en een HC06 BT module maar deze methode is ook toe te passen voor andere controllers. We gebruiken Appinventor en Thunkable om de apps te ontwikkelen.

Je bent nadien in staat om in de klas met leerlingen – geheel volgens de STEM didactiek van het onderzoekend leren – aan de slag te gaan om hen zelf apps te laten ontwikkelen waarmee fysische grootheden kunnen gemeten worden of waarmee actuatoren kunnen worden bestuurd met een zelfgemaakte app.

Thunkable is sinds kort geschikt om apps te ontwikkelen voor zowel IOS als Android, maar momenteel (juni 2018) is de communicatie via BT enkel nog maar mogelijk voor Android.

Zelf STEM APPS maken voor Android én IOS

Tablets en smartphones zijn enorm snel geïntegreerd in onze leefwereld en in die van onze leerlingen. Door leerlingen zelf apps te laten ontwikkelen die raakvlakken hebben met Wiskunde of Wetenschappen of éénder welk ander onderwerp kan zo de Technologie en Engineering component mooi mee geïntegreerd worden om tot een volwaardig STEAM-project te komen.

MIT ontwikkelde met Appinventor een grafische programmeeromgeving om op een laagdrempelige manier zelf eenvoudige apps te ontwikkelen. Thunkable (2018) is hiervan de langverwachte spin-off die nu geschikt is om apps voor zowel Android als IOS te maken.

We beginnen met de klassikale uitwerking van enkele éénvoudige apps, maar u gaat al snel zelf aan de slag om onder begeleiding een app te ontwikkelen op maat van uw leerlingen, graad en lesmateriaal. U kan steeds vertrekken vanuit uitgewerkte voorbeelden en krijgt professionele ondersteuning.

Taken en aansprakelijkheden van de hiërarchische lijn inzake preventie en bescherming op school

Wie is verantwoordelijk voor wat en wat is een school wettelijk verplicht?
Tijdens deze opleiding behandelen we 4 thema's.

Datagebruik: het lezen van belangrijke databronnen

Hoe lees ik de referentierapporten van de onderwijsinspectie en de databundels van Mijn onderwijs/dataloep? Hoe goed doen we het op onze school? Van data naar rijke informatie om het schoolbeleid te verbeteren.

Snel en eenvoudig een webwinkel aanmaken (voor mini-onderneming of GIP)

Heel wat scholen geven opleidingen aan leerlingen die aansluiten bij de realtiteit. Een webwinkel is zeker één van de zaken die naar boven komt wanneer leerlingen goederen/producten moeten verkopen in het kader van een verkoopproject of GIP. Meestal komt “een webwinkel” terecht bij de leerkracht die een mini-onderneming of GIP moet begeleiden. Een webwinkel opzetten vraagt echter een aantal vaardigheden om dit tot een goed einde te brengen. In deze cursus ziet u alles om een webwinkel succesvol tot stand te kunnen brengen.

Deep Freeze & Ninite Pro: een zuivere PC na iedere herstart en steeds up-to-date

Maar al te vaak moet een ICT-coördinator zich bezighouden met het herinstalleren van computers of met "brandjes blussen".

Imaging programma's zoals bijvoorbeeld Acronis, Clonezilla,enz.. zijn slechts een deel van de oplossing en vereisen steeds de tussenkomst van de ICT-coördinator.

En dan hebben we het nog niet gehad over de vrijwel dagelijkse updates van apps zoals Flash, Reader, Java, Chrome, Firefox etc...

DeepFreeze en Ninite Pro kunnen voor een ICT-coördinanor een meerwaarde vormen bij zijn dagdagelijkse werkzaamheden in PC-klassen (al dan niet op meerdere vestigingsplaatsen).

Je computerklas steeds up-to-date met de nieuwe cloud versie van Ninite Pro

Ninite Pro is al jaren een zeer populaire tool voor het snel installeren & updaten van de typische gratis apps die we met zijn allen gebruiken op onze PC's. Vele gebruikers kennen de gratis versie maar in deze cursus gaan we in op het gebruik van de nieuwe cloudversie van Ninite Pro.

Deep Freeze Cloud Edition: een zuivere PC na iedere herstart

Maar al te vaak moet een ICT-coördinator zich bezighouden met het herinstalleren van computers of "brandjes blussen".

Imaging programma's zoals Acronis, Clonezilla etc... zijn slechts een deel van de oplossing en vereisen steeds de tussenkomst van de ICT-coördinator. En dan hebben we het nog niet gehad over de vrijwel dagelijkse updates van apps zoals Flash, Reader, Java, Chrome, Firefox…

Als je bovendien computers van meerdere vestigingen dient te beheren, dan is de cursus “Deep Freeze Cloud” zeker iets voor jou!

101 tips en trucs voor de technische ICT-coördinator

In deze sessie krijgt de deelnemer een groot aantal nuttige tips & trucs aangereikt m.b.t. Windows systeembeheer en is er tevens gelegenheid om ook met andere deelnemers bepaalde ideeën en werkmethodes uit te wisselen.

Constructief grenzen stellen

Naar collega's en ouders

Hoe kan je klantvriendelijk omgaan met ouders die zich verbaal agressief opstellen? En wat met een collega die almaar meer in je ‘mandje’ duwt? Mag je ook grenzen aangeven? Natuurlijk! Maar hoe dan?

Loon-en sociale wetgeving voor gesubsidieerde contractuele personeelsleden

Sectoraal overzicht

In het gesubsidieerd vrij onderwijs volgt een deel van het personeel de arbeidsreglementering van de privésector (meester-, vak- en dienstpersoneel, opvoeders in internaten, administratief bedienden e.a.). Specifieke loon- en arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld in de paritaire comités 152 (arbeiders) en 225 (bedienden). Deze cursus geeft een up-to-date overzicht van de reglementering. Er wordt stilgestaan bij belangrijke sociaalrechtelijke ontwikkelingen met impact op de tewerkstelling in deze sectoren.  

Hoe goederenstroom en voorraadbeheer in jouw school optimaal beheren ?

Voel je je als TA of TAC mee verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de financiële middelen van je school, maar ben je geen boekhouder? Kan je met budgettering beter je doelstellingen halen? Heb je nood aan een doeltreffend voorraadbeheer omdat bepaalde middelen lijken te ‘verdwijnen’? Hoe krijg je controle over de goederenstroom? Wat met werken ‘voor’ en ‘door’ derden?

Bemiddelen vanuit verbindende communicatie

De kracht van de ont-moeting
Kleine ergernissen eindigen nu te vaak bij een beroepscommissie of zelfs bij een arbeidsrechtbank. Een rechtszaak levert jammer genoeg nooit winnaars op. Bemiddeling daarentegen levert geen verliezers op. Hoe maak je zo’n win-winsituatie mogelijk?

De klassenraad gecoacht!

Als directeur of coördinator sleutelen aan de klassenraad

Klassenraden zijn een belangrijk instrument voor het sturen en opvolgen van zowel het individuele groeiproces van een leerling als van het dynamisch proces van een groep/klas. Vaak echter verlopen klassenraden inefficiënt met als gevolg dat er weinig of niets concreet uit resulteert.

Het is geen evidentie om binnen een beperkt tijdsbestek een klassenraad te begeleiden. Een bespreking houden over leerlingen waar leerkrachten met tevredenheid op terugkijken en waar leerlingen achteraf ook zinvolle feedback over ontvangen, is vaak een moeilijke oefening. Hoe kan je een klassenraad als een efficiënt werkinstrument gebruiken binnen een leerkrachtenteam en als klassenleerkracht? 

Verkenning van het eigen leiderschapspotentieel

Wanneer je wil onderzoeken of een leidinggevende functie iets voor jou is!

Deze reeks van drie woensdagnamiddagen richt zich tot wie een leidinggevende functie in onderwijs overweegt. Het is geen leiderschapscursus op zich, daarvoor verwijzen we graag naar andere mogelijkheden in ons aanbod. Dit traject wil je wel graag op weg helpen om voor jezelf helder te krijgen wat dergelijke loopbaanwijziging voor jou betekent, wat een leidinggevende functie inhoudt en of je die uitdaging effectief wil aangaan.

Oplossingsgericht coachen van schoolteams

Veel scholen ervaren het oplossingsgerichte coachen als erg verfrissend vanwege de focus op een positieve toekomst in plaats van op een negatieve actuele toestand.

Aan de slag met het OK op school

Het OK (zie www.mijnschoolisok.be) geeft de contouren aan van de kwaliteitswerking op school. Hoe ga je hier concreet mee aan slag?

Onze school: ook een leergemeenschap voor leerkrachten!

Hoe kan je jouw school transformeren naar een uitdagende leeromgeving voor al jouw medewerkers?  Hoe word je – als kenniswerker – de architect van je eigen leertraject?
Droom je er ook van om wakker te worden in een school waarin een lerende cultuur de meest normale zaak is, ook voor medewerkers?
Hoe creëer je nu een uitdagende leeromgeving in jouw school waar krachtige methodieken ingezet worden in functie van effectieve professionalisering van jouw medewerkers?
Hoe installeer je als strategische schoolleider een lerende schoolcultuur?

Hoe omgaan met eigen stress en die van collega's

Stress-signalen, van een boze blik tot een zucht en een verkeerd woord, zijn vaker aanwezig dan we wellicht willen.
In deze workshop bekijken we samen de onderhoudende en uitlokkende factoren van stress. We kijken naar wat je in geval van stress kan betekenen voor leerlingen, leerkrachten, jezelf en de school.

Effectiever samenwerken vanuit inzicht in jezelf en de ander

‘Heelheid bereik je niet door een stuk van jezelf af te snijden, maar juist door de tegenstellingen in jezelf te integreren.’ C.G. Jung

“Hoe kan je de effectiviteit van je leerkrachtenteam versterken waarbij verschillen optimaal benut worden?”
“Het lijkt op het eerste zicht niet te klikken met mijn nieuwe collega, toch wil ik graag productief samenwerken. Wat kan ik zelf doen en wat kan ik hier uit leren?”
“Wat kan ik leren van mijn leerlingen?”

Om effectief contact te maken met anderen is het belangrijk eerst te begrijpen hoe jij de wereld waarneemt en vervolgens hoe anderen dat doen. Onze perceptie kan verschillen: we kunnen het oneens zijn en toch allebei gelijk hebben. Het kunnen herkennen, waarderen en benutten van de verschillen is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van relaties die gebaseerd zijn op wederzijds respect en begrip in plaats van op oordelen.

Word 2016: Lijsten, etiketten, brieven en formulieren

In elke school bestaan bestanden met gegevens van leerlingen en personeel. Voor het aanmaken van specifieke lijsten of etiketten, dient dikwijls beroep te worden gedaan op ‘specialisten’.
In deze sessies leren we eigen gegevensbestanden aanmaken in Word en gegevensbestanden uit Excel , geëxporteerd vanuit leerlingenadministratie, of Access te gebruiken om gepersonaliseerde documenten aan te maken. We leren hierbij ook filter- en sorteermogelijkheden te gebruiken.
Tenslotte leren we ook vaak terugkerende invuldocumenten aan te maken, gebaseerd op invulvelden of keuzelijsten. Kortom, handige zaken voor vele administratieve toepassingen.

Beheer je schoolnetwerk met Windows 10, Office 365 en Azure

Het aantal computers op school zal nog toenemen. Of jouw school kiest voor een eigen computerpark of voor een “bring your own device” scenario. Om echter een veilige en betrouwbare digitale werkomgeving op te zetten, wens je als beheerder controle te kunnen uitoefenen over dit (groot) aantal toestellen.
Dit kunnen we bereiken in een serveromgeving of met “Cloud”-oplossingen.
Deze nascholing is geschikt voor al wie start met een bestaand computerpark zonder gebruik te maken van een server (“stand alone”-computerklas) en voor wie momenteel werkt met een serveromgeving en overweegt om over te gaan naar een cloud of hybride omgeving.

De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach? (herhaling)

Ben jij als zorgcoördinator ook die pedagogische duizendpoot op school? Verwachten je collega’s dat je voor elk probleem een oplossing bedenkt? Of ga je samen op zoek naar uitzicht?
Ben je als directie, beleidsondersteuner of zorgcoördinator op zoek naar de juiste invulling van de taak van de zorgcoördinator?

Technisch en begrijpend lezen

Het is de ambitieuze bedoeling van deze nascholing om de deelnemers (nieuwe) inzichten te geven in de aanpak van het technisch en begrijpend lezen en te laten inzien dat het werken met doorgaande leerlijnen en een groeigerichte kijk op de vorderingen van de leerlingen nieuwe perspectieven biedt voor een onderwijs waar inclusie de regel wordt.

Jongeren op school ondersteunen bij een moeilijke scheiding van hun ouders

In onze veranderende samenleving zijn er steeds meer jongeren die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders en/of het leven in een nieuw samengesteld gezin. Al deze fundamentele veranderingen in de gezinscontext vragen een groot aanpassingsvermogen van de jongere. Vaak wordt de jongere daarbovenop geconfronteerd met spanning en conflict tussen zijn of haar ouders. Ontegensprekelijk kan dit een weerslag hebben op hun schools functioneren.

Hoe omgaan met eigen stress en die van collega's (Gent)

Stress-signalen, van een boze blik tot een zucht en een verkeerd woord, zijn vaker aanwezig dan we wellicht willen.
In deze workshop bekijken we samen de onderhoudende en uitlokkende factoren van stress. We kijken naar wat je in geval van stress kan betekenen voor leerlingen, leerkrachten, jezelf en de school.

Eerste hulp bij toezicht voor secretariaatsmedewerkers

De pedagogie van de refter, speelplaats en studie

Hoe doe je dat? Als secretariaatsmedewerker - misschien zonder de nodige pedagogische bagage of zonder de nodige ervaring met pubers en jongvolwassenen - op een positieve manier jouw pedagogische taken binnen de schooluren vervullen in constructieve samenwerking met directie en lesgevers?
In deze vorming leren wij je - zonder dat je het voordeel hebt van een persoonlijke klasrelatie, een proefwerk dat eraan komt of een nakend oudercontact - op een positieve manier te werken met de jongeren die aan jou worden toevertrouwd tijdens de speeltijd, de middagpauze, de studie-uren.
We geven tips en tricks en bieden je tal van handvaten aan om beslagen op het ijs te komen als je aan de schoolpoort of in de studiezaal wordt gezet.
Daarnaast leren we je ook hoe je crisissen kan voorkomen of inperken en hoe je jongeren met individuele problemen kan verder helpen.

De impact van pensioenhervormingen in het onderwijs (Gent)

Wie de actualiteit volgt, heeft ongetwijfeld de pensioenhervorming reeds jaren zien aankomen. Toch was ze voor velen nog onverwachts en voor sommigen wellicht zelfs ongelegen.

Wat is nu de impact van de pensioenhervormingen op de mogelijkheid tot de vervroegde oppensioenstelling en op de vaststelling van het bedrag  van het ambtenarenpensioen voor de personeelsleden in de onderwijssector?

Zijn er nog nieuwe hervormingen op komst?

Praten 'met’ in plaats van ‘over’ elkaar

Een positieve sfeer op het secretariaat en in de leraarskamer

Kan je op het schoolsecretariaat of in de leraarskamer soms ook een ei bakken op de spanning die in de lucht hangt? Wordt er soms meer ‘over’ dan ‘met’ elkaar gepraat? Vind je het soms gewoon moeilijk om je stem te laten horen tegenover collega’s? Ken je dat: stilte aan de vergadertafel maar wel een 'après-meeting' later op de parking, conflicten die onbesproken blijven onder het motto 'als je iets negeert, zal het ook wel weggaan' maar die daardoor escaleren, er stilletjes het jouwe van denken maar wel nalaten iets te zeggen omdat er toch niet geluisterd wordt? Of zou je je collega’s willen aanmanen om wat positiever te zijn en minder te roddelen maar vraag je je af hoe je dat moet doen?

Vluchtelingen op school en in de klas, meer dan trauma

Inleiding en interactieve workshop: hoe omgaan met getraumatiseerde cursisten-vluchtelingen/vluchtelingenkinderen

Vluchtelingen worden vaak herleid tot trauma. Trauma en kennis omtrent trauma is relevant, want vaak doet trauma zich voor op de werkvloer. Maar er is meer….

 

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (BuSO)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat u ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden) (Gent)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Vaste benoemingen in het secundair onderwijs (gevorderden) (Leuven)

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om vaste benoeming tegenstelbaar te laten verklaren?

Assertief communiceren, groeien in zelfzekerheid en expressiviteit

Voel je soms frustratie over de inefficiëntie van je communicatie of je handelen? Hoe zou het voelen om deuren in jezelf te openen waardoor je met zelfvertrouwen in het leven kan staan?

Genereer bewust meer persoonlijke energie op je werk

Heb jij wel eens een vol hoofd? Wil je praktische tips om meer energie te krijgen in je werk en ook privé? Wil je inzichten opdoen om een aantal zaken te ordenen?

De wereld op jouw speelplaats. Hoe omgaan met de kleurrijke generatie Z-ers (Leuven)

De speelplaats van vandaag ziet er helemaal anders uit dan 20 jaar of zelfs 10 jaar geleden. Vaak gaan veranderingen zo snel dat we niet goed weten hoe we onze regels en begeleidingshouding daaraan moeten aanpassen. Of net niet aanpassen?
Heb je een nieuwe bril nodig om naar die nieuwe jongeren bij jou op school te kijken? Dan moet je in deze nascholing zijn!

Hoe als secretariaatsmedewerker leerlingen motiveren buiten klasverband? (Gent)

Als ondersteunend personeel zie je toe of het schoolreglement wordt nageleefd; je volgt leerlingen op die te laat komen en vaak sta je ook in voor de eerste opvang van gedemotiveerde leerlingen alvorens deze bij de leerlingbegeleiding terechtkomen.

Duurzaam motiveren van medewerkers (Gent)

Hoe kan ik er als directie toe bijdragen dat leerkrachten hun motivatie behouden en minder gemotiveerde leerkrachten hun motivatie terugwinnen?  

De personeelsvergadering: unieke kans om betrokkenheid te creëren (Leuven)

“Een goede directie kan optreden als een buffer. Leerkrachten die meer autonomie krijgen, voelen zich beter. De rol van de directie blijkt cruciaal in hun welbevinden.” (socioloog Filip Van Droogenbroeck, DS 15-04-2016)

In deze cursus belichten we een aantal kansen voor de directeur om de personeelsvergadering als een uniek (maar toch niet het enige!) moment van betrokkenheid en empowerment aan te wenden.

Interne kwaliteitszorg (Gent)

Op welke manier kan een school op een aanvaardbare en realistische manier aandacht besteden aan kwaliteitszorg? (module van 2 dagen)

Klas- en schoolpraktijk onderzoeken: Wat wil je echt weten en wat levert het op?

Grootse praktijkonderzoeken die weinig positief effect hebben op de klas- of schoolpraktijk. Herkenbaar? Ontdek in deze vorming wanneer praktijkonderzoek wel echt iets oplevert.

 

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Burn-out preventie: gezonde veerkracht voor jezelf en je team (Gent)

'You can't stop the waves, but you can learn to surf' - Jon Kabat-Zinn

Stress is de ‘spice of life’, een gezonde dosis stress maakt ons veerkrachtiger en maakt het leven intenser. Toch ervaren we vaak chronische, toxische stress waardoor we minder goed functioneren met een mogelijke burn-out tot gevolg. We creëren grotendeels zelf onze werkelijkheid, door de grote of kleine beslissingen die we dagelijks nemen. Dus kunnen we er ook voor kiezen om bewust met stress en veerkracht om te gaan. Met enkele denkkaders als handvat leren we hoe we sommige stressbezorgers kunnen elimineren en wat we kunnen doen om onze veerkracht te verhogen. De opleiding is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek.

Wet- en regelgeving over leerlingen (Gent)

Het secundair onderwijs wordt ingrijpend hervormd. Elke school is in dat proces betrokken partij. Deze nieuwe en ingrijpende regelgeving is belangrijk voor scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding in het kader van de oriëntering van leerlingen binnen het secundair onderwijs.

ATEX : ATmosphere EXplosible

Het begrip ATEX behelst alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar. De afkorting ATEX is afkomstig van de Franse woorden ATmosphere EXplosible uit de Europese richtlijnen van explosieveiligheid. Bedrijven en organisaties die werken in explosiegevaarlijke omgevingen dienen maatregelen te nemen zodat werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn ATEX normen of richtlijnen opgesteld.

Postgraduaat Socio-Emotionele Leerlingbegeleiding s.o. (groep 21: 2019-2021) - eerste jaar

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Doorheen deze opleiding lopen 3 leertrajecten die de rode draden vormen:

 

Leertraject Schoolbeleidsplan SEB

SBP (8 studiepunten)

Leertraject Handelings- en begeleidingsplan

HBP (10 studiepunten)

Persoonlijk Leertraject

PLT (12 studiepunten)

 

·   Schoolbeleidsplan SEB

 

 

·   Basiscursus SEB

·   Handelings- en begeleidingsplan

·   Gesprekstechnieken

·   Begeleidingsproces

·   Keuzemodules

 

·   Basiscursus communicatie: “horen, zien en zwijgen”

·   Groepsdynamica

·   Functioneren als leerlingbegeleider

·   Praktijkbegeleiding

 

 

 • Het leertraject Schoolbeleidsplan SEB (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) beoogt vanuit de reflectie op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingbegeleider bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.

 

Bemiddelen vanuit verbindende communicatie: Oefensessie

De kracht van de ont-moeting
Kleine ergernissen eindigen nu te vaak bij een beroepscommissie of zelfs bij een arbeidsrechtbank. Een rechtszaak levert jammer genoeg nooit winnaars op. Bemiddeling daarentegen levert geen verliezers op. Hoe maak je zo’n win-winsituatie mogelijk?

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school (namiddag - herhaling)

Ben je klasleerkracht in de lagere school en denk je eraan om samen met één of meerdere collega’s voor de klas te gaan staan? Ben je directie van een lagere school en wil je je team motiveren om mee te stappen in het verhaal van co-teaching? Ben je zorgcoördinator in de lagere school en denk je in co-teaching een hefboom te zien om nog intenser te werken aan inclusief onderwijs?
Dan is deze nascholing op jouw maat!

Speelplaatsmanagement - De speelplaats als sociale oefenplek in het BaO (herhaling)

In onze scholen gaat terecht veel aandacht naar wat er in de klas gebeurt: leren en onderwijzen zijn immers onze kernthema's. De speelplaats blijft daarbij nog vaak buiten het vizier. En toch kan de 'speeltijd' kwaliteitsvolle 'leer- en oefentijd' zijn!

Dag van het geschiedenisonderwijs 2019 - Geschiedenis mag schuren: controversieel erfgoed als historische bron

Berichten dat leraren controversiële onderwerpen in hun lessen vermijden komen de laatste jaren steeds vaker voor. Dat is bijzonder jammer, zeker voor een vak als geschiedenis dat de democratische vorming van kritische burgers centraal stelt. Geschiedenis mag immers schuren.

Bij de studie van het verleden kan geen sprake zijn van één vaststaand verhaal. Geschiedenis is fundamenteel discussie. Op deze studiedag verkennen we mogelijkheden en concrete toepassingen om leerlingen ontvankelijk te maken voor verschillende perspectieven op de historische werkelijkheid. Controversieel of gevoelig erfgoed is daarbij het uitgangspunt.

Experimenten fysica en STEM met de smartphone (herhaling)

Een smartphone wordt standaard geleverd met een aantal sensoren aan boord.

Er is de microfoon! Maar we hebben ook een luidspreker. Met beide kunnen we eenvoudige snelheidsmetingen doen.

Andere sensoren die aanwezig kunnen zijn in een smartphone: versnellingssensor, gyroscoop, temperatuur sensor, druksensor, magnetometer, lichtsensor, nabijheidsmeter.

De door de sensor gemeten waarden worden draadloos overgebracht naar een verwerkings-, en rekeneenheid. Dit gebeurt met behulp van een app, die de data verzamelt en verstuurt.

De data kunnen dan eenvoudig in Excel ingelezen worden, en in grafieken gegoten worden.

Een aantal van deze apps worden besproken, met de nadruk op Phyphox, en een aantal experimenten worden door de cursisten uitgevoerd.

Schrijfvaardigheid Frans in de 1ste graad A-stroom (herhaling)

Leerlingen schrijfvaardig laten worden in een vreemde taal is geen evidentie. Hoe kunnen we in onze lessen Frans ervoor zorgen dat leerlingen kwaliteitsvolle schrijfproducten afleveren?

 

 

Vrijhandel versus protectionisme

In de internationale economie en politiek zijn vrijhandel en protectionisme steeds weerkerende begrippen. Deze worden ook veelvuldig in de dagelijkse communicatie en berichtgeving teruggevonden. Daarom verdienen beiden de nodige aandacht en duiding .

Een goede theoretische kennis van deze begrippen is dan ook noodzakelijk voor iedereen die met grensoverschrijdende goederen en dienstenstromen te maken heeft. Ook internationale productie, investeringen, global value chains en monetaire stromen ondervinden de invloed van handelspolitieke maatregelen en het brandend actuele migratievraagstuk kan eveneens gedeeltelijk op de rekening van internationaal economische maatregelen (al dan niet beschermende) teruggebracht worden. De globalisatie is te danken aan de toenemende vrijhandel en is sterk welvaartverhogend maar heeft ook belangrijke neveneffecten. Al het bovenstaande dient uitvoerig besproken te worden.

Empirische verificatie is nodig om de impact en de verschijningsvormen van protectionisme te duiden. Dit gebeurt aan de hand van wetgevingen, analyse van acties van internationale instellingen, case studies en implementatie maatregelen

Inspirerende evaluatieroosters om de vijf vaardigheden binnen Frans te evalueren. (herhaling 1)

Hoe evalueren we leerplandoelen voor het vak Frans?

Welke informatie willen we ophalen met onze evaluaties?

Is onze evaluatie doeltreffend?

Welke meerwaarde hebben de evaluatiemomenten voor de leerlingen?

Hoe rapporteren we?

Welke informatie hebben leerlingen nodig om leervorderingen te maken?

Hoe formuleren we degelijke feedback?

Hoe houden we dit haalbaar voor leerlingen en leraar?

Diep gaan met online supertools voor taalleerkrachten: let’s get into it! (herhaling 2)

In het verleden kon je “Supertools voor supertaalleerkrachten” volgen waarbij in een soort show-and-tellmoment een hele batterij aan tools passeerden.

 

In deze nascholing nemen we onze tijd voor elk van deze tools. We spitten de mogelijkheden uit en je krijgt zelf de tijd om concrete voorbeelden te maken die aansluiten bij je eigen lespraktijk.

Op het einde van de dag heb je het in de vingers om digitale evaluaties te maken, online te testen, spreekoefeningen, luisteroefeningen, story-telling uit te proberen.  Wat we zelf ervaren hebben, kunnen we wellicht beter overbrengen aan de leerlingen.

Leerlingen feedback geven die werkt (herhaling 1)

“Ik besteed veel tijd aan het geven van feedback, maar er gebeurt zo weinig mee.” Herkenbaar, zoals bij veel collega’s? In deze vorming onderzoeken we wanneer feedback wel effectief is.

Leren leerstof verwerken in de eerste graad (herhaling 1)

Ik heb al 23 jaar lang een groepje ‘leren-leren’ lopen, bedoeld voor leerlingen van de eerste graad. Dat zit elk jaar goed vol. Er zijn leerlingen voor wie de overstap naar het eerste jaar moeilijk is. Er zijn leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die denken dat ze het wel kunnen en in een hogere graad vastlopen. Er zijn leerlingen met faalangst, blokkades…

Mijn ervaring leert mij elk jaar opnieuw dat mits goede leervaardigheden al deze leerlingen het verder goed doen in het secundair onderwijs en dat ze de vaardigheden die wij aanleren, in hun lessen en hun carrière gebruiken.

Vakgroepwerking: sleutel tot kwaliteitsverbetering (herhaling 1)

Vakgroepwerking:

 • is een middel tot grotere professionaliteit. Hoe groter de betrokkenheid van elke leerkracht, hoe groter het rendement;
 • heeft veel, zoniet alles, met samenwerking tussen de leerkrachten en de schoolleiding te maken.

Vakgroepen functioneren het meest effectief in een 'lerende' cultuur. In een dergelijke cultuur kan en mag je ervoor uitkomen dat iets minder goed lukt, dat je een onderdeel minder goed kent.

De vakgroep:

 • kan werkpunten van haar leden opvangen en de sterkte ten volle benutten;
 • is het platform van overleg bij uitstek waar leraren elkaar vanuit éénzelfde vakbekommernis kunnen vinden.

Leerlingen feedback geven die werkt (herhaling 2)

“Ik besteed veel tijd aan het geven van feedback, maar er gebeurt zo weinig mee.” Herkenbaar, zoals bij veel collega’s? In deze vorming onderzoeken we wanneer feedback wel effectief is.

Coachen van collega's in het BaO en s.o. (herhaling)

Je krijgt als leerkracht, als zorgcoördinator of welke functie je ook bekleedt, te maken met je collega's. Fijne collega's, lastige, moeilijke; mensen van allerlei slag. Je moet met hen overweg kunnen want het is je werk en zeker zo bepalend als je leerlingen.

Weinigen hebben officieel een mandaat om hun collega's te coachen. Het is ook niet de bedoeling om dit te lanceren, het is wel een droom dat dit er ooit komt. We zoeken samen naar wegen hoe je collega's kan beïnvloeden, kan veranderen, kan sturen om te bereiken wat jij met je collega's wil bereiken, maar nog belangrijker wat zijzelf kunnen bereiken maar nu nog niet zien.

Onderwerpen voor vrije ruimte en onderzoekscompetenties wiskunde aso 3de graad (herhaling)

De wiskundewereld is veel groter en rijker dan de voorgeschreven leerplannen. Vrije ruimte en onderzoekscompetenties bieden de mogelijkheid om vakoverschrijdend te werken of leerlingen op een zelfstandige manier boeiende onderwerpen te laten ontdekken. Heel wat wiskunde-verhalen halen zelden de klas omdat we misschien niet de opening vinden om onze leerlingen er zelf iets mee te laten doen. Geïnspireerd door losse bestanden van gebruikers wereldwijd, werkte Chris Cambré een aantal GeoGebraboeken uit met onderwerpen die zich lenen tot boeiende exploraties.

Rethinking Economics: vaarwel BBP-groei (herhaling)

Economie is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met BBP-groei en groei wordt aanschouwd als wenselijk en economisch. Maar is kwantitatieve groei nastreven ongeacht de kosten nog economisch wanneer sociale en milieukosten de baten overschrijden? Hoe kunnen we economieën heroriënteren op het stimuleren van kwalitatieve welvaart, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid? Hoe kunnen we welvaren en bloeien zonder groei?

Leesplezier en nieuwe media in de 1ste en 2de graad: een mooi huwelijk? (herhaling 2)

Veel leerlingen lezen niet graag boeken, maar online hebben ze nog nooit zoveel gelezen als vandaag. Als ze zo veel bezig zijn met gamen, internetten en Facebooken, hoe kunnen we daar in de lees- of literatuurles dan ons voordeel mee doen? Hoe vermijden we vooral dat 12- tot 15-jarigen alle plezier in lezen kwijtspelen, zoals nu vaak het geval is?

Een projectgroep en studenten van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vernieuwende leesaanpak met een E. De E van elektronica maar ook de E van emotie. De basis: vijf grote principes die leesplezier bij jongeren stimuleren. Het middel: nieuwe media.

“Ik zie jou”. Omgaan met het trauma achter het (problematisch) gedrag van leerlingen (herhaling 1)

Kinderen krijgen soms al op jonge leeftijd te maken met ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van hun vader of moeder, mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Sommige (onverwerkte) ervaringen kunnen leiden tot trauma. Deze kinderen zitten ook in jouw klas en het kan ongemakkelijk zijn om hierover met leerlingen te spreken. Echter: ze hebben vaak niemand bij wie ze terecht kunnen en ervaren een hoge mate van stress. School, de klas, dat zou hun veilige haven moeten zijn. Met een havenmeester die weet wat ze meemaken. Die ze laat merken dat ze, ondanks hun gedrag - want dat kan gezien de omstandigheden behoorlijk anders zijn dan jij zou willen - welkom zijn en gezien en gehoord worden. Het is ook belangrijk dat de leerkracht vanuit verbinding problematisch gedrag kan begrenzen en in goede banen leidt, zodat de veiligheid in de klas voor iedereen gewaarborgd is.

Metend rekenen in het lager onderwijs (herhaling)

Metend rekenen kom je overal in onze omgeving tegen. Deze verbondenheid met de realiteit maakt dat niemand op volwassen leeftijd ontsnapt aan het omgaan met metend rekenen. Voor rekenzwakke kinderen is dat slecht nieuws. Metend rekenen is voor hen bijna steeds een struikelblok. Hoe kunnen we differentiërend en gericht rekenzwakke kinderen met deze materie helpen?

Met 2,5/3-jarigen aan de slag (herhaling)

Het zijn de allerkleinsten op de school en hebben nog ontzettend veel nood aan veiligheid en geborgenheid. Het zijn 'snuffelaars', 'prutsers'... en gaan dagelijks op ontdekkingstocht. Een hoek is niet om in te blijven, een handtas dient om vol te proppen. Juf, kijk naar mij en leer!

Inspirerende evaluatieroosters om de vijf vaardigheden binnen Frans te evalueren. (herhaling 2)

Hoe evalueren we leerplandoelen voor het vak Frans?

Welke informatie willen we ophalen met onze evaluaties?

Is onze evaluatie doeltreffend?

Welke meerwaarde hebben de evaluatiemomenten voor de leerlingen?

Hoe rapporteren we?

Welke informatie hebben leerlingen nodig om leervorderingen te maken?

Hoe formuleren we degelijke feedback?

Hoe houden we dit haalbaar voor leerlingen en leraar?

Stories with a twist (herhaling)

Creatief werken met verhalen in de lessen Engels

Differentiatie in wiskunde - 'Quick and easy' (herhaling)

Alle leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen bij het behalen van de eindtermen wiskunde, aansluitend bij hun mogelijkheden en talenten is een opdracht van iedere leerkracht wiskunde.

Wil je graag een kader aangereikt krijgen om vat te krijgen op de leerverschillen tussen leerlingen?

Wil je aan de hand van enkele concrete en eenvoudige voorbeelden ontdekken hoe differentiatie op de wiskunde-klasvloer vorm kan krijgen?

Tijdens deze sessie ontdek je dat je door kleine ingrepen in je dagelijkse klaspraktijk wiskunde er al in kunt slagen om op een planmatige en pro-actieve manier in te spelen op verschillen tussen leerlingen.

Kaatje Klank. Werken aan klankbewustzijn en -articulatie in de kleuterklas

Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn?
Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn?
En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' kan laten springen?
Dan is deze nascholing over de taaleducatieve methode 'Kaatje Klank' iets voor jou!

De methode 'Kaatje Klank' stimuleert op een muzische manier de luister - en spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters, als voorbereiding op het leren lezen in de lagere school.
Kaatje Klank onderscheidt zich doordat de methode gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Evalueren in de lessen Engels: product- en procesgerichte evaluatiemogelijkheden (herhaling)

Evalueren blijft een van de moeilijke elementen in het leerproces. Het is de bedoeling dat die evaluatie soms product- en soms procesgericht is, maar hoe doe je dat allemaal?

Beter leren schrijven (herhaling 2)

Goed kunnen schrijven is belangrijk, maar het leren is lastig. Hoe organiseer je de lessen zo dat leerlingen niet alleen maar veel schrijven, maar ondertussen ook echt werken aan hun schrijfvaardigheid? Hoe breng je er een leerlijn in? Hoe beoordeel je het? Hoe kan je leerlingen ervoor motiveren? En, niet onbelangrijk, hoe hou je de verbeterlast binnen de perken?

Goochelen en wiskunde

‘Hé, hoe is dat mogelijk?’, klinkt het door de zaal wanneer de goochelaar aan het werk is… een gevoel van verbazing en verwondering. Deze nascholing is ontstaan uit een wisselwerking met professioneel goochelaar Herman Dufraing. Heel wat goocheltrucs steunen op wiskundige principes. De nascholing wil een aanzet geven om te goochelen in de wiskundeles, als inleiding tot een wiskundig probleem. Het goochelen kan een teaser zijn voor de leerlingen, een motiverend element: Hoe zit de truc in elkaar? Hoe werkt hij? Is er onderliggend een wiskundig model op te stellen dat de truc verklaart? Zonder een goochelaar te zijn, kan je met je leerlingen op zoek gaan, je leerlingen uitdagen…

Vlotte(re) overgang BaO naar de 1ste graad secundair voor Frans!

De leerplannen Frans van het basisonderwijs en de 1ste graad secundair werden gelijktijdig
ontworpen. Hoe kunnen we hierdoor een vlotte(re) overgang realiseren?  

Vlotte(re) overgang BaO naar de 1ste graad secundair voor Frans!

De leerplannen Frans van het basisonderwijs en de 1ste graad secundair werden gelijktijdig
ontworpen. Hoe kunnen we hierdoor een vlotte(re) overgang realiseren?  

Lesgeven aan anderstaligen een heel jaar rond (herhaling)

In alle scholen stromen er anderstalige leerlingen in maar wat moet je nu precies doen? Waar plaats je deze leerlingen? Hoe bepaal je een goede beginsituatie? Wat doe je met leerlingen die nog nooit naar school zijn geweest? Hoe start je met andersgealfabetiseerden? Hoe zorg je voor een aansluiting bij de leerlingen in de reguliere klas? Hoe kan je communiceren met een kind die de taal niet begrijpt?... Er zijn ontzettend veel vragen die rijzen als er een anderstalige leerling je schoolpoort binnenwandelt: 'Hoe start je er nu precies mee?'

Ioniserende straling in het dagelijks leven: activerende educatieve spellen

Hoe grijpt ioniserende straling in op uw dagelijks leven?

Overal rondom ons is ioniserende straling aanwezig door zowel natuurlijke als kunstmatige bronnen.  Ioniserende straling wordt aangewend in tal van domeinen. Wist u dat ioniserende straling gebruikt wordt in de voedingssector, bij de productie van elektrisch isolatiemateriaal en parketvloeren, voor duurzame ontwikkeling, in onderzeeërs, voor diagnostische en therapeutische medische doeleinden, in historisch onderzoek naar Napoleon Bonaparte, …

Via een toepassingsoverzicht zal u als leerkracht in staat zijn het beeld van nucleaire toepassingen bij uw leerlingen te verruimen.

 

Welke toekomst brengt nucleair wetenschappelijk onderzoek?

Nucleair onderzoek is heel divers. Het omhelst onder andere fundamenteel wetenschappelijk onderzoek waarin elementaire deeltjes worden opgespoord, medisch onderzoek zoals bijvoorbeeld protontherapie, ruimtevaartonderzoek, onderzoek naar diepe geologische berging van radioactief afval  en onderzoek naar veiligere, innovatieve nucleaire kernreactoren. In deze bijscholing wordt de laatste stand van zaken in een aantal domeinen van het nucleair onderzoek toegelicht. Via uw up-to-date kennis kan u uw leerlingen motiveren en inspireren tijdens de lessen kernfysica.


Hoe leerlingen activeren tijdens de lessen kernfysica?

Het laten uitvoeren van experimenten door de leerlingen bij het leerstofonderdeel 'kernfysica' is niet evident. Korte, activerende, educatieve spellen omtrent nucleaire wetenschap en technologie kunnen uw leerlingen in staat stellen nieuwe leerstof te verwerken, dieper inzicht te verwerven en creatief uit de hoek te komen. De spellen zijn ontworpen om in groepsverband te worden gespeeld en verantwoordelijkheidszin en communicatievaardigheden te stimuleren. Ze moedigen daarenboven leerlingen aan om plezier te beleven bij het leren van kernfysica. Tijdens deze bijscholing zal u de verschillende activerende spellen i.v.m. nucleaire wetenschap en technologie zélf kunnen spelen in teamverband. Dat de beste mogen winnen!

Kwantumtechnologieën

Volgens wetenschappers en beleidsmakers staan we aan de vooravond van de “tweede kwantumrevolutie”. Maar wat betekent dit juist? Op welke manier gaan de wetten van de kwantummechanica, tot nu toe toegespitst op de microscopische wereld, binnendringen in toepassingen op mensenmaat? Welke nieuwe technologieën verwacht men en hoe realistisch zijn deze verwachtingen?

Masterclass Didactiek Nederlands (herhaling 2)

Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in gezonde doses af.

Leerlingen feedback geven die werkt (herhaling 3)

“Ik besteed veel tijd aan het geven van feedback, maar er gebeurt zo weinig mee.” Herkenbaar, zoals bij veel collega’s? In deze vorming onderzoeken we wanneer feedback wel effectief is.

Graphic novel - concrete opdrachten

Graphic novels en stripverhalen hebben de laatste jaren op heel wat scholen een plaats op de leeslijsten en in de lespraktijk gekregen.  Leraren gaan enthousiast met hun leerlingen aan de slag rond concrete titels en proberen hun de liefde voor dit medium bij te brengen.

STEM-projecten met Arduino voor de 2de graad (herhaling)

Arduino kan ook in de 2de graad worden ingezet om waardevolle links te maken met de 4 STEM-domeinen. Het meten van verschillende fysische grootheden en het aansturen van verschillende actuatoren word stapsgewijs behandeld en je zal de kans krijgen om oa. Flowcode naast IDE te gebruiken om zo de keuze te maken die jou best past. 

Vervolgens werken we verschillende schakelingen en bijhorende programma’s uit die meteen toe te passen zijn in jouw STEM-klaspraktijk in de 2de graad en je krijgt ruim de tijd om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Fysica- en STEMproject 3de graad: Ooggestuurd aansturen van een rolstoel

Sofie heeft ALS (Amyotrofe Lateraal Sclerose) en kan haar ledematen niet meer gecontroleerd bewegen. Sofie zit dan ook gekluisterd aan een rolstoel en kan haar rolstoel of PC niet meer besturen. Ze wil echter graag haar favoriete computerspelletjes blijven spelen, via facebook in contact blijven met al haar vrienden en zelf op stap kunnen met haar rolstoel. Kan jij iets ontwerpen om Sofie te helpen?

Fysica in het heelal - ondersteuning bij de MODULE uit het nieuwe leerplan fysica 3de graad

In het vernieuwde leerplan fysica 3de graad wetenschappen heeft de leraar de vrijheid o.a. de module ‘Fysica in het heelal’ te kiezen. Deze nascholing wil een praktische springplank zijn om eventuele drempelvrees voor het behandelen van deze module te overwinnen.

Verbindend samenwerken met ouders. Kansen en valkuilen (BaO en s.o.) (herhaling 1, Wilrijk)

Soms vergeten we dat ouders onze belangrijkste partners zijn om de begeleiding van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een verbindende samenwerking veronderstelt een continue afstemming tussen school, ouders en leerling. De dagdagelijks realiteit voelt regelmatig aan als een 'mijnenveld' waar we vanuit de school behoedzaam de juiste route proberen uit te stippelen.

Smaakmakers voor lessen fysica en natuurwetenschappen 2de en 3de graad (herhaling)

Om wetenschappelijke principes te begrijpen, werkt niets beter dan het uitvoeren van experimenten. Er wordt door leraren echter dikwijls teruggegrepen naar steeds dezelfde “klassiekers”. Niet enkel omdat die nu eenmaal door de meeste leraren gekend zijn, maar vooral omdat andere experimenten soms te duur zijn in aankoop of te complex om zelf uit te voeren.
In deze nascholing tonen we een hele reeks fascinerende experimenten die met alledaagse en gemakkelijk te verkrijgen materialen kunnen uitgevoerd worden. Het feit dat met schijnbaar eenvoudig materiaal soms erg verrassende experimenten kunnen uitgevoerd worden, scherpt de aandacht van leerlingen en daagt hen uit om te begrijpen wat ze observeren…

Smaakmakers voor lessen natuurwetenschappen, wetenschappelijk werk, techniek en STEM 1ste graad (herhaling)

Om wetenschappelijke principes te begrijpen, werkt niets beter dan het uitvoeren van experimenten. Er wordt door leraren echter dikwijls teruggegrepen naar steeds dezelfde “klassiekers”. Niet enkel omdat die nu eenmaal door de meeste leraren gekend zijn, maar vooral omdat andere experimenten soms te duur zijn in aankoop of te complex om zelf uit te voeren.
In deze nascholing tonen we een hele reeks fascinerende experimenten die met alledaagse en gemakkelijk te verkrijgen materialen kunnen uitgevoerd worden. Het feit dat met schijnbaar eenvoudig materiaal soms erg verrassende experimenten kunnen uitgevoerd worden, scherpt de aandacht van leerlingen en daagt hen uit om te begrijpen wat ze observeren.

Van beeldmateriaal naar taaltaken in de les Engels

Leerlingen zijn geïnteresseerd in beelden en gemakkelijk te motiveren om ermee te werken.  Voor leraren zijn hier mogelijkheden om lessen boeiender te maken en stappen te zetten naar taaltaken. Deze vaststelling vormt het uitgangspunt van deze cursus.

Spreekkansen verhogen van okan & ex-okan leerlingen

Anderstalige nieuwkomers hebben het vaak moeilijk om abstractere lesinhouden te verwerken. Dat is wat wij als leraar zelf ook aanvoelen in onze lessen. Maar hoe ga je dat remediëren? Onderzoek wijst uit dat werken aan de mondelinge basistaalvaardigheid van leerlingen veel resultaat kan opleveren. Deze vorming wil uitzoeken hoe je dat concreet kan aanpakken, zowel in een 1ste fase (in de okan – klas) als in een 2de fase (vervolgonderwijs van ex-okan lln. of lln. met een andere thuistaal).

Extra kansen voor nieuwkomers: wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren?

Laaggeletterde anderstalige jongeren staan voor een haast onmogelijke taak. Zij moeten én een nieuwe taal leren, én leren lezen en schrijven in deze nieuwe taal, en dat op een zeer beperkte tijd. De lat voor het onderwijs aan deze jongeren moet dus hoog liggen, willen wij hen met een eerlijke kans laten doorstromen naar het (voltijdse) reguliere onderwijs.

Woorden, daar begint het mee. Het belang van sterk woordenschatonderwijs voor laaggeletterde anderstalige jongeren.

(Laaggeletterde) anderstalige jongeren moeten op korte tijd een heleboel woorden leren. Maar welke woorden krijgen voorrang? Hoe leer je woordenschat best aan? En hoe zorg je ervoor dat de leerlingen de woorden niet alleen begrijpen, maar ook kunnen gebruiken?

Jongeren met extra antennes: over hoogsensitieve jongeren in het s.o. (herhaling 1)

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Hooggevoeligheid is geen stoornis, geen aandoening, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20 % van de bevolking. Het gaat om jongeren met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige jongeren worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen. Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken.

Differenzieren im Deutschunterricht: small, medium und large!

In der niederländischen Unterrichtspraxis hat sich  seit einigen Jahren der Schwerpunkt vom homogenen Klassenuntericht auf mehr heterogene, individuelle Lernprozesse verlagert. Diese Umstellung ist gegründet in der Erkenntnis, dass es in Bezug auf Sprachkenntnisse und Sprachfertigkeiten  innerhalb der angeblich homogen organisierten Gruppen erhebliche Unterschiede gibt. Im Schulalltag stellen wir fest, dass diese ‘Wende’  dem Lehrer und der Lehrkraft manchmal Schwierigkeiten bereitet.

In diesem Workshoperfahren Sie wie man mit kleinen Eingriffen, grosse Effekte erzielen kann, damit  die unterschiedlichen Möglichkeiten zwischen den Lernenden  Freiraum geboten wird.

 

 

Cognitief begaafde leerlingen in het secundair onderwijs: hoe daag je ze uit?

Hoogbegaafdheid is een gave voor veel leerlingen, maar toch zijn er steeds weer leerlingen die problemen ondervinden door een minder adequate begeleiding in scholen. De zorg voor cognitief begaafde leerlingen wordt dan ook steeds meer gezien als een onderdeel van het totale zorgpakket.

Actief aan de slag met het thema voortplanting (herhaling)

Voor sommige leerkrachten is voortplanting het thema van het jaar, andere gaan er liever als een speer doorheen.

Toepassingen van grafen met GeoGebra

Hoe kan je actief met grafen werken in de klas? Welke commando’s en toepassingen zijn ingebouwd in GeoGebra?

Mathematiseren

Sinds de vorige leerplanherziening is het onderdeel mathematiseren verplicht in de 3de graad tso van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en facultatief in de leerplannen van de andere netten.

Bij mathematiseeropdrachten proberen de leerlingen (individueel of in groep) hun wiskundekennis zo adequaat mogelijk te gebruiken om tot een geschikte oplossing te komen van een probleem.

STEM@SCHOOL: onderdeel project - passief huis: maken van huis en dak met bijhorende wiskundige redenering en berekeningen

- Hoe maak je de 'architect' in je leerlingen wakker?

- Hoe pas je dit deel van het project in in de wiskundelessen van 4 wetenschappen?

- Welke leerplandoelstellingen wiskunde komen hierbij aan bod?

- Hoe kan je je jaarplan wiskunde eenvoudig aanpassen aan het STEM-project?

- Hoe ga je stap voor stap tewerk om het huis en dak te maken?

- Hoe zet je deze berekeningen om in een concreet digitaal ontwerp?

Onze sociale zekerheid in de les

In de lessen gedrags- en cultuurwetenschappen, geschiedenis, economie/handelsvakken en occasioneel in andere lessen komt het thema van de sociale zekerheid aan bod.
Maar hoe zit het daar precies mee?

Chemische labovaardigheden voor niet-chemici (herhaling)

In het secundair onderwijs wordt chemie vaak gegeven door niet-chemici. Dit heeft tot gevolg dat zij zich soms onzeker voelen wat betreft de chemische labovaardigheden.

Tijdens deze namiddag wordt er getracht om een aantal basistechnieken toe te lichten en te demonstreren. Nadien kunnen de leerkrachten de technieken zelf uitproberen.

Crime Investigation Team: een STEM-project voor techniek en natuurwetenschappen

Heb je zin om een spannend STEM-project te verkennen voor leerlingen van de eerste graad?

We starten als volgt:
In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een moord plaats gevonden in de gebouwen van CNO in Antwerpen. Het slachtoffer, F.B., is gevonden op de eerste verdieping vlakbij de hoofdingang. De politie tast nog in het duister. Het enige dat ze al gevonden hebben, is een kogel in de rug van het slachtoffer, een mysterieuze vloeistof in een glas en een voetafdruk.

Help, mijn hoofd ontploft! Over hoe de wereld binnenkomt bij kinderen met ASS

Het ene moment lijkt hij doof, het andere moment stoort het hem als iemand anders fluistert. Hoe zit dat?

Tekstopmaak met LaTeX: gebruik van de online editor Overleaf voor beginners

Voor de opmaak van wiskundige en wetenschappelijke documenten is het tekstzetprogramma LaTeX een waardig alternatief voor Word. In een toenemend aantal opleidingen aan het hoger onderwijs behoort LaTeX tot het verplichte curriculum, met als gevolg dat steeds meer (beginnende) leerkrachten hiervan gebruik maken. Een online editor zoals Overleaf is dan ook erg geschikt om samenwerking tussen de verschillende generaties te optimaliseren. Daarnaast wordt het aanleren van LaTeX bij leerlingen gezien als een vorm van zinvol ICT-gebruik. Het aangeboden zelfstudiepakket kan dus ook in de klas gebruikt worden, zodat leerlingen hun verslagen in het kader van onderzoekscompetenties met behulp van LaTeX kunnen maken.

STEM@SCHOOL: project museumbeveiliging

- Hoe maak je de 'ingenieur' in je leerlingen wakker?

- Hoe laat je je leerlingen wiskunde meer 'beleven'?

- Wat houdt de uitdaging in deze module precies in?

- Hoe maak je optimaal de link tussen wiskunde/fysica en STEM in deze module?

- Hoe kan je je jaarplanning van wiskunde/fysica eenvoudig aanpassen aan het STEM-project?

- Hoe bouw je deze module best op?

- Wat is een concrete timing/planning voor deze module?

- Welke programma's en toestellen kan je gebruiken en hoe werken die?

- Welke practica komen aan bod?

Mens en Samenleving: een open blik op de wereld!

In september 2019 wordt het nieuwe vak ‘Mens en Samenleving’ in de secundaire scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in praktijk gebracht. Een brede sociale, maatschappelijke en economische vorming staan hierbij centraal.

 • Ben je benieuwd naar hoe inhoudelijke thema’s als identiteit, duurzaamheid en diversiteit in dit nieuwe vak aan bod kunnen komen?
 • Ben je op zoek naar creatieve input om dit nieuwe vak vorm te geven?
 • Wil je ontdekken hoe je de vooropgestelde doelen op een hedendaagse manier in praktijk brengt?

Laat je dan inspireren tijdens deze dag waarin we tonen hoe ervaring en experiment het vertrekpunt kunnen vormen voor geslaagde leeractiviteiten.

De nieuwe eindtermen en leerplannen geschiedenis

In september 2019 start de hervorming van het secundair onderwijs in de eerste graad.
Ook voor de sleutelcompetentie historische vorming werden er nieuwe eindtermen geformuleerd. Daarin staat historisch denken centraal.
Welke mogelijkheden bieden die nieuwe eindtermen voor het moderne geschiedenisonderwijs? Hoe verhouden de eindtermen historische vorming zich tot die van burgerschapseducatie en cultureel bewustzijn en expressie?
Dat zijn heel wat vragen die in een interactieve workshop aan bod komen, met zowel een theoretische contextualisering als concrete praktische toepassingen.

Differentiatie en motivatieverhoging door toepassing van UDL in de wiskundeles

Hoe kan je een leerling meer betrekken bij zijn eigen leerproces? Hoe krijg je een leerling zover dat die nog meer wil leren? Differentiëren en motiveren in de les wiskunde kan met UDL!

Stopmotion filmpjes maken op Android en Android compatibele Chromebooks

In deze cursus gaan we aan de slag met gratis “stopmotion apps” voor Android die toelaten om met kinderen in een onderwijscontext stopmotion filmpjes te maken.

Stopmotion filmpjes zijn filmpjes waarbij je foto’s zo snel achter elkaar zet dat het net lijkt alsof statische voorwerpen tot leven komen.

Didactische leerfilmpjes maken op Android en Android compatibele Chromebooks

één dingen doen. In deze cursus leren we aan hoe je snel en eenvoudig een leerfilmpje kan maken.

Eerst leer je de technische kant van hoe je een leerfilmpje maakt, vervolgens ga je (individueel) aan de slag en werk je een leerfilmpje af. Er wordt ook getoond hoe je dit leerfilmpje tot bij de leerlingen krijgt.

Relaxed voor de klas

“Kalm blijven”, denk ik dan dikwijls in de klas terwijl de ergernis boven komt borrelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Leerlinggedrag is meestal wel voorspelbaar. Laat ons er dan op voorbereid zijn.

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom

Een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips. Deze taxonomie wordt gebruikt bij de nieuwe eindtermen.

Om communicatie tussen vakgroepen en leraren te faciliteren werd ervoor gekozen de eindtermen en leerplandoelen uit te schrijven aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom.

Hoe kan je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen/leerplandoelen doordacht en kwaliteitsvol realiseert op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen?

Een fantastisch (leerplangericht) talenteam in mijn 1ste graad!?

De nieuwe leerplannen  Nederlands , Frans en Engels werden gelijktijdig ontworpen en  stimuleren de taalleraren over hun vak heen in de 1ste graad samen te werken als een ‘echt’ talenteam .

Dit zal de transfer van strategieën, kennis, vaardigheden  bij de leerlingen faciliteren.

De taalvakken vormen samen bijna de helft van het totale lespakket in de 1ste graad.

Hoe kan ik met mijn collega’s talen in de 1ste graad beter samenwerken in het belang van onze 12-14 jarigen? Hoe kunnen we de leerlingen ondersteunen en begeleiden in hun leerproces voor ‘taal’? De ‘assessmentcultuur’ zal een belangrijke plaats innemen met de onderwijsvernieuwing van 1 september 2019.

Begeleid Zelfstandig Leren in de lessen chemie, biologie, natuurwetenschappen en STEM

Hoe kan Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) jou inspireren om zowel lesinhouden (2e en 3e graad wetenschappen) meer activerend alsook belangrijke 21ste -eeuwse competenties aan je leerlingen aan te brengen?

Gezellig samen in Google Classroom

Google Classroom is een gratis en advertentieloze omgeving waarbinnen een leerkracht zijn klasactiviteiten volledig digitaal kan organiseren. De installatie duurt slechts enkele minuten.

Zo kunnen lesgroepen worden opgebouwd, kan er een agendaplanning worden gebruikt, kunnen toetsen worden gemaakt, enz…

Google Classroom werkt zeer intuïtief en overzichtelijk en vormt voor elke leerkracht een (didactische) meerwaarde bij het lesgebeuren.

Een gratis digitaal schoolplatform opzetten met Office 365, Microsoft Teams en OneNote

Office 365 biedt eindeloos veel mogelijkheden voor het onderwijs. Zo is het perfect mogelijk om een volledig (gratis) digitaal schoolplatform te ontwerpen waarin een brede waaier aan functionaliteiten standaard inbegrepen is. (bvb communicatie…).
Mogelijk hebt u als directie, beleidsmedewerker of ICT-coördinator al een keuze gemaakt om met Office 365 te starten.
Tijdens deze dag krijgt u een concreet beeld van de mogelijkheden van Office 365 op school.

Mijn les 100% digitaal met Office 365, Microsoft Teams en OneNote (herhaling)

Beschikt jouw school reeds over Office 365? Heb je beschikking over 1-op-1 computers of laptops in jouw les? Ben je gemotiveerd om jouw lesmateriaal digitaal aan te brengen? Dan kan je vlot aan de slag gaan met Microsoft Teams en One Note.
Is jouw school nog niet zo “digitaal vooruitstrevend”? Geen paniek, want ook jij kan zeker iets opsteken tijdens deze bijscholing.
Er wordt aan de hand van enkele scenario’s duidelijk getoond hoe je succesvol Micosoft Teams en One Note kan gebruiken in je lessen.

 

Online luisteren en spreken (herhaling)

Luister- en spreekoefeningen zijn erg intens, vragen veel tijd en leveren niet altijd heel veel op.  Via online tools zoals Edpuzzle, Flipgrid en Adobe Spark is er heel wat mogelijk.

Microscopie van spieren en botten

Misschien kijk je nu wel met een andere blik naar stoofvlees, kippenboutjes en gerookte ham?

Co-teachen in de lessen Frans, een verhaal vol kansen, enkele valkuilen en veel concrete tips

Help, we moeten activeren, differentiëren, coachen, leerlingen meester van hun leerproces maken, hen voldoende feedback geven en bovendien efficiënt evalueren!

Poging om dit alles in een haalbare lesformat te gieten.

De Brexit: ontstaansgeschiedenis en economische gevolgen

De geschiedenis van de Europese Unie leest als een succesverhaal. Sinds de tweede wereldoorlog traden in verschillende stappen een toenemend aantal landen toe tot de organisatie. Ook werden de samenwerkingsverbanden tussen de Europese landen systematisch versterkt.

Toen op 23 juni 2016 in een referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk een meerderheid van de Britse bevolking stemde voor een uittreding uit de EU, ging dit dan ook als een schok door Europa.
Deze Brexit bracht de EU tot een existentiële crisis en leidt tot moeizame onderhandelingen over de modaliteiten van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

In deze nascholing wordt de Brexit bekeken vanuit diverse perspectieven: zowel historisch als economisch, zowel vanuit het standpunt van het Verenigd Koninkrijk als dat van de Europese Unie.

Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Als we zeggen dat kinderen moeilijkheden hebben met fijnmotoriek, moeten we duidelijk weten wat er nu juist aan de hand is. Een zwakke fijnmotoriek heeft een grote invloed op het schools functioneren en er kunnen dan moeilijkheden ontstaan bij schrijven, rekenen, tekenen, inkleuren en knutselen. Zowel in de kleuterklas als in de lagere school neemt fijnmotoriek een belangrijke plaats in en als kinderen hier problemen mee hebben, zien we soms ontwijkingsgedrag en faalangst ontstaan. Op deze manier kunnen kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen: 'ik kan dat niet, ik doe dat niet, ik leer niet bij, ik kan dat niet...'

Doorheen de ganse dag gaan we met z'n allen een vijftigtal fijnmotorische oefeningen en coördinatieoefeningen doen en gaan we ons bezinnen over wat we vragen aan onze kinderen, wat we hen aanbieden en hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen en hun systeem. Het verschil tussen falen en lukken, tussen weigeren en willen deelnemen, tussen chaos en structuur, tussen overactiviteit en stilzitten, tussen schoolse moeilijkheden en plezier beleven aan het leren.

Taaldag 2019

Wil je de uitleg over de nieuwe eindtermen voor je vak en de combinatie met de transversale eintdtermen uitgelegd krijgen door de makers ervan?

Wil je leesplezier verhogen met detectives, Franse boeken, met King Arthur, door samen te lezen?

Wil je meer weten over de Examencommissie, het gebruik van meertaligheid in de les, de eigenschappen van chattaal?

Wil je een aantal interactieve en creatieve werkvormen voor je taalvak en Spass mit Deutsch?

Wil je nagaan of en hoe je gedifferentieerd kunt evalueren?

Kom dan naar de Taaldag van CNO op woensdag 6 februari 2019.

 

Informeer je klas rond klimaatverandering (herhaling)

Hoe kan je je op een eenvoudige maar wetenschappelijke verantwoorde manier je klas informeren rond klimaatverandering?

Masterclass: Een HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep A

Reeks van 4 dagen om bewuster en krachtiger met je medewerkers om te gaan

Als middenkaderlid werk je dagelijks met mensen. Een stevige dosis sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden is dan ook aangewezen.
Tijdens dit opleidingstraject, gespreid over 4 dagen, ervaar je dat werken met mensen constant interactief is, net als leiding geven. Je leert dat de eigen positionering en communicatie daarbij van cruciaal belang zijn. Aan de hand van tussentijdse opdrachten pas je verworven inzichten toe in je schoolpraktijk, in relatie met directie, met teamgenoten en met medewerkers. Je wordt uitgenodigd je eigen handelen te onderzoeken, te spiegelen, aan te sturen en te ontplooien. 

De cursusprijs is inclusief broodjeslunches.

Masterclass: Vervolgtraject 5de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden

Deze opleiding richt zich enkel tot wie de eerste drie of vier jaren HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

 

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Masterclass: Vervolgtraject 7de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden

Deze opleiding richt zich enkel tot wie de eerste 6 jaren HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Masterclass. Vervolgtraject 2de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep A.

Deze opleiding richt zich enkel tot wie het eerste jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Masterclass. Vervolgtraject 2de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep B.

Deze opleiding richt zich enkel tot wie het eerste jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.

Postgraduaat leerzorg in het s.o.

De nood aan een brede en systematische opvang van jongeren met leerproblemen neemt in het secundair onderwijs toe.

De hoge verwachtingen van ouders, de makkelijke toegang tot uitgebreide diagnosticering van leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, het onderwijsbeleid dat de drop-out in het onderwijs wil beperken, scholen die de zorg voor leerlingen expliciet in hun missie opnemen... Dit zijn maar enkele van de factoren die deze nood verklaren.

Dit postgraduaat wil leerkrachten die als zorgcoördinatoren in hun school de leerzorg ondersteunen een systematische opleiding bieden.

Onder leerzorg verstaan we alle maatregelen en acties die ondernomen worden op leerling-, klas- en schoolniveau om zwakke leerders te ondersteunen in het leerproces. Onder zwakke leerders rekenen we leerlingen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, met leerachterstanden, met taalachterstanden, met studieproblemen of met GOK-indicatoren.

Masterclass: Een HRM-groeipad voor middenkaderleden. Groep B

Reeks van 4 dagen om bewuster en krachtiger met je medewerkers om te gaan

Als middenkaderlid werk je dagelijks met mensen. Een stevige dosis sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden is dan ook aangewezen.
Tijdens dit opleidingstraject, gespreid over 4 dagen, ervaar je dat werken met mensen constant interactief is, net als leiding geven. Je leert dat de eigen positionering en communicatie daarbij van cruciaal belang zijn. Aan de hand van tussentijdse opdrachten pas je verworven inzichten toe in je schoolpraktijk, in relatie met directie, met teamgenoten en met medewerkers. Je wordt uitgenodigd je eigen handelen te onderzoeken, te spiegelen, aan te sturen en te ontplooien. 

De cursusprijs is inclusief broodjeslunches.

Masterclass. Vervolgtraject 3de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden.

Deze opleiding richt zich enkel tot wie de eerste twee jaren HRM-groeipad voor middenkaderleden afrondde. Het vervolgtraject biedt verdere verdieping op thema’s die eerder aan bod kwamen en verruimt ook naar nieuwe thema’s.

De cursusprijs is inclusief alle maaltijden en het seminarie.